Privatundervisning målrettet dit barn

Vi finder den helt rette privatunderviser til eleven. Vores privatundervisning tager nemlig udgangspunkt i at skabe det perfekte match mellem elev og privatunderviser.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Se videoen: Sådan fungerer privatundervisning

Privatundervisning unikt tilpasset dit barn

Har dit barn et hadefag eller to? Daler motivationen med hver ny opgave? Er der ikke nok selvtillid til at række hånden op i klassen? Giver det ondt i hovedet bare ved tanken om at gå til eksamen? Uanset hvad problemet omhandler, kan vi hjælpe! Vi ved ikke noget bedre end at tilbyde hjælp, der i sidste ende giver børn og unge en chance for at komme godt videre med deres skolegang. 1:1-undervisning giver sikkerhed for intensiv og effektiv læring målrettet elevens specifikke behov. GoTutor tilrettelægger privatundervisning, der giver en hjælpende hånd med det, der er brug for hjælp til – uanset om det er med et enkelt fag i folkeskolen, flere A-fag i gymnasiet, på HF eller på et selvstudie. Med en privatunderviser tilbyder vi en god oplevelse med de svære fag, så dit barns faglige niveau kan hæves!

GoTutor tilbyder privatundervisning i alle fag

Udendørs opgaveskrivning for gymnasieelev

Vores tilgang til læring

  • Vi benytter os ofte af vendespil, quiz-lege og andre aktiviteter, der kan gøre undervisningen sjovere.

  • Det er altid en individuel vurdering af den enkelte elev, der afgør, hvordan vi underviser.

  • Vi er modstandere af standardiserede tests og tror på, at løbende opmærksomhed giver det bedste fundament for vurdering af eleven.

Læs mere om vores tilgang

Privatundervisning med fokus på dit barn

Er det matematik, fysik og kemi, der driller? Går det for hurtigt i dansk, engelsk eller historie? Alle med problemer i et eller flere fag ved, hvor svært det er at forberede sig og lave lektierne helt alene. Man kan nemt køre fast i læringsprocessen, og så kan det være svært at komme videre på egen hånd. Med privatundervisning er der sikkerhed for, at det udelukkende er dit barns behov, der er i centrum. Derfor sørger vi for, at læringen foregår i et behageligt tempo, som vi kan sætte sammen! Med privatundervisning fra GoTutor kan dit barn give slip på ikke at føle sig god nok og droppe frustrationerne ved ikke at kunne følge med – vi giver skoleglæden tilbage!

Genialt

Nikolaj Andersen, 30 januar

Fantastisk til eksamensforberedelse og rigtig god...

Ole Steffesen, 22 januar

Super forløb — top kvalitet

Rune Berthelsen, 23 november

Lektiehjælp til en fast lav pris

... uden skjulte gebyrer eller ting med småt!

Pris er inkl. adgang til materialer og ekstraopgaver fra:

Læs mere om vores læringsmaterialer

Find svar på alt vedr. privatundervisning hos GoTutor

299,- kr. per time - det koster privatundervisning altid hos GoTutor.

Hos os er det vigtigt, at prisen for privatundervisning er tydelig og gennemskuelig. Samtidig vil vi have den laveste pris på markedet. Vi kan derfor kort sige, at vores privatundervisning koster 299,- kr. per time. Prisen bliver ikke anderledes af, at timetallet bliver større eller mindre, og heller ikke af, om eleven får brug for en underviser mere, der kan dække et andet fag. Vi har ingen faste pakker, og vi har ingen rabatordninger.

Vi anbefaler ved starten af et forløb et antal timer, baseret på det, vi på det tidspunkt ved om eleven og dennes behov. Da vores elever er forskellige, bliver forløbene det også. Det betyder, at der indimellem bliver brug for flere timer, eller at der er indkøbt for mange timer. Det får dog ingen negative konsekvenser for kunden - skal der købes flere timer, er prisen fortsat 299,- kr. per stk., og vi refunderer enhver overskydende time med 299,- kr. Det er helt centralt for os, at vores kunder kan føle sig trygge. Vi har stor erfaring, og det sker kun sjældent, at nogen har et større antal timer tilovers.

