Få en Tutor til 1-1 undervisning

Vi skaber det perfekte match mellem elev og tutor med fokus på god kemi. Et godt match er afgørende for god undervisning med en tutor.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Se videoen: Sådan fungerer privatundervisning

Tutor til succesoplevelser

En certificeret tutor hos GoTutor er en studerende på en højere videregående uddannelse, som virkelig brænder for at hjælpe dit barn. Vores tutorer har store erfaringer inden for både lektiehjælp og tutorarbejde, og vi tilbyder lektiehjælp med udgangspunkt i elevens faglige niveau og kriterier for succes, så I kan opleve netop dette: succes! Undervisningen foregår i trygge rammer, allerhelst med base i hjemmet. På denne måde er der de bedste muligheder for deltagelse, indflydelse og personlig kontakt, som vi prioriterer højt. Udgangspunktet er en individuel behovsanalyse og det unikke behov hos eleven, så vi på bedst mulig vis kan arbejde hen imod at løse dét, lige netop du har brug for hjælp til.

GoTutor tilbyder undervisning i alle fag

Udendørs opgaveskrivning for gymnasieelev

Vores tilgang til læring

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Læs mere om vores tilgang

Skræddersyet til dig

Har dit barn brug for lektiehjælp i matematik, fysik/kemi, dansk, engelsk, historie eller er det noget helt sjette, der driller? Der er heldigvis hjælp at hente med en passioneret tutor! Sammen kan vi tilrettelægge en plan for undervisningen, som passer til lige nøjagtigt dit barns behov. I fællesskab kan vi skabe trivsel, selvtillid og mere glæde både ved skolen og for læring i det hele taget. Vores tutorer arbejder målrettet via faglighed for at styrke selvværd og selvtillid hos børn og unge, og vi brænder for at skabe det bedst mulige grundlag for dit barns videre uddannelse.

Genialt

Nikolaj Andersen, 30 januar

Fantastisk til eksamensforberedelse og rigtig god...

Ole Steffesen, 22 januar

Super forløb — top kvalitet

Rune Berthelsen, 23 november

Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

Lektiehjælp til en fast lav pris

... uden skjulte gebyrer eller ting med småt!

Pris er inkl. adgang til materialer og ekstraopgaver fra:

Læs mere om vores læringsmaterialer

De mest almindelige spørgsmål om det at få en tutor fra GoTutor

En tutor er en underviser, der giver privat hjælp til en elev.

GoTutor har specialiseret sig i 1-til-1-hjælp til elever, der på forskellig vis oplever udfordringer i skolen. Vores tutorer tager udgangspunkt i det aktuelle faglige stof og de tilknyttede opgaver og udfordringer, hvad enten faget er matematik, engelsk, fysik eller noget andet. Det viser sig imidlertid ofte, at det også bliver nødvendigt at arbejde med stof, der tidligere har været gennemgået, eller med helt generelle færdigheder som talforståelse og læsning. Et forløb med en tutor når omkring alt det, der giver eleven udfordringer med faget.

Et tutor-forløb er skræddersyet til den enkelte elev. Vi udvælger omhyggeligt en tutor til eleven, som i særlig grad matcher eleven, fagligt og personligt. Når tutor og elev mødes første gang, lægges en plan for forløbet, der er bygget op omkring de behov og mål, eleven har. Undervejs i forløbet rettes planen til, så der hele tiden arbejdes med det, der skal til for at øge elevens faglige forståelse. Tempo og facon er naturligvis også tilpasset eleven. Det er præcis, hvad 1-til-1-hjælp kan!

En tutor har til opgave at øge elevens faglige forståelse. Nogle elever har også som mål at opnå gode karakterer i faget. Men en tutor har fokus på mere end det. Når et fag opleves som svært, betyder det ofte, at elevens selvtillid bliver mindre, og at lysten til at lære påvirkes. En tutor vil helt bevidst også arbejde på at øge elevens selvtillid, skoleglæde og trivsel.

Det koster 299,- kr. per time at få en tutor hos GoTutor.

At få hjælp af en tutor hos GoTutor koster altid det samme, uanset timeantal og fag, nemlig 299,- kr. per time. Vi ønsker at have den laveste pris på markedet for 1-til-1-hjælp, og vi ønsker at kunne skræddersy alle vores forløb til den enkelte elev. Derfor har vi ikke færdige pakkeløsninger eller rabatordninger, vores timepris er altid den samme. Når vi ved, hvilket behov en elev har, vil vi give et forslag til antal timer.

Alle tutor-forløb er forskellige, og derfor kan det blive nødvendigt at justere timetallet hen ad vejen. Bliver det nødvendigt med flere timer, er prisen stadig 299,- kr. per time. Og får man ikke brug for alle de timer, der er blevet købt, refunderer vi prisen inden for en angivet frist med 299,- kr. per time. Det er vores erfaring, at meget få ender med at have mange timer tilovers, idet vi tilstræber at sælge et antal timer, der er realistisk i forhold til det aktuelle behov. Vi mener, at det er af stor betydning for vores kunders tryghed, når de køber et tutor-forløb.

