Forretningsbetingelser

1. Generelt

Forretningsbetingelserne for GoTutor Denmark ApS (herefter omtalt “GoTutor”) gælder for den undervisningsbistand og de ydelser, som GoTutor leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

2. Kontaktinformationer

Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark.

GoTutor kan kontaktes ved at sende en e-mail til info@gotutor.dk eller ved at ringe på tlf. 71 99 71 90. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 09.00-21.00, fredag kl. 09.00-16.00 og søndag kl. 11.00-20.00.

3. Undervisningsbistand

3.1 Kvalitetsgaranti

Vi ønsker selvfølgeligt, at vores elever får den bedst mulige oplevelse og undervisning hos GoTutor, derfor tilbyder vi kvalitetsgaranti på alle vores forløb. Kvalitetsgarantien sikrer, at eleven kan få tilknyttet en ny underviser, skulle det være et ønske fx grundet mangelende kemi eller hvis eleven skal have hjælp til et andet fag. For at benytte denne kvalitetsikring, da bedes du henvende dig til GoTutor på tlf.: 71 99 71 90. Denne service er uden merberegning. Dog er det ikke muligt at garantere, at vi har en underviser til rådighed med samme kvalifikationer som elevens nuværende. I en situation, hvor det ikke er muligt at erstatte elevens underviser, er det muligt at benytte timerne i et andet fag, lade timerne stå på standby eller få refunderet sit tilgodehavende jf. 6. Binding og forfald.

3.2 Forberedelsestid

Ønskes det fra jeres side, at underviseren benytter forberedelsestid før undervisningstimen, vil disse timer blive registreret som brugte timer i jeres endelige timeregnskab. Ofte vil tiden sammen med eleven dog være tilstrækkelig til at udføre undervisningsforløbet.

Det aftales i den indledende samtale, hvorvidt der er behov for forberedelsestid. Hvis eleven/forældrene ønsker hjælp til de eksisterende lektier og skolens pensum, kræves der som regel ingen forberedelsestid. Hvis det ønskes, at underviseren tilrettelægger egne øvelser eller aktiviteter ud fra andet end det materiale, der foreligger i elevens pensum, kan der, kræves forberedelsestid til dette.

3.3 Tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges mellem elev/forældre og underviser. Der planlægges ud fra elevens behov et tidspunkt, som passer begge parter. Der må således tages højde for, at der kan forekomme dage, hvor underviseren ikke har mulighed for at afholde undervisning. Dette gør sig især gældende i forbindelse med ferie og helligdage.

3.4 Transport og tillæg dertil

Prisen er inkl. fri transport mellem postnummer 1050 og 2500 (herefter omtalt “transportzonen”).

Ved undervisning uden for transportzonen tillægges et transportgebyr, hvis rejsetiden overstiger en halv time pr. vej for underviseren. Timeprisen er 100 kr. og afregnes pr. påbegyndt halve time efter de første 30 minutter. Det vil sige, at 31 minutter koster 50 kr. og 61 minutter koster 100 kr. Der betales for transporttiden både frem og tilbage fra undervisningsstedet.

Transporttiden udregnes fra den mest kvalificerede underviser nær dig til det ønskede undervisningssted.

Transporttiden udregnes ved hjælp af hjemmesiden www.google.com/maps og tager udgangspunkt i rejser med offentlig transport fra underviserens bopæl (eller andet udgangspunkt) og ud til det sted, hvor undervisningen finder sted, hvis dette måtte være uden for transportzonen.

Eksempel 1:

Du bor i Hellerup, og det tager din underviser 25 minutter at komme fra sin hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges intet transportgebyr, da det tager under en halv time hver vej.

Eksempel 2:

Du bor i Lyngby, og det tager din underviser 40 minutter at komme fra sin hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges et transportgebyr på 50 kr. hver vej, underviseren rejser, da rejsetiden hver vej er over 30 minutter, men under en time. Derfor tillægges et transportgebyr på 100 kr. pr. undervisningsgang.

3.5 Flere elever om en underviser

GoTutor tillader op til tre elever pr. underviser uden merberegning. På den måde er det muligt, at flere elever/forældre kan gå sammen om regningen. Dog sender GoTutor kun én enkelt regning, og det er derfor elevernes/forældrenes eget ansvar at dele regningen mellem parterne.

