Nominativ på tysk - den fulde oversigt

Af Mette Carøe Jensen 10-05-2023
Nominativ på tysk - den fulde oversigt

Nominativ på tysk er en af de fire kasus på tysk vi kender fra tysk grammatik, der indikerer at det pågældende ord er subjekt eller subjektsprædikat i en sætning. Det korrekte nominativ er styret af subjektets køn, antal samt om subjektet står i bestemt eller ubestemt form - alt dette bestemmer hvilken artikel (der, die, das eller die) der skal før subjektet, for at der er dannet korrekt nominativ.

Kasus er det system, tysk grammatik benytter til at bøje alle led i en sætning korrekt. Det kan være enormt kringlet sammenlignet med dansk grammatik, da vi slet ikke gør brug af kasus, men i dette indlæg vil vi forsøge at gøre dig lidt klogere på den nominative kasus på tysk, hvornår og hvordan den benyttes. Hvis du finder sig selv siddende med flere spørgsmål, eller med et behov for en mere personlig gennemgang, så tilbyder GoTutor lektiehjælp i tysk, der kan hjælpe med at få tiøren til at falde. 


Hvad er nominativ på tysk?

Nominativ er den kasus, der benyttes, når det pågældende ord, som stort set altid vil være et navneord, står som subjekt eller subjektsprædikat. Hvis du ikke umiddelbart ved, hvad det skal betyde, så læs vores indlæg om sætningsanalyse på tysk - så skal du nok blive skarp i det.

Et subjekt i en sætningsanalyse vil altid være enten et navneord eller et personligt pronomen - derfor er det jo altså gældende, at de ord, der skal stå i nominativ, altid er navneord eller personlige pronominer. 

Nominativ er styret af subjektets (navneordets) tal og køn, samt om der er tale om noget bestemt eller ubestemt, og der bruges forskellige artikler foran subjektet for at indikere dette. 


Hvordan bruger man nominativ på tysk?

Nominativ bruges korrekt ved først at bestemme køn og tal på det ord, der agerer subjekt og dernæst tilføje en af de artikler, der gør sig gældende jf. bøjningsskemaet, som du med garanti har set en variation af før. 

Nedenunder ses nogle skemaer for hhv. bestemte og ubestemte artikler.


Bestemte artikler

Hankøn, bestemt ental (m) 

der

Hunkøn, bestemt ental (f) 

die

Intetkøn, bestemt ental (n) 

das

Bestemt flertal

die


Ubestemte artikler

Hankøn, ubestemt ental (m) 

ein

Hunkøn, ubestemt ental (f) 

eine

Intetkøn, ubestemt ental (n) 

ein

Flertal

X


Når man altså har analyseret sig til køn og tal, kan man tjekke et skema, tilføje det korrekte ord foran, og så står subjektet i korrekt nominativ. 

Det er ret simpelt sat op, så tillad mig at uddybe.


Nominativ på tysk er styret af køn, tal og bestemt / ubestemt. 

Når der står, at nominativ er styret af antal, køn og bestemt / ubestemt, menes der, at der skal nogle forskellige pronominer foran ens subjekt, alt efter hvilket køn, ordet der agere subjekt har, hvor mange der er tale om samt om subjektet står i bestemt eller ubestemt form. 


Tal

Med tal menes der, om subjektet der skal stå i nominativ, omfatter en eller flere individer / objekter

 • Ental → Subjektet er én person eller ét objekt.

 • Flertal → Subjektet dækker over flere individer / objekter.


Subjekter i ental på tysk

Alle subjekter der står i ental, skal bøjes efter kønnet på det navneord / personlige pronomen, der agere subjekt. 

Som eksempel kan vi se på sætningen “Huset larmer”

“Huset” er subjekt i sætningen, og står i bestemt ental. Den tyske oversættelse “Haus” er et navneord med intetkøn (n), så jf. skemaet længere oppe på siden vil det oversatte subjekt i korrekt nominativ hedde “Das Haus”.


Subjekter i flertal på tysk

Hvis der er tale om et subjekt i flertal, bøjes de alle samme måde, uanset køn på ordet der agere subjekt. 

Med udgangspunkt i samme eksempel “Huset larmer” → havde der i stedet stået “Husene larmer”, havde subjektet jo altså været flertal, så selvom den tyske oversættelse “Haus” jo stadig er intetkøn, får det nu flertals artiklen “Die” istedet.


Køn

Når der står køn menes der, at vi ønsker at bestemme kønnet på det navneord eller personlige pronomen, der står som subjekt i vores sætning. 

 • Hankøn / maskulinum → markeret med et m i en ordbog.

