Socialrealisme - Få styr socialrealismen og historien bag

Af Rebecca Rasmussen 26-10-2023
Socialrealisme - Få styr socialrealismen og historien bag

Er du i tvivl om, hvad socialrealismen er for en størrelse? Frygt ikke, for du kan trygt læse med her og blive klogere på socialrealismens historie, karakteristika og indflydelse på kunstverdenen og samfundet.

Socialrealisme er en del af de ismer, vi kan støde på i dansk litteratur og kunst. Ismer er bevægelser inden for kunst og litteratur, som opstår som en reaktion på samtiden. 

Hvad er socialrealismens historie?

Socialrealismen har dybe rødder i det 19. århundredes realismebevægelse, der havde til formål at skildre verden, som den virkelig var, uden at idealisere eller forvrænge virkeligheden. Socialrealismen fyldte især meget i litteraturen fra 1930'erne til ca. 1950'erne. Udsprang af kommunistiske synsvinkler:

Den startede i 1930’erne og var inspireret af kommunistiske værdier, som satte fokus på de svage i et samfund og dermed var modstandere af kapitalismen. Gennem kunst portrætteredes indhold om sociale emner som nød, fattigdom, social uretfærdighed, kamp mellem klasser og generelt elendighed i samfundet. 

Malere begyndte at bryde med den daværende tradition for at skildre romantiserede og idealiserede billeder af samfundet. Det var dog i det tidlige 20. århundrede, at socialrealismen som en separat bevægelse begyndte at tage form. Den fik betydelig indflydelse under og efter den russiske revolution i 1917, hvor kunstnere brugte deres kunst til at fremhæve arbejderklassens kamp og de sociale og politiske omvæltninger i Rusland.Udbredelse i resten af verden:

Socialrealismen spredte sig derefter til andre dele af verden, inklusive USA. Her brugte kunstnere som socialrealistiske elementer til at beskrive de sociale og økonomiske udfordringer, som landet stod overfor i kølvandet på ‘den store depression’. Deres værker portrætterede de hårde realiteter i arbejderklassens liv og satte fokus på den alvorlige ulighed i samfundet.

I Latinamerika spillede socialrealismen samtidigt en betydelig rolle i at dokumentere og kritisere de politiske og sociale forhold. Maler brugte deres kunst til at fremhæve arbejdernes kamp og de historiske og politiske begivenheder i området.Hvad er karakteristisk ved socialrealismen?

Socialrealisme er særligt kendt for at dykke ned i samfundsspørgsmål. Derfor vil nogle også mene, at socialrealismen er mere end bare en kunststil; det er en måde at engagere sig i samfundet på og give en stemme til de undertrykte og marginaliserede. Socialrealismen er kendetegnet ved sine karakteristika, der har til hensigt at formidle virkeligheden i samfundet på en ærlig og direkte måde.

 • Nøjagtig Skildring:
  Et kendetegn ved socialrealismen er nøjagtigheden i skildringen. Kunstnere inden for denne genre stræber efter at skildre samfundet, som det er, med alle dets mangler. Der er altså ikke plads til idealisering eller romantisk fremstilling, som man gjorde det i romantikken. Dette kræver blandt andet, at der er tænkt over synsvinklen, og hvordan den bedst skildrer virkeligheden så nøjagtigt som muligt.

 • Skildring af Arbejdsliv:
  Socialrealismen fokuserer ofte på at portrættere arbejdslivet og dets udfordringer. Dette kan indebære billeder af fabriksarbejdere, landmænd, minearbejdere og andre, der udfører fysisk krævende arbejde. Kunstnere stræber efter at formidle arbejdernes virkelige oplevelser og de udfordringer, de står over for.

 • Politisk Engagement:
  Socialrealisme er ofte politisk engageret og udtrykker kritik af samfundets uretfærdigheder, fejl og mangler og eventuelle korruption. Kunstnere bruger deres værker til at udfordre systemet og opfordre til social retfærdighed og forandring.

 • Solidaritet:
  Solidaritet er en central værdi i socialrealismen. Kunstnere ønsker at portrættere, hvordan mennesker kan forenes i kampen om et bedre samfund. Dette kan ses i mange værker, der fremhæver arbejderklassens solidaritet, samhørighed og sammenhold.Hvad har socialrealismen haft indflydelse på?

Socialrealismen har haft en betydelig indflydelse på kunst og samfund og har bidraget til at skabe bevidsthed om sociale spørgsmål og uligheder. Den har været en katalysator for social forandring og har inspireret kunstnere til at bruge deres talerør til at sætte fokus på samfundsmæssige udfordringer.

 • Malerier:
  En maler som Diego Rivera brugte socialrealistiske elementer i sine værker for at fremhæve samfundets sociale og politiske forhold. Riveras berømte værker i Mexico City skildrer landets historie, arbejderklassens kamp og kritik af kapitalismen.

 • Litteratur:
  Også i noveller kunne man se socialrealistiske elementer. Forfattere som John Steinbeck og Upton Sinclair har skrevet banebrydende romaner inden for socialrealismen. Steinbecks "Vredens Druer" og Sinclairs "The Jungle" udforsker begge arbejdslivets hårde realiteter og sociale uretfærdighed.

 • Film og serier:
  Socialrealismen har også fundet vej til film, kortfilm og tv-dokumentarer. Vittorio De Sicas "Cykeltyven" og Ken Loachs "Kes" er eksempler på film, der bruger socialrealistiske elementer til at udforske arbejdslivets udfordringer og klasseskel.

  På det seneste har man også set en fremgang af socialrealisme i film og serier, også i public service. Den er genopstået på ny med eksempelvis DR’s “Liberty” fra 2018. Derefter udkom "Kriger" og “DNA” på TV 2. Der er også socialrealistiske elementer i  TV 2’s "Efterforskningen" og DR’s “Ulven kommer”, som har fokus på almindelige mennesker og forældre og deres på godt og ondt.