GoTutor tillader ikke, at forløb overdrages mellem to personer. Det er derfor ikke muligt at videregive et forløb til en ven, et familiemedlem eller lign.

3.6 Underviserne

For at blive underviser hos GoTutor, da kræver det at:

  • Underviseren har pædagogisk og didaktisk sans
  • Underviseren har fået topkarakter i undervisningsfaget eller har afsluttet det på videregående niveau
  • Underviseren har gennemført og bestået vores certificeringskursus
  • Underviseren har ren straffe- og børneattest

Ved hjælp til studerende på andre studier end folkeskolen, gymnasiale uddannelser, suppleringskurser og HF garanterer vi ikke, at underviseren har opnået en speciel karakter i de fag, der undervises i. Her udføres i stedet en individuel vurdering af, om underviseren er kvalificeret til at undervise i det pågældende fag/kursus.

3.7 Undervisningen

Som en del af Egmont koncernen, indgår GoTutor i tæt samarbejde med forlagene ved Lindhardt og Ringhofs uddannelsesforlag: Alinea, MatematikFessor og Praxis. Herigennem giver vi vores tutorer eksklusiv adgang til alle digitale lærermidler ved disse forlag.

Foreligger der specielle krav fra kunden/elevens side til undervisning, såsom kendskab til specielle computerprogrammer eller lign., skal der oplyses om dette i forbindelse med den indledende telefoniske samtale, da dette er en forudsætning for udvælgelsen af underviser.

3.8 Undervisning i flere fag

Når du indgår i et forløb, gælder det som udgangspunkt kun for det/de fag, du har oplyst ved forløbets start. Ved ønske om mere end to fag på et forløb, skal det fastlægges, hvor mange timer der vedrører hvert fag, og hvornår de ønskes afholdt. Det er vigtigt, da vi på den måde hurtigt får klarhed over dine behov og kan finde den bedst kvalificerede underviser.

Hvis du i løbet af forløbet finder ud af, at du ønsker et fag, som du ikke oplyste fra begyndelsen, kan du kontakte os med henblik på at få tildelt en underviser i det pågældende fag. Vi garanterer ikke, at vi i sådan et tilfælde kan tildele dig den efterspurgte underviser. Dette kan skyldes, at vi ikke har en ledig underviser nær dig i det fag, du efterspørger. Hvis dette er tilfældet, kan der være mulighed for at tildele dig en underviser, der bor længere væk, end hvad dit eventuelle transportgebyr dækker. Hvis denne underviser har en transporttid på over en halv times transport hver vej, kan GoTutor tillægge et transportgebyr jf. 3.6 Transport.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at tildele eleven en ny underviser, har du enten mulighed for at vente med at benytte de resterende timer, benytte dem i et andet fag eller at få refunderet dit tilgodehavende jf. 6. Binding og forfald.

3.9 Aflysning af undervisning

Al undervisning skal aflyses før kl. 9.00 den pågældende dag. Hvis der aflyses senere end kl. 9.00, tæller undervisningen som afholdt, og der skal betales for den aftalte undervisning. Er undervisningen planlagt til før kl. 9.00, skal der aflyses senest 2 timer før, ellers vil timerne ligeledes tages som afholdt.

Eksempel 1:

Eleven er syg og har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Eleven eller elevens forældre ringer og aflyser kl. 8.45. Undervisningen udskydes, og det har ingen konsekvenser for eleven.

Eksempel 2:

Eleven har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Han ringer og aflyser kl. 11.00. Der trækkes de aftalte timer fra forløbet, og timerne tæller som afholdte.

3.10 Afholdt undervisning

Det er kundens eget ansvar løbende at følge med i de timer, der registreres som afholdt. Skulle der mod forventning være indvendinger eller uenighed om de timer, der er registreret, skal kunden meddele dette direkte til underviseren eller per e-mail til administrationen. Hvis ikke dette er sket inden 14 dage, forbeholder GoTutor sig retten til at fastholde de registrerede timer som afholdt.

