Vores tilgang til læring

Bliv klogere på hvordan vi underviser

Vores lektiehjælp i engelsk, hvor vi benytter os af vendespil

Fokus på den enkelte

Fordi vi udelukkende har fokus på den enkelte, giver det os tid og overskud til at tilrettelægge undervisningen på en måde der ellers ikke vil kunne lade sig gøre i en moderne skoleklasse med 15-30 elever. På denne side, bliver du klogere på vores tilgang og metoder.

Den overordnede tilgang

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Vi udvikler i fællesskab

Hos GoTutor benytter vi os af en socialkonstruktivistisk tilgang til undervisningen. Vi mener, at børn og unge udvikler sig i samspil med deres omverden; dvs., at en udvikling sker i samspillet mellem individet, aktiviteterne og omgivelserne.

Vores undervisere har i høj grad fokus på afstanden mellem det aktuelle udviklingstrin, som er bestemt ved selvstændig problemløsning, og det potentielle udviklingstrin, som er bestemt ved problemløsning i samarbejde med underviseren. Dvs., at den lærende gennem et vellykket samspil kan komme længere, end den lærende ville komme på egen hånd.

Pædagogik, leg og læring i ét

Alle undervisningsforløb hos GoTutor er stilladserede. Uanset aldersgruppe indebærer et stilladseret læringsforløb en forståelse af undervisningen eller vidensdelingen, som er skabt omkring et ’skelet’ af retningslinjer, regler og kriterier, og som kan give den enkelte lærende et ansvar for egen læring inden for fastsatte rammer. Stilladsering er ikke blot et andet ord for ’hjælp’, det er fremadrettet og sigter mod at øge den lærendes selvstændighed – det, den lærende kan gøre med hjælp i dag, kan den lærende gøre alene i morgen.

Hos GoTutor er vi stolte af at have en legende tilgang til børn og unges læring og udvikling. Vi har valgt denne tilgang til undervisningen, fordi forskning peger på, at 30 % af børn og unge i den danske folkeskole synes, at undervisningen er kedelig, og fordi 15 % af danske børn allerede er bagud i forhold til sproglige og matematiske kompetencer, inden de overhovedet når skolealderen.

Mærk fremgangen fra barnet selv

Alle børn og unge skal tage 10 nationale tests i løbet af deres skoletid. Læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3., 6. og 8. klasse, engelsk i 7. klasse og biologi samt fysik/kemi i 8. klasse. Derudover er børn og unge underlagt terminsprøver, diktater, blækregninger, eksamener og meget andet, der alt sammen er med til at gøre vores børn målbare og sammenlignelige i tal og grafer.

Hos GoTutor ønsker vi ikke – uanset aldersgruppe – at lægge et yderligere pres på den lærende, og vi gør derfor ikke brug af endnu flere tests i forbindelse med et forløb hos os, ej heller for at vise en fremgang. Vi gør brug af kvalitative evalueringsformer, der er med til at sikre, at den lærende selv oplever at have rykket sig i undervisningen og dermed i højere grad får tillid til egne evner.

Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

Bliv ringet op i dag

Hør, hvad vi kan gøre for dit barn