De 500 mest almindelige tyske ord

Af Mette Carøe Jensen 08-05-2023
De 500 mest almindelige tyske ord

I dette indlæg finder du en liste over de mest almindelige ord på tysk. Det, der gør dem så almindelige, er, hvor hyppigt de bruges. Det er ikke verdens længste ord, men de vil med garanti forekomme i alle tekster, du møder på tysk. Det er altså en ekstremt god idé, at få en føling for disse ord, da du derigennem vil styrke din forståelse og dit ordforråd betydeligt!


Hvorfor er det smart at kunne de mest almindelige ord på tysk?

Som nævnt er det, der gør disse ord “mest almindelige”, faktummet, at de bruges rigtig hyppigt. Så hvis du på forhånd kender 500 af de mest benyttede ord i det tyske sprog, kan du altså læse og skrive rigtig meget på det tyske sprog, hvilket hjælper dig til at lære endnu mere! Lignende indlæg er også blevet lavet om de mest almindelige engelske ord samt de 120 ord på dansk - det er også en klar fordel, at tjekke dem ud, efter endt læsning.


En liste over de 500 mest brugte, tyske ord.

1. der / die / das → bruges som bestemt artikel på tysk og påpegende stedord

2. und → og

3. sein → være 

4. in → i (læs mere om forholdsord på tysk)

5. ein → en / et → (læs mere om de ubestemte artikler på tysk)

6. zu → til 

7. haben → have (læs mere om de tyske hjælpeverber)

8. ich → jeg (læs mere om 

9. werden → blive 

10. sie → hun, hende / Dem, De / dem, de (læs mere om personlige pronominer på tysk)

11. von → fra / af 

12. nicht → ikke

13. mit → med 

14. es → det 

15. sich → selv (læs mere om de refleksive pronominer på tysk)

16. auch → også

17. auf → på / af / via 

18. für → for

19. an → på 

20. er → han / ham 

21. so → så

22. dass → den 

23. können → kan / kunne (læs mere om können og andre modalverber på tysk

24. dieser / diesen  → dette / denne (læs mere om demonstrative pronominer på tysk)

25. als  → som 

26. ihr  → hendes / deres / Deres / hende m.m (læs mere om de possessive stedord på tysk)

27. ja  → ja

28. wie → ligesom / hvordan (læs mere om de spørgende stedord på tysk)

29. bei → nær / ved

30. oder → eller

31. wir → vi  

32. aber → men

33. dann → derefter

34. man → man

35. da → da

36. sein → hans / dens 

37. noch → stadig / endnu

38. nach → gå til 

39. was → hvad 

40. also  → altså

41. aus → fra 

42. all → alle

43. wenn → hvis 

44. nur → kun

45. müssen → skal / må 

46. sagen → sige

47. um → omkring 

48. über → over 

49. machen → gøre

50. kein → nej

51. Jahr → år / årstal (læs mere om de tyske navneord)

52. du → du 

53. mein → min 

54. schon → allerede

55. vor  → af 

56. durch → gennem 

57. geben → give (læs mere om de uregelmæssige verber på tysk)

58. mehr → mere

59. andere, anderer, anderes → andre

60. viel → meget / mange

61. kommen → komme (læs mere om kommen og andre regelmæssige verber på tysk)

62. jetzt → nu

63. sollen → bør

64. mir → mig 

65. wollen → vil

66. ganz → helt 

67. mich → mig 

68. immer → altid

69. gehen → gå 

70. sehr → meget

71. hier → her

72. doch → men

73. bis → indtil

74. groß → stor / kæmpe

75. wieder → igen

76. Mal → lige

77. zwei → to (læs mere om tallene på tysk)