Når vi anbefaler et antal timer, er det helt op til kunden selv at bestemme, hvor mange timer der købes. Vores bud er blot en anbefaling. Vi lægger vægt på, at der er fuld fleksibilitet og absolut tryghed, når man beslutter sig for privatundervisning hos os.

Altså:

  • Ingen pakkeløsninger
  • Ingen rabatordninger
  • Intet med småt
  • Ingen grimme overraskelser
  • Prisen er altid 299,- kr. per time

Derudover tilbyder vi en afdragsordning, således at betalingen ikke skal falde på én gang, men fordeles på et antal delbetalinger. Dette er gratis, og der tilføjes hverken renter eller gebyrer.

Privatundervisning er personligt tilpasset 1-1-hjælp til en elev.

Mange elever oplever, at der er et eller flere fag, der er særligt svære at følge med i. Med privatundervisning er der heldigvis noget at gøre ved det. Vi har hos GoTutor et stort antal undervisere, der tilbyder privatundervisning. I disse forløb arbejdes der med de konkrete udfordringer, eleven har i faget, men der arbejdes også med at få bygget et mere solidt fundament, hvis det viser sig at være nødvendigt. Der arbejdes således både med aktuelt stof og med stof, som eleven tidligere har været omkring, ligesom det kan vise sig at være nyttigt at arbejde med overordnede færdigheder som fx læsning.

Vores privatundervisning er 100% tilpasset den enkelte elev. Vi tilstræber at matche elev og underviser, så de har noget tilfælles, samtidig med at underviseren er fagligt kvalificeret. Planlægning af forløbet gennemføres i samarbejde med eleven og tager udgangspunkt i de behov, udfordringer og mål, eleven har. Elever er forskellige, og de har forskellige måder at lære på. Det tages der også hensyn til.

Formålet med privatundervisning er som regel at hjælpe eleven til at forstå et svært fag eller måske at gøre det muligt at opnå gode karakterer i faget. Samtidig med at der arbejdes med disse mål, sker der imidlertid ofte en hel masse andet. Selvtilliden bliver større, når faget bliver nemmere, og det gør trivsel og skoleglæde også. Privatundervisning kan få betydning langt ud over det pågældende fag!

Privatundervisning med en nøje udvalgt underviser foregår 1-2 gange om ugen efter behov i form af fysiske eller online møder.

1: Når vi skal igangsætte skræddersyet privatundervisning til en elev, tager vi først en grundig snak med familien, så vi kan danne os et overblik over elevens udfordringer og behov. Vi fokuserer både på de faglige behov og på mere personlige detaljer som eksempelvis, hvordan eleven trives. Derudover vil vi gerne vide lidt om elevens interesser og personlighed. Vi bruger det hele, når vi skal matche eleven med den helt rigtige underviser. Det ligger også til grund for det antal timer, vi anbefaler til forløbet, og hvorvidt vi anbefaler fysiske eller online møder.

2: Vi har ca. 4.000 søde og kompetente undervisere. De er fordelt over hele landet. Vi har mange års erfaring med at matche elev og underviser, så privatundervisningen bliver tilpasset eleven 100%. På denne måde opnås de bedste resultater og den højeste kvalitet.

3: Hovedparten af vores privatundervisning foregår i elevens hjem. Sådan behøver det dog ikke at være. Det er også muligt at mødes andre steder, fx på en fredelig cafe eller på det lokale bibliotek. Ved det første møde er formålet, at underviser og elev møder hinanden og får lagt en plan for, hvordan der skal arbejdes med de konkrete udfordringer, eleven har i faget. Underviseren vil også have fokus på elevens motivation og generelle trivsel. Er der aftalt online privatundervisning, er også første møde online.

