Lektiehjælp i København af højeste standard

Vi sikrer det helt rette match mellem elev og lektiehjælper, hvor god kemi og en tryg relation er i højsæde. Det gode match er vigtigt for elevens læring.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Se videoen: Sådan fungerer lektiehjælp

Få målrettet lektiehjælp i København

GoTutor tilbyder privat lektiehjælp til elever på folkeskole- og gymnasieniveau i hele København samt forstæder. Vi har mange års erfaring med at finde den rette underviser til vores elever, og vi har hjulpet tusindvis af elever på rette vej med vores lektiehjælp i København, Herlev og Vanløse, på Amager og Nørrebro samt i andre områder i kommunen.

Vi finder den lektiehjælper, som er det helt rette match for eleven, både fagligt og personligt. Vores lektiehjælpere er nøje udvalgt og er typisk studerende på en videregående uddannelse i København eller er en erfaren lærer. Vores lektiehjælp har et klart fokus på at løfte eleven fagligt, men også på at skabe en fornyet skoleglæder og motivation for at gå i skole.

GoTutor tilbyder lektiehjælp i alle fag til elever i København og omegn

Bliv ringet op

Kontakt os på mail

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Skriv til os på:

info@gotutor.dk
Udendørs opgaveskrivning for gymnasieelev

Vores tilgang til læring

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Læs mere om vores tilgang

Lektiehjælp til en fast lav pris

... uden skjulte gebyrer eller ting med småt!

Pris er inkl. adgang til materialer og ekstraopgaver fra:

Læs mere om vores læringsmaterialer
På hvilke niveauer tilbyder
vi lektiehjælp i København?
Folkeskole / 0.-10. klasse

Vi har hjulpet tusindvis af elever siden 2014, på alle folkeskolens trin. Vores lektiehjælp øger deres faglige niveau og giver et selvtillids-boost. Vi har blandt andet undervist elever fra Nørrebro Park Skole og Ørestad Skole. Vi har stor erfaring med elever på alle klassetrin og på tværs af skoler i hele Københavns Kommune.

Vores lektiehjælpere, som underviser elever i folkeskolen, har et særligt fokus på det pædagogiske element og på det at skabe et trygt rum for læringen. Vi ved, at skoleglæde og motivation er helt afgørende for et barns læring.

Læs mere om vores lektiehjælp til 0.-10. klasse
Gymnasiet (STX, HHX, HTX og HF)

Vi har undervist mange elever på de gymnasiale uddannelser i København, blandt andet elever på Gefion Gymnasium, N. Zahles Gymnasieskole og Sukkertoppen. Derfor har vores lektiehjælpere i København god erfaring med at lave en målrettet undervisning og kender til de krav og udfordringer, som elever møder på en ungdomsuddannelse.

Alle vores lektiehjælpere har topkarakterer i de fag, som de underviser i, om det er matematik, tysk eller noget helt andet. Derfor kan du være sikker på, at de har et stærkt fagligt niveau, uanset om eleven skal have hjælp til SRP eller biologi-afleveringer. Derudover kender de selvfølgelig til de formalia, der gælder for den pågældende uddannelse.

Læs mere om vores lektiehjælp til gymnasiet
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

FAQ - De mest almindelige spørgsmål om GoTutors lektiehjælp i København og omegn

Lektiehjælp er 1:1-undervisning, hvor der er rum til nærvær og fordybelse.

Vores lektiehjælp i København og omegn er 1:1-undervisning, hvor man som elev får hjælp i det eller de fag, som man ønsker at blive bedre til. Lektiehjælp hos os er et trygt og tillidsbaseret læringsrum, hvor man tør stille de spørgsmål, som kan være svære at stille i skolen, fordi man måske er bange for at stille et ‘dumt spørgsmål’.

