Forretningsbetingelser

1. Generelt

Forretningsbetingelserne for GoTutor Denmark ApS (herefter omtalt “GoTutor”) gælder for den undervisningsbistand og de ydelser, som GoTutor leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

2. Kontaktinformationer

Trondhjemsgade 2, kld., 2100 København Ø, Danmark.

GoTutor kan kontaktes ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at ringe på tlf. 71 99 71 90. Vi har åbent mandag-torsdag 09.00-18.00 og fredag 09.00-16.00.

3. Undervisningsbistand

3.1 Kvalitetsgaranti

Da vi ønsker, at vores elever får det optimale ud af deres undervisning, tilbyder vi kvalitetsgaranti på alle vores forløb. Kvalitetsgarantien indebærer, at eleven kan få tilknyttet en ny underviser, hvis denne ikke er tilfreds med sit forløb. For at benytte sig af vores kvalitetsgaranti, bedes du rette henvendelse til GoTutors administration, der vil assistere i processen. Denne service er uden merberegning. Det er ikke muligt at få brugte timer refunderet. Vi kan dog ikke garantere, at vi har en underviser til rådighed med samme kvalifikationer som elevens nuværende. I en situation hvor det, af flere årsager, ikke er muligt at erstatte elevens underviser, er det muligt at benytte timerne i et andet fag, lade timerne stå på standby eller få refunderet sit tilgodehavende jf. 7. Binding og forfald.

3.2 Brug af lokale hos GoTutor

Der er mulighed for at benytte vores lokaler, som er placeret på vores hovedkontor på adressen Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø.

Hvis eleven ønsker at benytte lokalet, skal der informeres om det i god tid (minimum 48 timer forinden). Vi garanterer dog ikke, at det er muligt at benytte lokalet på det efterspurgte tidspunkt, ej heller hvis dette meldes 48 timer forinden.

3.3 Varighed

En undervisningsgang har en varighed af minimum 2 timer (120 minutter). Det kan aftales indbyrdes med underviseren, hvis der ønskes mere tid pr. gang. Det er (med mindre andet aftales med GoTutor eller direkte elev og underviser imellem) ikke muligt at mødes mindre end 2 timer ad gangen.

3.4 Forberedelsestid

Såfremt det ønskes fra jeres side, at underviseren benytter forberedelsestid før undervisningstimen, vil disse timer blive anført som brugte timer på forløbet. Ofte vil tiden sammen med eleven dog være tilstrækkelig til at udføre undervisningsforløbet.

Det aftales i den indledende samtale, hvorvidt der er behov for forberedelsestid. Hvis eleven/forældrene ønsker hjælp til de eksisterende lektier og skolens pensum, kræves der som regel ingen forberedelsestid. Hvis det ønskes, at underviseren tilrettelægger egne øvelser eller aktiviteter ud fra andet end det materiale, der foreligger i elevens pensum, kræves der forberedelsestid til dette.

3.5 Tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges mellem elev/forældre og underviser. Der planlægges ud fra elevens behov et tidspunkt, som passer begge parter. Der må således tages højde for, at der kan forekomme dage, hvor underviseren ikke har mulighed for at afholde undervisning. Dette gør sig især gældende i forbindelse med ferie og helligdage.

3.6 Transport

Prisen er inkl. fri transport mellem postnummer 1050 og 2500 (herefter omtalt “transportzonen”).

Ved undervisning uden for transportzonen tillægges et transportgebyr, hvis rejsetiden overstiger en halv time pr. vej for underviseren. Timeprisen er 100 kr. og afregnes pr. påbegyndt halve time efter de første 30 minutter. Det vil sige, at 31 minutter koster 50 kr. og 61 minutter koster 100 kr. Der betales for transporttiden både frem og tilbage fra undervisningsstedet.

Transporttiden udregnes fra den mest kvalificerede underviser nær dig til det ønskede undervisningssted.