 • Hunkøn / femininum → markeret med et f i en ordbog.

 • Intetkøn / neutrum  → markeret med et n i en ordbog.


Hvordan finder man kønnet på tysk?

Det er kropumuligt for en, der lærer tysk som fremmedsprog, at huske kønnet på alle ord. Nogle af dem vil på sigt nok sidde på rygraden, men den idiotsikre måde altid at få det rigtigt, er simpelthen ved at slå sit ord på, og tjekke efter f, m eller n


Hvad betyder bestemt eller ubestemt i forhold til nominativ på tysk?

Nominativ benytter forskellige artikler, sat i forskellige skemaer, alt efter om subjektet står i bestemt eller ubestemt form. En artikel er det lille ord der sættes før navneordet eller pronominet, og er faktisk dét, der indikerer om navneordet er ubestemt eller bestemt på tysk. Bestemte artikler i nominativ

Det tyske sprog har mange variationer af den bestemte artikel - disse artikler bruges på samme måde som de danske [-en] / [-ne] / [-t] endelser, og de bestemte artikler for den nominative kasus ses i skemaet nedenfor


Hankøn, bestemt ental (m) 

der

Hunkøn, bestemt ental (f) 

die

Intetkøn, bestemt ental (n) 

das

Bestemt flertal

die


De bestemte artikler benyttes, når subjektet dækker objekter, personer, dyr eller begreber, som vi forventer modtageren kender til, vil kunne forstå på forhånd, kan regne ud eller når vi taler om noget meget specifikt. 

F.eks “Henter du bilen” → [-en] endelsen på dansk er der for at tydeliggøre, at vi snakker om en specifik bil, som vi forventer modtageren kender eller kan regne ud. De samme regler gælder på tysk, men i stedet for en endelse vil vi så benytte en bestemt artikel.


Eksempler på nominativ i bestemt form på tysk.


 • Die Häuser in dieser Straße sind sehr teuer - Husene på den her vej koster meget 

Fordi “husene” står som subjekt i bestemt flertal, skal der ikke tænkes over kønnet, men i stedet benyttes flertals artiklen “die” foran, for at indikere subjekt i nominativ kasus.


 • Das Mädchen isst Bonbons - Pigen spiser slik

Fordi “pigen” står som subjekt i bestemt ental, skal vi finde kønnet på det tyske “Mädchen”, for at finde den korrekte, bestemt artikel. Jf. tommelfingerreglen fra tidligere kan vi se [-chen] endelsen, hvilket jo betyder, at der er tale om intetkøn (n), og derfor skal den bestemt intetkøns artikel “Das” foran, for at indikere subjekt i nominativ kasus.  
Ubestemte artikler i nominativ

På tysk findes der én ubestemt artikel → ein / eine

Denne artikel bruges på samme måde, som når du på dansk siger en eller et og de bøjes på følgende måde nominativt:

!Bemærk: Den ubestemte artikel har ikke en flertalsbøjning i nominativ! 


Hankøn, ental (m) 

ein

Hunkøn, ental (f) 

eine

Intetkøn, ental (n) 

ein

Flertal

X


Den ubestemte artikel benyttes modsat, når subjektet dækker over objekter, personer, dyr eller begreber, som vi ikke har nogen forventning til, at vores modtager kender til eller kan regne ud, eller når der ikke refereres til nogen / noget specifikt. 

F.eks “En pige sjipper” → en foran navneordet tydeliggøre at vi ikke snakker om en specifik, underforstået pige, men bare en tilfældig pige - det er ikke meningen modtageren på forhånd skal vide, hvem pigen er. Det samme gør sig gældende på tysk.


Eksempler på nominativ i ubestemt form på tysk.


 • Ein Wolf heult - en ulv hyler

Fordi “ulv” står i ubestemt ental, bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Wolf” hvilken artikel der skal bruges. Jf. huske reglerne fra tidligere, om at de fleste dyr er hankøn, bestemmes det at “Wolf” er et hankøns (m) navneord, og derfor skal artiklen “ein” sættes foran.

 • Eine Lampe blinkt - En lampe blinker

Lampe” er subjektet, og den står i ubestemt ental. Derfor bestemmer kønnet på den tyske oversættelse “Lampe”, hvad der sættes foran. Ved at slå op i ordbogen bestemmes det, at “Lampe” er et feminint (f) navneord, og derfor skal hunkøns artiklen “eine” sættes foran.


Et godt fif til nominativ på tysk.

Du kommer til at skulle bruge kasus generelt meget - måske især nominativ. Gør brug af begyndelses rimet til at lave en remse ud af begge skemaer, du vil takke dig selv senere!

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90