4. Betaling

Betalingen foregår via vores online betalingsmodul. Her kan du foretage en sikker betaling ved at indtaste dine kortoplysninger.

4.1 Betaling med faktura

Hvis ikke du ønsker at benytte online betaling, er der mulighed for at betale via en faktura, som bliver tilsendt den e-mail, du oplyste, da du henvendte dig første gang. Vi gør opmærksom på, at betaling via faktura kan tage længere tid end onlinebetaling, og der vil derfor være op til 14 dages behandlingstid, før undervisningen kan igangsættes.

Hvis du vælger at betale via faktura, vil der blive fremsendt en faktura pr. mail med en betalingsfrist på 8 dage.

4.2 Delbetaling over 12-24 måneder

4.2.1 Generelt

GoTutor tilbyder delbetaling over 2-12 måneder er organiseret og administreret i fællesskab mellem GoTutor, Vognmagergade 7, 1120 København K og Fenerum, Viby Ringvej 11, 8260 Viby J.

4.2.2 Godkendelse

Alle tilbud om finansiering er underlagt accept fra GoTutor.

4.2.3 Opstart

Ved godkendelse og oprettelse af en finansieringsaftale med GoTutor, vil første betaling finde sted på datoen for oprettelsen. Betalingen foregår løbende ved kreditkort-opkrævninger.

Eksempel 1:

Der oprettes en finansieringsaftale d. 10. januar 2018. I dette tilfælde vil første betaling falde d. 10. januar 2018. Næstkommende betaling vil være fortløbende måned, altså d. 10. februar 2018.

4.2.4 Misligholdelse af betalingsplan

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt, og at betalingsoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages ved at kontakte GoTutor. Hvis kunden undlader at betale fakturabeløbet, er GoTutor berettiget til at fremsende en rykker til kunden.

Hvis kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er GoTutor berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter GoTutors betingelser for misligholdelse indtræder.

Ved misligholdelse af din betalingsplan har du pligt til hurtigst muligt (dog senest inden for 72 timer) at få genoprettet din betalingsaftale via et link, du automatisk modtager per e-mail, når vi ikke har mulighed for at opkræve det skyldige beløb på det opgivne kreditkort. Ydermere har du pligt til at underrette GoTutor om sådanne hændelser.

4.2.5 Låneeksempel

Lån f.eks. 11.960 kr. i 3 mdr. for 3986,66 kr./md. Lånet oprettes med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0% og en debitorrente på 0%. Alle udgifter til lånets oprettelse dækkes af GoTutor. Den totale sum, der tilbagebetales, vil være 11.960 kr.

4.2.6 Varighed

Den totale lånesum kan afdrages over 2-12 måneder. Bemærk dog, at betalingen ikke følger dit forbrug, men i stedet den periode du har valgt at afdrage over. Du har dog mulighed for at indfri dit lån over en kortere periode ved at anmode GoTutor om at udlevere yderligere girokort til indbetaling, eller helt at indfri dit lån.

4.2.7 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb

Du kan altid indfri dit lån før aftaleperiodens udløb, og der er ikke ekstra omkostninger forbundet med dette i forhold til din oprindelige låneaftale. Hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, anbefaler vi, at du kontakter GoTutor på tlf. 71997190 eller sender dem en e-mail til info@gotutor.dk og herigennem får vores betalingsoplysninger.

4.2.8 Opsigelse af forløb

Ved opsigelse af et forløb der er omfattet af delbetaling, er samme vilkår for binding gældende som ved forløb, der ikke er omfattet af delbetaling, se 6. Binding og forfald.

4.3 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil GoTutor rette henvendelse til kunden. Hvis det mod forventning og efter gentagne forsøg ikke lykkes os at indhente vores tilgodehavende, overgiver vi sagen til ekstern inddrivelse. Undervisningsforløbet sættes samtidigt på pause. Efter overdragelse af sagen, vil de overtage alt fremadrettet kommunikation vedr. indhentning af vores tilgodehavende. Her vil følgende handlingsforløb forekomme:

Kunden vil først modtage et rykkerbrev med posten og et gebyr på 100 kr. Hvis det bliver nødvendigt at udsende en 2. rykkerskrivelse for betaling af udestående beløb, ses dette som et aftalebrud, og GoTutor forbeholder sig retten til i denne situation at afbryde samarbejdet.