4: Privatundervisning er i langt de fleste tilfælde centreret omkring faglige problemstillinger i et eller evt. flere fag med det mål at øge den faglige forståelse. I denne proces vil der som regel ske en masse andet. Når stoffet og faget bliver lettere at forstå, gør det noget godt for elevens selvtillid. Det bliver også sjovere, og så stiger motivationen. Disse ting har underviseren også fokus på. Privatundervisning foregår som regel 1-2 gange om ugen - det aftaler elev og underviser indbyrdes.

Unge på en videregående uddannelse, unge på sabbatår og skolelærere med erfaring - vores privatundervisere har forskellig baggrund.

Hos GoTutor har vi 4.000 undervisere, der matcher ethvert behov. Nogle er helt perfekte til de yngste elever, andre til de ældre. Vi kigger nøje på faglig baggrund, faglige kompetencer, personlighed og interesser, når vi matcher en elev med en af vores dygtige undervisere. Vi har også en gruppe undervisere, der har særlige forudsætninger for at hjælpe, når en elev er fx ordblind eller har en diagnose som eksempelvis autisme eller ADHD.

15% af vores undervisere har sabbatår efter at have gennemført en ungdomsuddannelse. De fordeler sig over alle de gymnasiale uddannelser: HF, HHX, STX, HTX og de forskellige linjer derunder. De har fag, pensum og krav helt frisk i erindringen. De har selv for nylig skrevet bl.a. en SRP-opgave og været til eksamen. De yngste elever vil ofte opleve disse unge mennesker som rollemodeller.

Vores største gruppe af undervisere - 65% - går netop nu på en videregående uddannelse. De går på fx Syddansk Universitet, IT-universitetet, DTU eller læreruddannelsen. Deres privatundervisning bærer præg af deres store interesse for faget/fagene, de underviser i. Det er tydeligt, at de ønsker at se deres elever opleve samme glæde ved at forstå de faglige problemstillinger. De er også dygtige til bl.a. notatteknik og strukturering af tid.

De sidste 20 % af vores privatundervisere er uddannede lærere, enten folkeskolelærere eller gymnasielærere. De har ofte mange års erfaring med at undervise. Nogle er pensionerede, andre ønsker den nærhed i undervisningen, de kan få ved privatundervisning. De kender til forskellige læringsmetoder, og de har ofte særlige kompetencer i forhold til undervisning af elever, der er ordblinde eller har andre udfordringer, fx ADHD.

Uanset hvor i Danmark du bor, kan du få privatundervisning fra GoTutor.

Vores mange undervisere er spredt ud over hele landet. Det gør det muligt for os næsten altid at finde en rigtig god underviser til eleven inden for en rimelig afstand. Med i vores overvejelser, når vi matcher elev og underviser, er nemlig, hvor lang transporttiden vil være. Ved online privatundervisning betyder afstanden naturligvis ikke noget.

I de store byer som eksempelvis Odense, Aarhus og København har vi både et meget stort antal undervisere og mange elever. Det samme gør sig gældende i omegnen af de store byer og i forstæderne, fx Virum, Lyngby og Brabrand. Her er det særlig nemt for os at matche en elev med en helt rigtig underviser. Transportmulighederne er gode, og underviserne kan typisk på kort tid nå frem til deres elever.

GoTutor tilbyder også privatundervisning i mange af Danmarks mellemstore og mindre byer, bl.a. Vejle, Middelfart, Vordingborg og Helsingør. Indimellem sker det, at der ikke er en relevant privatunderviser i nærheden. Her kan vi alligevel hjælpe. Vi har nemlig undervisere, der er rigtig gode til at give online hjælp via eksempelvis Teams eller Zoom, og da afstanden ikke betyder noget her, kan vi altid finde et godt match mellem elev og underviser. Hvad enten en elev modtager fysisk eller online privatundervisning, vil den være skræddersyet til netop ham eller hende.

GoTutors privatundervisning er til alle i folkeskolen og på gymnasiet - og til andre, der har brug for privat hjælp.