Transporttiden udregnes ved hjælp af hjemmesiden www.google.com/maps og tager udgangspunkt i rejser med offentlig transport fra underviserens bopæl (eller andet udgangspunkt) og ud til det sted, hvor undervisningen finder sted, hvis dette måtte være uden for transportzonen.

Transporttiden udregnes med afrejsetidspunkt kl. 15:00 mandag.

Eksempel 1:

Du bor i Hellerup, og det tager din underviser 25 minutter at komme fra sin hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges intet transportgebyr, da det tager under en halv time hver vej.

Eksempel 2:

Du bor i Lyngby, og det tager din underviser 40 minutter at komme fra sin hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges et transportgebyr på 50 kr. hver vej, underviseren rejser, da rejsetiden hver vej er over 30 minutter, men under en time. Derfor tillægges et transportgebyr på 100 kr. pr. undervisningsgang.

3.7 Flere elever om en underviser

GoTutor tillader op til tre elever pr. underviser uden merpris. På den måde er det muligt, at flere elever/forældre kan gå sammen om regningen. Når der undervises flere elever på samme forløb, lærer eleverne også af de andres læringsprocesser, spørgsmål og undren. Når man er én-til-én med sin underviser, får man et intensivt forløb alene med udgangspunkt i den enkelte. Vi anbefaler, at man som forælder vælger den løsning, man vurderer passer sit eget barn bedst.

GoTutor tillader ikke, at forløb overdrages mellem to personer. Det er derfor ikke muligt at videregive et forløb til en ven, et familiemedlem eller lign.

3.8 Specielle krav til undervisningen

For at blive tilknyttet som underviser hos GoTutor, skal underviseren som minimum have gennemført 2.g eller tilsvarende, dog studerer størstedelen af vores undervisere på en videregående uddannelse. De skal yderligere have fået topkarakter i et eller flere fag. Topkarakterer defineres som en karakter på 10 eller derover på 7-trinsskalaen, tilsvarende B eller derover på ECTS-skalaen.

Ved hjælp til studerende på andre studier end folkeskolen og gymnasiet garanterer vi ikke, at underviseren har opnået en speciel karakter i de fag, der undervises i. Her udføres i stedet en individuel vurdering af, om underviseren er kvalificeret til at undervise i det pågældende fag/kursus.

Det er et krav at aflevere negativ (ren) straffe- og børneattest i forbindelse med screeningsprocessen hos GoTutor.

3.9 Specielle krav til undervisningen

Foreligger der specielle krav fra kunden/elevens side til undervisning, såsom kendskab til specielle computerprogrammer eller lign., skal der oplyses om dette i forbindelse med den indledende telefoniske samtale, da dette er en forudsætning for udvælgelsen af underviser.

3.10 Undervisning i flere fag

Når du bestiller et forløb, gælder det som udgangspunkt kun for det/de fag, du har oplyst ved bestillingen. Ved bestilling af mere end to fag på et forløb, skal det fastlægges, hvor mange timer der vedrører hvert fag, og hvornår de ønskes afholdt. Det er vigtigt, da vi på den måde hurtigt får klarhed over dine behov og kan finde den bedst kvalificerede underviser.

Hvis du i løbet af forløbet finder ud af, at du ønsker et fag, som du ikke oplyste fra begyndelsen, kan du kontakte os med henblik på at få tildelt en underviser i det pågældende fag. Vi garanterer ikke, at vi i sådan et tilfælde kan tildele dig den efterspurgte underviser. Dette kan skyldes, at vi ikke har en ledig underviser nær dig i det fag, du efterspørger. Hvis dette er tilfældet, kan der være mulighed for at tildele dig en underviser, der bor længere væk, end hvad dit eventuelle transportgebyr dækker. Hvis denne underviser har en transporttid på over en halv times transport hver vej, kan GoTutor tillægge et transportgebyr jf. 3.6 Transport.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at tildele eleven en ny underviser, har du enten mulighed for at vente med at benytte de resterende timer, benytte dem i et andet fag eller at få refunderet dit tilgodehavende jf. 7. Binding og forfald.