 • Socialrealismens relevans i dag:
  Selvom socialrealismen blomstrede i det 20. århundrede, er dens budskab stadig relevant i dag. Mange kunstnere og aktivister bruger stadig socialrealistiske elementer i deres arbejde for at sætte fokus på aktuelle sociale og politiske spørgsmål som klimaforandringer, ulighed og menneskerettigheder. Socialrealismens principper om nøjagtig skildring og socialt engagement tjener som en påmindelse om kunstens potentiale som et redskab til forandring.Hvad er forskellen på socialrealisme og realisme? 

Socialrealisme og realisme er to forskellige kunstneriske bevægelser, selvom de deler ligheder i deres mål med at skildre virkeligheden. Her er nogle af de væsentligste forskelle mellem de to:

Tidsperioden:

 • Realisme opstod i det 19. århundrede som en reaktion på romantikkens idealiserende tendenser. Den fokuserede på nøjagtig skildring af hverdagen og samfundet, især inden for maleri og litteratur.

 • Socialrealisme udviklede sig som en gren af realisme i det tidlige 20. århundrede og var mere specifikt engageret i at fremhæve sociale og politiske spørgsmål. Den var ofte et svar på de dramatiske samfundsændringer og politiske begivenheder i den periode.

Fokus:

 • Realisme stræbte mod at skildre virkeligheden i bred forstand, og dens værker kunne variere fra landskabsmalerier til portrætter og skildringer af dagliglivet. Realistiske værker kunne have et bredt spektrum af emner.

 • Socialrealisme var mere fokuseret og specifikt rettet mod at beskrive og kritisere sociale og politiske uretfærdigheder. Dens primære fokus var at portrættere arbejderklassens kamp, fattigdom, undertrykkelse og politiske konflikter.

Formål:

 • Realisme stræbte efter at portrættere virkeligheden i sin enkleste form, uden nødvendigvis at påtage sig en aktiv rolle i at ændre den.

 • Socialrealisme var mere aktiv og ønskede at skabe bevidsthed om og ændre sociale forhold. Den havde et tydeligt politisk budskab og opfordrede læseren til at tage stilling til at skabe forandring.Danske malere inden for socialrealismen: 

 • Laurits Andersen Ring
  Malede blandt andet maleriet “Når toget ventes" (Jernbaneoverkørsel ved Roskilde Landevej) i 1913.

 • Hans Andersen Brendekilde
  Malede blandt andet maleriet “Udslidt” i 1889.


 • Erik & Frants Henningsen
  Malede blandt andet maleriet “En begravelse” i 1883.

 • Jens Birkholm
  Malede blandt andet maleriet “Ved sengetid i herberget” i 1901.


 • Axel Jørgensen
  Malede blandt andet maleriet: “Den farende Sanger synger i Krohaven"  i 1911.Andre spændende ismer:

 • Kubisme
  En kunstform hvor kunstnere benytter sig af geometriske figurer i deres billeder. Ofte er der flere vinkler i billederne på samme tid i stedet for blot én.

 • Ekspressionisme
  Ekspressionisme er en kunstform, hvor kunstnere portrætterer deres følelser og tanker ved hjælp gennem farver, former og billeder. Ofte er der tale om stærke farver, mærkelige former og billeder, der ikke ligner noget fra virkeligheden.

 • Eksistentialisme
  Eksistentialisme er en retning inden for filosofi. Den handler om menneskets eksistens og “væren i verden”. Der har gennem historien altid været eksistentielle spørgsmål blandt mennesker. Mange eksistentielle opblomstrede især efter Anden Verdenskrig.

 • Nationalisme
  Nationalismen er opfattelsen af, at verden er opdelt af forskellige nationer, som har hvert deres folk. Folket har fælles identitet, historie, sprog og kultur.

 • Poststrukturalisme
  Poststrukturalismen er en videreudvikling af strukturalismen. Den blev indledt af en schweizisk lingvist kaldet Ferdinand de Saussure. Poststrukturalismen gjorde op med strukturalismens idé om, at alt viden om verden skulle være statisk, men satte i højere grad sprogets betydning i fokus.

 • Minimalisme
  Minimalisme omtales ofte i billedkunst, musik og dansk. Minimalisme er en kunstform, hvor man bruger færre udtryksformer til at udtrykke sig. Mottoet er “less is more”.Andre spændende perioder:

 • Oplysningstiden
  Oplysningstiden er en periode fra ca. 1690 til ca. 1780. Her så man en udvikling af forståelsen for menneskerettigheder, demokrati og ytringsfrihed. Flere begyndte at stille spørgsmålstegn ved kongens og kirkens magt.


 • Romantikken
  Romantikken er en periode fra 1802 til 1850. Perioden startede ved digtet "Guldhornene" fra 1802. Romantikken kendetegnes for at være præget af fremgang. På trods af nederlag og økonomisk krise lykkedes det at skabe en positiv og romantisk stemning.

 • Det Moderne Gennembrud
  Det Moderne Gennembrud er en periode fra cirka 1870 til 1890. Perioden er karakteriseret ved et opbrud inden for litteraturen, kunsten og kulturen, som før lå under for en illusorisk idealisme og dominerende kristenkultur.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej jeg hedder Rebecca og jeg skriver artikler her på GoTutors hjemmeside. Til dagligt læser jeg en kandidat i sprogpyskologi, og jeg har en bachelor i kommunikation og psykologi. Jeg interesserer mig for strategisk formidling og psykologiske emner, og jeg håber at i kan få ny viden og gode råd fra mine indlæg!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90