Refleksive pronominer på tysk - en guide til dig.

Af Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Refleksive pronominer på tysk - en guide til dig.

Refleksive pronominer på tysk, er en af undergenrerne af ordklassen pronominer, og dækker over de pronominer vi benytter, når vi i en sætnings ønsker at “vise tilbage” til det substantiv eller pronomen i vores sætning, der agerer subjekt. Af den årsag er de på dansk også bedre kendt som tilbagevisende stedord. Grunden til, at vi ofte kalder pronominer for stedord, er fordi, det er de ord, vi kan sætte i stedet for et andet ord, uden sætningen mister betydning. 

Pronominer er en slags stedfortræder, oftest for substantiver, så vi undgår at skrive det samme alt for mange gange. F.eks ville du sjældent se følgende sætning; “Katrine sagde, at Katrine hellere ville hjem til Katrine selv.” I stedet, kan vi ved hjælp af pronominer skrive; “Katrine sagde, at hun hellere ville hjem til sig selv.” “hun” og “sig selv” refererer begge tilbage til Katrine, som er subjektet i vores sætning. Og faktisk, er “sig selv” her et eksempel på et refleksivt pronomen, som jo er dem, vi fokuserer på i dette indlæg. 

Tysk grammatik er meget anderledes fra den danske, og mange går og kæmper lidt med det. Vi gør vores bedste for at hjælpe gennem disse blogs, men nogen gange skal der noget mere til - heldigvis tilbyder GoTutor lektiehjælp i tysk til dig, der har brug for lidt ekstra hjælp.


Hvad er de refleksive pronominer på tysk?

Refleksive pronominer på tysk, såvel som på andre sprog, bruges som nævnt til at føre fokus tilbage på et allerede angivet subjekt, tidligere i sætningen. Bl.a. med det formål, at vi ikke behøver at gentage os selv hele tiden, og særligt for de refleksive pronominer er det, at de virkelig er med til at lægge tryk på, at der er tale om et allerede nævnt subjekt.

Reelt set findes der kun ét refleksivt pronomen på tysk, og kun i én form. Dette er “sich”, som er det tyske ord tilsvarende det danske “sig”, ligesom i følgende sætning:

 •  Katrine ønsker sig en vandpistol → Katrine wünscht sich eine Wasserpistole

Så simpelt er det dog ikke, for personlige pronominer kan nemlig benyttes refleksivt, så alle personlige pronominer faktisk har et tilsvarende refleksivt pronomen, som det kan ses i følgende skema.

Personligt pronomen

Refleksivt pronomen

Ental


1.person 

mich / mir

2.person 

dich / dir

3.person 

sich

Flertal


1.person 

uns

2.person 

euch

3.person

sich


Hvornår bruges de refleksive pronominer på tysk?

De refleksive pronominer bruges oftere på tysk, end vi er vant til både fra dansk og engelsk. 

Ret overordnet kan man sige, at de refleksive pronominer på tysk bruges, når vi på dansk ville bruge

 • Sig/mig/dig (selv)

De keder sig → Sie langweilen sich

Du skal rydde op efter dig selv → Sie müssen hinter sich aufräumen

Jeg skammer mig over det → Ich schäme mich dafür

 • Hinanden

Hvor kender de hinanden fra? → Woher kennen sie sich?

Det er en ret god huskeregel at have med, men der er lige lidt flere tilfælde, hvor vi på tysk skal bruge refleksive pronominer. Som nævnt bruges de oftere på tysk - det er blandt andet fordi, at i nogle tilfælde, hvor vi på dansk ville benytte possessive pronominer, bruger de på tysk refleksive i stedet, som i følgende eksempel.

 • Har du vasket dine hænder? → Haben Sie sich die Hände gewaschen?

Det possessive pronomen “dine” bliver til “sich” på tysk. Det sker, fordi det tyske “waschen” er et refleksivt verbum, og derfor kræver sætningen et dertilhørende refleksivt pronomen.


Hvad er et refleksivt verbum på tysk?

Se, nu bliver det straks lidt sværere. Refleksive verber er verber, der beskriver en handling der udføres af subjektet, på / til subjektet. Ligesom jeg lige har forklaret, at refleksive pronominer refererer tilbage til subjektet ved at være en indikator på, at vi stadig har med det samme individ / objekt at gøre, fører de refleksive verber altså også tilbage til subjektet. Sagt med andre ord, refleksive verber er de verber, der i faste vendinger beskriver en handling, som subjektet gør, mod sig selv. De refleksive pronominer skal  være i overensstemmelse med de refleksive verber, såfremt de er der. 

