Genitiv på tysk - lær alt om tysk ejefald

Af Mette Carøe Jensen 10-05-2023
Genitiv på tysk - lær alt om tysk ejefald

Genitiv på tysk er en af de fire kasus på tysk vi har på tysk, der har til formål at indikerer ejerskab i en sætning - på dansk kender du det nok bedre som ejefald. De fire kasus på tysk bruges til at bøje alle sætningens led korrekt - altså skal ethvert led i sætningen bøjes efter, hvilken kasus de står i. Det kan være enormt svært at forstå, især fordi vi i det dansk sprog ikke benytter kasus, men vi vil i dette indlæg forsøge at gøre dig lidt klogere på, hvordan og hvornår genitiv på tysk benyttes. 


Hvad er genitiv på tysk?

Genitiv er det samme ejefald, som ret selvforklarende altså har noget at gøre med ejerskabsforhold.

F.eks. i sætningen “De stjal pigens skoletaske” - altså den skoletaske, de stjal, var ejet af pigen. 

Pigen er ejeren, derfor vil det sætningsled hun indgår i, på tysk skulle bøjes i genitiv. Ret overordnet kan man sige følgende om reglerne for genitiv på tysk.

 • Den / det, der fremgår som ejer, bøjes i genitiv - medmindre ejeren er angivet ved egennavn (person- eller stednavn).

 • Genitiv bøjes efter køn og tal.

 • Ved dannelse af genitiv vil der opstå omvendt ordstilling.


Hvordan dannes genitiv på tysk?

Genitiv dannes ved at bestemme køn og tal på “ejeren” der skal bøjes i genitiv, og dernæst tilføje den bestemte / ubestemte artikel + endelsen, der gør sig gældende. Bøjningen er skemalagt, altså kan man sige den er regelmæssig.


Hvad bøjes genitiv efter på tysk?

Når vi siger, at genitiv bøjes efter køn og tal, mener vi, at der skal forskellige artikler foran samt endelser på, alt efter hvilket køn og hvor mange vi snakker om, for at sætningen bliver grammatisk korrekt. Ordet, der skal bøjes i genitiv, vil altid være et navneord.


Tal

Når vi snakker tal med hensyn til bøjning i genitiv på tysk, ønsker vi at differentiere mellem

 • Ental → altså, der er er tale om et enkelt individ / objekt der har ejerskab over noget

 • Flertal → der er tale om flere individer / objekter, der har ejerskab over noget.


Alt, hvad der står i ental, skal bøjes efter køn på det navneord, der benyttes for at indikere ejerskabet / tilhørsforholdet. For at benytte eksemplet fra tidligere, “De stjal pigens skoletaske”, kan man sige at ordet der indikerer hvis taske det er, er “pigen”, som altså står i bestemt ental, og derfor skal der bøjes efter køn.

Hvis der er tale om flertal, bøjes alt i flertal på samme måde, uanset køn. Med udgangspunkt i samme eksempel “De stjal pigens skoletaske” → havde der i stedet stået “De stjal pigernes skoletasker”, havde ordet der indikere hvis taske det er været “pigerne”, som altså står i bestemt flertal, og derfor er kønnet ligegyldigt, og de påtager sig flertalsbøjningen. 


Køn

Når vi snakker køn med hensyn til bøjning i genitiv på tysk, ønsker vi at bestemme kønnet på det navneord, der bruges til at indikere ejerskabet / tilhørsforholdet. Dette ord vil altid være et navneord.

 • Hankøn / maskulinum → markeret med et m i et opslagsværk

 • Hunkøn / femininum → markeret med et f i et opslagsværk

 • Intetkøn / neutrum  → markeret med et n i et opslagsværk.

For at benytte samme eksempel som før, “De stjal pigens skoletaske”, ville jeg slå det tyske ord for “pigen” op → “mädchen” på tysk er intetkøn, også selvom det jo er en pige, og derfor skal mädchen påtage sig den bestemte intetkønsbøjning. 


Hvordan finder man køn?

Det kan være vanvittigt svært at bestemme kønnet på et ord - den bedste måde at sikre sig selv på, er at slå sit ord op, og tjekke efter f, m eller n. Der er dog overordnede tommelfingerregler man kan benytte

 • Mandlig person, de fleste dyr samt ugedage, måneder og årstider er ofte hankøn.

 • Kvindelige personer, “feminine” dyr, de fleste floder, de fleste navneord med endelsen [-e] samt alle navneord med endelserne [-ei], [-heit], [-keit], [schaft], [-ung], [-ur], [-ik], [-ion], [-in] er hunkøn.

 • Navneord, der på tysk har endelsen [-chen] og [-lein], samt udsagnsord i infinitiv er intetkønHvordan bestemmer man, om der skal være bestemt eller ubestemt artikel foran genitiv på tysk?