I GoTutor mener vi ikke, at der er nogen dumme spørgsmål - kun dumme svar. Lektiehjælpen tager typisk udgangspunkt i elevens daglige lektier og skoleopgaver, men kan også omhandle generelle ting, som dit barn har eller har haft om i undervisningen allerede. Nogle gange kan man som elev føle sig bagud i et fag og have nogle huller i det, som allerede er gennemgået i undervisningen. I den situation vil det være en stor hjælp at få støtte til at forstå det svære stof og at få genopfrisket de ting, som er gået i glemmebogen.

Det kan være, at dit barn for eksempel har brug for at få genopfrisket regnereglerne en ekstra gang eller at få helt styr på grammatikken i dansk. Vores lektiehjælp tager derfor udgangspunkt i ting, som eleven har brug for at forstå bedre, både hvis det er noget, eleven har undervisning i i skolen her og nu, og hvis det ligger længere tilbage. GoTutors lektiehjælp i København tager udgangspunkt i at hjælpe eleven med lige præcis det, som eleven har allermest brug for at lære om i det/de fag, som eleven ønsker at blive bedre til. Vi tilbyder også lektiehjælp, der gør eleven bedre til forskellige sprogfag såsom engelsk, fransk og tysk.

Det unikke ved vores lektiehjælp i GoTutor er, at der zoomes 100% ind på dit barns behov. I et klasselokale er der mange elever, der alle skal tages hensyn til, når en lærer afholder en undervisningstime. Det kan derfor være en udfordrende opgave at imødekomme alle elevernes behov på én gang og at have tid til at hjælpe 1:1.

I København og omegn tilbyder vi lektiehjælp, som skræddersyes til elevens unikke udfordringer, behov og ønske om at blive bedre i et eller flere fag. Det er dit barn, der er centrum for vores undervisning, og vi lægger meget vægt på, at lektiehjælpen giver mening for eleven. Inden vi begynder et undervisningsforløb, har vi altid en snak med jer i familien om, hvad dit barn har behov for. Ud fra det lægger vi en plan for forløbet, så det passer til dine udfordringer og behov. Underviseren afholder lektiehjælpen ud fra denne plan og tilretter den løbende, så undervisningen hele tiden passer til dit barns behov, udvikling og læringsproces. Undervisningen tilpasses derfor hele tiden efter dit barns udvikling og fremskridt, dit barn lærer mest muligt i det tempo, der passer bedst til ham eller hende.

Formålet med vores lektiehjælp er dels at styrke dit barns faglige kompetencer, dels at styrke dit barns selvværd og selvtillid samt glæde ved at gå i skole. Formålet med vores lektiehjælp har derfor to vigtige målsætninger, der påvirker hinanden gensidigt. Vi ønsker at styrke elevens faglighed i det/de givne fag, så eleven klarer sig bedre i skolen. I de ældre klasser og i gymnasiet vil dette kunne afspejle sig i bedre karakterer, hvilket giver dit barn bedre muligheder. Lige så vigtigt er vores mål om at styrke dit barns tro på egen formåen samt motivation og glæde ved at gå i skole.

Vi oplever, at når elever, som får lektiehjælp hos os, oplever fremgang i lektiehjælpen, så styrkes deres selvtillid og selvværd, fordi de begynder at tro mere på, at de godt kan! Når man som elev får bedre selvtillid i et givet fag, vil man helt automatisk blive mere tryg ved at række hånden op og sige noget i timerne og dermed klare sig bedre fagligt. Vores målsætning er derfor at have fokus på både det faglige og det trivselsmæssige.

Vores lektiehjælp i København og omegn koster 299; kr. i timen.

Vi lægger meget vægt på, at vores priser på lektiehjælp i GoTutor er gennemsigtige og til at forstå. Vi har derfor en fast lav timepris frem for rabatordninger på diverse pakkeløsninger. Vi gør meget ud af at sætte os ind i elevens unikke udfordringer og behov og at fastlægge timetallet efter vores vurdering af, hvor mange timer dit barn har brug for. Vi laver ikke pakkeløsninger, hvor man kan risikere, at der er sat alt for mange timer af til ens barn. Prisen på lektiehjælp er den samme, uanset hvilket fag man ønsker hjælp til, og vi tilstræber hele tiden at tilbyde den laveste pris på lektiehjælp på markedet i København og resten af Danmark. Timeprisen på lektiehjælp er altid den samme, helt uafhængigt af hvor mange timer man har, hvor man bor, og om man ønsker hjælp i et eller flere fag.

