Hvor lang skal en konklusion være?

Af Caroline Dreyer 27-12-2021
Hvor lang skal en konklusion være?

Når du skal skrive en større opgave i gymnasiet, er der nogle retningslinjer for, hvordan den skal opbygges. Der skal bl.a. være en problemformulering eller opgaveformulering, en redegørelse, en undersøgelse - og en konklusion.

Her kan du læse om, hvad der er vigtigt, når du skal skrive en god konklusion. Og hvor lang den skal være.

Opbygning af en stor skriftlig opgave

Det er vigtigt med en god og tydelig struktur i din opgave. Den kan eksempelvis have disse afsnit:

 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Problemformulering/opgaveformulering
 • Metode
 • Redegørelse
 • Analyse/undersøgelse
 • Vurdering/diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Litteraturliste
 • Evt. bilag, fx figurer, tabeller.

Strukturen skal være tydelig - hvert afsnit skal naturligvis have en overskrift, der umiddelbart giver mening for læseren.

Hvordan du laver en god problemformulering, kan du læse mere om her.

Ved skrivning af større opgaver er det vigtigt at komme omkring de taksonomiske vidensniveauer redegørelse, analyse og vurdering. I redegørelsen præsenterer og beskriver du det emne og den problemstilling, du har valgt. I analysen eller undersøgelsen undersøger og forklarer du, påviser eller afviser sammenhænge, opstiller hypoteser mv. I vurderingen eller diskussionen diskuterer du, argumenterer, vurderer. Du forholder dig kritisk til din fremgangsmåde, dine resultater og den anvendte metode. Du kan læse mere om taksonomiske niveauer her.

Sæt dig ind i, hvad formalia omkring opgaveskrivning er, fx hvordan kilder skal refereres, hvordan du bruger fodnoter, og hvordan man citerer en kilde i analysen.

Herunder handler det om, hvordan du laver en konklusion.

Hvad er formålet med konklusionen?

Konklusionen er det afsluttende afsnit i din opgave. Her skal du kort og præcist lave en sammenfatning af dine resultater, som du er nået frem til undervejs.

Der skal være en rød tråd i din opgave, der begynder med din indledning og din formulering af, hvad du vil undersøge, og fortsætter over redegørelse, analyse og diskussion/vurdering for at slutte med en opsamling i konklusionen. En konklusion er således knyttet tæt sammen med en problem- eller opgaveformulering. Man skal kunne få et sammenhængende billede af opgaven og dens resultater ved blot at læse indledningen, problemformuleringen og konklusionen.

Hvad skal med i konklusionen?

Helt kort fortalt er det konklusionens opgave at besvare de spørgsmål, du har stillet i din problem- eller opgaveformulering. Der skal være en tæt sammenhæng mellem de indledende spørgsmål og konklusionen. Ved at læse indledningen, problemformuleringen og konklusionen skal man som få et overordnet billede af opgavens problemstilling, rammer og resultater.

I din opgave har du undersøgt og analyseret, brugt teorier og faglige metoder, overvejet sammenhænge og årsager, præsenteret en forklaring af resultater mv. Du har arbejdet dig ind på dit emne for at nå frem til en besvarelse af de spørgsmål, du har opstillet.

I konklusionen lukker du undersøgelsen og samler det hele.

Husk hele tiden at forholde dig til dine problemformulerings-spørgsmål og tjekke, at du faktisk svarer på dem, og at du får det hele med i konklusionen, så den bliver fyldestgørende, præcis og velbegrundet.

Delkonklusioner

Du kan eventuelt vælge at lave delkonklusioner undervejs i din opgave, fx sådan at du ved hvert afsnit, der omhandler et af opgavens underspørgsmål, samler op og konkluderer. Du behøver ikke lave overskrifter, der hedder "Delkonklusion".

Hvis du laver delkonklusioner undervejs, skal du også samle alle svar i den endelige konklusion, meget gerne i samme rækkefølge som i opgaven.

Hvad skal ikke med i konklusionen?

Konklusionen er en opsamling på alt det, du har undersøgt og fundet svar på i din opgave. I konklusionen skal du ikke komme med noget, du ikke har omtalt tidligere i opgaven. Konklusionen må aldrig indeholde nyt stof, og konklusionen må aldrig komme med nye svar på projektets spørgsmål. Altså: Aldrig nyt i konklusionen!

Du skal heller ikke komme med sammenfatninger og bemærkninger, som ikke besvarer opgavens problemstillinger - uanset hvor interessante de måtte være.

Vær desuden opmærksom på, at du ikke i konklusionen skal komme med bemærkninger om, hvordan det har været for dig at arbejde med opgaven, emnet og de valgte problemstillinger. Det handler ikke om dig, hvad du har lært, hvad du har fået ud af det, men om det valgte emne ...

Perspektivering

Som en del af din konklusion kan du perspektivere dit emne og dine problemstillinger. Her kan du fx:

 • Komme ind på, om de valg, du har truffet undervejs, har medført nogen begrænsninger
 • Sætte dine resultater ind i en større sammenhæng
 • Kigge på dine resultater fra andre vinkler
 • Foreslå handlemuligheder
 • Pege på, hvad næste skridt i en undersøgelse af problemstillingen kunne være.

Men husk - en perspektivering er ikke en konklusion!

Brug lidt tid på at lave en god konklusion

Det er en god idé at bruge lidt ekstra tid på at lave en god konklusion, selvom den skal være relativt kort. Læser man opgavens indledning, problemformuleringen/opgaveformuleringen og konklusionen, skal man i kort form få et indtryk af hele den problemstilling, du har arbejdet med. Sørg for, at det hænger sammen, at alt er relevant, og at alle pointer er med.

I konklusionen kan du vise, at du har overblik over problemstillingen, at du kan se, hvordan de enkelte dele hænger sammen, og at du har styr på, hvordan du har benyttet materialer, teorier mv. Din konklusion samler og afslutter din opgave.

Den kan faktisk sige en masse om, hvad du har fået ud af at arbejde med opgaven.

Formidling og sprog

Det betyder noget, hvordan du formidler dine resultater, og hvilket sprog du bruger. Hold fokus på en tydelig struktur og et klart og forståeligt sprog.

Et godt råd

Lav noter til din konklusion, imens du skriver på din opgave. På den måde sikrer du, at du får det hele med. Men husk, at du ikke kan skrive selve konklusionen før til allersidst, da alt, hvad der står i konklusionen, skal bygge på teksten i opgaven. Og alt indhold i opgaven skal samles i konklusionen.

Og længden på konklusionen?

Afhængigt af, hvor lang din opgave er, vil en konklusion, der fylder ½-1 side, være passende.

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Derfor er samarbejde en fordel
Derfor er samarbejde en fordel

Samarbejde kan på den ene side være noget af det mest givende, men også noget af det allermest...

Ruben Samuel Sørensen 29-03-2016
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!

Har du et barn, der netop holder læseferie? Måske det går lidt langsomt med læsningen. Måske er eksa...

Ruben Samuel Sørensen 07-06-2018
Læringsstile - hvad er det?
Læringsstile - hvad er det?

Vi er alle sammen forskellige. Det hører vi tit. Men det er ikke en selvfølge for os alle sammen, at...

Caroline Dreyer 29-12-2021
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90