Skræddersyet matematik lektiehjælp med den helt rette underviser

Vi skaber det perfekte match mellem elev og underviser og tilbyder målrettet lektiehjælp i matematik på folkeskole- og gymnasieniveau.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Udviklet i samarbejde med:

Sådan hjalp vi Gia med matematik

Vi skaber det perfekte match mellem en matematik-underviser og dit barn

Vi finder den underviser, der passer bedst til dit barn - både fagligt og personligt. Vi ser på dit barns faglige behov og udfordringer, men også på personlige interesser. For os er det altafgørende, at der er god kemi mellem elev og underviser. På den måde bliver lektiehjælpen en god oplevelse.

Læs nærmere om, hvordan vi skaber et godt match mellem elev og underviser
Vores hold af eksperter i matematik hjælp

Mød de førende eksperter bag vores lektiehjælp i matematik

 • Jespers Lyders Andersen
  Redaktionschef

  Uddannet folkeskolelærer og redaktionschef for Alineas specialpædagogiske redaktion. Jesper har fokus på børn og unge, som kæmper med ordblindhed, matematikvanskeligheder eller personlige og sociale udfordringer.

 • Bettina Moan
  Matematikfaglig projektleder

  Bettina er uddannet folkeskolelærer med 20 års undervisningserfaring og en diplomuddannelse som matematikvejleder. Bettina går op i at skabe motiverende og vedkommende kurser, workshops og undervisning, der har fokus på læring.

 • Morten Blichfeldt Andersen
  Forlagschef

  Forlagschef for gymnasiale udgivelser ved Praxis med ansvaret for adaptiv læringsteknologi og produktion af fremtidens digitale lærermidler til grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier og efteruddannelser. Han brænder for digitalisering af uddannelse.

Khqgtwazbw

Vores hjælp til matematik

Et forløb hos GoTutor følger fire faser:

Opstartssamtale

Vi kortlægger dit barns unikke behov, udfordringer og interesser.

Det rigtige match

Vi finder en lektiehjælper, som passer godt sammen med dit barn.

Skræddersyet undervisning

Vi underviser 1-til-1 og sammensætter et unikt og målrettet forløb.

Løbende optimering

Vi evaluerer undervisningen og tilpasser den i takt med fremskridt.

Danmarks bedst anmeldte lektiehjælp

GoTutor har fem stjerner og er nummer 1 på alle platforme

Ofte stillede spørgsmål om vores lektiehjælp

Lektiehjælp i matematik er privatundervisning skræddersyet til eleven.

GoTutors lektiehjælp i matematik er centreret omkring lektier og afleveringer i matematik, og hvad der ellers måtte være af opgaver lige nu og her. Ofte er der også behov for at gå tilbage til emner, der tidligere har været arbejdet med i matematiktimerne. Matematik er et fag, hvor det i særlig grad er vigtigt at forstå de basale ting for at kunne komme videre til højere niveauer. Vores lektiehjælp i matematik vil derfor også fokusere på at identificere grundlæggende forståelsesmæssige udfordringer og træne tidligere gennemgået stof.

Matematik-lektiehjælp ved GoTutor foregår som 1-til-1-undervisning, der er særligt tilpasset den enkelte elev. Her er fokus på elevens helt konkrete udfordringer og behov, og også tempoet tilpasses eleven. Underviser og elev matches omhyggeligt både fagligt og personligt, og i begyndelsen af et forløb lægges en plan baseret på elevens behov. Undervejs og efterhånden som lektiehjælperen bliver klogere på elevens udfordringer, justeres planen. På den måde er forløbet skræddersyet til eleven.

En elev, der får lektiehjælp i matematik, har naturligvis et ønske om at blive bedre til matematik - og måske få bedre karakterer i faget. Vores lektiehjælp når dog længere end det. Med den øgede faglige forståelse får eleven større selvtillid, ligesom motivationen for både matematikken og skolen bliver større. Vores lektiehjælp arbejder bevidst med også det mål at øge elevens trivsel.

Lektiehjælp i matematik koster 299,- kr. per time hos GoTutor.

Alle vores forløb er skræddersyet til eleven. Det betyder, at vi ikke har færdige pakkeløsninger med et bestemt antal timer og heller ikke rabatordninger. Alle forløb er forskellige, og vi vil indledningsvis tage en snak om behov og udfordringer hos eleven. Det vil vi basere vores forslag på. Vores pris er altid den samme, uanset antal timer og fag, og den er altid lav: 299,- per time. Det er vigtigt for GoTutor at kunne tilbyde den laveste pris på lektiehjælp i matematik på markedet.