Hos os er der ingen binding. Hvis du har købt undervisningstimer, som endnu ikke er afholdt, og ønsker at afslutte forløbet, refunderer vi det fulde beløb på de resterende timer. Vi refunderer derfor 299 kr. for hver time, som er købt, men endnu ikke afholdt, hvis det ønskes. Der er oftest ikke særlig mange timer tilovers, fordi vi skræddersyr forløbet inkl. antallet af timer efter vores vurdering af elevens behov. Vi vil gerne sikre, at vores kunder føler sig trygge ved at have forløb hos os, hvorfor vi ikke tilbyder forløb med binding. Hvis du har timer tilovers, får I det fulde beløb tilbage igen, hvis det sker inden for gyldighedsperioden.

Der er ingen faste pakkeløsninger hos os. Når du vælger at købe undervisningstimer hos GoTutor, bestemmer du helt selv hvor mange timer, du gerne vil købe til dit barn. Når vi har sat os ind i elevens udfordringer, foreslår vi et antal timer, som vi mener passer til dit barns behov, men det er altid dig, der har det sidste ord og bestemmer, hvor mange timer du/I ønsker at købe.

Der er ingen ekstra gebyrer, og prisen er altid 299 kr. pr. time. Der er derfor ingen merpris, hvis man ønsker hjælp i flere fag og/eller får flere undervisere under et forløb. Hvis du ønsker at dele betalingen op i mindre bidder, er der også mulighed for det, og det koster ikke ekstra. Ved delbetaling bliver beløbet opdelt i mindre rater over nogle måneder - uden gebyrer. Du kommer derfor ikke til at betale mere, hvis du delbetaler.

Vores lektiehjælp i København skræddersys eleven ift. timer og indhold. Vi matcher eleven med den mest egnede underviser, og lektiehjælpen vil finde sted 1-2 timer om ugen enten fysisk i København eller online.

1: Allerførst har vi en personlig samtale med jer i familien om dit eller jeres barns udfordringer og behov, hvor vi blandt andet kommer ind på, hvordan dit barn har det med at gå i skole, og hvilke faglige udfordringer dit barn har. Ud fra denne samtale laver vi en vurdering af, hvor mange timer dit barn har brug for, og aftaler det præcise timetal med jer i familien. Derudover aftaler vi, i lyset af hvad der er bedst for dit barns læring, om det skal være fysisk eller online undervisning.

2: Når vi har haft den personlige samtale med dig/jer og har aftalt, hvor mange timer der er brug for, finder vi den rigtige underviser blandt vores mange og meget kompetente undervisere. Når vi vælger, hvilken underviser der skal hjælpe dit barn, lægger vi meget vægt på at finde det helt rigtige match, så underviseren kan hjælpe dit barn bedst muligt, og der kan skabes en god og tillidsfuld relation, som vil danne et godt fundament for elevens læring. Vi ved, at det har utrolig stor betydning for kvaliteten af undervisningsforløbet, at der skabes en god relation mellem underviser og elev, og at underviseren både passer til eleven fagligt og personligt. Fx kigger vi på, om elev og underviser har en fælles fritidsinteresse. Hvis undervisningen skal være fysisk, vælger vi selvfølgelig en underviser, som bor i nærheden af jer, så undervisningen kan finde sted enten hjemme hos eleven eller fx på et bibliotek i nærheden.

3: Når vi har fundet den helt rigtige underviser til dit barn, vil underviseren tage kontakt til dit barn/jer så hurtigt som muligt og aftale det første møde. Dette møde vil enten være online eller fysisk og kan fx foregå hjemme hos jer eller på et bibliotek i nærheden af, hvor I bor. Det første møde bliver brugt til, at underviser og elev lærer hinanden at kende og forventningsafstemmer forløbet. Under det første møde vil underviseren danne sig et billede af elevens motivation, niveau og indsigt i, hvad der skal til, for at det bliver et rigtig godt forløb.

