Lektiehjælp i Aarhus af bedste kvalitet

Vi sørger for et perfekt match mellem elev og lektiehjælper. God kemi og en tryg relation er nemlig afgørende for, at lektiehjælpen giver resultater og rykker eleven.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Se videoen: Sådan fungerer lektiehjælp

Sådan skræddersyr vi vores lektiehjælp i Aarhus

GoTutor tilbyder 1-1 privat lektiehjælp til elever på folkeskole- og gymnasieniveau i både selve Aarhus og i forstæderne. Vi har mange års erfaring i at finde den helt rette lektiehjælper til eleverne. Vi har hjulpet flere tusinde elever på rette vej med lektiehjælp i Aarhus, Viby, Højbjerg, Risskov, Egå, Aabyhøj, Brabrand og andre dele af kommunen.

GoTutor tilbyder en lektiehjælper, som er det helt rette match med eleven, både fagligt og personligt. Denne lektiehjælper er nøje udvalgt og er som regel studerende på en videregående uddannelse i Aarhus eller en lærer med masser af erfaring. GoTutors lektiehjælp fokuserer på at løfte eleven fagligt, men også på at skabe skoleglæde og motivation for det at gå i skole.

GoTutor tilbyder lektiehjælp i alle fag til elever i Aarhus og omegn

Bliv ringet op

Kontakt os på mail

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Skriv til os på:

info@gotutor.dk
Udendørs opgaveskrivning for gymnasieelev

Vores tilgang til læring

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Læs mere om vores tilgang

Lektiehjælp til en fast lav pris

... uden skjulte gebyrer eller ting med småt!

Pris er inkl. adgang til materialer og ekstraopgaver fra:

Læs mere om vores læringsmaterialer
På hvilke niveauer tilbyder
vi lektiehjælp i Aarhus?
Folkeskole / 0.-10. klasse

Flere tusinde elever har siden 2014 fået hjælp til styrke både deres faglige niveau og deres selvtillid gennem lektiehjælp fra GoTutor. Vi har blandt andet undervist elever på Aarhus International School og Læssøesgades Skole. GoTutor har stor erfaring med elever i alle klasser og på tværs af skolerne i og omkring Aarhus.

Lektiehjælpere med elever i folkeskolen er i særlig grad opmærksomme på vigtigheden af det pædagogiske element og på at skabe et trygt læringsrum, ligesom de kender betydningen af høj motivation og skoleglæde for barnets læring.

Læs mere om vores lektiehjælp til 0.-10. klasse
Gymnasiet (STX, HHX, HTX og HF)

GoTutors lektiehjælpere har undervist et stort antal elever på de gymnasiale uddannelser i og omkring Aarhus, fx elever på Aarhus HTX, Egaa Gymnasium, Aarhus Akademi og EUX Business. Derfor har vores lektiehjælpere i Aarhus god erfaring med målrettet undervisning af elever på en ungdomsuddannelse og kender til krav og udfordringer specifikt knyttet til disse uddannelser.

Alle vores lektiehjælpere har topkarakterer i de fag, de underviser i, om det er matematik, engelsk eller andre fag. Derfor kan du være sikker på, at det faglige niveau er helt i top, uanset om det er matematik på A-niveau, tysk eller SRP, der er brug for hjælp til. Derudover er de bekendt med formalia og kriterier forbundet med gymnasiale uddannelser.

Læs mere om vores lektiehjælp til gymnasiet
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

FAQ - Lektiehjælp i Aarhus

Lektiehjælp er 1:1 undervisning, som tilpasses dit barns unikke læringsbehov

Vores lektiehjælp i Aarhus er 1:1 undervisning, hvor dit barn med sin lektiehjælper ved sin side, kan fordybe sig og lære i sit eget tempo. I vores lektiehjælp lægger vi vægt på at skabe en god tillidsfuld relation mellem underviser og elev, så dit barn føler sig tryg og har mod på at stille spørgsmål, hvis der er noget man som elev ikke forstår, eller har brug for at få forklaret på en ny måde for at forstå det bedre. Lektiehjælpen vil være centreret om et eller flere fag, som dit barn oplever udfordringer i at mestre. Underviseren vil under lektiehjælpen støtte og motivere dit barn og gøre det svære fag sjovere og lettere at forstå.

