Uregelmæssige verber på tysk - en komplet guide til dig.

Af Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Uregelmæssige verber på tysk - en komplet guide til dig.

Uregelmæssige verber (også kendt som udsagnsord) på tysk er en kategori af verber, der står som skarp modsætning til de regelmæssige verber på tysk. Verber er den ordklasse der dækker over alle de ord, der udtrykker handlinger, processer eller tilstande - altså kan man sige, at verberne sætter gang i dine sætninger. 

Ordklassen verber er inddelt i flere underkategorier, heriblandt de regelmæssige og uregelmæssige. I dette indlæg vil vi tackle de uregelmæssige verber, også ofte kendt som de stærke verber, så du forhåbentlig efter endt læsning føler dig lidt mere sikker på området. Skulle dette dog ikke være tilfældet, og har du ligesom mange andre brug for lidt mere personlig hjælp, så tilbyder GoTutor blandt andet fokuseret lektiehjælp i tysk, så du kan få helt styr på alle verberne, sammen med resten af det kringlede, tyske sprog. 


Hvad er et uregelmæssigt verbum på tysk?

Nu skrev jeg, ret forsimplet, at de uregelmæssige verber er en modsætning til de regelmæssige - så nemt er det dog ikke defineret. 

Regelmæssighed er defineret ved at være noget, der følger en fast rutine eller forløb. Uregelmæssighed er så modsat defineret ved at være noget, der ikke følger en fast rutine. 

Ordene regelmæssig og uregelmæssig fortæller os noget om, hvordan disse verber skal bøjes - derfor er det givet ved definitionen, at de uregelmæssige verber altså er dem, der ikke følger en fast rutine, når de bøjes.


Forskellen på et regelmæssigt og et uregelmæssigt verbum på tysk?

Der er to hovedregler for de regelmæssige verber på tysk - det er dem, der sørger for, at man kan kalde dem regelmæssige.

 • Ordstammen ændrer sig ikke på noget tidspunkt i bøjningen.

 • De bøjes efter en bunden form - så bunden, at alle regelmæssige verber kan bøjes efter skema.

Der kan i sagens natur ikke være universelle regler for de uregelmæssige verber. Dog har de alle én ting til fælles:

 • De kommer til at ændre vokal i ordstammen på et tidspunkt under bøjningen – dette kaldes også vokal veksling.


Hvordan ved man om et verbum er regelmæssigt eller uregelmæssigt?

Det kan godt være besværligt at huske, om et verbum er regelmæssigt eller uregelmæssigt. En fin tommelfingerregel er, at hvis et verbum er regelmæssigt på dansk, er det, det ofte også på tysk, og det samme gælder naturligvis for de uregelmæssige. Hvis man dog fortsat er usikker, kan man slå det op i ordbogen, og tjekke det, dér. Derudover har mange været søde til at lave en masse lister, som man også kan slå op. Vi har selv forsøgt os med en nedenunder. (Vi har også kreeret en over de regelmæssige verber). 


Liste over (nogle) af de uregelmæssige verber på tysk

Her er en lille list over ofte benyttede og velkendte uregelmæssige verber på tysk - alle skrevet i infinitiv form.

