Skræddersyet lektiehjælp målrettet dit barn

Vi skaber det rette match mellem elev og lektiehjælper med fokus på god kemi og en stærk relation. Et godt match er afgørende for god lektiehjælp.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Se videoen: Sådan fungerer lektiehjælp

Hvordan giver vi skræddersyet lektiehjælp?

GoTutor sørger for at skabe det bedste match mellem lektiehjælper og elev, både fagligt og personligt. Lektiehjælp er ikke bare lektiehjælp – det handler om at finde et unikt match med den rette lektiehjælper, der løbende kan tilpasse og optimere sin undervisning.

Vores lektiehjælp har 100 % fokus på den enkelte elev. Inden forløbets start kortlægger vi, hvad undervisningen skal have fokus på. GoTutor lektiehjælp har dog altid fokus på at skabe succesoplevelser, der styrker motivationen og gør lektierne og skolen værd at kæmpe for. Det er vigtigt for os, at lektiehjælpen opleves som noget positivt.

GoTutor tilbyder lektiehjælp i alle fag

Bliv ringet op

Kontakt os på mail

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Skriv til os på:

info@gotutor.dk
Udendørs opgaveskrivning for gymnasieelev

Vores tilgang til læring

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Læs mere om vores tilgang

Lektiehjælp til en fast lav pris

... uden skjulte gebyrer eller ting med småt!

Pris er inkl. adgang til materialer og ekstraopgaver fra:

Læs mere om vores læringsmaterialer
Leder du efter lektiehjælp
på højere niveau?
Videregående niveau

Får du ikke nok ud af undervisningen? Kunne dine lektier lige så godt stå på russisk? GoTutor lektiehjælp tilbyder mulighed for at få en faglig sparringspartner og mentor, så du kan få styr på lektielæsningen, og få noget ud af undervisningen. Vi har også stor erfaring med lektiehjælp online og med målrettet online undervisning til studerende.

Vi har hjulpet unge og studerende i mange forskellige fag (fx matematik) og på mange uddannelser (fx Københavns Universitet). At få lektiehjælp og 1-1 undervisning har været en hjælpende hånd for mange!

Lektiehjælp på videregående niveau
Virksomheder/institutioner

GoTutor tilbyder målrettet 1-1 lektiehjælp og missionen er at forbedre trivsel og læring via denne lektiehjælp og herved skabe en glad skolegang. Vi har erfarne undervisere i alle fag. Hos GoTutor lektiehjælp sætter vi den individuelle læring og faglighed i fokus når vi giver eleven hjælp til skolen og lektierne med en dygtig underviser og mentor.

GoTutor laver gerne tilbud på lektiehjælp og målrettet undervisning til jeres virksomhed (fx til ansatte, som er forældre), institution eller skole. Om det er matematik, naturfag eller andre skolefag, så kan vi hjælpe!

Lektiehjælp til virksomheder/institutioner
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

Ofte stillede spørgsmål om vores lektiehjælp

Lektiehjælp er målrettet 1-til-1-undervisning af en elev.

Vores lektiehjælp tager udgangspunkt i elevens lektier, afleveringer og øvrige skoleopgaver. Derudover kan der være behov for at genopfriske områder, som eleven har svært ved – områder, som er gennemgået tidligere i skolen. Lektiehjælp ved GoTutor kan derfor både tage udgangspunkt i de ting, som eleven gennemgår i skolen for tiden, og ting, som er gennemgået tidligere. Der kan også være tale om træning af generelle færdigheder – fx læsning eller øvelse af fremmedsprog. Lektiehjælp ved GoTutor dækker derfor over en bred vifte af muligheder for hjælp og støtte med udgangspunkt i elevens skolegang.

Lektiehjælp ved GoTutor er skræddersyet og målrettet den enkelte elev. Undervisningen tager 100% udgangspunkt i den enkelte elevs unikke behov og udfordringer – i modsætning til undervisningen i et klasseværelse på skolen. Lektiehjælpen foregår i elevens tempo og har fokus på de områder, som eleven har svært ved. Når et forløb starter hos GoTutor, laves der en plan for afviklingen, og lektiehjælperen forsøger derefter løbende at afdække elevens udfordringer og tilpasse undervisningen herefter. Skræddersyet undervisning med en tutor omfatter altså, at der sker en løbende tilpasning og optimering af undervisningen baseret på elevens fremskridt.