Lektiehjælpen vil oftest dreje sig om at hjælpe dit barn med de daglige lektier og skoleopgaver i det eller de fag, som dit barn gerne vil have hjælp til at forstå bedre. Udover de daglige lektier og skoleopgaver kan dit barn også få hjælp til at få fyldt nogle huller i det eller de fag, som dit barn synes er særligt udfordrende. Underviseren vil dermed hjælpe dit barn med noget, som dit barn har haft om tidligere, men hvor der er brug for, at det bliver forklaret på en anden måde. 

Undervisningen kan også omhandle generelle ting i undervisningen, som dit barn er i gang med at lære i skolen nu, som dit barn synes er svært. Lektiehjælpen vil i så fald fokusere på at forklare det på en anden måde, som er lettere for dit barn at forstå - måske dit barn lærer bedre hvis læringen kobles til en leg, bevægelse eller noget tredje. 

Dit barn kan derfor både få lektiehjælp i det eleven har om fra dag til dag, samt at få generel hjælp i faget og få en bedre grundforståelse af faget i sin helhed. Vi tilbyder også hjælp til at få bedre sprogfærdigheder i flere forskellige sprog. Vi kan blandt andet hjælpe, hvis dit barn synes, at den engelske udtale er vanskelig og gerne vil øve det med en, som er ekspert i sproget.

Som elev kan det være meget ubehageligt at føle sig bagud i et fag, og man kan nogle gange miste modet og tro, at man ikke dur til faget og aldrig kommer til at lære det. Vores lektiehjælp handler derfor ligeså meget om at genfinde dit barns tro på egne evner i faget og at det nok skal lykkes!

GoTutors lektiehjælp i Aarhus bliver nøje tilrettelagt, så det passer lige netop til dit barn. Inden dit barn begynder at få lektiehjælp hos os, tager vi altid en snak med dig/jer om, hvordan vi bedst muligt hjælper jeres barn.

Vi planlægger forløb som både passer i antal timer, hvilket eller hvilke fag dit barn ønsker hjælp til og udvælger den helt rigtige underviser til dit barn. I vores undervisning er der 100% fokus på dit barns læringsproces og trivsel. Modsat i et klasselokale, er der i vores lektiehjælp ikke nogen, som man skal konkurrere med om lærerens hjælp i timen. I vores lektiehjælp har dit barn underviserens fulde opmærksomhed. Lektiehjælpen bliver ligeledes tilpasset dit barns progression i faget, så forløbet hele tiden giver mening for dit barn, og så dit barn lærer mest muligt.

Vi har to hovedformål med vores lektiehjælp i Aarhus. Det ene formål er at styrke dit barns faglige færdigheder i det eller de fag, som dit barn særligt ønsker hjælp i. Det andet formål er at styrke dit barns selvværd og selvtillid, så dit barn dels bliver gladere for at gå i skole og dels i højere grad tror på sine egne evner. Når dit barn bliver dygtigere til et fag, vil dit barn formentlig også synes bedre om faget og blive endnu mere motiveret for at lære. Ligeledes kan dit barn også blive mere tryg i at indgå i positive fællesskaber med andre børn. Dit barns læring vil desuden rykke sig gevaldigt i takt med at dit barns motivation, glæde og tryghed ved at lære bliver styrket. Vi oplever derfor, at de elever, som får lektiehjælp hos os, både bliver dygtigere i skolen og gladere for at lære.

Prisen på GoTutors lektiehjælp i Aarhus er altid 299 kr i timen

Der er ingen trælse overraskelser ved vores pris på lektiehjælp. Prisen på lektiehjælp i Aarhus er altid 299 kr pr. Undervisningstime, uanset om dit barn har brug for hjælp i et eller flere fag, eller hvis dit barn har brug for to undervisere i stedet for én. Vi oplever tit, at der er elever, som gerne vil have hjælp i flere fag. Dit barn kan i den situation enten få en underviser, som har undervisningskompetencer i begge fag, eller dit barn kan få to forskellige undervisere - og ingen af delene koster ekstra!