 1. Geben → at give

 2. Kommen → at komme

 3. Singen → at synge

 4. Gleichen → at ligne

 5. Gehen → at gå

 6. Fahren → at køre

 7. Essen → at spise

 8. Senden → at sinde

 9. Zwingen → at tvinge

 10. Tragen → at bære

 11. Laufen → at løbe

 12. Sehen → at se

 13. Schlafen → at sove

 14. Verlieren → at miste / tabe

 15. Nehmen → at tage

 16. Stehlen → at stjæle

 17. Rufen → at råbe

 18. Vergessen → at glemme

 19. Liegen → at ligge

 20. Bekommen → at få

 21. Sitzen → at sidde

 22. Weisen → at vise

 23. Schreiben → at skrive

 24. Lesen → at læse

 25. Beginnen → at begynde

 26. Riechen → at lugte

 27. Sprechen → at snakke

 28. Heißen → at hedde

 29. Treffen → at ramme / træffe

 30. Schwimmen → at svømm

 31. Lügen → at lyve

 32. Helfen → at hjælpe

 33. Beißen → at bide

 34. Trinken → at drikke 

 35. Schreien → at skrige

 36. Leihen → at låne

 37. Tun → at gøre

 38. Geben → at give

 39. Werfen → at kaste

 40. Leiden → at lide

 41. Bieten → at byde

 42. Finden → at finde

 43. Fallen → at falde

 44. Greifen → at gribe

 45. Halten → at beholde

 46. Hängen → at hænge

 47. Schlagen → at banke 

 48. Wiegen → at veje

 49. Frieren → at fryse

 50. Fliehen → at flygte


Hvordan bøjes de uregelmæssige verber på tysk

Ens er det for alle uregelmæssige verber, at de et sted undervejs i bøjningen vil foretage et vokalskifte i ordstammen, og det gælder uanset hvilken tid de bøjes i. Det er en meget vigtigt huskeregel. Det, der så gør de uregelmæssige verber så møgbesværlige er, at huskereglen har huskeregler, og disse ændrer sig så alt efter hvilken tid man bøjer i.

For et helt overordnet overblik kan man sige at

 • Hvis et uregelmæssigt verbum bøjes i nutid, vil der oftest ske en vokal veksling i 2. og 3. person, når der bøjes i ental.

Som eksempel kan vi tage ordet geben, der i 2. og 3. person, ental får vokal vekslingen e → i, mens ordet resten af tiden følger strukturen for bøjningen af verber i nutid. Vokal vekslingen er markeret ved (!) og personendelserne med fed.

Ental


1.person 

ich gebe

2.person 

du gibst (!)

3.person 

er/sie/es gibt (!)

Flertal


1.person

wir geben

2.person

ihr gebt

3.person

sie/Sie geben

 • Hvis et uregelmæssigt verbum bøjes i datid, vil vokal vekslingen gøre sig gældende i alle personer (1., 2. og 3. person) uanset om der bøjes i ental eller flertal.

Som eksempel kan vi tage ordet lesen, der i datid får vokal vekslingen e → a, som følger hele vejen igennem bøjningen, der foruden denne regel også følger strukturen for bøjninger af verber i datid. Eftersom vokal udskiftningen er gældende over det hele vil denne ikke være markeret, men endelserne er stadig markeret med fed.  Dog er der en enkelt (!) markering - denne betyder, at der her er et ord hvor et valgfrit “binde”-e i 2. person, ental, kan tilføjes. 

Ental


1.person 

ich las (ingen personendelse i datid)

2.person 

du lasest / last (!)

3.person 

3.person - er/sie/es las (ingen personendelse)

Flertal


1.person

1.person - wir lasen

2.person

2.person ihr last

3.person

3.person - sie/Sie lasen

 • Når der skal laves kort tillægsform af et uregelmæssigt verbum, vil der blive tilføjet endelsen -en uanset hvilken person eller antal der bøjes i.  Dette er vigtigt at huske, når man skal bøje i førnutid og førdatid

For at lave kort tillægsform af alle verber behøves præfikset ge- foran ordstammen, men det er særligt for de regelmæssige verber på tysk, at de får suffikset -en efter ordstammen.  Altså vil alle uregelmæssige verber i kort tillægsform se således ud, med et eksempel med ordet lesen igen.

Ge-ordstamme-en → Ge-les-en

Det er meget forsimplet opsat, en uddybning findes længere nede på siden, men inden vi når dertil, kan vi med fordel lige opfriske noget af det basale, samt forklare noget af det nye.


Hvordan bestemmes tid?

Som nævnt er verberne jo dem, der beskriver handlinger i sætningen, så for at bestemme tiden, kan vi spørge os selv “hvornår”? Underforstået, hvornår skete den handling, vi ønsker beskrevet. Foregår det lige nu? Var det allerede sket, da du kom? Sker det i næste uge?

De tider vi benytter os af er:

 • Nutid → Nutid er det, der foregår lige nu.

 • Datid → Datid er det, der er foregået.

 • Førnutid → Førnutid er når man beskriver en handling der er foregået, men bliver sat i forbindelse med noget andet i nutiden.

 • Førdatid → Førdatid er når man beskriver en handling der var foregået, før en anden hændelse i datid.

 • Fremtid → Fremtid er meget selvforklarende - når noget vil ske i en fremtid (dette vil vi dog ikke fokusere på i det her opslag).


Hvordan bestemmes person?

For at bestemme person, kan vi spørge os selv, “hvem”? Underforstået, hvem udfører denne handling. Er det dig selv? Var det Camilla? Var det en gruppe pensionister? 