En artikel er et lille ord der sættes før et navneord, for at indikere om selve navneordet er ubestemt eller bestemt.


Bestemt artikel foran genitiv på tysk

På tysk findes mange former af den bestemte artikel, der varierer efter, hvordan og hvornår det benyttes. Denne artikel bruges på samme måde som den danske [-en] / [-ne] endelse. 

De bestemte navneord bøjet i hankøn eller intetkøn får, udover en artikel, også tilføjet en [-s] eller [-es] endelse, når de skal sættes i genitiv. Alt dette kan ses i følgende skema:Hankøn, ental (m) 

des + [-s / -es]

Hunkøn, ental (f) 

der 

Intetkøn, ental (n) 

des + [-s / -es]

Flertal

der


Den bestemte artikel benyttes, når det benyttede navneord indikerer personer, dyr, objekter eller begreber, som vi forventer, at vedkommende vi snakker til, kender til, noget forud- eller underforstået. 


F.eks “Så du hende pigen?” → [-en] endelsen på dansk benyttes altså til at tydeliggøre, at vi snakker om en specifik pige, som modtageren vil forstå hvem er. De samme regler gælder på tysk, men i stedet for en endelse vil vi så benytte en bestemt artikel. 


Eksempler på den bestemte genitiv bøjning på tysk.


 • Auto der Eltern - Forældrenes bil

Fordi “forældrenes” står i bestemt flertal, skal der ikke bøjes efter noget køn, men flertals artiklen “der” sættes foran, for at indikere ejerskab.


 • Es ist die Jacke der Mutter - Det er moderens jakke

Moderen” er hende, der ejer noget, og står i bestemt ental, og derfor bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Mutter”, hvad der skal stå foran. Ved at slå op i ordbogen kan jeg se, at “Mutter” er et feminint (f) navneord, og derfor skal hunkøns artiklen “der” sættes foran.


 • Sie sind Mitarbeiter des Monats - du er månedens medarbejder

Måneden” er den, som medarbejderen “tilhører”, og står i bestemt ental, og derfor bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Monat”, hvad der skal stå foran. Ved at slå op i ordbogen kan jeg se, at “Monat” er et maskulint (m) navneord, og derfor skal hankøns artiklen “des” + [-s] endelsen sættes foran og bagpå. Ubestemt artikel foran genitiv på tysk

På tysk har vi én ubestemt artikel:

 • ein / eine

Det bruges på samme måde som de danske artikler en / et og har følgende bøjning i genitiv:

!Bemærk! Den ubestemte artikel har ikke en flertalsbøjning. 


Hankøn, ental (m) 

eines

Hunkøn, ental (f) 

einer

Intetkøn, ental (n) 

eines

Flertal

X


Den ubestemte artikel benyttes, når det benyttede navneord indikerer personer, dyr, objekter eller begreber, som vi ikke forventer, at vedkommende vi snakker til, kender til, eller når vi ikke snakker om nogen / noget specifikt. 

F.eks “Jeg har købt en bil” → en foran navneordet på dansk benyttes til at tydeliggøre at bilen er uspecificeret - det er ikke meningen du på forhånd skal vide, hvilken bil jeg har købt. De samme regler gælder på tysk, hvor artiklen bøjes.


Eksempler på den ubestemte genitiv bøjning på tysk.


 • Das muss das Zimmer eines Mädchens sein - Det må være en piges værelse

Fordi “pige” står i ubestemt ental, bestemmer den tyske oversættelse “Mädchen” det køn, der skal bøjes i. Ved at slå op i en ordbog kan det bestemmes, at “Mädchen” er et intetkøn (n) navneord, og derfor skal intetkøns artiklen “eines” sættes foran.


 • Es ist das Auto eines Mannes - Det er en mands bil.

Mand” er ham, bilen tilhører, og han står i ubestemt ental, og derfor bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Mannes”, hvad der skal stå foran. Ved at slå op i ordbogen kan jeg se, at “Mannes” er et maskulint (m) navneord, og derfor skal hankøns artiklen “eines” sættes foran.


 • Die Tasche einer Frau - En kvindes taske

Kvinde” er hende, som tasken “tilhører”, og står i ubestemt ental, og derfor bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Frau”, hvad der skal stå foran. Ved at slå op i ordbogen kan jeg se, at “Frau” er et feminint (f) navneord, og derfor skal hunkøns artiklen “einer” sættes foran.


Er der omvendt ordstilling ved genitiv på tysk?

I en dansk sætning vil ejeren i et genitiv led stå foran dét, vedkommende ejer. På tysk er der omvendt ordstilling - altså, vil genstanden der ejes stå først, efterfulgt af ejeren.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90