4: Når det første møde er gennemført, afholdes lektiehjælpen typisk en gang om ugen med en varighed på ca. 1-2 timer. Undervisningstidspunkterne aftales af underviser og elev, så det passer dem begge, og vil typisk ligge om eftermiddagen eller om aftenen. Det er underviserens opgave at sørge for at tilpasse forløbet til elevens niveau samt at motivere eleven til at lære gennem lektiehjælpen. Lektiehjælperen vil derfor både have fokus på det faglige og relationelle.

Lektiehjælperne i København er enten unge, der holder sabbatår, studerende på videregående uddannelser eller erfarne færdiguddannede lærere.

Lektiehjælperne hos GoTutor, som kan undervise dit barn, hvis du bor i København og omegn, har forskellige baggrunde, men de har alle glæden ved at undervise tilfælles. Vores undervisere er typisk enten unge, der holder sabbatår, studerende på videregående uddannelser eller færdiguddannede lærere. Vores lektiehjælpere underviser i forskellige fag og har hver især unikke og gode kompetencer. Kompetencerne er mangeartede, og vi har derfor undervisere med kompetencer, der passer til enhver elevs unikke udfordringer og behov.

Vores erfarne og uddannede undervisere er særligt gode til at varetage forløb med elever, der har særlige behov. Vores erfarne undervisere er for eksempel rigtig dygtige til at hjælpe elever med meget skolefravær og elever med ordblindhed eller diagnoser såsom ADHD eller autisme. Erfarne undervisere er ofte uddannede folkeskole- eller gymnasielærere, der har undervist i flere år og derfor bringer en del erfaring og viden med sig, som de kan trække på, når de underviser eleverne 1:1.

De har, udover at være utroligt gode til elever med komplekse udfordringer eller behov, meget viden om pensum, hvordan man planlægger og faciliterer god undervisning m.m. Denne gruppe af undervisere vil gerne bevare kontakten til skole- og undervisningsverdenen, men samtidig ønsker de en mere fleksibel arbejdsdag - de er fx gået på efterløn eller pension eller holder en arbejdspause.

De af vores undervisere, som er i gang med et sabbatår, har lærdommen fra gymnasiet frisk i hukommelsen, har fået enten 10 eller 12 i deres undervisningsfag, og de er derfor helt opdaterede på de nyeste krav og indholdet i de gymnasiale uddannelser. De kan lynhurtigt sætte sig ind i de udfordringer, man kan opleve som gymnasieelev, og de er skarpe på de nyeste krav til formalia ved eksamensopgaver og afleveringer. De er rigtig dygtige til at hjælpe med større afleveringer i gymnasiet såsom SRP. Ligeledes er de dygtige til at undervise elever i folkeskolen, hvor de kan være rollemodeller for deres elever.

Rigtig mange af vores undervisere er studerende på videregående uddannelser. De fleste af dem går enten på et af landets universiteter eller læser til lærer på en professionshøjskole. Det, der særligt karakteriserer denne gruppe af undervisere, er, at de er meget dygtige til at undervise, har en stor viden om et bestemt område, og at de brænder for at undervise deres elever. Underviserne på læreruddannelsen er ofte særligt opmærksomme på læringsstile, og hvordan de skaber den bedste undervisning, som er tilpasset eleven.

Uanset hvor du bor i København og omegn, kan du få lektiehjælp hos os i GoTutor.

Det er ikke noget problem at få lektiehjælp i midten af København. I København er der mange lektiehjælpere, som er klar til at hjælpe dit barn med lektierne. Rigtig mange studerende er bosat i enten København eller omegn, hvilket gør, at der er gode muligheder for at få lektiehjælp hos os, hvis du bor i København.

