Hvordan skriver man et essay? En trin-for-trin guide

Af Rebecca Rasmussen 25-11-2023
Hvordan skriver man et essay? En trin-for-trin guide

Hvordan skriver man et essay? Det er et spørgsmål, som mange studerende stiller sig selv, når de bliver bedt om at skrive sådan en opgave.

At skrive et essay kan virke som en udfordrende opgave for mange studerende. Det kræver ikke kun en god forståelse af emnet, men også evnen til at formulere sine tanker og argumenter på en klar og sammenhængende måde. 

Et essay er en skriftlig opgave, hvor man undersøger og analyserer et emne og præsenterer sine tanker og argumenter omkring det. Det er en form for akademisk skrivning, som kræver en vis grad af kreativitet og originalitet. Essayet åbner op for, at man kan lege med sproget. Derfor kan man med fordel benytte sig af stilistiske virkemidler

Et godt essay skal have en klar struktur og en tydelig rød tråd, som gør det let at følge med i argumentationen.Hvad er et essay?

Et essay er en litterær genre, der ofte beskrives som en kortere tekst, der udforsker et emne eller en idé på en personlig og reflekterende måde. Essayet kan have mange forskellige formål.

Generelt set er et essay en form for skriftligt arbejde, hvor forfatteren præsenterer sin egen holdning eller refleksion over et emne. Essayet kan have en argumenterende eller undersøgende form, alt efter hvad forfatteren ønsker at opnå med sin tekst. Essayet hører under genren sagprosa.Typer af essays

Der er forskellige typer af essays, og hver type har sit eget formål og målgruppe. Essayet kan altså bruge forskellige fremstillingsformer. Nedenfor beskrives fire typer af essays, som ofte anvendes.

 • Analyserende essay
  Analytisk essay er en type essay, hvor forfatteren analyserer et emne eller et værk og prøver at skabe en dybere forståelse af det. I denne type essay fokuserer forfatteren på at undersøge emnet eller værket ved at nedbryde det i mindre dele og analysere hver del for sig. Analytisk essay er ofte anvendt i akademiske sammenhænge, hvor der kræves en dybere forståelse af et emne.

 • Argumenterende essay
  Argumenterende essay er en type essay, hvor forfatteren prøver at overbevise læseren om en bestemt holdning eller synspunkt. I denne type essay præsenterer forfatteren sit synspunkt og argumenterer for det ved at bruge fakta, statistikker og eksempler. Argumenterende essay er ofte anvendt i debatter og politiske diskussioner. Man kan benytte sig af Toulmins argumentationsmodel og appelformer til at gavne sine argumenter.

 • Fortællende essay
  Fortællende essay er en type essay, hvor forfatteren fortæller en historie eller en personlig oplevelse. I denne type essay fokuserer forfatteren på at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem læseren og historien ved at bruge beskrivende sprog og detaljerede beskrivelser. Fortællende essay er ofte anvendt i personlige erindringer og biografier.

 • Beskrivende essay
  Beskrivende essay er en type essay, hvor forfatteren beskriver et emne eller en begivenhed. I denne type essay fokuserer forfatteren på at skabe en levende beskrivelse af emnet eller begivenheden ved at bruge beskrivende sprog og detaljerede beskrivelser. Beskrivende essay er ofte anvendt i rejsebeskrivelser og naturbeskrivelser.Forstå opgaven

Når man skal skrive et essay, er det vigtigt at forstå opgaven grundigt, før man går i gang med at skrive. En essayopgave kan variere meget i forhold til emner, formål og krav, og derfor er det vigtigt at læse opgavebeskrivelsen nøje og analysere den grundigt.

En god måde at forstå opgaven på er ved at lave en liste over de vigtigste elementer i opgavebeskrivelsen. Et godt essay kræver et godt overblik. Dette kan inkludere emnet, formålet med essayet, længden på essayet, krav til kildebrug og eventuelle specifikke krav til opbygning og indhold. 

Det er også vigtigt at overveje, hvilken type essay der skal skrives. Skal det være en argumenterende tekst, en reflekterende tekst eller en analyserende tekst? Dette vil påvirke både opbygning og indhold af essayet.