3.11 Aflysning af undervisning

Al undervisning skal aflyses før kl. 9.00 den pågældende dag. Hvis der aflyses senere end kl. 9.00, tæller undervisningen som afholdt, og der skal betales for den aftalte undervisning. Er undervisningen planlagt til før kl. 9.00, skal der aflyses senest 2 timer før, ellers vil timerne ligeledes tages som afholdt.

Eksempel 1:

Eleven er syg og har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Eleven eller elevens forældre ringer og aflyser kl. 8.45. Undervisningen udskydes, og det har ingen konsekvenser for eleven.

Eksempel 2:

Eleven har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Han ringer og aflyser kl. 11.00. Der trækkes de aftalte timer fra forløbet, og timerne tæller som afholdte.

3.12 Afholdt undervisning

Det er kundens eget ansvar løbende at følge med i de timer, der registreres som afholdt. Skulle der mod forventning være indvendinger eller uenighed om de timer, der er registreret, skal kunden meddele dette direkte til underviseren eller per e-mail til administrationen. Hvis ikke dette er sket inden 14 dage, forbeholder GoTutor sig retten til at fastholde de registrerede timer som afholdt.

4. Betaling

Betalingen foregår via vores online betalingsmodul. Her kan du foretage en sikker betaling ved at indtaste dine kortoplysninger.

Hvis ikke du ønsker at benytte online betaling, er der mulighed for at betale via en faktura, som bliver tilsendt den e-mail, du oplyste, da du henvendte dig første gang. Vi gør opmærksom på, at betaling via faktura kan tage længere tid end onlinebetaling, og der vil derfor være op til 14 dages behandlingstid, før undervisningen kan igangsættes.

4.1 Betaling med faktura

Hvis du vælger at betale via faktura, vil der blive fremsendt en faktura pr. mail med en betalingsfrist på 8 dage.

4.2 Kontant betaling

GoTutor tilbyder også kontant betaling. Hvis du ønsker at betale kontant, skal dette meddeles, før undervisningen går i gang. Da GoTutor ikke har nogen fast kontantbeholdning på kontoret, er det vigtigt, at du medtager det skyldige beløb i lige penge. Der modtages kun danske kroner (DKK) ved kontantbetaling.

Du skal aflevere din kontantbetaling på GoTutors hovedkontor, som du finder på Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø. Dette skal finde sted inden for de angivne åbningstider.

4.3 Delbetaling over 12-24 måneder

4.3.1 Generelt

GoTutor delbetaling 12-24 måneder er organiseret og administreret i fællesskab mellem GoTutor, Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø og Resurs Bank A/S (“RB”), Lautrupsgade 9, 2100 København Ø, Danmark.

4.3.2 Godkendelse

Alle tilbud om finansiering er underlagt accept fra RB. GoTutor kan ikke holdes ansvarlig i forbindelse med kreditanalysen og de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser. Ret venligst alle henvendelser herom skriftligt til RB.

For at blive godkendt accepteres det, at RB må indhente kreditoplysninger i et kreditoplysningsbureau samt oplysninger fra CPR-registeret, og at disse oplysninger må blive registreret hos RB.

4.3.3 Opstart

Ved godkendelse og oprettelse af en finansieringsaftale med RB, vil første betaling finde sted d. 1. efter indeværende måned plus en måned. Før første betaling falder, vil du desuden modtage et velkomstbrev fra RB per post, der indeholder yderligere informationer om deres finansiering.

Eksempel 1:

Der oprettes en finansieringsaftale d. 10. januar 2018. I dette tilfælde vil første betaling falde d. 1. marts 2018.

4.3.4 Låneeksempel

Lån eksempelvis 11.960 kr. i 12 mdr. for 996,66 kr./md. Lånet oprettes med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0% og en debitorrente på 0%. Alle udgifter til lånets oprettelse dækkes af GoTutor. Den totale sum, der tilbagebetales, vil være 11.960 kr.