Når vi udvælger den rette underviser til dit barn, vælger vi også ud fra, hvor langt væk fra jer underviseren bor. Vi tilbyder både fysisk, online og en blanding af fysisk og online lektiehjælp. Ved fysisk lektiehjælp udvælger vi undervisere, som bor nogenlunde tæt på jer, for at sikre os, at det er realistisk for lektiehjælperen at afholde undervisningen hos eller i nærheden af jeres bopæl, hvorimod vi ikke kigger på geografi, hvis det drejer sig om et online forløb.

Mange af vores undervisere bor i enten København eller Valby, på Frederiksberg eller Amager eller i byer i nærheden, så uanset om I bor i midten af København eller i udkanten, har vi næsten altid en underviser, som gerne vil hjælpe dit barn med lektierne. Bor du i København, kan lektiehjælpen fx foregå på et bibliotek i København i nærheden af dig. Bor du på Frederiksberg, kan undervisningen finde sted på Frederiksberg Bibliotek, hos jer eller et andet passende sted. I allerflest tilfælde er der ikke nogen problemer med at finde en underviser til dit barn - især ikke i København.

Vi hjælper på alle klassetrin i folkeskolen og på alle de gymnasiale uddannelser i Danmark. Derudover hjælper vi andre elever, som også har brug for 1:1-undervisning/lektiehjælp.

Uanset hvilket klassetrin dit barn går på i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, kan GoTutor hjælpe. I folkeskolen hjælper vi både elever i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen. I gymnasiet hjælper vi både i 1. g, 2. g og 3. g, samt hvis du går på HF eller tager HF enkeltfag eller går på en tilsvarende gymnasial uddannelse.

De fleste af vores elever i København går enten i folkeskolen eller gymnasiet. Vores lektiehjælp er derfor særligt skræddersyet til at hjælpe elever på disse uddannelser. Hvis du eller dit barn er studerende på en videregående uddannelse og fx har brug for hjælp i et særligt svært kursus eller til at få styr på noter, vil vi også se, om vi ikke kan hjælpe.

I indskolingen har de elever, som vi hjælper, typisk brug for hjælp i hovedfagene såsom dansk, matematik og engelsk. Her kan man som elev blandt andet have brug for hjælp til at forstå de simple regneregler i matematik, grundstenene i den danske grammatik og at lære at stave og læse.

På mellemtrinnet begynder eleverne at lære et 2. fremmedsprog. Det kan være svært at lære et andet fremmedsprog, hvis man endnu ikke har knækket koden til sit første fremmedsprog - engelsk. Læringskurven er høj på mellemtrinnet, og det kan derfor hjælpe eleven at få 1:1-lektiehjælp, så det nye sprog kan læres i rolige omgivelser.

I udskolingen er der ofte mange nye fag og valgfag. Når eleverne bliver præsenteret for nye spændende fag, er det afgørende for deres læring, at de føler, at de har styr på de klassiske fag, som de har haft i længere tid. Det er altid nemmere at lære nyt, hvis man kan trække på lignende viden, som man allerede kender til, frem for at lære fra bunden. Det er for eksempel lettere at lære et nyt sprog, hvis man bruger sin viden fra et sprog, som man allerede kan.

Når eleverne når til udskolingen, er der ikke lang tid til, at de skal til folkeskolens afgangsprøve, og mange elever begynder at bekymre sig om/stræbe efter at klare sig bedre i skolen - især hvis de gerne vil begynde på en ungdomsuddannelse. På de fleste skoler er det også i udskolingen, at eleverne begynder at få karakterer.

Der er derfor mange elever, som gerne vil have lektiehjælp for at få bedre karakterer og klare sig bedre i skolen, når de går i udskolingen. Elever, der får lektiehjælp i udskolingen, kan få det faglige løft og den selvtillid, der skal til for at klare afgangsprøven med et tilfredsstillende resultat og komme ind på den ungdomsuddannelse, som de gerne vil.