78. gut → god

79. wissen → vide

80. neu → ny

81. sehen → se 

82. lassen → lad / lade

83. uns → os

84. weil → fordi

85. unter → under 

86. denn → fordi / eftersom / idet 

87. stehen → stå

88. jeder → hver

89. Beispiel → Eksempel

90. Zeit → tid

91. erste, erster, erstes → først / første

92. ihm → ham / den

93. ihn → ham

94. wo → hvor 

95. lang / lange → lang / længe 

96. eigentlich → egentlig

97. damit → med denne

98. selbst, selber

99. unser → vores 

100. oben → top / øverst / oven

101. drei → tre

102. wenig → lille / lidt 

103. Frau → frue fru / kvinde / kone

104. Mensch → menneske

105. deutsch / Deutsch → tysk (tillægsord ) / tysk (sproget)

106. Kind → barn

107. etwas → noget

108. Tag → dag

109. nun → nu

110. finden → finde 

111. nichts → intet

112. bleiben → blive

113. sondern → men / og dog

114. klein → lille (læs mere om adjektiver på tysk)

115. zwischen → mellem

116. alt → gammel

117. gegen → imod

118. liegen → ligge 

119. ohne → uden 

120. nein → nej

121. heute → i dag

122. weit → langt / fjernt

123. heißen → hedde / kaldes

124. denken → tænke

125. eben → bare / blot

126. erst → først / første

127. natürlich → naturligvis / selvfølgelig 

128. ob → om / uanset / hvorvidt

129. hoch → høj 

130. beide → begge / både

131. Mann → mand

132. einfach → simpelthen

133. vielleicht → måske / eventuelt

134. dort → dér

135. dabei → undervejs

136. einmal → en gang

137. ihnen → dem / dig

138. welch-  → hvilke 

139. nehmen → tage 

140. tun → udføre

141. seit → siden 

142. dürfen → må / have tilladelse

143. glauben → tro

144. halten → stoppe

145. nennen → navngive / kalde nogen

146. Land → land

147. letzt- → sidste

148. gleich → lige

149. solch- → sådan / sådanne

150. dazu → til dette

151. mögen → lide / ønsker 

152. Frage → spørgsmål

153. gar → sågar / endda

154. zeigen → vise

155. führen → lede

156. möglich → muligt

157. sprechen → snakke 

158. während → imens

159. Haus → hus

160. Fall → fald

161. eigen → egen

162. bringen → bringe / tage noget med

163. Leute → folk

164. schön → skøn / smuk / flot 

165. einige → enkelte

166. bereits → beredt / klar

167. Arbeit → arbejde

168. leben → leve 

169. fahren → køre 

170. meinen → min 

171. spät → sent

172. etwa → om / omkring

173. wer → hvem 

174. Prozent → procent

175. fragen → spørge

176. gerade → lige

177. wichtig → vigtigt

178. zwar → selvom

179. Hand → hånd

180. wirklich → virkelig

181. kennen → kende

182. weiterer → yderligere

183. genau → nøjagtig / præcis

184. jung → ung

185. gelten → anvende / gælder

186. Stadt → by

187. Herr  → Hr. 

188. Teil → Del

189. Problem → problem

190. Welt → verden

191. jedoch → men

192. stellen → stille

193. darauf → findes på

194. bisschen, bissel → en smule

195. vier → fire

196. nie → aldrig

197. spielen → spille

198. denen → som / der (læs mere om de relative pronominer på tysk)

199. Recht → Lov / retten

200. arbeiten → arbejde → (læs mere om arbeiten de regelmæssige verber på tysk)

