Reflekterende artikel: Dybdegående analyse og indsigt

Af Rebecca Rasmussen 02-11-2023
Reflekterende artikel: Dybdegående analyse og indsigt

Skal du skrive en reflekterende artikel? Så læs med her for at blive klogere på, hvad den skal indeholde. Har du brug for ekstra lektiehjælp i dansk, så kontakt os hos GoTutor, så vil vi meget gerne hjælpe dig!

Reflekterende artikler er en vigtig og populær genre inden for akademisk og professionel skrivning. Disse artikler giver forfatterne mulighed for at tænke grundigt over deres egne erfaringer, erindringer, meninger og observationer vedrørende et bestemt emne eller en situation. Reflekterende artikler spiller en afgørende rolle i forståelsen og udviklingen af kritisk tænkning.

I en reflekterende artikel er formålet at engagere læseren i en dybere refleksion, der kan udfordre egne overbevisninger og forståelse af verden. Gennem en velstruktureret og velovervejet argumentation får læseren indsigt i forfatterens tanker og overvejelser. Dette kan skabe en ny forståelse og ny læring for både forfatteren og læseren.

For at skrive en effektiv reflekterende artikel er det vigtigt at finde balancen mellem at præsentere konkret information, såsom fakta og eksempler, og at afdække de underliggende følelser og indsigter, der driver ens argument. Dette kræver selvrefleksion samt evnen til at kunne formidle disse tanker på en klar, sammenhængende måde, der fremmer forståelse og videre diskussion.Hvad er en reflekterende artikel?

En reflekterende artikel er en skriftlig tekst, hvor forfatteren tænker over og analyserer egne tanker om et givent emne. Dette sker gennem selvransagelse og kritisk tænkning, hvilket involverer et dybere niveau af forståelse.

Når man skriver en reflekterende artikel, er det vigtigt at udvise en udvikling i ens egen tankegang og forståelse. Dette kan opnås ved at strukturere artiklen i en logisk rækkefølge, hvor man først beskriver emnet og derefter analyserer det. 

Det er også vigtigt at du har et velovervejet artikellayout for at gøre teksten mere læsevenlig og interessant. Dette kan inkludere:

 • Tabeller til at præsentere data eller sammenligne information

 • Punktopstillinger til at opsummere hovedpunkter eller idéer

 • Kursiv for at fremhæve vigtige begreber eller udtryk

Således er en reflekterende artikel en måde at synliggøre ens personlige vækst og indsigter på gennem skriftlig kommunikation, hvilket gør dette skrivestil særligt værdifuldt i uddannelses- og arbejdssammenhænge.Hvilken struktur skal en reflekterende artikel have?

Når du skal skrive en reflekterende artikel, er det altid en god idé at starte med at tænke over, hvilken fremstillingsform du skal benytte dig af. Det er også gavnligt at have en idé at om, hvordan kompositionen skal være i din artikel. Artiklen skal indeholde en redegørelse, analyse og diskussion.


Indledende afsnit

I det indledende afsnit præsenterer forfatteren formålet med artiklen samt baggrunden for den situation eller begivenhed, der reflekteres over. Det er her vigtigt at fange læserens opmærksomhed og skabe interesse for emnet. En tydelig problemstilling eller tese kan præsenteres, og indledningen bør afsluttes med en kort beskrivelse af, hvad læseren kan forvente af den følgende artikel.


Hovedafsnit

Hovedafsnittet  er artiklens hoveddel og indeholder en dybdegående analyse og refleksion over det valgte emne. Forfatteren bør præsentere sine observationer, tanker og følelser relateret til situationen. En grundig analyse og vurdering af hændelsens betydning, konsekvenserne og læringen, der er hentet fra den, bør udføres.

I denne del kan du gøre brug af følgende elementer:

 • Eksempler og anekdoter:
  Brug konkrete eksempler og anekdoter for at illustrere situationen og styrke argumenterne.

 • Teori og litteratur:
  Inkluder relevant teori og litteratur, der understøtter eller udfordrer forfatterens perspektiv og refleksioner.

 • Analyse og vurdering:
  Diskuter forskellige perspektiver og synspunkter i forhold til emnet. Vurder, hvad der fungerede godt og mindre godt, samt hvad der kunne have været gjort anderledes.

Bestem dit standpunkt eller din opfattelse af emnet. Hvad ønsker du at kommunikere til dine læsere? Det er afgørende, at dit standpunkt er klart og forståeligt lige fra starten. Det kan være hensigtsmæssigt at anvende Toulmins argumentationsmodel som et redskab til at strukturere dine argumenter på en korrekt måde.

Konklusion
Afslutningsvis samler konklusionen op på de vigtigste pointer og refleksioner fra hoveddelen. Det er en mulighed for forfatteren at gøre status og opsummere, hvad der er lært af situationen eller begivenheden. Konklusionen kan også inkludere anbefalinger eller forslag til fremtidige handlinger eller læring.


Kritisk tænkning

Reflekterende artikel kræver en vis grad af kritisk tænkning fra forfatteren. Det indebærer at analysere ens egne erfaringer, læring og hvordan det relaterer sig til større mønstre eller temaer. Kritisk tænkning er vigtig for at:

 • Identificere forbedringsområder og muligheder for personlig vækst.

