Lær om ordsprog i det danske sprog

Af Laura Norén 24-08-2023
Lær om ordsprog i det danske sprog

Hvad er ordsprog, og hvordan bruger man ordsprog? I dette opslag vil vi kigge på eksempler på ordsprog og deres betydning. Vi vil også se nærmere på, hvad ordsprog egentlig er, og hvornår vi bruger dem.

Ordsprog er noget, de fleste af os møder, både i daglig tale og i litteratur. Ordsprog kan være en god måde at forklare komplekse ting eller en mere livlig måde at overlevere budskaber på. Læs med her, og lær mere om ordsprog i det danske sprog. Hvad er ordsprog?

Ordsprog er korte og præcise sætninger, der med mere generelle eller forståelige termer beskriver en morale, budskab eller råd. Et ordsprog kan ofte også være et udtryk for noget kulturelt. Mange ordsprog kan man sige hører til det specifikke sprog og det samfund, det udspringer af.

Når vi senere gennemgår nogle forskellige ordsprog, kan man også se, hvordan danske normer og samfundsmæssige tankegange lidt skinner igennem i de udtryk, vi bruger som ordsprog. Derfor kan vi også sige, at ordsprog kan være udtryk for generelle sandheder, værdier og livsfilosofier i et givent samfund.  Hvornår bruger vi ordsprog?

Ordsprog kan bruges i mange forskellige sammenhænge, såsom i daglig tale, litteratur, poesi og i form af mundtlige overleveringer. Ordsprog bruges generelt til at indfange komplekse budskaber på en mere spiselig måde, som vi generelt forstår. Derfor kan ordsprog være en rigtig god kommunikationsstrategi på nogle punkter, eksempelvis når man skal illustrere tanker, værdier og følelser på en forståelig måde eller på et generelt plan.

Ordsprog er ofte blevet formuleret gennem mange generationers erfaringer, og mange af dem er unikke for en bestemt kultur eller sprog. Derfor spiller ordsprog en rolle i formidlingen af traditioner og værdier for et samfund eller en kultur.Hvad er formålet med ordsprog?

Ordsprog kan have forskellige temaer, såsom livet, kærlighed, venskab, arbejde, visdom, forandring og meget mere. De udtrykker ofte komplekse følelser eller tanker på en præcis måde, hvilket gør dem populære og nemme at huske og dele med andre. Samlet set spiller ordsprog en vigtig rolle i menneskelig kommunikation og kulturel udveksling. De hjælper med at formidle visdom, styrke sociale bånd og give en dybere forståelse af samfundets værdier og kulturelle arv.
Ordsprogs funktion

 • Overlevering af visdom
  Ordsprog er en form for vise ord eller et budskab leveret i en mere dagligdagsvending. Ordsprog fungerer altså generelt som en vejledning og råd til, hvordan man kan overkomme livets udfordringer.

 • Letforståelige og præcise
  Ordsprog er ofte korte og nemme at huske. Dette gør dem lette at bruge i daglig tale og gør det muligt at formidle vigtige budskaber eller gode råd på en måde, der lettere kan forstås.

 • Kulturel identitet
  Ordsprog er en vigtig del af et samfunds kulturelle arv. Ordsprog kan afspejle en kulturs værdier og livsfilosofier. Når disse overføres fra eksempelvis forældre til børn, kan det altså videreføre en del af den kulturelle identitet.

 • Billedlig kommunikation
  Ordsprog bruger ofte billeder og metaforer til at beskrive de ofte dybere og mere komplekse beskeder, de indeholder. Det gør at det bliver lettere at visualisere og se meningen med budskabet.

 • Underholdning
  Ordsprog kan være sjove, provokerende eller tankevækkende. Derfor finder man ofte ordsprog i poesi, film og andre litterære værker.  
Hvornår er noget et ordsprog?

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle korte og præcise sætninger kan betragtes som ordsprog. Ordsprog er en særlig form for sproglig udtryk, der er blevet kulturelt anerkendt og har en vis historisk baggrund eller tradition. Nogle af de krav, der er til ordsprog, skal vi nu se nærmere på. Hvad er kravene til ordsprog?