Vi har ingen pakketilbud, fordi vi altid giver et individuelt bud på, hvor mange undervisningstimer, vi mener, at dit barn har brug for. Vi prøver altid at estimere antallet af undervisningstimer med dit barns behov, så I ikke står tilbage med en masse betalte undervisningstimer, der ikke er brug for. Vi laver derfor altid en grundig vurdering af, hvor mange timer, vi vil anbefale dit barn ud fra vores samtale omkring dit barns udfordringer og behov. 

Selvom vi kommer med vores vurdering, er det altid dig, der bestemmer det endelige antal undervisningstimer. Der er ingen binding på vores lektiehjælp. Så skulle det alligevel ske, at I har en eller to ubrugte undervisningstimer tilbage, og det er indenfor gyldighedsperioden, som I har betalt for, kan I få det fulde beløb refunderet - dvs. 299 kr. Det er nemlig meget vigtigt for os, at I føler jer trygge ved at købe lektiehjælp hos os. 

Hos os er der ikke noget, der hedder merpris eller ekstragebyr. Uanset, om dit barn skal have hjælp i et eller to fag, har en eller to undervisere, eller hvis I ønsker at dele betalingen op, er prisen altid den samme. En undervisningstime vil altid koste 299 kr. Det er derfor ikke nogen hindring for lektiehjælpen, hvis du gerne vil sprede beløbet ud over længere tid.

Vi vælger den mest kompetente underviser til dit barn og tilrettelægger et forløb. Underviseren justerer hjælpen til dit barn og hjælper i et fag 1-2 timer om ugen enten fysisk eller online.

1: Når du vælger at give dit barn vores lektiehjælp, har vi en personlig samtale med jer i familien om hvorfor dit barn gerne vil have lektiehjælp. Under samtalen vil vi spørge om, hvilket eller hvilke fag dit barn vil have lektiehjælp i, og om der er noget særligt dit barn oplever udfordringer med, og om hvordan dit barn har det med at gå i skole. Vi spørger ind til disse ting for at få et fyldestgørende billede af dit barns situation, så vi kan tilrettelægge de bedste rammer for lektiehjælpen. Vi vil under samtalen sammen med jer vurdere hvor mange timer, der er brug for, og om det passer bedst med fysisk eller online undervisning.

2: Når vi har dannet os et billede af dit barns udfordringer og behov og tilrettelagt et forløb, vælger vi underviseren, som passer bedst til dit barn. I den proces vurderer vi, hvilken underviser, som har de bedste kompetencer til at hjælpe dit barn bedst muligt. Vi ved, at det har stor betydning for dit barns læring, at dit barn føler sig set og hørt og at den måde lektiehjælpen udføres passer med den måde eleven lærer bedst på.

Vi vurderer både om underviseren er god til det eller de fag, som dit barn ønsker hjælp i, og om underviseren har de rette undervisningskompetencer. Derudover vælger vi også underviseren ud fra, om underviseren har et godt potentiale til at danne en god relation til dit barn, fordi det har stor betydning for dit barns udvikling i forløbet. Hvis både dit barn og underviseren elsker at spille fodbold eller at tegne eller foretrækker at lære på en bestemt måde, så er det også noget, vi lægger vægt på. Det praktiske har selvfølgelig også betydning. Vi vælger derfor altid undervisere, som bor tæt nok på, at underviseren kan holde lektiehjælpen hos jer eller på et bibliotek i nærheden.

3: Underviseren vil tage kontakt til jer eller dit barn, når vi har fundet den rette kandidat. Underviseren vil ringe så hurtigt som muligt og aftale, hvornår det første møde skal finde sted. Det første møde kan enten være fysisk hos jer eller online. Den første undervisningsgang kan også sagtens være på et bibliotek i nærheden af jer, hvis I foretrækker det. På det første møde vil underviseren bruge energi på at lære dit barn bedre at kende og danne sig et indtryk af dit barns faglige ståsted. Når dit barn og underviseren mødes første gang, vil underviseren også sørge for at forløbet bliver forventningsafstemt. Hvis det fx ikke allerede er aftalt, hvilken/hvilke ugedag lektiehjælpen helst skal finde sted, er det her, at det kan blive aftalt.