 • 1. person → Det er dig selv eller en gruppe, du er en del af.

 • 2. person → Det er en du taler til, eller en gruppe af folk du taler til.

 • 3. person → Det er en du taler om, eller en gruppe af folk du taler om.


Hvordan bestemmes antal?

For at bestemme tal, kan vi spørge os selv “hvor mange”? Var der flere om det, eller var det kun én?

 • Ental → Enkelt individ

 • Flertal → En gruppe af individer


Hvordan finder man stammen af et ord?

Du vil støde på ordet ordstamme mange gange i dette opslag - lad os lige få genopfrisket hvad det nu også er. Ordstammen skal forstås som værende den korteste, eksisterende version af et ord. Du kender det måske også som “at form”, navnemåde eller måske grundform.

For at finde grundformen af et tysk verbum, hjælper det at vide, at det gør sig gældende for alle tyske verber, at når de står i infinitiv form så kan de påtage sig en af to endelser.

 • -en

 • -n

Når vi ved dette, findes ordstammen let ved at tage et bestemt verbum i infinitiv form, og så fjerne den pågældende endelse. Det kan være besværligt at huske alle verber i infinitiv form, så hvis man har behov for lidt hjælp, kan man med fordel slå det op i en ordbog - der vil ordet i de fleste tilfælde fremgå i infinitiv form. 

Vi kan tage nogle eksempler fra listen - de står alle i infinitiv form. 

 • Heißen → vi fjerner -en endelsen → ordstammen er heiß

 • Geben → -en endelsen fjernes → ordstammen er geb

 • Schreien → vi fjerner -en endelsen → ordstammen er schrei


Vokal veksling på tysk - hvad er det?

Nogle kalder det vokal veksling, men andre foretrækker måske at kalde det vokal udskiftning eller noget helt tredje. Ret beset betyder det bare, at en vokal byttes til fordel for en anden. Når vi snakker vokal veksling i forhold til bøjning af uregelmæssige tyske verber, så menes der, at der undervejs i bøjningen sker en udveksling af vokalen/vokalerne der er i ordstammen. Der er også vokalskifte i bøjninger på dansk. F.eks i datidsbøjningen af ordet synge

 • Jeg synger (nutid) → Jeg sang (datid).

Altså bliver vokalen ændret fra y → a, og dette er en vokal veksling. De forskellige tider har forskellige, typiske vokal vekslinger. Det er vigtigt at notere sig, at på tysk, såvel som på dansk, så vil udtalen af ordet naturligvis ændrer sig, sammen med vokal ændringen. Bøjning af et uregelmæssigt verbum på tysk i nutid.

Det gælder, at hvis et tysk uregelmæssigt verbum bøjes i nutid, vil der ske ofte en vokal veksling i 2. og 3. person, ental

Derudover er der nogle ret faste vokal vekslinger der benyttes, til at bøje uregelmæssige verber i nutid. De vokal vekslinger vi skal kende i det her tilfælde, er disse

 • e → i

 • e → ie

 • e → ei

 • au → äu

 • a → ä

Vokal veksling med e går igen mange gange - det kan godt være rigtig kringlet at finde ud af, hvornår e ændres til de forskellige ting, men hvis man prøver at sige ordet højt for sig selv, alt imens man skifter rundt mellem de forskellige muligheder, vil nogle måske opleve at kunne “høre” hvornår det lyder korrekt. Andre vil blive nødt til at slå det op, indtil man bare har de fleste siddende på rygraden. 

Foruden denne vokal veksling, så følger bøjningen faktisk samme struktur, som de regelmæssige verber - når der skal dannes nutid, gøres dette ved at tage ordstammen, og sætte det sammen med en “personendelse”, hvilket betyder en endelse bestemt af, hvem handlingen udføres af. 

“Opskriften” ser ud således:

 • Ordstamme + personendelse

Denne personendelse kan findes ved at konsultere skemaet nedenunder, hvor de er markeret med fed.

Ental


1.person 

[-e] 

2.person 

ordstamme m. vokalændring +  [-st] 

3.person 

ordstamme m. vokalændring + [ -t] 

Flertal


1.person

[-en]

2.person

[-t]

3.person

[-en]

Lad os tage to eksempler med ord fra listen.

Først sprechen, hvor vokal vekslingen e → i forekommer og er markeret ved (!) og personendelsen er markeret med fed.