GoTutor har stor erfaring med at tilpasse tutor-forløb til den enkelte elev. Når vi anbefaler et antal timer, er det imidlertid altid kundens valg, hvor mange timer han eller hun vil købe. Der er ingen negative konsekvenser ved evt. at have købt for mange eller for få timer. Prisen ændrer sig ikke, hvis der viser sig at være brug for flere timer, og den tilbagebetalte pris for overskydende timer er den samme som købsprisen. Der er således 100% fleksibilitet og tryghed.

Hos GoTutor er der intet med småt, og der tillægges ingen gebyrer. 299,. kr. per time er den endelige pris. Hvis en elev har behov for flere tutorer, fx i forskellige fag, er timeprisen fortsat 299,-. Det er meget vigtigt for GoTutor, at vores kunder kan være trygge og ikke oplever grimme overraskelser ved køb af tutor-hjælp hos os. Vi tilbyder desuden en gratis afdragsordning, hvis man ønsker det. Betalingen kan fordeles over et antal måneder helt uden gebyrer og renter.

Tutor-hjælp er skræddersyet til eleven og foregår som regel 1-2 gange om ugen, enten fysisk eller online.

1: Allerførst tager vi hos GoTutor en god snak med familien om, hvilke behov og udfordringer eleven har. Sammen får vi sat ord på ønskerne til et forløb med en tutor. Inkluderet i denne snak er - udover at få defineret de faglige behov - at få lidt at vide om elevens personlighed og interesser. Det har betydning, fordi vi matcher elev og tutor på disse parametre også. Et godt match hele vejen rundt giver tryghed. Med udgangspunkt i samtalen anbefaler vi et antal timer til forløbet, og vi anbefaler formatet, dvs. om det bør foregå fysisk eller online.

2: Hos GoTutor har vi stor erfaring med at matche elever og tutorer. Fordelt over hele Danmark har vi flere end 4.000 dygtige undervisere. Det giver os god mulighed for at finde den helt rigtige tutor til eleven, baseret på de faglige behov, personlighed og interesser. Når matchet er godt, opnås den højeste kvalitet og de allerbedste resultater.

3: På det første møde mellem elev og tutor begynder de at lære hinanden at kende, og de får kigget på, hvilke udfordringer og mål eleven har i det pågældende fag. Elevens motivation for at arbejde med dette vil også være i fokus. De vil som regel mødes i elevens hjem, medmindre der er et ønske om at mødes et andet sted. Egnede steder ude i byen er fx biblioteker. Er der tale om et online forløb, foregår også første møde online.

4: Udgangspunktet for undervisningen er at øge elevens forståelse for det faglige stof og at få løst op for de faglige udfordringer. Efterhånden som det sker, vil elevens motivation typisk vokse, det bliver sjovere at arbejde med faget, og glæden ved læring og lektier bliver større. For tutoren er dette absolut en del af målet med undervisningen. Tutor-hjælp foregår gerne 1-2 gange om ugen - elev og underviser aftaler tid og sted.

Vores mere end 4.000 tutorer er unge, der har sabbatår eller går på en videregående uddannelse, samt erfarne skolelærere.

GoTutor har et stort antal tutorer, og de er meget forskellige, både hvad angår kompetencer, baggrund, interesser og personlighed. Nogle af dem er det helt rigtige match med de yngste elever, mens andre er det perfekte match for de ældre elever. Derudover er der de tutorer, der er særligt gode til de elever, der har særlige behov i form af fx ordblindhed eller ADHD.

En gruppe af tutorer er unge, der for nylig er blevet færdige med en ungdomsuddannelse og nu har sabbatår. De har gået på HTX, HHX, STX eller HF og har opnået gode resultater i de fag, de underviser i. De har et stort ønske om at lære fra sig og give deres egen glæde ved faget videre til deres elever. De er gode rollemodeller for de yngste elever. Denne gruppe udgør 15% af GoTutors tutorer.

65% af vores tutorer er i gang med en videregående uddannelse, fx på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet eller læreruddannelsen. De har en stor passion for deres fag, og de lærerstuderende har en særlig interesse i læringsmetoder og i at lære fra sig. Både deres faglige glæde og deres motivation er smittende og kan være til stor hjælp, når de kommer ud som tutorer.

Vores sidste store gruppe af tutorer har en læreruddannelse og ofte også års erfaring med at undervise. De har stort kendskab til både det faglige stof, pensum og eksamen. Mange af dem er desuden yderst kvalificerede, når det kommer til undervisning af elever med særlige udfordringer såsom ordblindhed eller autisme. 20% af GoTutors tutorer har en baggrund som lærer.