Formålet med lektiehjælp er tosidet. På den ene side handler det om at løfte elevens faglige niveau – fx at gøre eleven bedre til at læse, tale engelsk eller dividere. For ældre elever kan dette danne grobund for en bedre karakter ved prøver og eksamen. På den anden side handler lektiehjælp også om det mere emotionelle ved elevens skolegang. Hos GoTutor er formålet med lektiehjælp også at styrke elevens selvtillid, tro på egne evner og motivation. Det er vores erfaring, at disse faktorer har en positiv afsmitning på det faglige. Derfor er det vigtigt, at lektiehjælp både har fokus på de faglige målsætninger og elevens emotionelle tilstand.

Lektiehjælp koster 299,- kr. i timen hos GoTutor.

Hos GoTutor mener vi, at prisen for lektiehjælp skal være transparent. Fremfor at have mængderabatter og låste pakker er vores pris fast lav. Vi ønsker at bruge tiden på at forstå elevens unikke behov og udfordringer fremfor at sælge mange timer og store pakker. Derfor har vi valgt at køre med en fast lav pris for lektiehjælp uanset fag, antal timer eller andre faktorer. GoTutor ønsker at tilbyde den billigste lektiehjælp på markedet, og vi har stort fokus på hele tiden at kunne tilbyde vores kunder en skarp pris.

Lektiehjælp hos GoTutor har ingen binding. Det betyder, at vi refunderer købte og ubrugte timer til den pris, som vores kunder har betalt for lektiehjælpen, altså 299,- kr. per time. Vi ønsker at skabe maksimal tryghed for vores kunder, og derfor finder vi det ikke konstruktivt at sælge forløb med binding. Har man timer tilovers hos GoTutor, refunderes disse til fuld pris, hvis det sker inden for timernes gyldighedsperiode. Det er vores erfaring, at meget få kunder har mange timer tilovers, for vi ønsker ikke at sælge mere, end der er behov for.

Køber man lektiehjælp ved GoTutor, er der ingen låste pakker, som udgangspunkt bestemmer man helt selv antallet af timer. I samtalen vil GoTutors ansatte foreslå et antal timer ud fra de behov og udfordringer, som gælder, men det er altid kundens eget valg, hvor mange timer man ønsker at købe i første omgang – og da der ikke er binding på timerne, kan man altid få timerne refunderet, hvis de ikke bliver brugt, uanset hvor mange timer man køber.

Prisen på 299,- kr. per times lektiehjælp er totalprisen, der kommer ingen ekstra tillæg. Der er ingen merpris, hvis man ønsker hjælp i flere fag eller har brug for flere lektiehjælpere. Der er ingen skjulte gebyrer eller ting med småt ved køb af lektiehjælp hos GoTutor. Ønsker man det, er der mulighed for at delbetale køb af lektiehjælp ved GoTutor. Det betyder, at prisen for det ønskede antal timer bliver fordelt på mindre rater over en række måneder. En sådan afdragsordning er gratis – der kommer ingen renter eller gebyrer for denne service.

GoTutor finder den rette underviser, som giver målrettet lektiehjælp til eleven, fysisk eller online, i ca. 1-2 timer om ugen.

1: Lektiehjælp ved GoTutor starter med, at familien og en ansat ved GoTutor tager en dyb og personlig samtale om elevens udfordringer og behov. Formålet med denne samtale er at afdække og analysere, således at det mest optimale forløb kan planlægges. Derfor vil GoTutor spørge ind til, hvem eleven er, hvilke faglige udfordringer der gælder, hvordan eleven har det med at gå i skole osv. Dette danner udgangspunkt for at finde den rette underviser og foreslå det antal timer og format (fysisk eller online), som giver mening.

2: Med udgangspunkt i samtalen mellem GoTutor og familien er opgaven at finde den helt rette underviser til eleven. Der skal med andre ord skabes det helt perfekte match mellem elev og lektiehjælper. Dette trin er af afgørende betydning for kvaliteten af forløbet, og GoTutor gør sig derfor meget umage med at finde den helt rette lektiehjælper til eleven – fx ved at matche ud fra personlighed og interesser. I dag har GoTutor over 4.000 lektiehjælpere, så der er en stor base af kompetente undervisere at matche ud fra.

3: Når GoTutor har fundet den helt rette lektiehjælper til eleven, er næste skridt at få aftalt et første møde. Dette første møde vil enten være online eller fysisk i hjemmet hos eleven (i visse tilfælde foregår lektiehjælpen et andet sted rent fysisk såsom på biblioteker og andre offentlige steder). På dette første møde er formålet at lære hinanden at kende og få en god samtale om forløbet. Denne samtale skal lektiehjælperen bruge til at afdække elevens niveau og motivation samt få andre input til at kunne sammensætte et godt forløb.