4: Lektiehjælpen vil derefter blive afholdt en gang om ugen med en varighed på ca. 1-2 timer. Den ugentlige undervisningsgang bliver holdt på tidspunkter, som dit barn og underviseren bliver enige om. Dit barns lektiehjælp vil dog altid blive holdt efter skoletid, hvilket typisk vil sige eftermiddag og aften. I takt med forløbets fremadgående proces, tilpasser underviseren lektiehjælpen, så det hele tiden passer til dit barns faglige og personlige udvikling. Underviseren vil gennem hele forløbet motivere eleven og styrke elevens tro på sig selv.

Vores lektiehjælpere er dels dygtige studenter, der har sabbatår, studerende på videregående uddannelser og færdiguddannede lærere rige på erfaring.

Lektiehjælperne i Aarhus elsker at lære fra sig. De drives af at se deres elevers udvikling og glædes, når de kan se elevernes store smil, når de løser opgaver, som de ved forløbets begyndelse slet ikke turde prøve at begynde på. Lektiehjælperen i Aarhus er en god blanding af erfarne uddannede lærere, studerende på videregående uddannelser og unge, der holder sabbatår. De har alle gode kompetencer og kan hver især bidrage med noget forskelligt. Nogle undervisere kan afholde lektiehjælp i mange forskellige fag, mens andre har specialiseret sig i nogle få. 

Vores undervisere i Aarhus er blandt andet unge studenter, som holder et eller flere sabbatår, inden de begynder på en videregående uddannelse. Disse undervisere har klaret sig rigtig godt i gymnasiet, kan lide at lære og at lære fra sig og har fået 10 eller 12 i de fag, som de underviser i. Undervisere, der holder sabbatår, er særligt gode til at være rollemodel for de børn, de hjælper. Da det ikke er så længe siden, at de selv har siddet på skolebænken, har de meget let ved at sætte sig i elevens sted og har styr på gymnasiefagenes faglige indhold og krav til formalia ved større skriftlige opgaver. 

Vi har også rigtig mange undervisere, som er studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Vi har mange undervisere, der læser på enten Aarhus Universitet eller VIA University College.

Denne gruppe har det tilfælles, at de er eksperter indenfor deres uddannelsesområde og brænder for at lære fra sig. En del af vores undervisere, der går på universitetet, overvejer at blive gymnasielærere eller på anden vis at arbejde med undervisning og formidling. Denne gruppe er særligt motiverede for at undervise i de fag, som de selv læser på universitetet eller fag, der minder om dem. 

Vi har også flere undervisere i Aarhus, som læser på læreruddannelsen på VIA University College eller andre professionshøjskoler, hvor man kan læse til lærer. Disse undervisere er meget engagerede i at lave varieret lektiehjælp og undervisning og at zoome ind på elevens læringssituation og at have øje for forskellige måder at lære på.

De erfarne undervisere, som er færdiguddannede folkeskole- eller gymnasielærere hos os, er meget værdifulde. Vores erfarne undervisere har styr på alt, hvad der hedder læreplan, pensum og strukturering af undervisningen. Erfarne undervisere vælger ofte at undervise hos os, fordi de ønsker en større fleksibilitet i deres arbejdsliv. Det kan både skyldes, at man ønsker at tage en videreuddannelse, mere variation i arbejdet, trappe ned i timer, eller er gået på pension men savner at undervise.

De er meget vellidte og er ofte meget dygtige til at hjælpe elever med særlige behov. 

Mange af vores færdiguddannede og erfarne undervisere har gode kompetencer til at hjælpe blandt andet elever med ordblindhed, autisme og bekymrende skolefravær. Vores erfarne undervisere er yderst dygtige til at hjælpe elever, som i en længere periode ikke kommer i skole enten fordi rammerne i skolen ikke imødekommer elevens behov, hvis eleven har særlige udfordringer. 

Som Danmarks næststørste by i Danmark er mulighederne for at få en dygtig underviser hos os mange. Der er på landsplan over 4000 undervisere hos os og over 800 af vores dygtige undervisere bor alle i Aarhus. Der er derfor rig mulighed for at få undervisning, hvis I bor i Aarhus eller i de omkringliggende byer. 

Når vi finder den bedste underviser til lige præcis dit barn, vælger vi en underviser, som bor i transportabel afstand fra jeres bopæl, så vi fra begyndelsen ved, at det praktisk vil kunne lade sig gøre at afholde lektiehjælpen. Hvis dit barn har det bedst med online lektiehjælp, vil vi selvfølgelig udvælge lektiehjælpere fra hele landet.