Et undervisningsforløb er ikke altid forudsigeligt, derfor er ingen bundet til et bestemt antal timer. Hvis behovet for flere undervisningstimer opstår, imødekommer vi dette uden yderligere pristillæg. Og hvis ikke alle undervisningstimer bliver brugt, refunderes timerne til købsprisen, 299,-, inden for den angivne tidsfrist. Helt generelt sker det ikke tit, at nogen har mange timer tilovers, da vi altid bestræber os på at sælge et realistisk antal timer. Tryghed for elev og forældre er i fokus hos GoTutor.

Baseret på en samtale anbefaler GoTutor et antal timer til den ønskede matematik-lektiehjælp. Men det er altid kundens eget valg, hvor mange timer der købes. Prisen er den samme, hvis man senere får brug for flere timer, ligesom det er den betalte timepris, der tilbagebetales, hvis der viser sig at være behov for færre timer. Der er 100% fleksibilitet, ingen låste pakker.

De 299,- kr. per time er alt inklusive. Der kommer ikke ekstra gebyrer eller andre tillæg til. Ønskes der udover lektiehjælpen i matematik også hjælp i et andet fag, er timeprisen den samme. Er der behov for mere end én lektiehjælper, er prisen også 299,- per time. Der er intet med småt og heller ikke nogen grimme overraskelser ved køb af lektiehjælp i matematik hos GoTutor. Det er muligt at opdele sin betaling i rater fordelt over flere måneder, hvis man ønsker det. Denne afdragsordning er gratis, helt uden renter og gebyrer.

Lektiehjælp i matematik foregår enten fysisk eller online, ofte 1-2 timer om ugen.

1: Før GoTutor igangsætter et forløb i matematik-lektiehjælp, tager vi en grundig snak med familien. En af vores medarbejdere vil i samarbejde med familien kortlægge elevens behov, udfordringer og ønsker for et undervisningsforløb. Vi vil også spørge ind til elevens personlige interesser, da vi forsøger at skabe et match mellem elev og underviser baseret på både de faglige behov og de personlige interesser. Det er også på baggrund af denne samtale, at vi kommer med et forslag vedr. timeantal og form (fysisk eller online).

2: GoTutor har over 2.000 dygtige matematik-lektiehjælpere, som underviser fysisk eller via online lektiehjælp. Vi lægger stor vægt på, at der skal være et rigtig godt match mellem underviser og elev - dermed opnås den bedste kvalitet og de bedste resultater. På baggrund af den indledende samtale vælger vi den helt rigtige lektiehjælper til eleven, idet vi både kigger på det faglige, interesser og personlighed.

3: Alle vores forløb i matematik-lektiehjælp indledes med et første møde mellem elev og underviser, hvor den primære dagsorden er at lære hinanden at kende og at få afdækket elevens niveau i matematik, og hvilke konkrete udfordringer der skal arbejdes med. Elevens motivation for faget vil der også være fokus på. Dette første møde foregår ofte i elevens hjem. Nogle foretrækker at mødes et andet sted, fx på et lokalt bibliotek. I andre tilfælde er der tale om et online forløb og et online møde.

4: Lektiehjælp i matematik foregår som regel 1-2 timer om ugen. Det er helt op til elev og underviser at aftale tid og sted. Under arbejdet med det faglige stof og de udfordringer, eleven oplever, vil GoTutors lektiehjælper også bestræbe sig på at øge elevens motivation - og når det faglige begynder at falde på plads, vil glæden ved faget naturligt blive større. Vores lektiehjælpere vil altså have fokus på såvel det faglige som på alt det rundt om, der styrker arbejdet med matematikken.

GoTutor har over 4.000 lektiehjælpere, som er unge på sabbatår, studerende på videregående uddannelser og erfarne, uddannede lærere.

Vores mange lektiehjælpere har forskellig baggrund, forskellige kompetencer og forskellige personligheder. Nogle er rigtig gode til vores yngste elever, andre til de ældre. Og så er der dem, der er kvalificerede til at hjælpe elever med særlige behov, fx ordblindhed eller ADHD.