4.3.5 Varighed

Den totale lånesum kan afdrages over 12 eller 24 måneder. Du har dog mulighed for at indfri dit lån over en kortere periode ved at anmode RB om at udlevere yderligere girokort til indbetaling, eller helt at indfri dit lån jf. 4.3.6 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb.

4.3.6 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb

Du kan altid indfri dit lån før aftaleperiodens udløb, og der er ikke ekstra omkostninger forbundet med dette i forhold til din oprindelige låneaftale.

Hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, anbefaler vi, at du kontakter RB på tlf. 39131600 eller sender dem en e-mail til [email protected] og herigennem får deres betalingsoplysninger.

4.3.7 Opsigelse af forløb

Ved opsigelse af et forløb der er omfattet af delbetaling, er samme vilkår for binding gældende som ved forløb, der ikke er omfattet af delbetaling, se 7. Binding og forfald. Ydermere tillægges følgende udgift, såfremt forløbet afbrydes før dette er færdiggjort:

  • Ved 12 måneders delbetaling: 10% af den oprindelige købesum
  • Ved 24 måneders delbetaling: 15% af den oprindelige købesum

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme længere behandlingstid i forbindelse med at udbetale et eventuelt tilgodehavende, der omfatter en finansieringsaftale. Den normale behandlingstid for sådanne forespørgsler er en måned. Vi gør endvidere opmærksom på, at der kan forekomme fejl i forbindelse med opsigelsen af en finansieringsaftale, blandt andet grundet løbende frister for betalingsservice. Skulle du mod forventning opleve fejl i forhold til opsigelsen af din finansieringsaftale, bestræber vi os på at tilbagebetale et eventuelt restbeløb hurtigst muligt.

4.4 Delbetaling over 2-3 måneder

4.4.1 Generelt

GoTutor delbetaling over 2-3 måneder er organiseret og administreret i fællesskab mellem GoTutor, Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø og Recurly Inc., 400 Alabama Street, Suite 202, San Francisco, CA 94110.

4.4.2 Godkendelse

Alle tilbud om finansiering er underlagt accept fra GoTutor.

4.4.3 Opstart

Ved godkendelse og oprettelse af en finansieringsaftale med GoTutor, vil første betaling finde sted på datoen for oprettelsen. Betalingen foregår løbende ved kreditkort-opkrævninger.

Eksempel 1:

Der oprettes en finansieringsaftale d. 10. januar 2018. I dette tilfælde vil første betaling falde d. 10. januar 2018. Næstkommende betaling vil være fortløbende måned, altså d. 10. februar 2018.

4.4.4 Misligholdelse af betalingsplan

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt, og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages ved at kontakte GoTutor. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil GoTutor fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er GoTutor berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er GoTutor berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter GoTutors betingelser for misligholdelse indtræder.

Ved misligholdelse af din betalingsplan har du pligt til hurtigst muligt (dog senest inden for 72 timer) at få genoprettet din betalingsaftale via et link, du automatisk modtager per e-mail, når vi ikke har mulighed for at opkræve det skyldige beløb på det opgivne kreditkort. Ydermere har du pligt til at underrette GoTutor om sådanne hændelser.

4.4.5 Låneeksempel

Lån eksempelvis 11.960 kr. i 3 mdr. for 3986,66 kr./md. Lånet oprettes med årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0% og en debitorrente på 0%. Alle udgifter til lånets oprettelse dækkes af GoTutor. Den totale sum, der tilbagebetales, vil være 11.960 kr.

4.4.6 Varighed

Den totale lånesum kan afdrages over 2 eller 3 måneder. Du har dog mulighed for at indfri dit lån over en kortere periode ved at anmode GoTutor om at udlevere yderligere girokort til indbetaling, eller helt at indfri dit lån jf. 4.4.7 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb.