 • Sammenligne og kontrastere ens egne erfaringer med andres og drage konklusioner om fælles mønstre eller styrker og svagheder.Teknikker til at skrive en reflekterende artikel


Skrivestil

Det er vigtigt at anvende en klar og præcis skrivestil, når man skriver en reflekterende artikel. Dette indebærer at undgå unødigt komplicerede sætninger og at holde sig til emnet. Brug korte afsnit for at gøre det lettere for læseren at følge med og forstå indholdet.


Sprogbrug

Når du skriver en reflekterende artikel, skal du vælge et sprog, der er let at forstå, og som kan formidle dine tanker og erfaringer på en effektiv måde. Undgå slang og uformelt sprog, og vær opmærksom på at bruge korrekt grammatik og stavning. Det er vigtigt at have styr på kommareglerne, så teksten er skrevet korrekt.

For at fange læserens interesse er det en fordel at skrive i et fængende og sprog. Dette kan inkludere sproglige virkemidler og stilistiske virkemidler. Man kan også benytte sig af appelformer til at gavne egne argumenter. Hvis man vil gøre ens sprog mere levende og kreativt, kan man bruge billedsprog, metaforer og ordsprog.


Brug af eksempler

For at skabe en dybdegående og overbevisende reflekterende artikel, er det vigtigt at inkludere specifikke eksempler, der kan hjælpe læseren med at forstå emnet. Disse eksempler bør være relevante for artiklens emne og skal være nøje udvalgt for at illustrere din refleksion.Eksempler på reflekterende artikler

Her er nogle eksempler på reflekterende artikler, der kan tjene som inspiration og vejledning for dem, der ønsker at skrive deres egne.

Sundhed og trivsel: En forfatter kan dele sine erfaringer med at arbejde i sundhedssektoren og præsenterer sine tanker om, hvordan arbejdsforhold og miljøet har påvirket deres egen og andres trivsel. Dette kan videre belyses ved at diskutere de metoder, de har anvendt for at reducere stress og forbedre deres mentale og fysiske helbred.

Uddannelse og læring: Reflekterende artikler om uddannelse kan omhandle en personlig rejse gennem skolesystemet eller akademia. Forfatteren kan beskrive de udfordringer, de stod overfor, og hvordan de overvandt dem samt de værdifulde erfaringer og lektioner, de fik undervejs. De kan også skrive om, hvordan læringsmetoder og pædagogik har ændret sig gennem årene.

Rejser og kultur: En reflekterende artikel om rejser kan præsentere en persons oplevelser og tanker, der stammer fra at udforske forskellige kulturer og steder. Forfattere kan diskutere, hvordan de forskellige kulturelle oplevelser har styrket deres evne til at tilpasse sig og interagere med forskellige mennesker, og hvad de har lært om verden og sig selv i denne proces.

Sociale emner og samfundsforhold: Reflekterende artikler om sociale emner kan undersøge aktuelle samfundsforhold, og hvordan de påvirker individet og samfundet som helhed. Forfatteren kan udforske ens egen opfattelse og holdning til emnet, og hvordan egne synspunkter har udviklet sig gennem tiden.

Gennem disse eksempler på reflekterende artikler kan man se, hvordan forskellige emner og oplevelser kan give grobund for refleksion.


Sammenfatning

Reflekterende artikler er en vigtig form for skriftlig kommunikation, der fokuserer på at analysere og evaluere en oplevelse, begivenhed eller interaktion. Her er nogle råd til, hvordan man skriver en reflekterende artikel effektivt.

En reflekterende artikel har typisk tre hovedelementer:

 1. Beskrivelse: En kortfattet beskrivelse af oplevelsen, begivenheden eller interaktionen, eller teksten som man skal analysere.

 2. Analyse: Overvejelse af forskellige aspekter ved emnet og hvordan disse påvirker forfatterens tanker og følelser.

 3. Konklusion: Læring og udvikling som resultat af refleksionen og hvordan denne læring kan anvendes i fremtidige situationer.

Når man skriver en reflekterende artikel, er det vigtigt at finde en balance mellem at formidle information og at reflektere over den. Det kan opnås ved at følge disse trin:

 1. Vælg emnet: Det første skridt er at vælge en oplevelse, begivenhed eller interaktion, som har haft en betydning for forfatteren og er værd at reflektere over.

 2. Saml oplysninger: Noter alle relevante fakta og oplysninger, der kan understøtte refleksionen og analysen.

 3. Organiser din tankegang: Strukturer dine tanker og overvejelser om emnet  på en klar og logisk måde.

 4. Skriv refleksionen: Brug de indsamlede oplysninger og organiserede tanker til at skrive en velstruktureret reflekterende artikel. Husk at bruge passende sprog og tone.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at reflekterende artikler kan variere i længde, form og struktur afhængigt af emnet og formålet. Nogle artikler kan være mere personlige, mens andre kan være mere formelle og akademiske. Uanset tilgangen bør den reflekterende artikel altid give læseren indsigt i forfatterens tanker og overvejelser om et bestemt emne.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej jeg hedder Rebecca og jeg skriver artikler her på GoTutors hjemmeside. Til dagligt læser jeg en kandidat i sprogpyskologi, og jeg har en bachelor i kommunikation og psykologi. Jeg interesserer mig for strategisk formidling og psykologiske emner, og jeg håber at i kan få ny viden og gode råd fra mine indlæg!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90