201. brauchen → brug for / behøve

202. folgen → følge

203. lernen → lære

204. Ende → ende / slutning

205. kurz → kort

206. Million → million

207. stark → stærk

208. Schule → skole

209. Woche → uge

210. bestehen → bestå / eksistere

211. richtig → rigtigt

212. dich → dig 

213. dafür → til / for dette

214. sowie → samt

215. oft → ofte

216. Vater → far

217. Seite → side

218. verschieden → anderledes

219. halt → stop

220. Leben → livet 

221. allerdings → dog

222. verstehen → forstå

223. fast → næsten

224. wohl → sandsynligvis

225.  dein → din 

226. bestimmt → bestemt

227. Mutter → mor

228. setzen → sætte

229. überhaupt → overhovedet

230. Grund → grund 

231. besser → bedre

232. dir → du 

233. schnell → hurtigt

234. bekommen → få fat i

235. gerne → med glæde

236. Auge → øje

237. sicher → sikker

238. davon → heraf / deraf

239. beginnen → begynde

240. erzählen → fortælle

241. versuchen → forsøge

242. besonders → især

243. Wort → ord

244. neben → ved siden af 

245. schreiben → skrive

246. warum → hvorfor 

247. nächst- → næste

248. laufen → løbe 

249. Geld → penge

250. erklären → forklare

251. Sache → ting / sager

252. Art → art / type

253. politisch → politisk

254. entsprechen → svarer til

255. klar → klar

256. schwer → svær

257. Bereich → Område

258. alleine → alene

259. kaum → næppe

260. Weg → Sti

261. sitzen → sidde 

262. Stunde → time

263. einzeln → enkelt

264. deshalb → derfor

265. deren → deres 

266. ziehen → træk / trække

267. na → nå?

268. beziehungsweise → henholdsvis

269. sogar → sågar

270. Name → navn

271. damals → derefter

272. fünf → fem

273. Geschichte → Historie

274. wegen → på grund af

275. Gesellschaft → Samfund

276. scheinen → synes / virker / fremstår

277. darüber → om følgende

278. fallen → falde

279. Kopf → hovede

280. gehören → tilhøre

281. entstehen → opstå

282. bekannt → bekendt

283. erhalten → hente 

284. Paar → par

285. leicht → let 

286. Möglichkeit → mulighed

287. treffen → møde

288. hinter → bag 

289. sonst → ellers / i øvrigt 

290. daran → på

291. Unternehmen → Virksomhed

292. weiter → videre

293. suchen → søge / lede efter

294. Bild → billede

295. Buch → bog

296. legen → lægge

297. Wasser → vand

298. Stelle → Job

299. vorstellen → præsentere / introducere

300. Form → form

301. handeln → handle

302. Mark → gammel, tysk betalingsmiddel

303. Entwicklung → udvikling

304. Monat → måned (læs mere om månederne og årstiderne på tysk)

305. erreichen → nå / henvende  

306. anders → forskellige

307. schließlich → endelig

308. tragen → bære

309. eher → snarere / hellere

310. Familie → familie

311. Morgen → morgen / i morgen

312. je → pr. / per

313. Abend → aften

314. zehn → ti

315. darin → deri / heri

316. rund → omkring / rundt

317. Aufgabe → opgave

318. frei → fri

319. Universität → universitet

320. schaffen → oprette

321. Sinn → Fornemmelse

322. früh → tidligt

323. lesen → læse 

324. Staat → stat

325. Ziel → Destination / mål

326. gegenüber → i forhold til

327. Freund → ven

328. Thema → tema

329. unterschiedlich → forskellige / anderledes

330. daher → derfor

331. Person → person

332. schlecht → dårlig

333. Euro → euro - EU betalingsmiddel

334. obwohl → selv om

335. Nacht → nat

336. verlieren → miste / tabe

337. Ding → Ting

338. deutlich → klart / tydeligt

339. allgemein → generelt

340. Raum → rum

341. Blick → blik

342. einzig → kun

343. darstellen → repræsenterer

344. Platz → plads

345. Zahl → tal

346. gemeinsam → sammen / tilsammen

347. nah(e) → nær

348. System → system

349. Uhr → ur / klokken (læs mere om klokken på tysk)

350. dessen → hvis 

351. Eltern → forældre

352. erkennen → anerkende

353. entwickeln → udvikle

354. früher → tidligere

355. Straße → gade

356. reden → snak / tale

357. voll → fuld (læs mere om adjektiver på tysk)

