Præpositioner på tysk - din fulde guide til de tyske forholdsord.

Af Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Præpositioner på tysk - din fulde guide til de tyske forholdsord.

Præpositioner på tysk er den ordklasse, der huser de ord vi bl.a. benytter, til at beskrive en relation mellem to ting - altså, hvor noget er i forhold til noget andet, hvornår A skete i forhold til B osv… Det er en vigtig ordklasse at mestre, i særdeleshed på tysk, og vi bruger den nok langt mere, end du lige er klar over. 

I følgende indlæg ønsker vi at gøre dig klogere på, hvilke præpositioner (forholdsord) der er på tysk, hvad det vil sige, at de “styrer” kasus m.m, så du efter endt læsning er ekspert på området.


Hvad er forholdsord / præpositioner på tysk?

Forholdsord eller præpositioner, på tysk er altså som sagt en gruppe af ord, der beskriver relationen mellem to ting. Men de har også andre funktioner, se listen nedenunder med eksempler:

 • Sted → Rock under broen 

 • Årsag → Jeg har vasket op for dig

 • Tid → Vi flyver i morgen

Præpositioner skal ikke bøjes på tysk, men det styrer, hvilken kasus det efterfølgende substantiv (og i nogle tilfælde adjektiv) skal stå i. De tyske præpositioner bestemmer altså, om det/de ord, det lægger sig til, skal stå i akkusativ kasus, dativ kasus eller genitiv kasus. I nogle tilfælde kan propositionerne dog bestemme både akkusativ og dativ  - der skal man altså, ved at følge nogle huskeregler, selv bestemme, hvilken kasus der passer.


Hvad vil det sige, at præpositionen “styrer” kasus?

Præpositioner indgår i noget der hedder præpositionsforbindelser, som er bygget op af to ting:

 • Præpositionen

 • Styrelsen

Hvad præpositionen er, er jo ret selvforklarende i denne sammenhæng - det er de ord, vi kommer til at gennemgå i denne artikel. Hvad styrelsen er, derimod, kan være tricky for nogen, så det forklarer vi lige hurtigt.


Hvad er styrelsen i en præpositionsforbindelse på tysk?

Styrelsen er det ord, som præpositionen lægger sig til / op ad. Præpositioner beskriver jo som nævnt nogle omstændigheder, tider eller relationer mellem ting, og disse “ting” er altså vores styrelse. Vi tager lige nogle eksempler på dansk.

 • En bold fløj gennem luften → “gennem” er præpositionen, der lægger sig til luften, som så er styrelsen.

 • Hun gemte sig under sengen → “under” er præpositionen, der lægger sig til “sengen”, som er styrelsen.


Hvordan styrer præpositionen så kasus på tysk?

Det gør præpositionen på den måde, at de forskellige præpositioner “tilhører” forskellige kasus, som er listet herunder:

Nogle af propositionerne kan dog benyttes i flere forskellige kasus, f.eks. i både akkusativ og dativ, eller genitiv og dativ. Når det er tilfældet, kan du via. nogle tricks, som vi uddyber senere, bestemme hvilken kasus det er benyttet i.

Når man har identificeret, hvilken kasus ens forholdsord står i, skal man bruge samme kasus til sin “styrelse”, som jo altså er det substantiv, som forholdsordet lægger sig til. Sådan styrer præpositionen kasus, i en præpositionsforbindelse.


Hvilke præpositioner styrer akkusativ på tysk?

De præpositioner, der udelukkende styrer akkusativ, er listet nedenunder, med deres danske oversættelse.

Tysk

Dansk

ohne

Uden

um

om / omkring

durch

gennem / igennem

für

for / til (nogen el. noget)

gegen

mod / imod

Eksempler på dem i brug er listet nedenfor.

 • Der Ball flog durch die Luft

 • Ich tue es nicht für jeden!

 • Ich habe nichts gegen sie.

 • Du solltest nicht ohne Schuhe rausgehen

 • Sie waren um den Weihnachtsbaum versammelt

Læs mere om akkusativ kasus på tysk.


Hvilke præpositioner styrer dativ på tysk?

De præpositioner, der udelukkende styrer dativ, er listet nedenunder, med deres danske oversættelse.