Uanset hvilken gymnasial uddannelse dit barn går på, har vi underviseren, der kan hjælpe. Der er mange forskellige typer gymnasiale uddannelser, og vi har undervisere fra dem alle. Når vi finder den rigtige lektiehjælper til dit barn, vælger vi en underviser, som har haft den samme ungdomsuddannelse som eleven, så underviseren har et godt kendskab til de fag, eleven har, strukturen på uddannelsen m.m. Vi hjælper både elever, der går på STX, HTX, HHX, HF, EUX og IB.

Vi kan også tilbyde hjælp til studerende på videregående uddannelser. Vi kan både hjælpe fagspecifikt eller generelt i studieteknik, såsom hvordan man tager gode noter, og hvordan man strukturerer sin tid som studerende, så man både får tid til at læse, arbejde, hvis man har et studiejob, og til at lade op i sin fritid.

Da mange af vores undervisere selv studerer på en videregående uddannelse, vil vi højst sandsynligt kunne finde en underviser, der kan hjælpe. Vi matcher elev og underviser således, at underviseren så vidt muligt selv går/har gået på den samme eller en lignende uddannelse, så underviseren kender til den fagspecifikke viden og generelle studiestruktur.

Så uanset hvilket niveau, dit barn ønsker hjælp til, har vi højst sandsynligt en underviser i København, der kan hjælpe.

Vi hjælper i alle fag i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.

I København har vi en bred palette af undervisere, hvor mange har stærke faglige og undervisningsmæssige kompetencer i flere forskellige fag. Der er for eksempel mange af vores undervisere, som både kan undervise i dansk, matematik og engelsk, som er nogle af de fag, rigtig mange gerne vil have hjælp til. Vi kan derfor tilbyde undervisning i alle fag i både folkeskole og gymnasie. Hvis en underviser ikke kan undervise i alle de fag, som dit barn ønsker at få hjælp til, er det også muligt at have to forskellige undervisere, uden at der vil være ekstra gebyr.

Matematik er vores mest efterspurgte fag og dermed et af de fag, som vi underviser allermest i. Vores matematik lektiehjælp bliver faciliteret med udgangspunkt i materialer udviklet af eksperter. Vi bruger blandt andet i høj grad Matematikfessor i undervisningen. De øvrige naturfag er ligesom matematik også meget efterspurgte, og til dem har vi også mange dygtige undervisere i København. Vi har rigtig mange undervisere, som brænder for at undervise i matematik, og som selv har haft matematik på A-niveau i gymnasiet. Kvaliteten af undervisningen er derfor i højsædet.

Dansk og fremmedsprog såsom engelsk, tysk og fransk er også fag, som flere elever har udfordringer i. Vi har derfor mange elever, som ønsker hjælp til disse fag i København. I dansk er der mange forskellige ting, som eleverne skal kunne. De skal kunne grammatikken, læse og skrive, stave og analysere noveller og digte. I engelsk, fransk og tysk skal eleverne igen lære en ny form for grammatik, nye måder at udtale bogstaverne på og nye ordsprog og udtryk, som man ikke har på dansk.

Eleverne skal udover det sprogtekniske også få kendskab til kulturen i de lande, der taler sproget, og lære om deres historie. Af den grund hjælper vi også mange elever i disse fag. Når en elev får hjælp fra en af vores dygtige undervisere, får eleven styr på det grundlæggende og får hjælp og støtte der, hvor eleven er rent fagligt, så der bliver sat skub i elevens læring, hvilket kan smitte af på andre fag og resten af elevens skolegang. Vi har også rigtig mange dygtige undervisere, der hjælper elever, der er ordblinde. Vores erfarne undervisere har erfaring med at bruge teknologiske hjælpemidler, som kan være en god støtte for elevens læring og forbedre elevens skolegang.

Vi har over 4.000 undervisere hos os og kan derfor tilbyde lektiehjælp og eksamenshjælp i stort set alle tænkelige fag - lige fra billedkunst til international økonomi. Derudover tilbyder vi hjælp til elevens SRP-opgave og andre store skoleopgaver. Når vi hjælper en elev i SRP, giver vi både hjælp, vejledning, gode råd og sparring på elevens opgaveskrivning.