Flere af vores undervisere vil læse, læser eller har læst en videregående uddannelse i Aarhus. Vi har for eksempel flere undervisere, som enten læser på Aarhus universitet eller læreruddannelsen på VIA university college i Aarhus. Derudover har vi selvfølgelig også undervisere, som er færdiguddannede lærere og unge på sabbatår, der bor i Aarhus eller i nærheden.

Uanset om du bor i Aarhus centrum eller i udkanten af Aarhus, kan dit barn få en dygtig underviser hos GoTutor. Dit barn har gode muligheder for at få kvalitets-lektiehjælp hos os, hvis I bor centralt i for eksempel Ceresbyen, Langenæs, Frederiksberg, Aarhus Ø eller Øgadekvarteret. Og omvendt har dit barn også rigtig gode muligheder for lektiehjælp, hvis I bor i udkanten af Aarhus i for eksempel Brabrand, Åbyhøj eller Viby.

Når du bor i Aarhus kan lektiehjælpen enten foregå hjemme hos jer eller et sted i nærheden, hvor der er nogle gode rammer for lektiehjælpen. Lektiehjælpen kan fx. finde sted på et lokalt bibliotek i nærheden i et roligt hjørne. Lektiehjælpen kan fx. Afholdes på hovedbiblioteket, hvis du bor centralt i Aarhus eller på Viby-, Højbjerg- eller Hasle bibliotek, hvis I bor i udkanten af Aarhus. Dit barn kan derfor få lektiehjælp hos os, uanset hvor du bor i Aarhus.

Vi hjælper med lektierne uanset om dit barn går i folkeskole eller gymnasiet. Derudover forsøger vi også at imødekomme andre elever, som har brug for 1:1 lektiehjælp.

Vi kan tilbyde lektiehjælp af høj kvalitet på alle klassetrin i folkeskole og på alle de danske gymnasiale uddannelser. Med andre ord kan dit barn få lektiehjælp i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen eller i A, B og C fag på enten HF, EUX, STX, HHX eller IB.

Vores spidskompetence er at tilbyde lektiehjælp til elever, der går i folkeskolen eller gymnasiet eller tilsvarende niveauer. Vi oplever, at flest elever, som søger lektiehjælp hos os, går i enten folkeskole eller en gymnasial uddannelse. Vores undervisere er rigtig dygtige til at undervise på disse niveauer, blandt andet fordi de selv har gået på disse uddannelser og dermed har personlig erfaring med at navigere i skolefagene, formalia og rammerne. 

Hvis du går på en videregående uddannelse, kan der også være hjælp at hente hos os. Vi vil nemlig altid gerne undersøge, om vi ikke har en underviser, som går på en tilsvarende uddannelse som din på et højere semester, der kan hjælpe. Du kan både få hjælp i det faglige eller hjælp til hvordan du får en bedre studieteknik. Flere af vores undervisere går på Aarhus universitet, så hvis du selv går det, kan det være, at vi kan hjælpe.

I indskolingen kan dit barn få lektiehjælp i alle de fag, som dit barn synes er svære at forstå.

Lektiehjælpen vil typisk have fokus på at hjælpe dit barn i de spæde regne- og staveregler samt at understøtte dit barn i at kunne alfabetet og lære at læse. Vi oplever, at elever oftest har brug for hjælp i dansk, engelsk og matematik, når de går i indskolingen.

I mellemtrinnet vil dit barn begynde at lære enten tysk eller fransk i skolen. Det 2. Fremmedsprog kan for nogle være en stor udfordring - især hvis man som elev i forvejen har udfordringer i dansk og engelsk. Hvis du kan se, at dit barn har svært ved at lære det nye sprog, kan vores lektiehjælp være en stor hjælp. Dit barn kan både få trænet de grammatiske grundregler i sproget eller få øvet at have en simpel samtale med dit barns lektiehjælper. 

I udskolingen er der fart over feltet. Dit barn bliver i udskolingen klædt på til at begynde på en ungdomsuddannelse. Kravene til dit barn bliver derfor højere, og dit barn har måske et større fokus på at klare det godt i skolen. Det kan være at man som elev gerne vil begynde på en bestemt ungdomsuddannelse og derfor gerne vil være sikker på, at man kan komme ind.