4: Efter første møde vil lektiehjælpen foregå løbende efter aftale mellem elev og lektiehjælper. Typisk mødes man én gang om ugen af 1-2 timers varighed, og typisk foregår det eftermiddage og aftener. Det er lektiehjælperens opgave at løfte eleven fagligt via lektiehjælp målrettet elevens behov og udfordringer. Derudover er det lektiehjælperens opgave at motivere eleven og skabe glæde ved faget og det at få lektiehjælp. Der skal således både være fokus på det faglige og den gode relation.

GoTutors lektiehjælpere er unge på sabbatår (ca. 15%), studerende på videregående uddannelser (ca. 65%) og uddannede erfarne lærere (ca. 20%).

De forskellige undervisere har forskellige sæt af kompetencer, og vi har undervisere til ethvert behov. Vores yngre undervisere, som er ansat efter endt ungdomsuddannelse, har mange forløb med børn i indskolingen og på mellemtrinnet. Vores ældre undervisere, der går på en videregående uddannelse, har god erfaring med de ældre elever samt gymnasieelever. Vores uddannede og erfarne lærere er gode til at tage de forløb, som er med elever, der har mere komplekse behov – det er bl.a. ordblinde elever eller elever, som lider af skolevægring.

De unge, som har sabbatår, er undervisere med topkarakterer i de fag, som de underviser i. Disse undervisere har eksamen i tydelig erindring og kan derfor være gode undervisere til gymnasieelever, som skal være helt skarpe på krav og formalia – det kunne eksempelvis være ved hjælp til SRP. De unge undervisere, som netop har færdiggjort en ungdomsuddannelse, er ofte også et godt match med de yngre elever i grundskolen ved at kunne være en rollemodel for disse elever.

Den største procentdel af vores undervisere er studerende på videregående uddannelser (fx Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet, SDU og Aalborg Universitet). Vi gør meget ud af at træne og uddanne dem i god undervisning samt give dem mulighed for at dykke dybere ned i forskellige emner. Fælles for denne gruppe af undervisere er, at de er topmotiverede og brænder for at give god undervisning. Også mange undervisere læser på lærerseminariet og har derfor en helt bevidst tilgang til lektiehjælp. Ofte har de udtalte holdninger til læringsstile, men vigtigst af alt har de en stor passion for at give god undervisning.

Vores gruppe af undervisere, som allerede er uddannede og erfarne lærere, er også meget værdsatte. De har et relevant sæt af kompetencer, som kan bruges til mange forskellige elever. Det er ofte elever med særlige behov og komplekse behov, bl.a. hjælp til ordblinde eller elever med diagnoser som fx ADHD eller autisme. Derudover kender disse lærere ofte pensum og eksamensformer rigtig godt, da de tidligere selv har været censorer eller undervist på fuld tid. Gruppen omfatter eksempelvis gymnasie- og folkeskolelærere, som ikke længere ønsker at undervise disse steder eller er pensionerede.

GoTutor tilbyder lektiehjælp i hele Danmark

Vi har undervisere, der bor over hele landet. Et match er oftest baseret på afstand, og eleven vil derfor som regel få tilbudt en underviser, som bor forholdsvis tæt på. Andre gange ønsker eleven online lektiehjælp, og afstanden er derfor ikke relevant for et godt match. Det er selvfølgelig også muligt at have et mix af de to, hvor nogle undervisningsgange er fysiske og andre online. Det gør, at afstanden mellem elev og underviser kan være større, da transporttiden kun har betydning ved eksempelvis halvdelen af undervisningsgangene. Flere elever vælger også at få undervisning på det lokale bibliotek eller andre egnede studiesteder.

Mange studerende bor i de større byer i Danmark, dvs. København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Derfor vil der i disse byer altid være mange undervisere til rådighed til fysisk lektiehjælp. I disse store byer har vi hjulpet mange tusinde elever og med stor succes. Mange undervisere, som bor i forstæderne til de store byer (Valby, Glostrup, Højbjerg, Risskov, Nørresundby osv.) er villige til at transportere sig hen til eleven, og derfor kan GoTutor tilbyde mange undervisere i og omkring landets store byer.