4.4.7 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb

Du kan altid indfri dit lån før aftaleperiodens udløb, og der er ikke ekstra omkostninger forbundet med dette i forhold til din oprindelige låneaftale.

Hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, anbefaler vi, at du kontakter GoTutor på tlf. 71997190 eller sender dem en e-mail til [email protected] og herigennem får vores betalingsoplysninger.

4.4.8 Opsigelse af forløb

Ved opsigelse af et forløb der er omfattet af delbetaling, er samme vilkår for binding gældende som ved forløb, der ikke er omfattet af delbetaling, se 6. Binding og forfald.

4.5 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil GoTutor rette henvendelse til kunden. Hvis det mod forventning og efter gentagne forsøg ikke lykkes os at indhente vores tilgodehavende, overgiver vi sagen til vores samarbejdspartner www.rykkerportalen.dk (ErKi data ApS, herefter kaldet “rykkerportalen”). Undervisningsforløbet sættes samtidigt på pause. Efter overdragelse af sagen til rykkerportalen, vil de overtage alt fremadrettet kommunikation vedr. indhentning af vores tilgodehavende. Her vil følgende handlingsforløb forekomme:

Kunden vil først modtage et rykkerbrev med posten og et gebyr på 100 kr.

Såfremt det bliver nødvendigt at udsende en 2. rykkerskrivelse for betaling af udestående beløb, ses dette som et aftalebrud, og GoTutor forbeholder sig retten til i denne situation at afbryde samarbejdet. I et sådan tilfælde vil det bekræftede forløb frafalde, og al afholdt undervisning vil blive beregnet som enkeltundervisning til en timepris af 429 kr.

Er det ikke muligt at inddrive gælden via 2. rykkerskrivelse udsendes en 3. og endelig rykkerskrivelse, hvorefter sagen overdrages til Advokaternes Inkassoservice.

5. Tilbud

Hvis du er i besiddelse af et tilbud, rabatkode eller lign., kan du kun benytte én af disse rabatter pr. køb, du foretager. Disse kan ikke kombineres med andre tilbud, som tilbyder samme rabat og ej heller med andre rabatter. Nogle rabatkoder eller tilbud gælder kun en enkelt gang og er derfor opbrugt efter et køb.

6. Binding og forfald

Du er ikke bundet til at færdiggøre et købt forløb. Hvis du vælger at afbryde forløbet, før alle dine timer er opbrugt, frafalder mængderabatten, og de brugte timer afregnes, som var der bestilt enkeltundervisning. I så fald vil prisen være 429 per afholdt time. Du vil få tilbageført dit tilgodehavende via en bankoverførsel. Dit tilgodehavende overføres normalt samme bankdag som kreditnotaen oprettes, der kan dog forekomme op til 7 arbejdsdages behandlingstid for sådanne forespørgsler.

Eksempel:

Du vælger at afslutte dit forløb, før forløbets timetal er opbrugt, den 18. juni 2018. Her vil dit tilgodehavende blive overført til det oplyste konto og registreringsnummer, sidstkommende bankdag i juli måned.

Alle vores forløb har en gyldighed på 12 måneder fra købsdato. Dette omfatter dog ikke vores sæsonprodukter, der typisk vil have en kortere gyldighedsperiode. Ved bestilling af et sæsonprodukt vil det fremgå tydeligt af din ordrebekræftelse, samt faktura, hvilken gyldighed produktet er underlagt. Timerne kan efter gyldighedsperiodens udløb ikke bruges eller udbetales.

Vi gør opmærksom på, at vi fakturerer i hele timer og pr. påbegyndt time.