Vi udbyder tutor-hjælp i hele Danmark, fysisk og online.

GoTutor tilbyder hjælp fra en tutor, uanset hvor i landet eleven bor. Vi har et stort antal tutorer, og de fordeler sig over hele landet. Når vi matcher eleven med en tutor, kigger vi blandt andet på afstanden imellem dem. Ved fysisk tutor-hjælp skal det være muligt for tutoren at møde op hos eleven, uden at transporttiden er alt for lang. Er der tale om online hjælp, er afstanden mellem elev og tutor naturligvis ikke af betydning.

I de store byer er antallet af tutorer stort. Det gælder fx København, Odense, Aalborg og Aalborg. Det samme gælder i visse uddannelsesbyer, fx Roskilde, Esbjerg og Sønderborg. Pga. byernes størrelse har vi samtidig mange elever her. Det gør det nemt at finde et godt match mellem elev og tutor. En del af vores elever bor i nærheden af de større byer eller i forstæderne, bl.a. i Hvidovre, Brønshøj, Ringe og Brabrand, og også her er det som regel nemt for tutorerne at komme til.

Der er desuden mange mindre byer i Danmark, og er der brug for en tutor her, kan vi også hjælpe! Vi har tutorer i Maribo, Faaborg, Køge, Hjørring mv. Hvis der ikke er en tutor i nærheden, har vi mulighed for at matche eleven med en dygtig online tutor, som har erfaring med at gennemføre nærværende tutor-hjælp over fx Zoom eller Teams. Vi og vores tutorer er meget fleksible. Hos GoTutor har vi specialiseret os i skræddersyet 1-til-1-undervisning med den helt rigtige tutor.

Vores tutorer kan hjælpe på ethvert niveau i både folkeskolen og gymnasiet - og de kan hjælpe elever på andre niveauer.

GoTutors dygtige tutorer kan hjælpe elever i alle fag og på alle niveauer i gymnasiet og folkeskolen. Det er også her, de fleste af vores elever kommer fra, og vi er specialister i at skræddersy hjælp til dem. Vi har dog også erfaring med at hjælpe elever på andre niveauer, fx på de videregående uddannelser.

I indskolingen lægges grundlaget i bl.a. dansk og matematik. Eleverne skal lære bogstaverne at kende, lære at læse og skrive og lære om tal og regning. Det er af stor betydning for resten af skolegangen, at fundamentet er på plads. På mellemtrinnet kommer der flere fag til, og der bliver mere at skulle overskue og arbejde med. Vores tutorer er dygtige til at gennemskue, hvor udfordringerne for eleverne ligger, og til at bringe dem op på det niveau, de gerne skal være på.

Karakterer og eksamener kommer til i udskolingen. Mange af vores elever har et stort ønske om at gøre det godt. Måske har de helt konkrete mål, som de ønsker hjælp til at opnå. Sammen med deres tutor kortlægges målene og de konkrete udfordringer, og der lægges en plan, der er skræddersyet til eleven.

På de forskellige ungdomsuddannelser, STX, HHX, HTX og HF, har eleverne ofte et stærkt fokus på karakterer, så de efterfølgende kan søge ind på en videregående uddannelse. Vores tutorer har selv gået på en ungdomsuddannelse, og det er naturligt at matche en elev med en tutor, der har gået på samme linje og kender til pensum og krav. Vi har hjulpet tusindvis af elever på ungdomsuddannelserne med de forskellige fag, SRP-opgaven og eksamenshjælp. Også EUX- og IB-elever har vi hjulpet. Vores tutorer kommer fra hele landet og kan hjælpe med fysisk eller online hjælp i hele Danmark.

Det er ikke ualmindeligt, at studerende på videregående uddannelser søger hjælp fra en tutor. GoTutor har en stor gruppe af undervisere, der selv er i gang med en videregående uddannelse, så her kan vi også sørge for et godt match. Tutor-hjælpen kan her handle om det faglige, men kan også være med henblik på mere generel studieteknik og lignende.

GoTutor har tutorer til samtlige fag i grundskolen og gymnasiet.

Vores mere end 4.000 dygtige tutorer tilbyder hjælp i samtlige fag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau. Mange af dem kan undervise i flere forskellige fag, fx dansk og engelsk eller matematik og fysik. Har en elev brug for en tutor i flere fag, og der ikke er et godt match med en tutor, der kan dække det hele, er det muligt at have mere end én tutor. Det er vigtigt for elevens selvopfattelse og trivsel, at lektier og skoleopgaver er forståelige og overkommelige. Udfordringer i ét fag, fx dansk, kan få stor betydning også i andre fag.

