GoTutors Certificering

Certificering af vores undervisere

Alle undervisere certificeres hos GoTutor forud for deres første undervisningsforløb. Certificeringen udgøres af 6 kurser.

Krav til underviserens faglighed og kompetencer

Hos GoTutor har vi store krav til vores underviseres faglighed. Udover deres undervisningsfag skal de have styr på en række kompetencer, der sikrer, at de kan håndtere forskellige undervisningssituationer. Disse kompetencer tilegner de sig gennem vores egne kurser, som de skal bestå for at blive undervisere.

Kurserne omfatter

  • Strukturering af forløb

  • Fokuspunkter for god læring

  • Håndtering af særlige behov

  • Variation og kreativitet i undervisning

  • Eksamens- og opgavehjælp

Vores kursusforløb

Kursus 1:

Strukturering af forløb

En god og velovervejet struktur er første skridt på vejen til et succesfuldt forløb. I dette kursus lærer underviserne at strukturere deres forløb således, at eleven kommer omkring al relevant pensum og får dækket eventuelle huller, der måtte være fra tidligere semestre.

Kursus 2:

8 fokuspunkter for god læring

Vi erkender, at der er mange faktorer, der gør sig gældende for at skabe god undervisning. Men vi har udvalgt de 8 områder, som vi gerne vil have, at vores undervisere har for øje i deres undervisningssituation.

Kursus 3:

Kreativ undervisning

Ikke alle elever lærer ens. Nogle har brug for at få emnerne illustreret, nogle har brug for mange pauser, nogle har bedst af at øve tests osv. Uanset hvordan dit barn lærer, kan det være en god idé med lidt kreativ afveksling i undervisningen. Derfor gennemgår vores undervisere et kursus i kreative læringsmetoder og læringslege.

Kursus 4:

Hjælp til eksamen

Undervisning i forbindelse med eksamen kan være en svær størrelse. Hvornår hjælper man for lidt – og hvornår gør man eleven en bjørnetjeneste? Det kan være svært at navigere i, og derfor har vi lavet et kursus i netop denne disciplin. Dels så eleven får den bedst mulige hjælp, og dels for at undgå snyd.

Kursus 5:

Børn med særlige behov

Alle børn har særlige behov – men nogle børn har vanskeligheder, der rækker udover det faglige aspekt. Disse børn vil vi også meget gerne hjælpe, men det kan kræve en ekstra indsats fra underviseren. Underviserne gennemgår netop dette kursus for at kunne tilgodese og forstå de udfordringer, som børn med særlige vanskeligheder måtte opleve.

Kursus 6:

Personalehåndbogen

Det kan undre nogen, at virksomhedens personalehåndbog indgår som et kursus. Men når vi sender undervisere ud, forventer vi, at de lever op til det ansvar, det er at være underviser for vores virksomhed. Vi har opsat en række retningslinjer for evalueringer, aflysning, kommunikation mv., som vi ønsker, at underviserne følger for at give eleverne den bedste oplevelse.

Endelig test og certificering

Derefter præsenteres de for en række tests i det læste materiale. Når disse tests er bestået med 90% rigtige, er kandidaterne parat til at undervise. Certificeringen suppleres løbende med obligatoriske kurser i pædagogik og undervisning, der sikrer, at undervisernes kompetenceniveau fastholdes og styrkes.

Foruden de obligatoriske kurser, finder der løbende evalueringer sted på baggrund af elevernes oplevelser med deres GoTutor-undervisere. Med udgangspunkt i disse forbedre og tilpasser underviserne konstant deres kompetencer.

Bliv ringet op i dag

Hør, hvad vi kan gøre for dit barn