Uanset hvilket fag du har brug for hjælp til, når du er bosat i København, har vi undervisere nær dig, som kan være til hjælp.

Lektiehjælp styrker både dit barns faglige niveau, trivsel, selvværd og skoleglæde.

Fordelene ved lektiehjælp er mange. Først og fremmest ønsker man som elev lektiehjælp, fordi man gerne vil blive dygtigere til det pågældende fag og dermed klare sig bedre i skolen. Fordelen ved lektiehjælp hos os er, at dit barn bliver dygtigere rent fagligt. Udover det har vores lektiehjælp en række medfølgende fordele. Når dit barns faglighed bliver bedre og føler, at han eller hun har fået godt styr på et fag, så styrkes dit barns motivation for at gå i skole også. Det er motiverende for dit barn at have oplevelsen af at lykkes og at kunne følge godt med i undervisningen.

Ligeledes bliver ens selvtillid som elev styrket, fordi det faglige niveau er blevet højere. Dit barns tro på egne evner bliver derfor også større, og dit barn vil måske derfor række hånden mere op i timerne og mere selvsikkert indgå i gruppearbejde i klassen. Den faglige selvtillid gør det også meget sjovere for dit barn at gå i skole, fordi dit barns hverdag i skolen i højere grad bliver fyldt med succesoplevelser.

Udover det faglige lægger vi meget vægt på at styrke det relationelle og emotionelle. Vi har derfor meget fokus på vigtigheden af, at relationen mellem lektiehjælper og elev skal være god og anerkendende. Dit barns sociale liv bliver således også styrket af at få lektiehjælp. Faglig selvtillid kan føre til øget social selvværd og bedre trivsel, fordi dit barn ved at klare sig bedre i fagene generelt kan få en bedre selvfølelse og dermed indgå i positive fællesskaber med de andre børn i klassen.

Lektiehjælp er for alle, der gerne vil have forbedret deres faglige niveau.

Rigtig mange får lektiehjælp. Lektiehjælp er for alle, som gerne vil blive bedre i et eller flere fag. Mange vælger at få lektiehjælp i et eller flere fag, fordi de oplever, at faget er svært, og gerne vil blive bedre til det i skolen. Vores lektiehjælp er for elever, som har gavn af 1:1-støtte i et fag, hvor de kan få det forklaret på en anden måde end i skolen.

Lektiehjælp hos os er målrettet de elever, som har mistet troen på deres evner i faget/fagene, hvilket kan stå i vejen for, at de kan være så dygtige, som de ellers ville kunne, hvis de havde tillid til, at de sagtens kunne. Lektiehjælperen vil derfor ofte have fokus på at styrke elevens tro på, at de er gode nok, og at de nok skal få det lært.

Vi har desuden lektiehjælp, der er målrettet elever med ordblindhed eller diagnoser såsom ADHD og autisme. Vores erfarne undervisere har gode kompetencer til at hjælpe ordblinde og har erfaring med forskellige hjælpemidler til ordblinde. Lektiehjælp til ordblinde er relevant, fordi undervisningen i folkeskolen i høj grad tilgodeser elever, der ikke har ordblindhed, hvilket kan gøre, at ordblindes behov ikke rigtig bliver mødt. Elever med autisme og ADHD kan i mange tilfælde have gavn af at kunne lære i trygge rammer uden for mange forstyrrende elementer. Lektiehjælp er i den forbindelse helt ideel, fordi eleven har underviserens fulde opmærksomhed, og undervisningen tilpasses til den enkelte elevs unikke behov.

Derudover er vores lektiehjælp meget relevant for elever, som af forskellige årsager har længere perioder med bekymrende skolefravær, hvor eleven i stedet modtager hjemmeundervisning. Til denne målgruppe udvælger vi altid undervisere, som er særligt dygtige til at undervise elever med komplekse udfordringer. Vi udvælger altid den underviser, der passer bedst til eleven både fagligt og personligt.