Omkring 15% af GoTutors lektiehjælpere er unge, som har sabbatår og altså har færdiggjort en ungdomsuddannelse. På enten HF, STX, HHX eller HTX har disse undervisere selv haft matematik på B- eller A-niveau. De husker tydeligt deres egen matematikundervisning samt afleveringer og eksamener. Vores matematik-lektiehjælpere har også en stor passion for at give god undervisning og give andre mod på og glæde ved matematik. Disse unge mennesker er desuden gode rollemodeller for de yngre elever.

Den største del af vores lektiehjælpere er studerende på videregående uddannelser, nemlig omkring 65%. Lektiehjælperne i matematik har ofte selv matematik på universitetet eller en anden videregående uddannelse. De går på bl.a. DTU, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet eller læreruddannelsen. De har god erfaring med at omsætte deres matematiske viden til god undervisning og elsker at videregive deres glæde ved faget.

Ca. 20% af vores lektiehjælpere er læreruddannede og har typisk flere års erfaring med undervisning af skoleklasser og strukturering af undervisningen. Matematik-underviserne i denne gruppe er ofte yderst kvalificerede til at undervise elever med særlige behov, fx skoletræthed eller talblindhed. Vi har en del pensionerede lærere, som er passionerede omkring matematik og ønsker at fortsætte med privatundervisning.

GoTutor tilbyder matematik-lektiehjælp i hele landet både fysisk og online.

GoTutor har undervisere i hele landet, som har erfaring med både fysisk og online undervisning i matematik. Når der er tale om fysisk lektiehjælp, må elev og lektiehjælper naturligvis bo i nærheden af hinanden. Ved online lektiehjælp kan vi matche med en underviser hvor som helst i Danmark.

Vi har mange undervisere, som bor og selv studerer i de store byer, fx København, Roskilde, Aalborg, Aarhus, Odense og Esbjerg. Her har vi også naturligt mange elever, og det er nemt at finde et godt match. I de store byer har vi hjulpet rigtig mange elever med matematik. Det er også forholdsvis nemt for vores lektiehjælpere at transportere sig til forstæderne til de store byer. Vi har haft elever i Vanløse, Hasseris, Gjesing og mange andre forstæder.

I mellemstore og mindre byer som Hjørring, Ribe, Middelfart, Kalundborg, Helsingør osv. har vi også stor erfaring med at matche en elev med en dygtig og empatisk matematik-lektiehjælper. Online lektiehjælp i matematik er en god mulighed for de elever, som bor langt fra byen eller måske er uden for Danmark for en tid, men stadig har behov for personlig lektiehjælp. Vores lektiehjælpere i matematik har stor erfaring med at tilrettelægge lektiehjælp over bl.a. Teams, Zoom eller Discord, og de er dygtige til it-programmerne i matematik som GeoGebra, TI-Nspire og Maple.

Vi kan hjælpe alle elever i folkeskolen og gymnasiet samt øvrige elever med behov for lektiehjælp i matematik.

Hos GoTutor er vi specialister i lektiehjælp til elever på alle niveauer i folkeskolen og gymnasiet - også i matematik. Langt de fleste af vores elever kommer fra disse to dele af uddannelsessystemet. Vi har dog også elever andre steder fra, fx elever på videregående uddannelser.

I grundskolen oplever mange elever udfordringer i matematik. Det starter måske allerede i indskolingen. Der findes mange forskellige regnestrategier og måder at lære på. Hvis tempoet i skolen er for højt, eller hvis nogle af de grundlæggende forståelser mangler, kan eleven let falde bagud. På mellemtrinnet introduceres endnu flere matematiske emner samt helt nye fag. Der bliver mere at se til. Derfor kan behovet for personlig lektiehjælp og ekstra støtte blive endnu tydeligere. Det er vores erfaring, at når den basale matematik sidder fast hos eleven, hjælper det dem gennem hele deres skolegang.

I udskolingen introduceres standpunktskarakterer og for 9.-klasserne også afgangseksamener. For mange elever bliver det vigtigt at opnå gode karakterer. 1-til-1-lektiehjælp er en oplagt måde, hvorpå eleven kan komme i mål med bestemte ønsker. Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov, udfordringer og mål for matematikfaget.

På de forskellige ungdomsuddannelser handler det for mange elever om at få gode karakterer, som kan hjælpe med optagelsen på en videregående uddannelse. Med en personlig lektiehjælper i matematik kan eleven få trænet og struktureret konkrete udfordringer. Flere ønsker også eksamenshjælp, hvis de trækker enten skriftlig eller mundtlig matematik, når de skal afslutte faget.

