Tal på tysk - en komplet guide til tallene på tysk

Af Mette Carøe Jensen 12-05-2023
Tal på tysk - en komplet guide til tallene på tysk

Tallene på tysk, hvordan er det nu lige med dem? Tal er en kæmpe del af vores sprog, og vi bruger dem nok oftere, end vi lige er opmærksomme på. Tal er alle steder - vejnumre, telefonnumre, adresser, procenter, priser, klokken mm. Det er derfor essentielt, at vi kan tale i tal, også på fremmedsprog. Det vil vi kigge nærmere på i dette indlæg. 

Vi vil se på, hvordan man siger tallene på tysk, hvordan man “konstruerer” de høje tal, procenter, brøker, decimaltal og meget, meget mere. Hvis du, ligesom så mange andre, har det lidt svært ved tysk, og har brug for en hjælpende hånd, så husk, at GoTutor tilbyder lektiehælp i tysk, hvor en dygtig tutor kan hjælpe dig, med at få alle brikkerne til at falde på plads.  


Grundtallene 0-12 på tysk.

De første 12 tal i den tyske talrække er det bedste fundament at starte med. Det er vigtigt at huske disse tal, da de går igen i en eller anden form i alle tal, du bruger, når du tæller. Lad os tage den tyske oversættelse af atten - achtzehn. Det er en sammensætning af acht, som betyder otte, og zehn, som betyder 10. Det er generelt sådan, at man “konstruerer” tallene på tysk, så det er vigtigt med de her 12 tal som basis - husk dem for din egen skyld, så bliver resten af tallene meget nemmere. 


Liste over grundtallene 0-12 på tysk.

 • 0 - Null

 • 1 - Eins

 • 2 - Zwei

 • 3 - Drei 

 • 4 - Vier

 • 5 - Fünf

 • 6 - Sechs

 • 7 - Sieben

 • 8 - Acht

 • 9 - Neun

 • 10 - Zehn

 • 11 - Elf

 • 12 - Zwölf


Hvis du har brug for hjælp med udtalen, så konsulter vores artikel om alfabetet på tysk - det kan hjælpe dig med de mange omlyde, samt lydene på konsonanterne. 


Tiernes navne på tysk

Det er også en ekstremt god idé, at forsøge at huske 10’ernes navne udenad. En udmærket huskeregel, der i hvert fald gør sig gældende for 40 til 90, er, at tallet tager de første 4 tal af tallene 4 til 9, og putter >zig< bag på.

30 får en et etzet (ß) i stedet for et z af udtale årsager - se vores artikel om alfabetet på tysk, hvis du vil have dette forklaret.

20 får en lidt tilfældig ændring, og går fra zwei til zwan - det må man forsøge at huske i hovedet.


Liste over tierne på tysk. 

 • 10 - [-zehn]

 • 20 - zwanzig

 • 30 - dreißig 

 • 40 - vierzig

 • 50 - fünfzig

 • 60 - sechzig

 • 70 - siebzig

 • 80 - achtzig

 • 90 - neunzig


Hundredernes navne på tysk

Hundrederne er dejligt lige til - det tager simpelthen hele tallet mellem 1-10, og tilføjet >hundert< bagpå. Præcis ligesom I kender det fra dansk, med et hundrede, tohundrede, trehundrede osv…


Liste over hundrederne på tysk.

 • 100 - einhundert

 • 200 - zweihundert

 • 300 - dreihundert

 • 400 - vierhundert

 • 500 - fünfhundert

 • 600 - sechshundert

 • 700 - siebenhundert

 • 800 - achthundert

 • 900 - neunhundert


Tusindernes navne på tysk

Også tusinderne er nemme - det tager også hele tallet mellem 1-13, og tilføjet >tausend< bagpå. Præcis ligesom I kender det fra dansk, med et tusinde, to tusinde osv…


Liste over tusinderne på tysk.

 • 1000 - tausend

 • 2000 - zweitausend

 • 3000 - dreitausend

 • 4000 - viertausend

 • 5000 - fünftausend

 • 6000 - sechstausend

 • 7000 - siebentausend

 • 8000 - achttausend

 • 9000 - neuntausend

 • 10.000 - zehntausend

 • 11.000 - elftausend

 • … fortsættelse af samme mønster, frem til 1.000.000


Hvordan “konstruerer” vi så høje grundtal?

På præcis samme måde, og med samme rækkefølge, som vi gør på dansk.
På dansk siger vi f.eks.: enogtredive - direkte oversat til tysk, bliver det; einunddreißig

Det samme gælder, hvis vi skulle skrive et endnu højere tal. Lad os tage et par eksempler, så I kan se, hvad jeg mener.

 • 1255 / “et tusind tohundrede femoghalvtreds” → eintausend zweihundert fünfundfünfzig

 • 721 → siebenhundert einundzwanzig

 • 41 → einundvierzig

Det er altså præcis samme opbygning og rækkefølge, som du kan fra dansk, og med “og” brugt de samme steder. Så man skal egentlig bare oversætte - dejligt nemt. 

