Tysk bøjningsskema - et samlet overblik over de forskellige bøjningsskemaer på tysk

Af Mette Carøe Jensen 23-05-2023
Tysk bøjningsskema - et samlet overblik over de forskellige bøjningsskemaer på tysk

Bøjninger af diverse ord på tysk er der, hvor mange går kold. Det er ganske forståeligt, for der er uendeligt mange bøjningsmønstre at følge, mange ord skal bøjes i flere forskelle bøjningsmønstre, og nogle af de bøjningsmønstre stifter vi ikke bekendtskab med, på dansk. 

Mange af vores forskellige indlæg i tysk indeholder bøjningsskemaer, men i dette indlæg har vi valgt at samle de fleste under én fane, i et samlet overblik. Der vil ikke nødvendigvis være en dybdegående forklaring, men den kan findes ved at følge de diverse hyperlinks du støder på, i indlægget.

Hvis du kæmper med den tyske kasserollebøjning, så er du langt fra alene. GoTutor tilbyder lektiehjælp i tysk til alle jer, der kæmper med at få det hele til at give mening,

Lad os komme i gang!


Bøjningsskemaer over de tyske artikler

Artikler på tysk er nok den mindste ordklasse. Den huser få ord, som kun har én opgave - at angive, om ordet, det lægger sig til, er bestemt eller ubestemt.

For en mere detaljeret gennemgang, se da vores indlæg på artiklerne på tysk


De bestemte artiklers bøjning i nominativ


Nominativ

Hankøn (m)

Der

Hunkøn (f)

Die

Intetkøn (n)

Das

Pluralis

Die

De bestemte artiklers bøjning i akkusativ


Akkusativ

Hankøn (m)

Den

Hunkøn (f)

Die

Intetkøn (n)

Das

Pluralis

Die

De bestemte artiklers bøjning i genitiv


Genitiv

Hankøn (m)

Des

Hunkøn (f)

Der

Intetkøn (n)

Des

Pluralis

Der

De bestemte artiklers bøjning i dativ


Dativ

Hankøn (m)

Dem

Hunkøn (f)

Der

Intetkøn (n)

Dem

Pluralis

Den


De ubestemte artiklers bøjning i nominativ


Nominativ

Hankøn (m)

Ein

Hunkøn (f)

Eine

Intetkøn (n)

Ein

De ubestemte artiklers bøjning i akkusativ


Nominativ

Hankøn (m)

Ein

Hunkøn (f)

Eine

Intetkøn (n)

Ein

De ubestemte artiklers bøjning i genitiv


Genitiv

Hankøn (m)

Eines

Hunkøn (f)

Einer

Intetkøn (n)

Eines

De ubestemte artiklers bøjning i dativ


Dativ

Hankøn (m)

Einem

Hunkøn (f)

Einer

Intetkøn (n)

EinemBøjningsskemaer over de regelmæssige verber på tysk

Betegnelsen regelmæssige verber dækker over de tyske verber, der skematisk følger et bøjningsmønster, når de skal bøjes efter tid, tal og person. 

Tjek vores indlæg om regelmæssige verber på tysk, for en mere detaljeret gennemgang.


Bøjning af et regelmæssigt verbum i nutid og datid


Nutid

Ental

ordstamme + endelse

1.person

[-e] 

2.person

[-st] 

3.person

[-t] 

Flertal


1.person

[-en]

2.person

[-t]

3.person

[-en]

Datid

Ental

ordstamme + datid + endelse

1.person

[-te-] +  %  (ingen endelse)

2.person

[-te-] + [–st]

3.person

[-te-] + %

Flertal


1.person

[-te-] + [-n]

2.person

[-te-]  + [-t]

3.person

[-te-]  + [-n]