Når man som elev går i udskolingen, er der ikke lang vej tilbage, før ens evner bliver vurderet i folkeskolens afgangseksamen. Ligeledes får man standpunktskarakterer, hvilket for nogle er spændende og motiverende og for andre kan det føles skræmmende. Ligeledes er der flere boglige fag end på de mindre klassetrin, og dit barn får blandt andet nye fag såsom biologi og fysik/kemi og forskellige valgfag. 

Selvom nye fag kan vække ens faglige nysgerrighed, kan det også være en udfordring. Det er særligt en udfordring, hvis man har udfordringer i de fag, man allerede har. Det kan have stor betydning for dit barns læring at have en grundlæggende forståelse for de fag, dit barn allerede kender til, så den viden dit barn har om et fag kan smitte over på det nye fag. Dit barn kan få boostet sin faglige selvtillid, motivation og evner, så dit barn kan være stolt og tilfreds med sine resultater til afgangsprøven.

Mange elever oplever det som et stort skridt at begynde på en gymnasial uddannelse. Det kan både være spændende, men samtidig kan alt nyt også føre en gran bekymring og usikkerhed med sig. Man kan som gymnasieelev hurtigt føle sig overvældet over den større mængde lektier, nye mennesker og omgivelser og nye fag. Dit barn kan ved at modtage lektiehjælp blive støttet og motiveret til at indgå positivt i undervisningen og fællesskabet i klassen. Vores undervisere vil hjælpe dit barn til at tro på sig selv og styrke dit barns faglige præstationer i timerne og til eksamener. 

Dit barn kan få målrettet lektiehjælp i alle de fag, som dit barn har brug for hjælp i.

I Aarhus har vi rigtig mange undervisere med kompetencer i mange forskellige fag. Det vil derfor være ingen sag for os, at finde en dygtig lektiehjælper i præcis det eller de fag, som du gerne vil blive bedre til. Hvis du har brug for hjælp i både tysk, matematik og historie, er der en høj chance for, at vi kan finde en underviser, som kan hjælpe i alle tre fag. Hvis ikke, så har du selvfølgelig også mulighed for at få hjælp af to forskellige undervisere, så du stadig kan få den hjælp, du ønsker.

Vi oplever, at der er mange elever, hvor familien henvender sig til os, som har brug for hjælp og støtte til, at få de matematiske brikker på plads. Rigtig mange elever synes, at matematik er et svært fag. Vi har derfor stort fokus på at tilbyde lektiehjælp i matematik til de elever, som søger hjælp hos os. Hvis man først får ændret på fortællingen om, at man ikke dur til matematik til, at man kan blive god til matematik, kan der ske rigtig store fremskridt i dit barns læring. Hvis dit barn heller ikke føler sig særlig god til matematik, har vi mange fremragende undervisere i matematik, der kan vende om på det. I samme tråd er der flere elever, som også har brug for hjælp i naturfag såsom fysik/kemi og biologi, hvilket vi også har gode undervisere med undervisningskompetencer i. 

Der er også gode muligheder for, at dit barn kan få hjælp i sproglige fag såsom dansk, engelsk, fransk og tysk. Vi har og har haft mange elever, som har vanskeligt ved at mestre danskfaget eller de andre sproglige fag. Danskfaget har mange forskellige indbyggede elementer. Dit barn skal både lære at stave, læse, skrive og udover det skal dit barn også analysere digte og skrive avisartikler.

I engelsk og tysk skal dit barn også bokse med at lære den nye måde at forme ordene og strukturere sætninger på en anderledes måde end man plejer. I et nyt sprog er det ikke bare en masse ord, der skal læres - det er et sæt af regler som man som elev skal kunne bruge på en kompleks måde. Vi hjælper derfor også dit barn i dansk, fransk, tysk og engelsk med udgangspunkt i dit barns ambitioner og niveau. 

Hjælpen i et fag kan også hurtigt føre til, at dit barn oplever en positiv fremgang i  skolelivet generelt. Udover de beskrevne fag, tilbyder vi hjælp i alle tænkelige fag såsom Italiensk, psykologi og Afsætning samt hjælp til de store opgaver på de gymnasiale uddannelser, hvoraf SRP er en af de største.