Det er naturligvis sjældent, at vi ligefrem skriver så store tal med bogstaver, men det er godt at vide, for det er jo sådan man udtaler de store bogstaver.


Hvad er ordenstal på tysk?

Ordenstal - på tysk, Ordnungszahlen. Ordenstal er, som ordet indikerer, de tal vi bruger, til at sætte ting i orden - vi kan også kalde det rækkefølge. Du kender dem på dansk som de tal, vi sætter punktum bagefter, f.eks.:

 • 1. / første

 • 2. / anden

 • 3. / tredje

 • osv. i samme mønster. 


Hvordan laver man grundtal til ordenstal på tysk?

På tysk sætter man også punktum bag på ordenstal, men de får nogle lidt andre endelser på tysk. Ret beset gælder følgende regler for de tyske ordenstal:

 • Ordenstallene 0. - 19. dannes ved at tilføje [-te] endelsen til grundtallet.

 • Ordenstallene 20. - ∞ dannes ved at tilføje [-ste] endelsen til grundtallet

Vi kan lige tage nogle eksempler, så I kan se præcis, hvad der menes.

 • 9. / niende → Neunte

 • 21.  → Einundzwanzigste

 • 100.  → Hundertste

 • 48. →  achtundvierzigste

I gør klogt i at huske, at ordenstal også benyttes som adjektiver, og skal bøjes i korrekt kasus osv… Tjek vores artikel om adjektiver på tysk for hjælp til at bøje dem korrekt.


Undtagelser / uregelmæssige ordenstal på tysk.

Der er dog nogle tal, der ikke følger disse regler - vi kan kalde dem uregelmæssige. Det er bl.a. følgende tal:

 • 1. / første → erste

 • 3. / tredje → dritte 

 • 7. / syvende → siebte (man kan vist godt sige “siebente”, men tyskere foretrækker “siebte”).


Hvad er decimaltal?

Decimaltal, på tysk Dezimalzahl, kender vi på dansk også som “kommatal”. Det er altså de tal, som har et komma i sig. Vi ser det ofte i priser, hvor noget spaghetti f.eks. koster 10,95. I daglig tale siger vi på dansk bare “ti femoghalvfems”, især når det handler om priser, men helt rigtigt bør vi sige “ ti komma femoghalvfems”.

Der listes lige nogle eksempler på kommatal nedenunder:

 • 0,5

 • 2,8

 • 11,95

 • 100,355


Hvordan siges decimaltal på tysk?

På præcis samme måde som på dansk, heldigvis! Som nævnt før, bør vi på dansk sige f.eks. “ ti komma femoghalvfems”, og det er præcis samme opbygning på tysk, og det tyske “Komma” udtales og staves endda ligesom på dansk, bare med stort K. Se eksempler nedenunder:

 • 2,5 / to komma fem → zwei Komma fünf

 • 11,95  → elf Komma fünfundneunzig

 • 100,355 → einhundert Komma dreihundertfünfundfünfzig

 • osv… i samme mønster.

Står der i stedet et punktum frem for et komma, gælder samme regler, men der skal man erstatte det tyske “Komma” med “Punkt”. Brøker på tysk.

Brøker - på tysk kaldet Brüche eller Fraktionen - følger også ret meget samme struktur som vi kender fra dansk.

På dansk kalder vi det øverste tal i brøken for tælleren, og de nederste tal for nævneren - det gør de også på tysk, og det hedder hhv. “Zähler” og “Nenner”. 

Nævneren skal blot siges ved grundtallet - så hvis nævneren er syv, siger du bare sieben.

Tælleren får tilføjet endelserne [-tel] til grundtallene, og der gælder følgende regler:

 • Ved grundtallene 0-12 er det de første fire bogstaver i ordet, der skal tilføjes [-tel] til, som ved f.eks.: 4/7 → vier Siebtel

 • Ved grundtallene 13 og opefter er det hele grundtallet der skal før [-tel], som ved f.eks.: 7/13 → sieben Dreizehntel


Procenter på tysk.

Procent oversættes til “Prozent” på tysk, og derfra er det simpelthen bare som du kender det fra dansk, med et grundtal foran, og så procent.

 • 4% → vier Prozent

 • 20% → zwanzig Prozent


Årstal på tysk.

Også de tyske årstal / Jahr, er konstrueret på samme opskrift som vi kender på dansk - altså samme struktur og rækkefølge. Hvis du bare konsulterer tallisterne øverst i opslaget, så kan du sætte tallene korrekt sammen, på samme måde som du er vant til på dansk. Lad os dog lige tage lidt eksempler for sikkerheds skyld.

 • 2003 → zweitausendunddrei

 • 1993 → neunzehnhundert dreiundneunzig 

 • 2023 → zweitausend dreiundzwanzig

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90