Bøjning af et regelmæssigt verbum i førnutid og førdatid


Førnutid

Ental

præfiks + ordstamme + endelse

1.person

habe ge- + ordstamme + -t

2.person

hast ge- + ordstamme + -t

3.person

hat ge- + ordstamme + -t

Flertal


1.person

haben ge- + ordstamme + -t

2.person

habt ge- + ordstamme + -t

3.person

haben ge- + ordstamme + -t

Førdatid

Ental

præfiks + ordstamme + endelse

1.person

hatte ge- + ordstamme + -t

2.person

hattest ge- + ordstamme + -t

3.person

hatte ge- + ordstamme + -t

Flertal


1.person

hatten ge- + ordstamme + -t

2.person

hattet ge- + ordstamme + -t

3.person

hatten ge- + ordstamme + -tBøjningsskemaer over de uregelmæssige verber på tysk

De uregelmæssige verber er også kaldet de stærke verber, og dækker over de verber der ikke følger nogen rutinemæssig bøjning, og som vil foretage en vokal veksling på et tidspunkt under bøjningen.

For en mere detaljeret gennemgang, se vores indlæg om de uregelmæssige verber på tysk.


Bøjning af et uregelmæssigt verbum i nutid og datid


Nutid

Ental

ordstamme + endelse

1.person

[-e] 

2.person

ordstamme (med vokalskift) +  [-st] 

3.person

ordstamme (med vokalskift) +  [-t] 

Flertal


1.person

[-en]

2.person

[-t]

3.person

[-en]

Datid

Ental

ordstamme med vokalskift + endelse

1.person

% (ingen personendelse)

2.person

[-st]

3.person

% (ingen personendelse)

Flertal


1.person

[-n]

2.person

[-t]

3.person

[-n]


Bøjning af et uregelmæssigt verbum i førnutid og førdatid


Førnutid

Ental

præfiks + ordstamme + endelse

1.person

habe ge- + ordstamme + -en

2.person

hast ge- + ordstamme + -en

3.person

hat ge- + ordstamme + -en

Flertal


1.person

haben ge- + ordstamme + -en

2.person

habt ge- + ordstamme + -en

3.person

haben ge- + ordstamme + -en

Førdatid

Ental

præfiks + ordstamme + endelse

1.person

hatte ge- + ordstamme + -en

2.person

hattest ge- + ordstamme + -en

3.person

hatte ge- + ordstamme + -en

Flertal


1.person

hatten ge- + ordstamme + -en

2.person

hattet ge- + ordstamme + -en

3.person

hatten ge- + ordstamme + -enBøjningsskemaer over de tyske modalverber

De tyske modalverber bøjes på en helt særlig måde, via en blanding af både de svage (regelmæssige) og de stærke (uregelmæssige) verbers bøjning.

Modalverber bøjes efter tid og person, ligesom alle andre verber på tysk, og nedenunder vil du finde alle seks modalverber bøjet, i både simpel og udvidet tid.

Har du brug for en mere dybdegående forklaring om modalverber på tysk, så følg hyperlinket - der er alt viden samlet om lige netop dem. 


Bøjning af modalverbet dürfen i nutid og datid


Nutid 

Ental


1.person

ich darf

2.person

du darfst

3.person

er/sie/es darf

Flertal


1.person

wir dürfen

2.person

ihr dürft

3.person

sie/Sie dürfen

Datid 

Ental


1.person

ich durfte

2.person

du durftest

3.person

er/sie/es durfte

Flertal


1.person

wir durften

2.person

ihr durftet

3.person

sie/Sie durften


Bøjning af modalverbet dürfen  i førnutid og førdatid


Førnutid 

Ental


1.person

habe ge-durft

2.person

hast ge-durft

3.person

hat ge-durft

Flertal


1.person

haben ge-durft

2.person

habt ge-durft

3.person

haben ge-durft

Førdatid

Ental


1.person

hatte ge-durft

2.person

hattest ge-durft

3.person

hatte ge-durft

Flertal


1.person

hatten ge-durft

2.person

hattet ge-durft

3.person

hatten ge-durftBøjningsskemaer over de tyske hjælpeverber

Hjælpeverberne på tysk er de verber, der lægger sig til andre verber, for at skabe udvidet tid.

For en mere detaljeret forklaring, se vores indlæg om hjælpeverberne på tysk.