De allerfleste af vores elever går i folkeskolen eller på gymnasiet. Vi har dedikerede undervisere, der tilbyder hjælp i samtlige fag og på ethvert niveau på disse uddannelser. Uanset niveau og fag matcher vi eleven med den perfekte underviser. Studerende på andre niveauer, eksempelvis på videregående uddannelser, har vi også erfaring med at hjælpe.

I indskolingen skal børnene i gang med et helt nyt liv. Der er meget, der skal læres. Og det er vigtigt at få de grundlæggende ting på plads. Her arbejdes der med bogstavkendskab, læsning, skrivning, den første forståelse for regning og meget mere. Resten af skolegangen vil blive svær, hvis fundamentet, der opbygges i de første skoleår, ikke er solidt. Skemaet udvides med nye fag på mellemtrinnet. Det kræver et vist overblik af eleverne at manøvrere, fx at holde engelsk og tysk adskilt. Når udfordringerne bliver for store at klare alene, kan privatundervisning gøre en forskel.

Når eleverne når udskolingen, er det vigtigt for mange at få gode karakterer og at klare sig godt ved eksamen. Her kan GoTutors privatundervisere hjælpe med at få styr på faglige udfordringer, opgaver og eksamensforberedelse og med at nå konkrete mål.

På ungdomsuddannelserne (HF, HHX, STX, HTX, EUX, IB) bliver elevernes fokus på karakterer ofte endnu stærkere, da mange gerne vil ind på en videregående uddannelse. Når vi matcher en elev på en ungdomsuddannelse med en af vores mange dygtige undervisere, er det oplagt at finde en, der har gået på samme ungdomsuddannelse og derfor kender alt til pensum, formalia og krav. Her er der også mange, der ønsker hjælp til de store opgaver, fx SRP, eller eksamenshjælp. Mange tusinde elever over hele Danmark har modtaget privatundervisning fra GoTutor i deres år på en ungdomsuddannelse, fysisk eller online.

Når vi giver privatundervisning til studerende på en videregående uddannelse, matcher vi typisk med en underviser, der selv er i gang med en videregående uddannelse og kender til de udfordringer, der kan opstå her. En del af den hjælp, vi giver på dette niveau, handler om studieteknik, strukturering af store opgaver og planlægning af tiden.

Vi tilbyder privatundervisning i ethvert fag i folkeskolen og på gymnasiet.

Matematik, engelsk, fysik, dansk, biologi … GoTutors 4.000 undervisere tilbyder hjælp i alle de fag, der optræder i folkeskolen og på gymnasiet. Nogle kan undervise i et enkelt fag, andre i flere. Hvis man som elev ønsker hjælp i flere fag, kan vi ofte matche eleven med en underviser, der kan påtage sig begge/alle fagene. Hvis det ikke er muligt, finder vi det antal undervisere, der tilsammen kan hjælpe og støtte eleven. Det er GoTutors erfaring, at udfordringer i et fag kan påvirke langt mere end blot dette fag. Elevens selvtillid og trivsel helt generelt kan hurtigt blive mindre.

Matematik er et vigtigt fag i skolen, og det er et af de fag, som vi oftest giver privatundervisning i. Vi har derfor kraftigt fokus på at klæde vores undervisere i matematik godt på, bl.a. ved at give dem adgang til velafprøvede undervisningsmaterialer som Matematikfessor. Alle, der underviser i matematik, har topkarakterer i faget, og de elsker at se fagets sammenhænge gå op for deres elever. En del af disse undervisere er glade for naturvidenskab generelt og underviser i flere fag.

Dansk er et andet meget vigtigt fag - og også et fag, vi ofte hjælper elever med. Der er mange discipliner i dansk: læsning, skrivning, grammatik, analyse m.m. Dansk har ligesom matematik stor betydning generelt i vores liv, og udfordringer her får ofte konsekvenser i mange andre fag. Med privatundervisning kan eleven sikre sig et stærkt grundlag i faget. Indimellem bliver det endnu sværere pga. en diagnose som ADHD, eller fordi eleven viser sig at være ordblind. Vi har et team af undervisere, der har de nødvendige kompetencer for at kunne påtage sig privatundervisning af disse elever. De kender også til hjælpemidler som eksempelvis IntoWords og AppWriter.