GoTutor har desuden stor erfaring med lektiehjælp til elever i mindre og mellemstore byer, fx Horsens, Kolding, Svendborg, Herning og Sønderborg. Flere undervisere har disse steder selv bil og kører derfor ofte til deres elever. Derudover kan det være oplagt at tilbyde online lektiehjælp til elever fra sådanne byer. Derfor lykkes det næsten altid for GoTutor at finde et match mellem elev og underviser, hvor end i landet eleven ønsker undervisning. Fleksibilitet og tillid er nogle af de dyder, vi sætter højest hos vores undervisere.

GoTutor tilbyder lektiehjælp til elever i grundskolen og på alle gymnasiale uddannelser samt til elever med andre behov for 1-til-1-undervisning.

Hovedparten af vores elever går i folkeskolen eller på gymnasiet - vi tilbyder derfor primært lektiehjælp i folkeskolen og lektiehjælp i gymansiet. Vi har undervisere, der kan give lektiehjælp på alle niveauer, men det er vores speciale at give skræddersyet lektiehjælp til netop disse to niveauer i uddannelsessystemet. Vi tilbyder dog også lektiehjælp for studerende på videregående uddannelser og undersøger gerne, om vi kan hjælpe dem.

I indskolingen handler det ofte om at få godt styr på grundfag som dansk, matematik og engelsk. Mange børn får lektiehjælp for at få styr på grammatik, læsning og udtale samt de basale regneregler i matematik. Når der er lagt et solidt fundament, vil det hjælpe eleverne gennem hele deres skolegang. På mellemtrinnet introduceres mange for det andet sprogfag, tysk eller fransk. Det kan være svært at skulle lære et nyt sprog, for måske har engelsk først bundfældet sig nu. I sprogfagene er der ny grammatik og en helt ny udtale. Tempoet i skolen kan være højt, og derfor hjælper det mange at have en personlig tutor.

Udskolingen byder også på nye fag i form af valgfag og linjer. Med introduktionen til nye fordybelsesområder er det ekstra vigtigt, at eleverne er fagligt selvsikre i de klassiske fag. Udskolingen byder desuden på tanker om fremtiden. Flere elever indstiller sig på optagelsen på en ungdomsuddannelse og afgangseksamen i 9. klasse. Mange får derfor et behov for og et ønske om et godt eksamensresultat, og arbejdet med det kan udføres i samarbejde med en tutor. Flere elever bruger en tutor til eksamenshjælp som hjælp til både fagligt indhold, struktur og motivation.

Der findes fire forskellige gymnasiale uddannelser, som har deres eget individuelle fokus. GoTutor tilbyder hjælp på alle gymnasiale uddannelser i Danmark og har hjulpet mange tusinde elever. Vi har undervisere, som har færdiggjort hhv. STX, HF, HHX og HTX. Vi har god erfaring med at matche en elev med en underviser, som har færdiggjort samme ungdomsuddannelse. På den måde sikrer vi en fælles forståelse for fag, krav og specialopgaver i lektiehjælpen, så elev og underviser er på bølgelængde. I forhold til gymnasialt niveau tilbyder GoTutor også hjælp til IB- og EUX-elever i hele Danmark.

Unge på videregående uddannelser kan også få brug for lektiehjælp. Det kan være hjælp til enkelte fag eller en generel støtte til strukturering og notetagning. Vi har undervisere på mange forskellige videregående uddannelser og derfor også undervisere, som kender til de enkelte kurser og udfordringer derved samt til studieform og pensum og har erfaring med at undervise her.

GoTutor hjælper i alle fag i grundskolen og på gymnasiet.

Vi tilbyder hjælp i alle fag og har mange undervisere, som har en stærk faglig profil med en kombination af højt niveau i flere fag. Fx kan flere undervisere sagtens varetage både dansk, engelsk og matematik, som er de mest efterspurgte fag. Det gør det nemmere for eleven at få opfyldt flere faglige behov i kun én underviser. Det er selvfølgelig også muligt at have to eller flere undervisere på, uden ekstra gebyrer, hvis eleven har brug for hjælp i flere fag, og der ikke er et match med en underviser, som kan undervise i alle fagene.

Mange elever søger hjælp til matematik og de andre naturvidenskabelige fag. Lektiehjælp i matematik er vores største service, hvori der ydes lektiehjælp. Vi underviser med undervisningsmateriale udviklet af eksperter (eksempelvis Matematikfessor), og formidling af matematik og de naturvidenskabelige fag er i konstant udvikling hos GoTutor. Mange af vores undervisere har haft matematik på A-niveau og har en passion for at levere god matematikundervisning, så flere børn og unge bliver begejstrede for faget.

