Forretningsbetingelser

1. Generelt

Forretningsbetingelserne for GoTutor Denmark ApS (herefter omtalt “GoTutor”) gælder for den undervisningsbistand og de ydelser, som GoTutor leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

2. Kontaktinformationer

GoTutor kan kontaktes ved at sende en e-mail til info@gotutor.dk eller ved at ringe på tlf. 71 99 71 90. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 09.00-21.00, fredag kl. 09.00-16.00 samt lørdag og søndag kl. 11.00-16.00.

3. Undervisningsbistand

3.1 Kvalitetsgaranti

Vi ønsker selvfølgelig, at vores elever får den bedst mulige oplevelse og undervisning hos GoTutor. Derfor tilbyder vi kvalitetsgaranti på alle vores forløb. Kvalitetsgarantien sikrer, at eleven kan få tilknyttet en ny underviser fx grundet manglende kemi. For at benytte denne kvalitetsgaranti, skal der rettes henvendelse til GoTutor på tlf.: 71 99 71 90. 
Denne service er uden merberegning. Dog er det ikke muligt at garantere, at vi har en underviser til rådighed med samme kvalifikationer som elevens nuværende. Alternativ kan ubenyttede timer altid anvendes i et andet fag eller refunderes. Se mere under punkt 6. Binding og forfald.

3.2 Betalt forberedelsestid

Forberedelsestid vil være relevant, hvis underviseren skal medbringe materialer eller forberede aktiviteter, der ikke tager afsæt i elevens lektier og pensum fra skolen.

Hvis et forløb kræver forberedelsestid efter aftale mellem GoTutor, underviseren og kunden, er timeprisen den samme som undervisningens timepris. Timeforbruget hertil vil fremgå af kundens samlede timeregnskab på gotutor.app.

3.3 Tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges mellem elev/forældre og underviser med udgangspunkt i de ønsker elev/forældre har oplyst ved den indledende samtale. Der må dog altid  tages højde for, at der kan forekomme dage, hvor underviseren ikke har mulighed for at afholde undervisning, eksempelvis i forbindelse med ferie og helligdage.

3.4 Transport og tillæg dertil

Undervisningen tillægges et transportgebyr på 100 kr, hvis rejsetiden overstiger en halv time pr. vej til og fra undervisningsstedet for underviseren.

Transporttiden udregnes ved hjælp af hjemmesiden www.google.com/maps og tager udgangspunkt i rejser med offentlig transport fra underviserens bopæl (eller andet udgangspunkt) og ud til det sted, hvor undervisningen finder sted.Eksempel 1:

3.5 Flere elever om en underviser

GoTutor tillader at max to elever kan undervises samtidigt af den samme underviser uden merberegning. På den måde er det muligt, at flere elever/forældre kan gå sammen om regningen. Dog sender GoTutor kun én enkelt regning, og det er derfor elevernes/forældrenes eget ansvar at dele regningen mellem parterne.

GoTutor tillader ikke, at forløb overdrages mellem to personer. Det er derfor ikke muligt at videregive et forløb til en ven, et familiemedlem eller lign.

3.6 Underviserne

For at blive underviser hos GoTutor kræver det at:

  • Underviseren har pædagogisk og didaktisk sans
  • Underviseren har fået topkarakter i undervisningsfaget eller har afsluttet det på videregående niveau
  • Underviseren har gennemført og bestået vores certificeringskursus
  • Underviseren har ren straffe- og børneattest

Ved hjælp til studerende på videregående uddannelser garanterer vi ikke, at underviseren har opnået en speciel karakter i de fag, der undervises i. Her udføres i stedet en individuel vurdering af om underviseren er kvalificeret til at undervise i det pågældende fag/kursus.

3.7 Undervisningen

Som en del af Egmont koncernen indgår GoTutor i tæt samarbejde med forlagene ved Lindhardt og Ringhof Uddannelse: Alinea, MatematikFessor og Praxis. Herigennem giver vi vores undervisere eksklusiv adgang til alle digitale læremidler ved disse forlag.

Foreligger der specielle krav fra kundens side til undervisningen, såsom kendskab til specielle computerprogrammer eller lign., skal der oplyses om dette i forbindelse med den indledende telefoniske samtale, da dette er en forudsætning for udvælgelsen af den rette underviser.