 • Kort og præcist
  Et ordsprog er typisk kort og let at huske. Det kan gøre, at budskabet slår mere igennem.

 • Billedlig sprogbrug
  Ordsprog bruger ofte billeder, metaforer eller symbolske udtryk for at formidle deres budskab. De gør det muligt at beskrive komplekse idéer på en enkel og forståelig måde.

 • Anvendelighed
  Ordsprog kan anvendes i forskellige kontekster og situationer. De er generelt relevante og kan bruges til at illustrere moraler eller råd. Mange har nok også fået et ordsprog med på vejen fra deres forældre fra tid til anden.

 • Mindeværdigt
  Et godt ordsprog er let at huske, og det er ofte citeret eller delt i daglig tale, litteratur eller medier.
Hvad er forskellen på ordsprog og metaforer?

Metaforer og ordsprog er begge sproglige udtryk, der bruges til at udtrykke en idé eller sammenligne ting på en billedlig måde. Men der er forskelle mellem de to.

 • En metafor baseres generelt på en sammenligning mellem to ting. Altså beskrives én ting gennem en anden ting. Metaforer kan blandt andet bruges til at gøre sproget mere billedligt og nuanceret. Metaforer har det formål at skabe forståelse og interesse gennem billedligt sprogbrug. Vi finder ofte metaforer i eksempelvis digte.

 • Et ordsprog er til forskel for metaforer ikke altid en sammenligning, men en kort sætning med en dybere mening. Ofte vil ordsprog bruge hverdagstermer eller objekter til at forklare en dybere bagvedliggende morale. Generelt er ordsprog korte og indeholder gængse objekter eller situationer, fordi deres form også skal kunne huskes. Til forskel for metaforer, der bruges for at gøre sproget mere billedligt, bruges ordsprog også som en måde, hvorpå man kan give råd eller omforme komplekse ting til en mere forståelig form.

Kort sagt kan vi sige, at metaforer er sammenligninger, hvor noget bruges til at beskrive noget andet. Ordsprog er derimod korte sætninger, der indeholder en form for morale eller råd. 
Eksempler på ordsprog

 • Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt - Man skal ikke tage noget som sikkert eller en sandhed, før det er bekræftet

 • Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i  glashus - Man skal ikke kritisere andre for noget, man selv kunne opleve

 • Når katten er ude, danser musene på bordet - Når ejeren eller ansvarspersonen ikke er til stede, opfører andre sig mere frigjort eller uforsigtigt

 • Man skal ikke græde over spildt mælk - Det er ikke værd at være ked af noget, der allerede er sket og ikke kan ændres

 • Bedre sent end aldrig - Det er bedre at gøre noget forsinket, end slet ikke at gøre det

 • Den, der tier, samtykker - Hvis man ikke gør indsigelser eller siger noget imod noget, er man selv en del af problemet

 • Man skal ikke sætte sine lys under en skæppe - Man skal ikke underkende sine talenter eller evner

 • Det er nødvendigt at knække nøden for at nå kernen - Nogle gange skal man arbejde hårdt for at nå til betydningen eller meningen af en opgave eller en udfordring

 • Man skal ikke gøre en skid til en helvedes aften - Man skal ikke overreagere eller gøre en situation værre end den er

 • Det er bedre at forebygge end at helbrede - Det er bedre at tage forholdsregler og undgå problemer, end at håndtere konsekvenserne senere

 • Den, der graver en grav for andre, falder selv i den - Hvis man forsøger at skade andre, kan man ende med at komme til skade selv

 • Man skal ikke gå over åen efter vand - Man skal ikke gøre en opgave besværlig, hvis der er en lettere måde at udføre den på

 • Man skal smede, mens jernet er varmt - Man skal handle, når muligheden er der, for den er der formentlig ikke for evigt

 • Ikke alle, der har lyst, har lov - Bare fordi man ønsker at gøre noget, betyder det ikke nødvendigvis, at man har ret til det


Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90