Dansk og sprogfagene giver udfordringer for mange, for eleven skal kunne mestre mange discipliner – læse- og skrivestrategier, grammatik, analysearbejde og god udtale er nogle af dem. En god underviser kan tidligt sætte ind og støtte samt få lagt grundniveauet, som kan hjælpe eleven gennem hele hans eller hendes skolegang. Vi tilbyder også skræddersyet lektiehjælp til ordblinde elever, hvor der øves teknikker, og vi bidrager med undervisere, som har erfaring med de teknologiske hjælpemidler som bl.a. AppWriter og IntoWords.

GoTutors store base af lektiehjælpere giver os også mulighed for at tilbyde lektiehjælp i øvrige fag som bl.a. afsætning, virksomhedsøkonomi, teknologi og musik. Da vi har over 4.000 lektiehjælpere, kan vi opfylde de fleste behov – herunder hjælpe med nichefag. Vi tilbyder desuden målrettet hjælp til gymnasieelevers SRP-opgave og øvrige opgaver. SRP er den største opgave på gymnasiet og en vigtig eksamen for eleverne at klare sig godt i. Vi tilbyder hjælp, råd og sparring i forbindelse med SRP-arbejdet.

Lektiehjælp kan både styrke eleven fagligt samt give større motivation, selvtillid og skoleglæde.

Lektiehjælp er til de elever, som ønsker at få hævet deres faglige niveau, men udbyttet er ofte langt større. Når det faglige niveau grundfæstes, skabes der større faglig selvtillid, som i sidste ende vil give langt større motivation og glæde ved skolearbejdet. Det er den positive spiral, som lektiehjælpens succesoplevelser giver, når eleven oplever at kunne mere end først forventet. Vi har et klart fokus på relationen i lektiehjælpen, da en god relation mellem elev og underviser skaber det trygge rum, som giver undervisningen grobund for succes.

Mange elever bliver styrket fagligt ved lektiehjælp, og de helt synlige resultater er bl.a. gode karakterer, men øget læring kommer også til udtryk på andre måder. Det faglige løft kan give eleven mod på at deltage mere i undervisningen, og at være i stand til at hjælpe sine klassekammerater med det faglige kan også give et stort selvtillidsboost. Vi ser hver dag mange af de positive resultater, som lektiehjælp giver, og hvordan det påvirker mange aspekter af elevens hverdag og person.

Der er flere positive udfald ved lektiehjælp, som er med til at illustrere, hvor givende 1-til-1-undervisning kan være for elever. Motivation for skolearbejdet kommer oftest, når man er god til det, og målrettet lektiehjælp gør eleven bedre til det, der før var udfordrende. Med et højere fagligt niveau kommer også selvtillid og troen på egne evner. Disse positive resultater tager eleven med i alle andre dele af skolegangen, og det vil også påvirke det sociale. Alle disse positive udfald af personlig lektiehjælp skaber naturligvis mere skoleglæde, som er med til at nedbringe mistrivsel i skolen.

Lektiehjælp kan være relevant for alle elever med behov for et fagligt løft, større motivation og større lyst til læring.

Det er helt normalt at få lektiehjælp i dag. Lektiehjælp er for elever, som har udfordringer i et eller flere fag, og som har brug for at få løftet deres faglige niveau. 1-til-1-lektiehjælp er også for de elever, som har brug for at få forklaret det faglige en ekstra gang eller på en ny måde. Endelig er lektiehjælp også for de elever, som mangler troen på egne evner og skal overskride den barriere, som har stået i vejen for, at de til fulde kan udnytte deres faglige potentiale.

Nogle elever kan have behov for lektiehjælp af en særlig grund. Ordblinde elever har ofte brug for ekstra støtte, da undervisningen i skolen normalt ikke er indrettet efter deres behov. Vores ordblindetutorer er uddannet i ordblindhed og er særligt opmærksomme på og har teknikker til at give god undervisning. Elever med diagnoser kan også have særlige behov, som gør 1-til-1-lektiehjælp relevant for dem.

Lektiehjælp kan desuden udspringe af et behov for hjemmeundervisning af en elev, som lider af skolevægring eller af anden grund ikke går i skole. Her kan lektiehjælp foregå som erstatning for normal skolegang. Vi matcher elev og underviser på faglighed, men også på personlige interesser, og vi gør meget ud af, at den personlige relation skal være tryg. Vi har hjulpet mange elever i hele Danmark via hjemmeundervisning.