3.8 Aflysning af undervisning

Al undervisning skal aflyses før kl. 9.00 den pågældende dag. Aflysningen skal meldes direkte fra elev/forældre til underviser. Hvis der aflyses senere end kl. 9.00, vil 1 times undervisning registreres som afholdt. Er undervisningen planlagt til før kl. 9.00, skal der aflyses senest 2 timer før, ellers vil 1 time ligeledes blive registreret som afholdt. Er der tale om et sæsonforløb gælder andre betingelser. Se punkt A1.6.

Eksempel 1:

Eleven er syg og har aftalt to timers undervisning med sin underviser klokken 12. Eleven/forældrene ringer og aflyser kl. 8.45. Undervisningen udskydes, og det har ingen konsekvenser for timeregnskabet.

Eksempel 2:

Eleven er syg og har aftalt to timers undervisning med sin underviser, fx klokken 12. Eleven/forældrene ringer og aflyser kl. 10.00. Der trækkes 1 af de aftalte timer fra forløbet, og timen registreres som afholdt.

3.9 Afholdt undervisning

Al undervisning skal aflyses før klokken 9 på dagen for undervisningen, og senest 2 timer før, hvis undervisningen ligger klokken 10 eller tidligere. Hvis der aflyses for sent, vil 1 times undervisning registreres som afholdt. Er der tale om et sæsonforløb gælder andre betingelser. Se punkt A1.5.

4. Betaling

Betalingen foregår via vores online betalingsmodul. Her kan du foretage en sikker betaling ved at indtaste dine kortoplysninger.

4.1 Betaling med faktura

Hvis ikke du ønsker at benytte online betaling, er der mulighed for at betale via en faktura, som bliver tilsendt den e-mail, du oplyste, da du henvendte dig første gang. Vi gør opmærksom på, at betaling via faktura kan tage længere tid end onlinebetaling.

Hvis du vælger at betale via faktura, vil der blive fremsendt en faktura pr. mail med en betalingsfrist på 7 dage.

4.2 Delbetaling over 2-12 måneder

4.2.1 Generelt

GoTutor tilbyder delbetaling organiseret og administreret i fællesskab mellem GoTutor, Vognmagergade 7, 1120 København K og Fenerum, Viby Ringvej 11, 8260 Viby J.

Der tilbydes delbetaling over 2 til 12 måneder. Det minimale månedlige beløb er 1495 kr.

4.2.2 Godkendelse

Alle tilbud om finansiering er underlagt accept fra GoTutor.

4.2.3 Opstart

Ved godkendelse og oprettelse af en finansieringsaftale med GoTutor, vil første betaling finde sted på datoen for oprettelsen. Den løbende betaling trækkes månedligt på samme dato som første betaling gennemføres.

Eksempel 1:

Der oprettes en finansieringsaftale d. 10. januar 2023. I dette tilfælde vil første betaling falde d. 10. januar 2023. Næstkommende betaling vil være fortløbende måned, altså d. 10. februar 2023.

4.2.4 Misligholdelse af betalingsplan

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt, og at betalingsoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Ændringer i betalingsoplysninger. Hvis kunden undlader at betale fakturabeløbet, er GoTutor berettiget til at fremsende en rykker til kunden.

Hvis kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er GoTutor berettiget til at lukke kundens forløb, hvorefter GoTutors betingelser for misligholdelse indtræder.

Ved misligholdelse af din betalingsplan har du pligt til hurtigst muligt (dog senest inden for 72 timer) at få genoprettet din betalingsaftale via et link, du automatisk modtager per e-mail, når vi ikke har mulighed for at opkræve det skyldige beløb på det opgivne kreditkort. Ydermere har du pligt til at underrette GoTutor om sådanne hændelser.

4.2.5 Låneeksempel

Lån f.eks. 11.960 kr. i 3 mdr. for 3986,66 kr./md. Lånet oprettes med årlige omkostninger i procent (åOP) på 0% og en debitorrente på 0%. Alle udgifter til lånets oprettelse dækkes af GoTutor. Den totale sum, der tilbagebetales, vil være 11.960 kr.

4.2.6 Varighed

Den totale lånesum kan afdrages over 2-12 måneder. Bemærk dog, at betalingen ikke følger dit forbrug, men i stedet den periode du har valgt at afdrage over. Du har dog mulighed for at indfri dit lån over en kortere periode ved at anmode GoTutor om at udlevere yderligere girokort til indbetaling, eller helt at indfri dit lån.