7. Ændringer af forretningsbetingelser

GoTutor forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil kunderne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoTutors hjemmeside.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde den indgåede aftale jf. loven om distanceaftaler. Fortrydelsesfristen gælder i en periode på 14 dage og beregnes fra den dato, hvor ordren er bekræftet. Afholdt undervisning kan ikke fortrydes.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

9.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

9.3 Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at benytte sit fradrag på vores ydelser. Se nærmere om håndværkerfradrag 2018 (servicefradrag) på følgende link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

10. Copyright

GoTutor er indehaver af copyright på alt materiale, alle billeder og design på hjemmesiden gotutor.dk og andre hjemmesider, der kan sættes i forbindelse med GoTutor. Dette indbefatter også e-mails og undervisningsmateriale. GoTutors logo må kun benyttes efter skriftlig tilladelse fra GoTutor. Overtrædelse af vores copyrightpolitik vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på gotutor.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel mv., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er også tilladt at tage digitale kopier til eget personligt brug eller til personligt brug for husstanden, altså typisk din ægtefælle og børn jf. ophavsretslovens 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse.


A1. Tillæg vedr. sæsonforløb

GoTutor tilbyder i særlige perioder eksamensforløb/opgaveforløb på 6 eller 12 timer tiltænkt undervisning i forbindelse med SRP, SSO, eksamen og lignende. Følgende særlige vilkår gør sig gældende ved køb af disse forløb.

A1.1 Lynforløb

GoTutors lynforløb indeholder 6 timers onlineundervisning. Det skal forventes, at nogle af disse timer vil gå til f.eks. forberedelse eller gennemlæsning af opgaven.

Vores lynforløb udløber d. 23. december samme år, som købet foretages.

A1.2 SRP-forløb

GoTutors SRP-forløb består af 12 timers undervisning. Det skal forventes, at nogle af disse timer vil gå til f.eks. forberedelse eller gennemlæsning af opgaven. SRP-forløb er underlagt beståelsesgaranti jf. punkt A1.2.1.

Vores SRP-forløb udløber d. 23. december samme år, som købet foretages.

A1.2.1 Beståelsesgaranti

Beståelsesgarantien træder i kraft, såfremt afleveringen ikke vurderes som bestået (karakteren 00 eller -3). I det tilfælde vil det være muligt at få det fulde beløb refunderet inden for indeværende måned plus en måned.

Beståelsesgaranti er kun gældende, såfremt alle forløbets timer er brugt inden opgavens afleveringsdato, samt at generelle bestemmelser omkring snyd ikke er overtrådt, herunder plagiat.

Ønsker du at gøre brug af din beståelsesgaranti, bedes du rette henvendelse pr. e-mail til [email protected] med relevant dokumentation herfor. Vi ønsker at se en fyldestgørende årsag til den angivne karakter, hvorfor en officiel udtalelse fra uddannelsesinstitutionen er nødvendig.

A1.3 Eksamensforløb

Eksamensforløb indeholder 10 timer.

A1.4 Sommerskole

GoTutors sommerskole-forløb indeholder 20 timer og skal afholdes i perioden 1. juli til 31. august.

Sommerskole-forløbet udløber d. 1. september samme år, som købet foretages.

A1.5 Undervisningsbistand

Der tildeles maksimalt en underviser pr. sæsonforløb. Underviseren vil helt eller delvist kunne dække opgavens faglige indhold. Dette vil blive afklaret forud for forløbet.

Forløbet kan ikke deles mellem flere elever, og der ydes undervisningsbistand i maksimalt 2 fag.

A1.6 Betaling og binding

Det valgte forløb skal betales samlet, inden forløbet påbegyndes. Pengene reserveres på et selvvalgt betalingskort ved reservation af dit ønskede forløb. Så snart du er blevet tildelt en underviser, vil pengene blive trukket på dit kort.

Der er fuld binding på forløbet, og timerne kan derfor ikke refunderes.

A1.7. Udløb

Hvis udløb af forløbet ikke fremgår her, vil det fremgå af fakturaen.

A1.8. Transport

Der kan påregnes transportudgifter jf. forretningsbetingelsernes punkt. 3.6.


Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 08.05.2018.

Bliv ringet op i dag

Hør, hvad vi kan gøre for dit barn