Akkusativ på tysk - her er den komplette guide til dig

Af Mette Carøe Jensen 11-02-2023
Akkusativ på tysk - her er den komplette guide til dig

På tysk er der 4 kasus, og i dette indlæg skal du lære om akkusativ på tysk. Kasus bruges til at sætte sprog i system, og markere bestemte sætningsleds funktioner. 

Når du arbejder med akkusativ handler det om sætningens genstandsled, eller omsagnsled til genstandsled. På dansk har vi ikke kasus og akkusativ, men på sprog som tysk, græsk og latin er det en stor del af sproget.

GoTutor har mange års erfaring med lektiehjælp i tysk, og feedbacken fra mange af vores lektiehjælpere er, at netop kasus og sætningsanalyse kan være rigtig svært, at få styr på. I dette indlæg kan du lære meget mere om akkusativ, du får både eksempler og forklaret alle bøjningerne i skemaer.

 

Hvad er akkusativ på tysk?

Akkusativ er én af de 4 kasus på tysk. Du kan finde en gennemgang af dem her. Nedenfor er to skemaer, hvor du kan se bøjningerne af de henholdsvis de bestemte og ubestemte artikler i kasus.

 

De bestemte artikler i akkusativ 

HankønHunkønIntetkønFlertal
DenDieDasDie

 

De ubestemte artikler i akkusativ 

HankønHunkønIntetkønFlertal
EinenEineEinMeine

 

Som du kan se i skemaerne, skal du bruge akkusativ, når du arbejder med en sætnings genstandsled eller omsagnsled til genstandsled. Lad os se på nogle eksempler.

 

Sådan bøjer du de ubestemte artikler i akkusativ på tysk 

Nu skal vi prøve at bruge skemaet over de ubestemte artikler i en række eksempler. 

 • Sie streichelt einen Hund (Hun aer en hund)

Hund er hankøn 

 • Er isst eine Torte (Han spiser en tærte)

Torte er hunkøn

 • Sie liebt ein Mädchen (Hun elsker en pige)

Mädchen er intetkøn

 • Der Mann liest meine Bücher (Manden læser mine bøger)

Bücher er flertal

 

Sådan bøjer du de bestemte artikler i akkusativ på tysk

Lad os også prøve at bruge skemaet over de bestemte artikler til eksemplerne

 • Sie streichelt den Hund (Hun aer hunden)

Hund er hankøn 

 • Er isst die Torte (Han spiser tærten)

Torte er hunkøn

 • Sie liebt das Mädchen (Hun elsker pigen)

Mädchen er intetkøn

 • Der Mann liest die Bücher (Manden læser bøgerne)

Bücher er flertal

 

Hvilke præpositioner styrer tysk akkusativ?

På tysk findes en gruppe præpositioner (forholdsord), der styrer akkusativ. Dem skal du gerne lære udenad:

 • Durch (i)gennem)
 • Für (til, for)
 • Gegen (i)imod)
 • Ohne (uden)
 • Um (om, omkring)

Præpositionerne wider og bis styrer også akkusativ, men de bruges ikke så tit.

Det kan være svært at lære ting udenad. Derfor kan det være godt at bruge remser til at hjælpe med at huske. Du kan også synge præpositionerne på en melodi som for eksempel  hoved, skulder, knæ og tå.

 

Remse til at huske præpositionerne, der styrer akkusativ på tysk

Durch, für, gegen, ohne, um,

kennst du nicht Akkusativ, bist du wirklich dumm.

Eksempler på bøjning i akkusativ styret af præpositioner

 • Ich gehe durch den Wald (Jeg går gennem skoven)
 • Der Brief ist für dich (Brevet er til dig)
 • Er versuchte gegen den Strom zu rudern (Han forsøgte at gå mod strømmen)
 • Er kam ohne seine Frau (Han kom uden sin kone)
 • Sie kämpft um ihre Selbständigkeit (Hun kæmper for sin selvstændighed)

 

Akkusativ eller dativ – hvilken kasus skal du vælge?

Der findes en anden gruppe præpositioner, som du også skal lære udenad. Det specielle ved denne gruppe er, at de både kan styre akkusativ og dativ på tysk

 • An (ved, på)
 • Auf (på, ovenpå)
 • Hinter (bagved)
 • In (i)
 • Neben (ved siden af)
 • Über (over)
 • Unter (under)
 • Vor (foran)
 • Zwischen (imellem)

Når præpositionerne kan styre både akkusativ og dativ, kan det virke svært at finde ud af, hvornår du skal vælge hvad. Men bare rolig! Her får du en huskeregel:

 • Akkusativ bruges, når der udtrykkes en bevægelse rettet mod et mål.

Sie geht auf die straße (Hun går på gaden)

Verbet “geht” udtrykker bevægelse, så derfor styrer præpositionen “auf” akkusativ. Straße er hunkøn, så derfor bøjes den bestemte artikel som “die” 

 • Dativ bruges, når der udtrykkes stilstand eller en bevægelse, der ikke er rettet mod et mål.

Sie steht auf der straße (Hun står på gaden)

Verbet “steht” udtrykker stilstand, så derfor styrer præpositionen “auf” dativ. Straße er hunkøn, så derfor bøjes den bestemte artikel som “der”.

 

Remse til at huske præpositionerne, der kan styre både akkusativ og dativ:

An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Dativ und Akkusativ darfst du nicht vermischen!

 

Eksempler på bøjning i akkusativ på tysk 

Når du skal skrive en sætning på tysk, er der to vigtige trin, du skal huske: Først skal du analysere sætningen og bestemme de forskellige led. Derefter bestemmer du substantivets køn og tal, så du kan bøje ordet rigtigt.

 

a)

 • Gæsterne sidder omkring bordet

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Gæsterne  

Subjekt

Grundled 
(Nominativ)

sidder
Verballed
Udsagnsled
omkring bordet

Adverbialled Præpositionsforbindelse

(Styrer akkusativ) 

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Gæsterne - (Grundled i nominativ) er flertal: Die Gäste
 • Bordet - (Styrelse i præpositionsforbindelse, der styrer akkusativ) er maskulinum: Den Tish

 

= Løsning: Die Gäste sitzen um den Tisch

 

 

b)

 • Han stiller lampen ved siden af reolen

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Han

Subjekt

Grundled 
(Nominativ)

stiller
Verballed
Udsagnsled
lampen

Direkte objekt 

Genstandsled
(Akkusativ)

ved siden af reolen
Adverbialled
Præpositionsforbindelse (styrer akkusativ pga. bevægelse i sætningens verballed)

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Lampen (Genstandsled bøjet i akkusativ) er femininum: Die Lampe
 • Reolen (styrelse i en præpositionsforbindelse, der styrer akkusativ) er neutrum: Das Regal

 

= Løsning: Er stellt die Lampe neben das Regal

 

 

c)

 • De har en datter

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Deharen datter

Subjekt

Grundled 
(Nominativ)

Verballed
Udsagnsled
Direkte objekt
Genstandsled
(Akkusativ)

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • En datter (Genstandsled bøjet i akkusativ) er femininum: Eine Tochter

=Løsning: Sie haben eine Tochter

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90