Ental


1.person 

ich spreche

2.person 

du sprichst (!)

3.person 

er/sie/es spricht (!)

Flertal


1.person

wir sprechen

2.person

ihr sprecht

3.person

sie/Sie sprechen

Dernæst laufen, hvor vokal vekslingen au → äu forekommer og er markeret ved (!) og personendelsen er markeret med fed.

Ental


1.person 

ich laufe

2.person 

du läufst (!)

3.person 

er/sie/es läuft (!)

Flertal


1.person

wir laufen

2.person

ihr lauft

3.person

sie/Sie laufen

Slutteligt er det vigtigt lige at sige, at hvis et ord med en ordstamme der ender på -d eller -t forekommer, så indsættes der et slags “binde”-e mellem ordstammen, og de personendelser hvor e ikke allerede indgår. Det er ganske simpelt fordi udtalen ellers ville være umulig - prøv selv.

Ydermere kan man forsøge at huske, at der aldrig skal personendelse på et uregelmæssige verber bøjet i nutid, 3.person ental, hvis ordet både har vokal veksling og en ordstamme der ender på -t.Bøjning af et uregelmæssigt verbum på tysk i datid

Det gør sig gældende, at hvis et uregelmæssigt verbum bøjes i datid, vil vokal vekslingen gøre sig gældende i alle personer (1., 2. og 3. person) uanset om der bøjes i ental eller flertal

De typiske vokal udskiftninger vi ser, når der skal dannes datid, er disse.

 • ei → ie

 • ei → i

 • ie → o

 • i → a

 • e → a 

 • a → u

 • a → ie

 • au → ie

Der mange flere mulige vokal vekslinger, når der skal dannes datid, og listen ovenover dækker kun de mest brugte. Heller ikke her er det nemt at finde ud af, hvornår de forskellige benyttes - jeg henviser til de tips, der blev givet i afsnittet om nutid. 

Når først vokal vekslingen er bestemt, følger de uregelmæssiger verber igen samme bøjningsstruktur som de regelmæssige verber. Konsulter skemaet under, hvor personendelserne er markeret med fed.

Ental


1.person 

% (ingen personendelse)

2.person 

[-st]

3.person 

Flertal


1.person

[-n]

2.person

[-t]

3.person

[-n]

Lad os tage et eksempel fra listen.

Ordet riechen, hvor vokal vekslingen ie → o forekommer i ordstammen hele vejen igennem, og hvor personendelsen er markeret med fed

Bemærk, at vi her har et ord, der benytter et “binde”-e både i 1., og 2. person, flertal, simpelthen fordi ordet ikke ville kunne udtales uden - prøv selv. Dette “binde”-e er markeret med skråskrift.

Ental


1.person 

ich roch % (ingen personendelse)

2.person 

du rochst

3.person 

er/sie/es roch %

Flertal


1.person

wir roch-e-n

2.person

ihr rocht

3.person

sie/Sie roch-e-nBøjning af et uregelmæssigt verbum på tysk i førnutid

For at danne førnutid med et uregelmæssigt verbum, skal man først konsultere et hjælpeverbum. Dette hjælpeverbum skal så bøjes efter subjektet i nutid. Slutteligt skal man danne kort tillægsform af sit hovedverbum, som er det uregelmæssige verbum vi har valgt. Vigtigt er det at huske, at ens hovedverbums ordstamme skal indeholde den vokal veksling, der gælder for det pågældende ord. 

Lad mig uddybe de forskellige steps. 


Hjælpeverber

På tysk findes tre hjælpeverber - vi skal dog kun bruge to lige nu.

 • Haben → at have

 • Sein → at være

Man skal kun bøje det hjælpeverbum man skal bruge efter person og tal (subjekt), og i nutid - ikke hovedverbet!


Kort tillægsform

Når man har bøjet sit hjælpeverbum korrekt, skal man ændre formen på sit hovedverbum til kort tillægsform og lave vokal vekslingen, hvis ordet behøver det. 

Kort tillægsform af uregelmæssige verber gøres på ret enkelt på tysk ved at tilføje bogstaverne ge- foran ordstammen, og endelsen -en efter. 

Vokal vekslingen i ordstammen er ikke lige så enkel at lave - der er nemlig som udgangspunkt ikke rigtig nogen rutine i, hvornår man bruger hvad. Det kan man altid slå op, hvis man ikke lige kan huske det.