Et af de helt store fag for tutor-hjælp er matematik. Matematik hjælp udgør ca. 50% af alle forløb. En stor del af vores tutorer i matematik har haft faget på A-niveau og brænder for at formidle fagets sammenhænge og logik for deres elever. De får god hjælp af stærke undervisningsmaterialer som fx Matematikfessor. Hos GoTutor gør vi meget for at uddanne vores tutorer og udvikle deres undervisning i bl.a. matematik og naturvidenskabelige fag.

Også i dansk har mange elever gavn af en tutor. For de yngste elever kan det bl.a. handle om læsetræning, for de lidt ældre om grammatik og analyse. En tutor kan hjælpe med at få det grundlæggende på plads, hvilket får betydning gennem hele skolegangen. Elever, der har særlige udfordringer, fx i form af ordblindhed eller pga. en diagnose som fx ADHD, kan vi også hjælpe. Vi har tutorer, der er uddannet til at påtage sig sådanne forløb, og som har kendskab til relevante hjælpemidler, fx AppWriter, og derfor tilbyder hjælp til ordblinde.

Der er mange andre fag i folkeskolen og gymnasiet, og med vores flere end 4.000 tutorer kan vi tilbyde hjælp i dem alle. Vi har tutorer, der underviser i fransk, samfundsfag, økonomi, biologi osv. Vi kan dermed hjælpe med langt de fleste udfordringer. I gymnasiet skal der også skrives store opgaver, fx SRP. Her kan vi både hjælpe med det faglige og med strukturering og tidsplan. Når eksamen nærmer sig, er der også mange, der vælger en tutor til eksamenshjælp for at sikre overblik og gode resultater. Uanset faget og målet kan hjælp fra en tutor betyde, at selvtillid og trivsel bliver større.

En tutor hjælper ikke bare med det faglige. Også elevens motivation, selvtillid og trivsel er der fokus på.

Udgangspunktet for et tutor-forløb er udfordringer med forståelsen af det faglige eller et ønske om at hæve niveauet. I begyndelsen af forløbet bliver dette kortlagt, og der bliver lagt en plan. I den trygge relation mellem elev og tutor arbejdes der med opgaver og pensum. Når den faglige forståelse bliver større, vil elevens selvtillid også blive større, og det samme vil motivationen og lysten til at lære. Der er på den måde meget større gevinst ved at have en tutor i et vanskeligt fag, end de fleste er klar over på forhånd.

Blandt de umiddelbart synlige resultater af tutor-hjælp i et fag er bedre resultater ved afleveringer og bedre karakterer. I takt med den større faglige forståelse oplever vi hos GoTutor dog også, at eleven ofte bliver mere aktiv i klassen, i gruppearbejdet og i forhold til at hjælpe de andre elever - alt sammen konsekvenser af en større selvtillid.

Når en elev mistrives i skolen, handler det ofte om, at noget er svært. Kæmpes der i et fag, kan det være fristende at bruge mindre tid på netop det fag, da det ikke er spor sjovt at blive konfronteret med det, man ikke kan eller har svært ved. Omvendt er det ofte sådan, at motivationen for at arbejde med et fag og for at lære stiger, når eleven får succesoplevelser. Skoleglæde er ikke en selvfølge, og når den svigter, er det vigtigt at gøre noget ved det. Det er vores erfaring, at hjælp fra en tutor får betydning langt ud over det pågældende fag. Og ud over skolen.

En tutor kan gøre en stor forskel, når en elev har svært ved et fag, eller når selvtillid, motivation og trivsel skal op på et højere niveau.

Vores tutorer har i mange år hjulpet elever over hele landet med at forbedre deres faglige forståelse og resultater. Ved 1-til-1-hjælp med en tutor er eleven i centrum, og der arbejdes specifikt med de ting, eleven har brug for at arbejde ekstra med og få forklaret igen eller på en anden måde. Hos GoTutor oplever vi ofte, at eleven tvivler på sine egne evner, og at det blokerer for forståelsen. Når vores dygtige tutorer får hjulpet elevens forståelse op på et højere niveau, følger der ofte større selvtillid med. Når faget bliver sjovere, bliver det også sjovere at gå i skole.

En del elever er særligt udfordrede. De kan fx være ordblinde eller have en diagnose som autisme eller ADHD. I klassen er der ofte ikke ressourcer til at give dem den assistance, de har brug for. I de tilfælde kan det være ekstra svært at følge med. Vi har en gruppe af undervisere, som har uddannet sig i og har erfaring med netop disse elever.

Endnu et oplagt felt, hvor det giver mening med en tutor, er når en elev enten ikke vil gå i skole eller kan gå i skole. Det kan der være forskellige grunde til. Her kan vi tilbyde en tryg 1-til-1-undervisning i hjemmet eller online. i høj grad på elevens betingelser. Det er helt centralt for vores tutorer at skabe en relation, eleven har det godt med.