Er dit barn ordblind i mere eller mindre grad, har vi også mange erfarne undervisere, som hjertens gerne vil hjælpe med at styrke dit barns læring, trivsel og skoleglæde. Vi har lektiehjælpere som dels har kendskab til det at være ordblind samt til teknologiske hjælpemidler på markedet såsom AppWriter.

Lektiehjælp fremmer både dit barns faglige viden, præstation og trivsel i skolen samt tro på sig selv og sine evner

Lektiehjælp hos os har mange positive afkast. Fordel nr. 1 er, at dit barn får en bedre forståelse, grundlæggende viden og bedre præstationer i det eller de fag, som dit barn modtager lektiehjælp til. Eleven bliver med andre ord bedre i skolen. 

Fordel nr. 2 er at dit barn bliver mere selvsikker i faget, hvilket øger dit barns skoletrivsel og motivation for at lære endnu mere, fordi læring i faget nu bliver forbundet med noget positivt i stedet for noget negativt. Dit barn kan også blive mere social, fordi dit barns generelle selvværd og selvtillid bliver påvirket positivt af lektiehjælpen. Med andre ord, så kan 1:1 lektiehjælp hos os forbedre dit barns trivsel generelt og brede sig til mange dele af dit barns liv både nu og i fremtiden.

Fordybelse, rolige omgivelser og sjov læring sammen med en klog og empatisk allieret i form af GoTutors lektiehjælpere, kan derfor bibringe en masse positive udfald i dit barns liv. Dit barn får et fagligt løft, bedre resultater i skolen og større selvtillid. Ligeledes får dit barn som sagt øget motivation og skoleglæde grundet det faglige løft. Vi kender alle sammen det, at det altid er lidt sjovere og motiverende, når man har flair for noget, frem for hvis der er noget, som man synes er svært og krævende. 

Dit barn kan modtage lektiehjælp hos os, hvis dit barn ønsker at blive bedre i et fag, som dit barn har svært ved eller bare gerne vil blive bedre til.

Dit barn kan få lektiehjælp hos os, hvis du gerne vil blive bedre til et fag, dit barn synes er svært, og som vil have gavn af at modtage 1:1 lektiehjælp. Vores lektiehjælp er relevant for dit barn, der gerne vil have en alternativ forklaring på det læreren forsøger at forklare eleverne i skolen. Dit barn er måske træt af at få den samme uvirksomme forklaring gang på gang og har brug for at høre det på en ny måde, så dit barn kan få en AHA oplevelse, når dit barn endelig forstår det. Lektiehjælp er også yderst relevant for dit barn, der har brug for et kærligt skub til at tro på sig selv, så der ikke længere er nogle kritiske tanker, der spænder ben for at dit barn lykkes i skolen.

Vi har også elever, som får lektiehjælp hos os, som af en særlig grund har svært ved skoletingene. Det kan være at eleven har en svær periode, har ordblindhed eller en diagnose, som påvirker opmærksomheden og koncentrationen. Hvis dit barn har en diagnose eller er ordblind kan det være rart at lære i sit eget tempo i ro og fred uden forstyrrende elementer.

Hvis dit barn er ordblind kan dit barn opleve det som meget frustrerende ikke at kunne læse og skrive på samme måde som deres jævnaldrende kan. Vores ordblinde tutorer gennemgår altid et ordblindekursus og har som regel allerede god erfaring med målgruppen inden, de underviser hos os. Dit barn er derfor i trygge hænder hos os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dit barn bedst muligt!

I dag har vi meget fokus på inklusion i folkeskolen af børn og unge med særlige behov, men det er ikke altid at det rent faktisk hjælper den pågældende elev. Hvis rammerne stadig er de samme som altid, er de ikke ideelle for hverken elever med autisme eller er ordblinde. Der er mange elever som har meget bekymrende fravær i skolen af forskellige grunde. Vores erfarne undervisere vil med deres rige erfaring undervise jeres barn hjemme hos jer eller online alt efter, hvad dit barn kan og motiveres bedst af.

Vi har som ambition at hjælpe dit barn i rammer som passer 100% til dit barn frem 10% til alle børn. Det er derfor at vores lektiehjælp virker.