Når man har styr på de to ting, er opskriften som følger:

(Haben/Sein bøjet efter subjekt i nutid) + (Ge- ordstamme med relevant vokal veksling -en) 


Eksempel

Eftersom det kun er hjælpeverbet der skal bøjes efter person og tal, er endelsen ikke en personbestemt endelse, derfor er et skema ikke nødvendigt.

Her kommer dog et eksempel på et uregelmæssigt verbum (geben) sat i kort tillægsform sammen med dens respektive hjælpeverbum (haben), bøjet i nutid efter grundleddet i sætningen. Bemærk, at verbet geben ikke behøver en vokal veksling i førnutid.

 • Ich habe ihr ein Geschenk Ge - geb - en → Jeg har givet hende en gave

 • Du hast ihr ein Geschenk  Gegeben → Du har givet hende en gave

 • Er/sie/es hat ihr ein Geschenk Gegeben → Han/hun/den/det har givet hende en gave

 • Wir haben ihr ein Geschenk Gegeben → Vi har givet hende en gave

 • Ihr habt ihr ein Geschenk Gegeben → I har givet hende en gave

 • sie/Sie haben ihr ein Geschenk Gegeben → de/De har givet hende en gave

Denne sætningskonstruktion kan du måske kende? Det er fordi, meget ligesom ved de tyske modalverber , så danner hjælpeverbet og hovedverbet en ramme om hovedsætningen, hvorimod de på dansk er placeret side om side.Bøjning af et uregelmæssigt verbum på tysk i førdatid

Meget lig processen for at danne førnutid, skal man, for at danne førdatid med et uregelmæssigt verbum, først konsultere et hjælpeverbum. Dette hjælpeverbum skal bøjes efter subjektet, og slutteligt dannes kort tillægsform af hovedverbet, som er det uregelmæssige verbum vi har valgt - husk at ens hovedverbum skal indeholde den vokal veksling der gælder for det pågældende ord. 

Lad mig igen uddybe de forskellige steps.


Hjælpeverber

På tysk findes tre hjælpeverber, vi skal dog kun bruge disse to lige nu

 • Haben → at have

 • Sein → at være

Man skal kun bøje hjælpeverbet man skal bruge efter person og tal (subjekt) - dog nu i datid.


Kort tillægsform

Når man har bøjet sit hjælpeverbum korrekt, skal man ændre formen på sit hovedverbum til kort tillægsform og lave vokal vekslingen, hvis ordet behøver det. 

Kort tillægsform af uregelmæssige verber gøres på ret enkelt på tysk ved at tilføje bogstaverne ge- foran ordstammen, og endelsen -en efter. 

Vokal vekslingen i ordstammen er ikke lige så enkel at lave, der er nemlig som udgangspunkt ikke rigtig nogen rutine i, hvornår man bruger hvad. Det kan man altid slå op, hvis man ikke lige kan huske det.

Når man har styr på de to ting, er opskriften som følger:

(Haben/Sein bøjet efter subjekt i datid) + (Ge- ordstamme med relevant vokal veksling -en) 


Eksempel

Eftersom det kun er hjælpeverbet der skal bøjes efter person og tal (subjekt), er endelsen ikke en personbestemt endelse, hvilket gør et skema unødvendigt.

Her kommer dog også et eksempel på et uregelmæssigt verbum (sprechen) sat i kort tillægsform og med korrekt vokal veksling (e → o), sammen med dens respektive hjælpeverbum (haben), bøjet i datid efter grundleddet/subjektet i sætningen.

 • Ich hatte mit ihm darüber Ge - sproch - en → Jeg havde snakket med ham om det.

 • Du hattest mit ihm darüber Gesprochen → Du havde snakket med ham om det.

 • Er/sie/es hattet mit ihm darüber Gesprochen  → Han/hun/den/det havde snakket med ham om det

 • Wir hatten mit ihm darüber Gesprochen  → Vi havde snakket med ham om det.

 • Ihr hattet mit ihm darüber Gesprochen  → I havde snakket med ham om det.

 • sie/Sie hatten mit ihm darüber Gesprochen  → de/De havde snakket med ham om det.

Bemærk igen, at ligesom ved de tyske modalverber , så danner hjælpeverbet og hovedverbet en ramme om hovedsætningen, hvorimod de på dansk er placeret lige ved siden af hinanden.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90