Er det ikke muligt at inddrive gælden via 2. rykkerskrivelse udsendes en 3. og endelig rykkerskrivelse, hvorefter sagen overdrages til Inkassoservice.

5. Tilbud

Hvis du er i besiddelse af et tilbud, rabatkode eller lign., kan du kun benytte én af disse rabatter pr. køb, du foretager. Disse kan ikke kombineres med andre tilbud, som tilbyder samme rabat og ej heller med andre rabatter. Nogle rabatkoder eller tilbud gælder kun en enkelt gang og er derfor opbrugt efter et køb.

6. Binding og forfald

Du er ikke bundet til at færdiggøre et købt forløb. Du vil få tilbageført dit tilgodehavende via en bankoverførsel. Dit tilgodehavende vil være tilgængeligt inden for løbende måned + 1 måned.

Eksempel:

Du vælger at afslutte dit forløb, før forløbets timetal er opbrugt, den 18. juni 2018. Her vil dit tilgodehavende blive overført til det oplyste konto og registreringsnummer, sidstkommende bankdag i juli måned.

Alle vores forløb har en gyldighed på 12-24 måneder fra købsdato. Dette omfatter dog ikke vores sæsonforløb, der typisk vil have en kortere gyldighedsperiode.

Ved bestilling af dit forløb vil det dog fremgå tydeligt af din ordrebekræftelse, samt faktura, hvilken gyldighed forløbet er underlagt. Timerne kan efter gyldighedsperiodens udløb ikke bruges eller udbetales, medmindre andet aftales.

Vi gør opmærksom på, at vi fakturerer i hele timer og pr. påbegyndt time.

7. Ændringer af forretningsbetingelser

GoTutor forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil kunderne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoTutors hjemmeside.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde den indgåede aftale jf. loven om distanceaftaler. Fortrydelsesfristen gælder i en periode på 14 dage og beregnes fra den dato, hvor ordren er bekræftet. Afholdt undervisning kan ikke fortrydes.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

9.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

9.3 Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at benytte sit fradrag på vores ydelser. Se nærmere om håndværkerfradrag 2018 (servicefradrag) på følgende link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

10. Copyright

GoTutor er indehaver af copyright på alt materiale, alle billeder og design på hjemmesiden gotutor.dk og andre hjemmesider, der kan sættes i forbindelse med GoTutor. Dette indbefatter også e-mails og undervisningsmateriale. GoTutors logo må kun benyttes efter skriftlig tilladelse fra GoTutor. Overtrædelse af vores copyrightpolitik vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på gotutor.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel mv., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er også tilladt at tage digitale kopier til eget personligt brug eller til personligt brug for husstanden, altså typisk din ægtefælle og børn jf. ophavsretslovens 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse.

A1. Tillæg vedr. sæsonforløb

GoTutor tilbyder i særlige perioder eksamensforløb/opgaveforløb tiltænkt undervisning i forbindelse med SRP, SSO, eksamen og lignende. Følgende særlige vilkår gør sig gældende ved køb af disse forløb.

A1.1 Tillæg vedr. sæsonforløbr

GoTutor tilbyder i særlige perioder eksamensforløb/opgaveforløb tiltænkt undervisning i forbindelse med SRP, SSO, eksamen og lignende. Følgende særlige vilkår gør sig gældende ved køb af disse forløb.

A1.2 Eksamensforløb

Eksamensforløb, SRP, SSO og lign. har en timepris på kr. 399,- i timen.

A1.3 Betaling og binding af eksamensforløb og lign.

Det valgte antal timer skal betales samlet, inden forløbet påbegyndes. Så snart du er blevet tildelt en underviser, vil faktura blive sendt. Der er fuld binding på forløbet, og timerne kan derfor ikke refunderes.

A1.4 Udløb

Udløbet af sæsonforløbet vil fremgå af din faktura.

A1.5 Transport

Der kan være transportudgifter jf. forretningsbetingelsernes punkt. 3.6.


Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 09.04.2021.