Det kan være svært at huske, om et verbum er refleksivt. Umiddelbart kan man ved at slå op i et opslagsværk / ordbog, se, om et verbum kan benyttes refleksivt. Det vil fremgå ved, at ordet får “sich” foran, og der i parentes vil stå (refl.vb.). 

Nedenunder er der samlet en lille liste over de refleksive verber, der er oftest benyttet.


 1. Sich waschen → vaske sig

 2. Sich freuen auf / über → glæde (sig) eller juble til / over

 3. Sich fürchten vor →  frygte for / være bange for

 4. Sich anziehen → klæde sig på

 5. Sich ausziehen → klæde sig af

 6. Sich beeilen → skynde sig

 7. Sich verschlafen → falde i søvn

 8. Sich entschuldigen für →  undskylde for

 9. Sich vorstellen → forestille sig (kan også betyder at introducere sig selv)

 10. Sich erkälten → blive forkølet / syg

 11. Sich interessieren für → interessere sig for

 12. Sich koncentrere auf → koncentrere sig om

 13. Sich schminken → Sminke sig (vil nok oftere på danske hedde at lægge makeup)

 14. Sich schämen → skamme sig

 15. Sich verlieben → Forelske sig

 16. Sich kümmern → tage hånd om

 17. Sich ausruhen → hvile sig

 18. Sich erholen → at komme sig 

 19. Sich stellen → at overgive sig

 20. Sich ärgern → at ærgre sig

 21. Sich verletzen → slå sig

 22. Sich setzen → sætte sig

 23. Sich erinnern → at huske sig på

 24. Sich gewöhnen an → at vænnne sig (til)

 25. Sich vorbereiten auf → forberede sig (på)

 26. Sich hinlegen → lægge sig


Listen er over de refleksive verber, der oftest benyttes. Det er dog ikke kun disse verber, der kan benyttes refleksivt. Det kan langt de fleste verber, i samarbejde med et refleksivt pronomen. 


Hvordan bøjes de refleksive pronominer på tysk?

De refleksive pronominer på tysk vil oftest stå i enten akkusativ eller dativ, og bøjningen af de refleksive pronominer ændrer sig altså derefter, som det kan ses i følgende skema:

Personligt

 pronomen

Refleksivt

 pronomen

 akkusativ

Refleksivt

 pronomen

 dativ

Entalich

mich

mir

du

dich

dir

er / sie / es

sich

sich

Flertalwir

uns

uns

ihr

euch

euch

sie / Sie

sich

sich

Det er egentlig kun i 1. og 2. person, ental, at der er en forskel. Resten følger den samme bøjning, uanset hvordan det benyttes.

Altså, når man har identificeret kasus, kan man blot konsultere skemaet ovenover, og bøje sit relative pronomen korrekt.


Hvordan bestemmes kasus på de tyske refleksive pronominer?

Kasus på de tyske, refleksive pronominer kan huskes med disse simple tommelfingerregler;

 • Hvis det refleksive pronomen lægger sig til det direkte objekt (genstandsled) i sætningen, skal det bøjes i dativ kasus på tysk.

 • Hvis det refleksive pronomen står alene som objekt, skal der bøjes i akkusativ kasus på tysk, fordi det så indgår som en form for indirekte objekt (hensynsled).


Eksempler på disse regler.

Lad os tage nogle eksempler, hvor det refleksive pronomen er brugt i dativ og i akkusativ.

 • Ich wasche mich - jeg vasker mig

“Ich” er grundleddet, og “wasche” er verballedet, hvilket efterlader det refleksive pronomen “mich” som genstandsled. Det refleksive pronomen står alene som objekt, og derfor er det bøjet i akkusativ kasus. 

 • Ich wasche mir die Haare - jeg vasker mit hår

“Ich” er grundleddet, og “wasche” er verballedet, og “die Haare” er genstandsleddet, som det refleksive pronomen lægger sig ved. Dermed står det refleksive pronomen ikke alene som objekt, og derfor er det bøjet i dativ kasus.

 • Ich beeile mich - jeg skynder mig

“Ich” er grundleddet, “beeile” er verballedet, hvilket efterlader det refleksive pronomen “mich” som genstandsled. Det refleksive pronomen står alene som objekt, og derfor er det bøjet i akkusativ form. 


Hvordan finder man genstandsled i en sætning?

I forlængelse af afsnittet ovenfor, kan det måske blive relevant at vide, hvordan man finder et genstandsled i en sætning, for derved at lave udelukkelsesmetoden om hvorvidt, det skal stå i akkusativ eller dativ. Læs da vores indlæg om sætningsanalyse på dansk og sætningsanalyse på tysk, for at være helt med på, hvad genstandsled er.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90