Endelig er det vigtigt at tage højde for målgruppen. Hvem er essayet rettet mod, og hvilket sprog og niveau skal der anvendes? Dette vil også have indflydelse på opbygning og indhold.

Ved at forstå opgaven grundigt og analysere den nøje, kan man sikre sig, at man leverer en tekst, der opfylder alle krav og forventninger.Valg af emne

At skrive et essay kræver en grundig planlægning af emnet, og det er vigtigt at vælge et emne, som man kan skrive om på en interessant og original måde. Her er nogle faktorer, som man bør overveje, når man vælger sit emne.

 • Relevans
  Det er vigtigt at vælge et emne, som er relevant for læseren. Et essay skal ikke blot være underholdende, men også informativt og relevant for læseren. Man bør overveje, hvad der er relevant for ens målgruppe og vælge et emne, som vil være interessant og relevant for dem.

 • Interesse
  Det er vigtigt at vælge et emne, som man selv er interesseret i. Hvis man ikke er interesseret i emnet, vil det være svært at skrive et godt essay om det. Man bør vælge et emne, som man selv brænder for, og som man har lyst til at undersøge og skrive om. Det kunne eksempelvis være forfatterens egne erfaringer, erindringer eller meninger.

 • Originalitet
  Det er vigtigt at vælge et originalt emne. Hvis man vælger et emne, som allerede er blevet behandlet mange gange før, vil det være svært at skrive noget nyt og interessant om det. Man bør derfor overveje, om man kan finde en ny vinkel eller tilgang til emnet, som vil gøre ens essay originalt og interessant. Ved at tage disse faktorer i betragtning, kan man vælge et godt emne til sit essay, som vil være relevant, interessant og originalt.Struktur af essay

Når man skriver et essay, er det vigtigt at have en klar struktur for at sikre, at ens idéer præsenteres på en sammenhængende måde. En typisk struktur for et essay inkluderer en indledning, hoveddel og konklusion.

Det er vigtigt at have styr på de taksonomiske niveauer, hvis man vil skrive en vellykket opgave. 

 • Indledning
  Indledningen i et essay skal fange læserens opmærksomhed og præsentere emnet for essayet. Det er vigtigt at inkludere en klar problemstilling eller problemformulering i indledningen, som vil blive uddybet i resten af essayet. Man kan også inkludere en kort opsummering af de vigtigste punkter, som vil blive behandlet i essayet.

 • Hoveddel
  Hoveddelen af essayet er, hvor man uddyber sin problemstilling eller problemformulering. Det er vigtigt at have en klar struktur i hoveddelen, så ens idéer præsenteres på en sammenhængende måde. En mulig struktur kan være at præsentere forskellige synspunkter eller argumenter i separate afsnit. Man kan også anvende eksempler eller citater for at understøtte sine argumenter.

 • Konklusion
  Konklusionen i et essay skal opsummere ens hovedargumenter og give en afslutning på essayet. Det er vigtigt at undgå at introducere nye idéer eller argumenter i konklusionen. Man kan i stedet reflektere over emnet og give en perspektivering eller anbefaling til læseren.Skriveproces

At skrive et essay er en proces, der kræver tid og tålmodighed. Det er vigtigt at have en klar idé om emnet og formålet med essayet, før man går i gang med at skrive. Her er nogle trin, der kan hjælpe med at strukturere skriveprocessen.

 • Udkast
  Det første trin i skriveprocessen er at skrive et udkast. Her kan man brainstorme idéer og skrive ned, hvad man gerne vil sige om emnet. Det er vigtigt at have en klar struktur i udkastet, så det er nemt at se, hvordan essayet vil tage form.

 • Revision
  Efter at have skrevet et udkast, er det vigtigt at revidere det. Her kan man kigge efter fejl og mangler i argumentationen og strukturen. Det er altid godt at kunne kommaregler på dansk, så du kan tjekke efter for kommafejl. Det er også en god idé at få en anden person til at læse essayet igennem og give feedback.