Tysk

Dansk

zu

til

nach

efter / ifølge / til

aus

ud af / fra / af

bei

ved / hos

mit

med

von

af / om / fra

seit

siden / fra / i

außer

foruden / udover

binnen

inden

dank

takket være

entlang

langs med

gegenüber

over for

entgegen

imod / i møde

samt

samt

gemäß / laut

ifølge

Eksempler på nogle af dem i brug er listet nedenunder, med deres danske oversættelse.

 • Ist es der Mann, der gegenüber wohnt?

 • Ich habe nichts von ihm gehört.

 • Seit wann kümmert dich das?

 • Wir sind nur dank mir hier.

 • Wir fahren nach Griechenland.

Læs mere om dativ kasus på tysk.


Undtagelser

Der er regler, og så er der undtagelser. Oftest vil en præposition stå før styrelsen, men i nogle tilfælde, kan det også stå efter, hvis sætningen ender der, eller med ordet “nach”. Hvis du bruger nach på tysk, på samme måde som du ville bruge “ifølge” på dansk, så kan det nemlig sagtens står efter styrelsen. Se følgende eksempel:

 • Das Leben nach Bubber


Hvilke præpositioner er akkusativ/dativ-præpositioner på tysk?

Nu kommer vi til de præpositioner, der både kan styre akkusativ og dativ. De er som følger, med deres danske oversættelse:

Tysk

Dansk

an

ved / på / til

in

om / i

auf

hinter

bag / bagved

neben

ved siden af

über

over

vor

foran / før

unter

under / iblandt

zwischen

mellem / imellem

Hvornår man skal bruge dem hhv. akkusativt og dativt afhænger af, hvilken sammenhæng, de indgår i.


Hvornår bruges de i akkusativ?

Generelt kan man sige, at hvis sætningen beskriver, at et individ eller et objekt flyttes fra A til B, er det “akkusativ kontekst”. Betydningen kan i mange tilfælde faktisk også “oversættes” fra dansk til tysk, og derfor kan vi sige, at hvis din sætning på dansk, indeholder eller kan indeholde et biord med én stavelse sammen med præpositionen, som f.eks. ind (i), ud (bagved), ned (under) m.m..., så er det akkusativt brug, og skal også stå i akkusativ på tysk. 

Nedenunder er der lidt eksempler på sætninger, der bruger de ovenstående præpositioner, akkusativt.

 • die Kinder springen in den Pool

 • die Vögel fliegen über die Wolken 

 • Er ging vor das Auto 

Bemærk at alle artiklerne før substantiverne er bøjet i akkusativ.


Hvornår bruges de i dativ?

Generelt kan man sige, at hvis sætningen beskriver, at et individ eller et objekt er i stilstand eller forbliver på et sted, er det “dativ kontekst”. Samme gælder, hvis et individ eller objekt bevæges indenfor et begrænset areal, enten figurativt og symbolsk. Igen gælder det, at betydningen kan oversættes fra dansk til tysk - hvis du har en sætning, der på dansk indeholder eller kan indeholde et biord med to stavelser, som f.eks. nede (under), oppe (over), inde (mellem), så er det dativ kontekst.

Nedenunder er der lidt eksempler på sætninger, der bruger de ovenstående præpositioner, dativt.

 • Er versteckt sich hinter dem Auto 

 • Denken Sie daran, unter dem Sofa zu saugen 

 • Der Hund schläft neben ihm

Bemærk at alle artiklerne foran substantiverne er bøjet i dativ.


Hvilke præpositioner styrer genitiv på tysk?

Nogle af de præpositioner, der udelukkende styrer genitiv, er listet nedenunder, med deres danske oversættelse.

Tysk

Dansk

statt

i stedet for

während

under (kun ifbm. tid, f.eks “du har ret til løn under sygdom”

wegen

på grund af

trotz

trods

jenseits

ud over

anlässlich

i anledning af

um willen

af hensyn til

Her er lidt eksempler på dem i brug

 • Um willen der Katze müssen die Hunde im Garten sein

 • Wegen des Regens wird die Party nach drinnen verlegt

 • Anlässlich meines Geburtstages möchte ich Sie zum Brunch einladen

 • Du gehst trotz des schlechten Wetters nach draußen

Læs mere om genitiv kasus på tysk.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90