Hvad er minimalisme?

Af Cathrine Noer Hjorth 11-09-2022
Hvad er minimalisme?

Less is more

I et skolesammenhæng bliver fænomenet minimalisme oftest anvendt i fagene Billedkunst, Musik og Dansk. Ordet minimalisme kommer af at benytte færre udtryksformer til at udtrykke sig indenfor kunsten eller i litteraturen. Deraf er minimalismens motto ”Less is more”, eller på dansk, ”mindre er mest”. Indenfor kunsten, anvender kunstneren en minimalistisk tilgang til at udtrykke sig, og den der iagttager kunsten har derfor fri adgang til sin fantasi og egen analyse af den slags kunst, eller i de litterære tekster. Kunst er mange ting, både malerier, billeder, skulpturer mv., men også gennem litteraturen har mennesket altid udtrykt sig. Minimalismen er en måde hvorpå, mennesket har lært at udtrykke det mest essentielle over for omverdenen på den mest simple og korteste måde. Derved rummer den plads til potentialet for at vokse sig til noget større og mere betydningsfuldt.

 

Hvornår opstod minimalismen?

Minimalismen opstod for første gang i USA indenfor den modernistiske kunst i 1960’erne. Den kendte forfatter, Ernest Hemingway, er berømt for sin minimalistiske tilgang til sine værker. Selvom minimalismen var udbredt i USA, kom den dog først til Danmark i 1990’erne.

 

Indenfor litteraturen er de kendte danske forfattere blandt andet Helle Helle, Thøger Jensen, Solvej Balle, Hans Jørgen Nielsen og Charlotte Stengaard m.fl.

 

Den minimalistiske kunst

Indenfor den kunstneriske verden, er formen på kunsten så simpel og enkel som mulig. Der er ikke nødvendigvis en mening med denne form for kunst. Det er en kreation der har til formål at være unik og smuk i iagttagerens øjne. Denne kreation er fuldstændig tømt for unødvendige former og strukturer, men er forsimplet, og skal ses som den er og ikke for andet end det man ser.

 

Den minimalistiske litteratur

Indenfor litteraturen er forfatterens formål at give læseren de allerhøjst nødvendige informationer i teksten. Tekstens indhold og mening er derfor op til læseren, som har frit adgang til sin egen analyse. På denne måde, bliver modtageren bliver bragt i spil og involveret. Mottoet ”Less is more” er derfor et anliggende mellem modtager og den givne kunst eller litteratur. Denne stilart er karakteriseret ved at gøre formen eller sproget på teksten så simplificeret og forenklet som muligt. Der bliver oftest anvendt relativt korte sætninger og færre tillægsord end i andre litterære tekster. Som læser, kan man ønske at få uddybet tekstens mening, og man bliver derfor tvunget til at blive engageret i teksten og reflektere over de få informationer man får. Da en minimalistisk tekst ofte efterlader meget til fantasien, bliver læseren fritstillet til at bruge sin egen frie fantasi og analyse. Af denne grund, har denne form for litteratur oftest den modsatte virkning end man skulle tro, i form af, at færre informationer giver læseren endnu mere at forholde sig til. Læseren har den enestående muligheden for selv at skabe, rekonstruere, danne og forme teksten, så den bliver meningsfuld for den enkelte person.

 

Al subjektivitet er væk

Fortælleren er ofte anonym, og fungerer lidt som fluen på væggen. Det vil sige, at hændelserne bliver fortalt som om, at fortælleren er en usynlig tilskuer der, objektivt fortæller hvad der sker i teksten. Her fylder dialogen mellem forskellige karakterer mere end beskrivelsen af deres følelser og tanker. Det er de talte ord der udveksles mellem karaktererne der er vigtigst for læseren. Derfor bliver der sat fokus på alt det usagte og læseren blive fordybet i at læse mellem linjerne for at forstå konteksten og den komplekse betydning i den simple dialog.

 

Den minimalistiske litteratur rummer oftest dagligdagens trivielle, men realistiske, begivenheder. Teksterne kredser ofte om begivenheder, der som udgangspunkt ikke er af betydning, men alligevel kan ende med at få stor betydning, hvis man læser mellem linjerne. Sproget fokuserer ikke nødvendigvis på selve handlingen, men mere på de små detaljer som kan være med til at give handlingen stor betydning. På denne måde bliver læseren en aktiv deltager, da det man selv må vurdere hvad budskabet med teksten var.

 

Den minimalistiske livstil

Siden 1990’erne, er der mange danskere der har valgt at leve efter minimalismens motto ”Less is more”. Tilhængere af den minimalistiske livsstil er meget bevidste over hvordan mennesker, som individer, udtrykker dem selv til omverdenen og hvilke/hvor mange udtryksformer de bruger. Spørgsmål som en minimalist ville tænke meget over kunne, for eksempel, være:

  • Hvem er vi som mennesker?
  • Hvordan viser vi hvem vi er?
  • Hvad har vi tilegnet os, både af materielle goder og personlige egenskaber?

 

Minimalistisk indretningskunst

Minimalisme er også et stort fænomen indenfor indretningskunst, specielt i Danmark. Kendetegnene for den minimalistiske indretningskunst er rene linjer, få møbler og betydningsfulde dekorationer som repræsenterer beboeren som menneske. Ifølge denne tankegang, er formålet at lære en selv bedre at kende, men også at kunne udtrykke akkurat det man kan stå inde for og rumme som person.

 

Need-to-have vs Nice-to-have

Uanset hvor minimalismen findes, om det er litteraturen, kunsten, musikken eller som livsstil, så er tanken bag filosofien, at man skal være i stand til at skelne mellem Need-to-have og Nice-to-have. Oversæt til dansk betyder disse udtryk hhv. ”Godt-at-have” og ”Brug-for-at-have”. En minimalistisk livsstil kan derfor være et forsøg på et opgør med forbrugersamfundet. Det vil sige, at minimalister kan mene at der generelt er en overflod af forbrug i samfundet, og minimalisme er et forsøg på at minimere ens eget forbrug. Dette sker ved at mærke efter og skære helt ind til benet, om hvad der dejligt at have og hvad der er en nødvendighed. Dette kan selvfølgelig se meget anderledes ud for hvert menneske og derfor er der ikke en fast definition på hvad præcist der er need-to-have og nice-to-have.

 

At være minimalistisk er en måde at udtrykke sig på som menneske, om det der kommer en ved i livet, og som er relaterbart i dagligdagen. Det er derfor de helt personlige og bevidste valg om hvad der repræsenterer det enkelte menneske, som er formålet.

Mød forfatteren:

Billede af

Cathrine er tekstforfatter og underviser hos GoTutor. Cathrine har en baggrund som historieudvikler, skribent og underviser og har i mange år været med til at løfte selvtilliden for GoTutors elever. Cathrine er uddannet cand.mag. i engelsk med tilvalg i historie fra Københavns Universitet, og har under sine studi...

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Lærernes dag: Hurra for alle verdens undervisere
Lærernes dag: Hurra for alle verdens undervisere

Det er en helt særlig dag i Danmark! Vi fejrer nemlig en række mennesker, som gør en helt speciel in...

Ruben Samuel Sørensen 05-10-2019
Pause og planlægning
Pause og planlægning

Du sidder midt i læsningen op til din mundtlige dansk eksamen. Du er presset, og du syntes efterhånd...

Ruben Samuel Sørensen 16-06-2016
Der var engang hvor…
Der var engang hvor…

… Gymnasiet var skarpt opdelt mellem sproglige og matematiske studenter. Dengang skulle man altså al...

Ruben Samuel Sørensen 30-08-2016
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90