Også studerende på en videregående uddannelse kan få behov for lektiehjælp i matematik. Da en del af vores undervisere går på en videregående uddannelse, har vi mange, som selv kender til netop de udfordringer og det pensum, der findes her.

GoTutor kan hjælpe med alle matematiske emner på både grundskole- og gymnasie-niveau.

Vi tilbyder lektiehjælp i alle matematiske emner i folkeskolen og gymnasiet. I folkeskolen grundlægges forståelsen for tal og matematik, og eleverne stifter bekendtskab med mange forskellige matematiske emner, bl.a. division, multiplikation, algebra og brøker. Det er klassiske matematik-emner, som volder mange elever problemer. Forståelsen for de grundlæggende matematiske emner er helt nødvendig for en overordnet forståelse for matematik. Lektiehjælp i matematik giver eleverne større faglig selvtillid, og troen på egne evner kan hjælpe dem gennem hele deres skolegang.

I gymnasiet møder eleverne matematik på forskellige niveauer: C-, B- og A-niveau. På matematik C-niveau udgøres emnerne af bl.a. ligninger, funktioner, trigonometri, geometri og sandsynlighed. På matematik B-niveau arbejdes der bl.a. med andengradspolynomier og andengradsligninger, differentialregning og vektorer i 2D. Matematik A-niveau byder på de mere komplekse matematiske emner i gymnasiet, bl.a. vektorer i 3D, vektorfunktioner, integralregning og infinitesimalregning. Nogle elever vælger også at skrive deres SRP-opgave i matematik - og her kan GoTutor også hjælpe.

Uanset niveau kan GoTutor tilbyde lektiehjælp med en underviser, der både matcher elevens niveau og personlighed. Vores matematik-lektiehjælpere er selv meget glade for faget, og den glæde vil typisk smitte til eleven, efterhånden som forståelsen for faget bliver større.

Lektiehjælp i matematik giver både et fagligt løft, faglig selvtillid, motivation og større skoleglæde.

Matematik er et udfordrende fag for mange elever. Matematik er i særlig grad et fag, hvor der hele tiden bygges ovenpå. Hvis det faglige grundlag ikke er helt på plads, er det svært at lære og forstå det, der kommer efter, og det bliver svært at følge med. Når skolen er udfordrende fagligt, kan det påvirke elevens selvtillid. Når eleven får succesoplevelser, bliver han eller hun ikke kun fagligt mere selvsikker, det kan også give større motivation og mere glæde ved skolearbejdet.

De fleste påbegynder et forløb i lektiehjælp med et ønske om at få et fagligt løft eller gode karakterer. Lektiehjælp i matematik kan dog give meget mere end det. Når den faglige forståelse bliver større, og det ikke længere er alt for svært at lave lektierne og opgaverne, påvirker det den faglige selvtillid positivt. Det kan medvirke til, at eleven bliver mere aktiv i timerne og måske oplever at kunne hjælpe sine kammerater, hvilket kan øge selvtilliden også i andre fag og rent socialt. Lektiehjælp kan dermed være med til at mindske mistrivsel i skolen, give langt mere skoleglæde og øge motivationen for skolearbejdet.

Lektiehjælp i matematik er for elever, som har brug for at arbejde mere med de faglige udfordringer samt for at få større glæde ved faget og ved det at lære.

Alle, som har udfordringer med matematikfaget, kan have gavn af lektiehjælp. 1-til-1-lektiehjælp i matematik tager udgangspunkt i netop det behov, den enkelte elev har. Det åbenlyse mål med lektiehjælp i matematik er at øge forståelsen og give et fagligt løft. Nogle gange viser det sig, at det lige så meget er manglende tro på egne evner, der står i vejen for forståelsen. Derfor er det også et mål med lektiehjælp i matematik at give eleven større selvtillid. Og i sidste ende større skoleglæde.

Nogle elever har særlige udfordringer i form af fx talblindhed eller ordblindhed. Andre har diagnoser, som gør det svært at følge med i klassen. Hos GoTutor har vi undervisere, som har specialiseret sig i og har erfaring med disse særlige udfordringer.

Nogle elever har slet ikke lyst til at møde op på skolen, andre har af den ene eller den anden grund ikke mulighed for det. Dem kan vi også hjælpe med hjemmeundervisning i matematik, enten i fysisk form eller via online undervisning. Tryghed er en meget vigtig parameter i GoTutors lektiehjælp. Alle elever skal opleve, at 1-til-1-undervisning er en tryg mulighed for at arbejde med de udfordringer, som eleven oplever i matematik.