4.2.7 Indfri dit lån før aftaleperiodens udløb

Du kan altid indfri dit lån før aftaleperiodens udløb, og der er ikke ekstra omkostninger forbundet med dette i forhold til din oprindelige låneaftale. Hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, anbefaler vi, at du kontakter GoTutor på tlf. 71997190 eller sender dem en e-mail til info@gotutor.dk og herigennem får vores betalingsoplysninger.

4.2.8 Opsigelse af forløb

Ved opsigelse af et forløb, der er omfattet af delbetaling, er samme vilkår for binding gældende som ved forløb, der ikke er omfattet af delbetaling, se 6. Binding og forfald.

4.3 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil GoTutor rette henvendelse til kunden. Hvis det mod forventning og efter gentagne forsøg ikke lykkedes os at indhente vores tilgodehavende, overgiver vi sagen til ekstern inddrivelse. Undervisningsforløbet sættes samtidigt på pause. Efter overdragelse af sagen, vil den eksterne inddrivelse overtage fremadrettet kommunikation vedr. indhentning af vores tilgodehavende. 

5. Tilbud

Hvis du er i besiddelse af et tilbud, rabatkode eller lign., kan du kun benytte én af disse rabatter pr. køb. Nogle rabatkoder eller tilbud gælder kun en enkelt gang og er derfor opbrugt efter et køb.

6. Binding og forfald

Du er ikke bundet til at færdiggøre et købt forløb. Ønsker du en refundering for ubenyttede timer, skal du kontakte GoTutor via mail eller telefon. Du vil få tilbageført dit tilgodehavende via en bankoverførsel. Dit tilgodehavende vil være tilgængeligt inden for løbende måned + 1 måned.

Alle vores forløb har en gyldighed på 12 måneder fra købsdato. Dette omfatter dog ikke vores sæsonforløb, der typisk vil have en kortere gyldighedsperiode. Se punkt A1.3.

Ved bestilling af dit forløb vil det dog fremgå tydeligt af din ordrebekræftelse, samt faktura, hvilken gyldighed forløbet er underlagt. Timerne kan efter gyldighedsperiodens udløb ikke bruges eller udbetales, medmindre andet aftales.

Vi gør opmærksom på, at vi fakturerer i halve timer og pr. påbegyndte halve time.

7. Ændringer af forretningsbetingelser

GoTutor forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil kunderne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoTutors hjemmeside.

8. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde den indgåede aftale jf. loven om distanceaftaler. Fortrydelsesfristen gælder i en periode på 14 dage og beregnes fra den dato, hvor ordren er bekræftet. Afholdt undervisning kan ikke fortrydes.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 
Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

9.2 
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

9.3 
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at benytte sit fradrag på vores ydelser. Se nærmere om håndværkerfradrag 2018 (servicefradrag) på følgende link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759


10. Copyright

GoTutor er indehaver af copyright på alt materiale, alle billeder og design på hjemmesiden gotutor.dk og andre hjemmesider, der kan sættes i forbindelse med GoTutor. Dette indbefatter også e-mails og undervisningsmateriale. GoTutors logo må kun benyttes efter skriftlig tilladelse fra GoTutor. Overtrædelse af vores copyrightpolitik vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på gotutor.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel mv., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er også tilladt at tage digitale kopier til eget personligt brug eller til personligt brug for husstanden, altså typisk din ægtefælle og børn jf. ophavsretslovens 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse.

A1. Tillæg vedr. sæsonforløb

GoTutor tilbyder i særlige perioder eksamensforløb/opgaveforløb tiltænkt undervisning i forbindelse med SRP, SSO, eksamen og lignende. Følgende særlige vilkår gør sig gældende ved køb af disse forløb.

A1.2 Eksamensforløb

Eksamensforløb, SRP, SSO og lign. har en timepris på kr. 399,- i timen.

A1.3 Udløb

Udløbet af sæsonforløbet vil fremgå af din faktura. Efter aftale kan overskydende timer dog anvendes efter udløbet i et nyt forløb, såfremt du kontakter os inden forløbets udløbsdato.

A1.4 Transport

Der kan være transportudgifter jf. forretningsbetingelsernes punkt. 3.6.

Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 03.06.2024.

A1.5 Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning gælder samme betingelser som i punkt 3.9, dog vil alle de aftale timer bliver registreret som afholdt, såfremt undervisningen ikke bliver rettidigt aflyst.