358. aussehen → udseende / se

359. erscheinen → vi ses

360. mehrere → flere

361. Minute → minut

362. zunächst → første gang

363. Gruppe → gruppe

364. Wert → værd / værdi

365. Gesicht → ansigt

366. irgendwie → På en eller anden måde

367. Sprache → sprog

368. bilden → formular / skema

369. dadurch → dermed

370. direkt → direkte

371. international → international

372. sozial → social

373. anfangen → begynde

374. besten → bedste / bedst

375. bisher → indtil videre

376. erwarten → forventer

377. Anfang → begyndelse

378. nämlich → nemlig

379. jene → de der

380. wohnen → bo

381. rot → rød

382. offen → åben

383. Ort → Beliggenhed / placering

384. naja → godt

385. Moment → øjeblik / moment

386. betreffen → bekymring / vedrøre

387. meist → mest

388. warten → vente

389. Folge → Følg

390. ab → fra

391. besonder → særlig

392. gewiss → helt sikkert

393. Interesse → interesse

394. manchmal → nogle gange / sommetider

395. Milliarde → milliard

396. Rolle → rolle

397. jemand → nogen / en person

398. vergehen → gå forbi

399. öffentlich  → offentlig

400. Tür → dør

401. Schüler → elev / studrende

402. Bedeutung → betydning

403. Text → tekst

404. ach → ah

405. Ergebnis → Resultat

406. helfen → hjælpe

407. Krieg → krig

408. sechs → seks

409. niemand → ingen

410. gewinnen → vinde

411. halb → halv 

412. schließen → luk / lukker

413. Weise → Klogt

414. Regierung → regering

415. wahrscheinlich → 

416. europäisch → europæer 

417. Stück → stykke

418. Wohnung → lejlighed

419. fühlen → føle

420. Gespräch → Samtale

421. bieten → tilbud / tilbyder

422. interessieren → interesser

423. wesentlich → væsentligt

424. erinnern → husk / huske

425. Meter → meter

426. her → hendes / sin

427. Punkt → punktum / prik / punkt

428. Situation → situation

429. ähnlich → svarende til / ligner

430. ergeben → udbytte

431. dagegen → på den anden side / derimod

432. häufig → hyppige

433. Lehrer → lærer

434. anbieten → byde

435. ebenso → desuden

436. studieren → studere / læse lektier

437. danach → efterfølgende

438. Preis → pris

439. Abbildung → Figur / illustration

440. Begriff → begreb

441. Funktion → funktion

442. verbinden → forbinde

443. ziemlich → ganske

444. ansehen → se / anse

445. Boden → Gulv / bund 

446. fehlen → mangler

447. Jahrhundert → århundrede

448. Sohn → søn

449. Werk → fabrik / arbejde

450. bedeuten → gennemsnit

451. schwarz → sort 

452. vergleichen → sammenlign

453. außerdem → ligeledes

454. inzwischen → i mellemtiden

455. sofort → straks / umiddelbart

456. steigen → stige

457. Stimme → stemme

458. acht → otte

459. plötzlich → pludselig

460. Rahmen → ramme

461. Richtung → retning

462. völlig → fuldstændig

463. nutzen → bruge

464. Programm → program

465. Angst → angst

466. gering → lav 

467. Information → information

468. Kunst → kunst

469. Musik → musik

470. schauen → se / kigge

471. schwierig → vanskelig / besværlig

472. Politik → politik

473. verlassen → forlade

474. manch → nogle

475. bald → snart

476. einsetzen → indsætte

477. Beruf → Beskæftigelse

478. praktisch → praktisk

479. ändern → ændre

480. genug → tilstrækkeligt / nok

481. persönlich → personlig

482. wachsen → vokse

483. ausgehen → udgå / gå ud

484. Regel → regel

485. Schritt → skridt

486. -jährig → -årig

487. Absatz → Afsnit

488. geschehen → ske / sker

489. Gott → Gud

490. Auto → bil

491. beschreiben → beskrive

492. Beziehung → Forholdet

493. Erfahrung → erfaring / erfare

494. Tisch → bord

495. annehmen → acceptere

496. endlich → endelig

497. kriegen → få fat i

498. Zukunft → Fremtidige

499. planen → planlægge

500. Spiel → spil

KILDE:

Jones, R.. & Tschirner, E.. (2006). A Frequency Dictionary of German: (Routledge Frequency Dictionaries).

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90