Hos GoTutor har vi mere end 4.000 dygtige undervisere, og de kan give privatundervisning i alle de fag, eleverne møder i folkeskolen og gymnasiet. Uanset hvilke udfordringer en elev oplever, kan skræddersyet privatundervisning hjælpe. Faglig forståelse, den ugentlige opgaveaflevering, skrivning af store opgaver, planlægning af eksamen - når privatundervisningen tager udgangspunkt i de helt konkrete behov, eleven har, kan den gøre en stor forskel, også hvad selvtillid og motivation angår.

Privatundervisning hjælper eleven med de faglige ting, der er svære, men den giver samtidig eleven større motivation og selvtillid samt bedre trivsel.

Udfordringer i et fag er normalt årsagen til, at en familie kontakter GoTutor med henblik på privatundervisning. I starten af forløbet kortlægger underviseren disse, og sammen med eleven lægges en plan for undervisningen. Når elev og underviser sidder sammen kun de to, er det muligt at tilpasse tempoet til eleven på en helt anden måde end i skolen og at koncentrere sig om de problemstillinger, eleven har brug for at arbejde med. I takt med at eleven bliver mere sikker rent fagligt, ser vi gang på gang, hvordan det får selvtilliden til at blive større og også lysten til at lære. Der er altså mange fordele ved privatundervisning!

Når en elev modtager privatundervisning, ses resultaterne tydeligt, når der opnås bedre resultater ved afleveringer og prøver - og ved eksamen. Der ses dog også ofte andre resultater, fx at eleven deltager mere aktivt i klassen og i højere grad tilbyder at hjælpe sine klassekammerater.

Hvis noget er svært, har vi ofte ikke lyst til at kaste os over det. Hvis en elev ikke får hjælp til de ting, der er svære, vil motivationen for at bruge tid på netop det blive mindre. Og eleven vil komme mere og mere bagud. Et klart mål for GoTutors privatundervisning er, at eleven får succesoplevelser. Med dem følger nemlig større selvtillid og større glæde ved at lære og ved skolen generelt. Elevens trivsel er altafgørende! Privatundervisning kan i sidste ende få betydning for elevens trivsel.

Elever, der har brug for ekstra hjælp i et fag, eller hvis selvtillid og skoleglæde er lille, kan have stort udbytte af privatundervisning.

Hos GoTutor har vi mange års erfaring med 1-1-privatundervisning. Vores dygtige undervisere har hjulpet tusindvis af elever med at få styr på negative tal, andengradsligninger, den engelske grammatik, læsning og meget, meget mere. Udgangspunktet for privatundervisning er netop de konkrete problemstillinger, eleven kæmper med, og den foregår i et tempo, der er tilpasset eleven. Når forståelsen bliver større, og eleven selv kan mærke, at han eller hun bliver bedre til faget, bliver det hele meget sjovere, både faget og skolen generelt.

Der er mange elever i klasserne. Det betyder desværre alt for ofte, at elever med særlige udfordringer i form af bl.a. ordblindhed eller ADHD falder bagud, fordi der ikke er mulighed for at give dem den hjælp, de har brug for. Hos GoTutor har vi undervisere, der er yderst kompetente til at hjælpe elever, der har særlige udfordringer i skolen.

Privatundervisning er også for de elever, som af den ene eller den anden grund ikke går i skole. Ved privatundervisning kommer underviseren hjem til eleven og opbygger et skræddersyet forløb med elevens behov i centrum. Undervisningen kan også foregå online, hvis det foretrækkes. En meget stor fordel ved privatundervisning er den tryghed og nære relation, der opbygges, når undervisningen nøje tilpasses eleven.