 • Endelig version
  Når man har revideret udkastet, kan man skrive den endelige version af essayet. Her er det vigtigt at have en klar og sammenhængende struktur, der understøtter argumentationen. Det er også vigtigt at have en klar og præcis formulering af argumenterne og en god brug af eksempler og referencer.
  Generelt set er det vigtigt at have en klar idé om emnet og formålet med essayet, før man går i gang med at skrive. Det er også vigtigt at have en klar og sammenhængende struktur, der understøtter argumentationen. Ved at følge disse trin kan man skrive et velformuleret og sammenhængende essay.Sprog og stil

Når man skriver et essay, er det vigtigt at have fokus på sproget og stilen. Sproget skal være klart og præcist, og stilen skal være sammenhængende og overbevisende.

For at skabe en bestemt stemning, tone eller effekt hos læseren kan man benytte sig af sproglige virkemidler. En af de mest almindelige sproglige virkemidler er metaforer

Når man skal i gang med at skrive et essay, er det altid godt at starte med at tænke over hvilken fremstillingsform, man skal benytte sig af. Dernæst er det en god idé at tænke over kompositionen i sin opgave. 

Da essayet kræver originalitet og kreativitet, kan man med fordel bruge billedsprog og ordsprog, som en del af sin argumentation.

Stilen i et essay skal være sammenhængende og overbevisende. Det er vigtigt at have en klar struktur, så læseren kan følge med i argumentationen. Det kan være en god idé at bruge overskrifter og underoverskrifter for at organisere teksten.

Endvidere er det en god idé at bruge eksempler og citater for at underbygge sine argumenter. Det kan også være en god idé at bruge enkelte sætninger eller afsnit til at opsummere og konkludere på de vigtigste pointer i essayet.

Alt i alt er det vigtigt at have en klar og præcis sprogbrug samt en sammenhængende og overbevisende stil i et essay.Referencer og citater

Når man skriver et essay, er det vigtigt at inkludere referencer og citater for at støtte ens argumenter og synspunkter. Referencer og citater kan også hjælpe med at give læseren en idé om, hvor ens idéer kommer fra, og hvilken forskning der er blevet udført på emnet.

En måde at inkludere referencer og citater på er ved at bruge fodnoter eller slutnoter. Fodnoter placeres normalt i bunden af siden, mens slutnoter placeres i slutningen af dokumentet. Disse noter indeholder normalt information om kilden, såsom forfatterens navn, titlen på værket og udgivelsesdatoen.

Det er også vigtigt at bruge korrekt formatering, når man inkluderer citater i ens essay. Citater kan være direkte eller indirekte, og det er vigtigt at angive, hvor citatet kommer fra og hvem der har sagt det. Direkte citater skal normalt omgives af anførselstegn og inkludere sidetal, mens indirekte citater ikke kræver anførselstegn, men stadig skal angive kilden.

For at undgå at blive anklaget for plagiat, er det også vigtigt at angive kilderne for alle de oplysninger, man bruger i ens essay. Dette kan gøres ved at inkludere en kildeliste/litteraturliste i slutningen af ens essay. Kildelisten skal indeholde information om alle de kilder, man har brugt, inklusiv forfatterens navn, titlen på værket og udgivelsesdatoen.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at referencer og citater er afgørende for at skrive et velargumenteret og troværdigt essay. Ved at bruge korrekt formatering og ved at inkludere alle relevante kilder kan man sikre, at ens essay både er informativt og pålideligt.Opsummering

I denne artikel har du lært, hvordan du skriver et essay. Det er vigtigt at huske på, at et essay ikke er en opgave, hvor man skal besvare spørgsmål eller give en udtømmende beskrivelse af et emne. I stedet skal man fokusere på at præsentere og diskutere et emne på en personlig og reflekterende måde.

For at skrive et godt essay er det vigtigt at have en klar struktur og en tydelig rød tråd. Man skal også sørge for at bruge relevante eksempler og citater, der understøtter ens argumentation.

Når man er færdig med at skrive sit essay, er det en god idé at læse det igennem og redigere det flere gange. Man kan også bede en anden person om at læse det igennem og give feedback.

Alt i alt er et essay en udfordrende, men også givende opgave. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej jeg hedder Rebecca og jeg skriver artikler her på GoTutors hjemmeside. Til dagligt læser jeg en kandidat i sprogpyskologi, og jeg har en bachelor i kommunikation og psykologi. Jeg interesserer mig for strategisk formidling og psykologiske emner, og jeg håber at i kan få ny viden og gode råd fra mine indlæg!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90