Bøjning af hjælpeverbet haben i nutid og datid


Nutid

Ental


1.person

ich habe

2.person

du hast

3.person

er/sie/es hat

Flertal


1.person

wir haben

2.person

ihr habt

3.person

sie/Sie haben

Datid

Ental


1.person

ich hatte

2.person

du hattest

3.person

er/sie/es hatte 

Flertal


1.person

wir hatten

2.person

ihr hattet

3.person

sie/Sie hatten


Bøjning af hjælpeverbet haben i førnutid og førdatid


Førnutid

Ental


1.person

ich habe gehabt

2.person

du hast gehabt

3.person

er/sie/es hat gehabt

Flertal


1.person

wir haben gehabt

2.person

ihr habt gehabt

3.person

sie/Sie haben gehabt

Førdatid

Ental


1.person

ich hatte gehabt

2.person

du hattest gehabt

3.person

er/sie/es hatte gehabt

Flertal


1.person

wir hatten gehabt

2.person

ihr hattet gehabt

3.person

ie/Sie hatten gehabtBøjningsskemaer over de tyske pronominer

Pronominer på tysk er de ord, vi sætter i stedet for et andet - oftest i stedet for et subjekt, for at undgå repetition.

For en mere detaljeret gennemgang, se vores indlæg om pronominer på tysk eller følg diverse links, når du ser et emne, du må vide mere om.


Bøjningsskema over de personlige pronominer på tysk

Læs mere om de personlige pronominer på tysk.


Ental


Nom.

Akk.

Gen.

Dat.

1.person

ich

mich

mein

mir

2.person

du

dich

dein

dir

3.person, hankøn

er

ihn

sein

ihm

3.person, hunkøn

sie

sie

ihr

ihr

3.person, intetkøn

es

es

sein

ihm

Flertal


Nom

Akk.

Gen.

Dat.

1.person

wir

uns

unser

uns

2.person

ihr

euch

euer

euch

3.person, flertal

sie

sie

ihr

ihnen

3.person, høflighed

Sie

Sie

Ihr

Ihnen


Bøjningsskema over de possessive pronominer på tysk

Læs mere om de possessive pronominer på tysk.


Possessive pronominer, ubestemt bøjning


Nominativ

Akkusativ

Hankøn

mein

dein

sein

ihr

unser

euer

meinen

deinen

seinen

ihren

unseren

eueren

Hunkøn

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

Intetkøn

mein

dein

seine

ihr

unser

euer

mein

dein

seine

ihr

unser

euer

Flertal

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure


Possessive pronominer, bestemt bøjning


Nominativ

Akkusativ

Hankøn

meiner

deiner

seiner

ihrer

unserer

euerer

meinen

deinen

seinen

ihren

unseren

eueren

Hunkøn

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

Intetkøn

meines

deines

seines

ihres

unseres

eueres

meines

deines

seines

ihres

unseres

eueres

Flertal

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure


Bøjningsskema over de relative pronominer på tysk

For en mere detaljeret gennemgang, se vores indlæg om de relative pronominer på tysk.


Bøjning af relativpronominer i nominativ

Hankøn

Der

Hunkøn

Die

Intetkøn

Das

Flertal

Die

Bøjning af relativpronominer i akkusativ

Hankøn

Den

Hunkøn

Die

Intetkøn

Das

Flertal

Die

Bøjning af relativpronominer i genitiv

Hankøn

Dessen

Hunkøn

Deren

Intetkøn

Dessen

Flertal

Deren

Bøjning af relativpronominer i dativ

Hankøn

Dem

Hunkøn

Der

Intetkøn

Dem

Flertal

Denen


Bøjningsskema over de refleksive pronominer på tysk

For en mere detaljeret gennemgang, se vores indlæg om de refleksive pronominer på tysk


Akkusativ bøjning af det refleksive pronomen

Ental


1.person

mich

2.person

dich

3.person

sich

Flertal


1.person

uns

2.person

euch

3.person

sich

Dativ bøjning af det refleksive pronomen

Ental


1.person

mir

2.person

dir

3.person

sich

Flertal


1.person

uns

2.person

euch

3.person

sich

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90