Synopsis/synopse skabelon: En guide

Af Rebecca Rasmussen 18-12-2023
Synopsis/synopse skabelon: En guide

En synopsis er en kort og præcis opsummering af en større tekst eller et større projekt. Det er en essentiel del af mange akademiske opgaver, hvor det er vigtigt at kunne kommunikere det væsentligste på en kort og præcis måde. En synopsis skabelon kan være en hjælp til at strukturere og organisere ens tanker og idéer, så man kan præsentere dem på en overskuelig måde.

En veludført synopsis skal indeholde en kort introduktion, en oversigt over problemet, en beskrivelse af metoden, en gennemgang af resultaterne og en konklusion. Det er vigtigt, at man holder sig til en klar struktur og undgår at afvige fra emnet.

En god synopsis skabelon bør indeholde de vigtigste elementer af ens projekt eller tekst. Dette kan inkludere:

  • En introduktion til emnet

  • En beskrivelse af ens forskningsspørgsmål og hypoteser

  • En gennemgang af ens metode og dataindsamling

  • En analyse af ens resultater 

  • En konklusion

En skabelon kan hjælpe med at sikre, at man ikke overser nogle vigtige elementer og at ens synopsis er struktureret og let at følge.Formålet med en synopsis

Formålet med en synopsis er at give en kort oversigt over et større projekt eller en større opgave. Det kan være en opgave på en uddannelse eller et større projekt på arbejdet. En synopsis kan også bruges som en form for projektbeskrivelse, hvor man kort og præcist beskriver, hvad projektet går ud på, og hvad man ønsker at opnå.

En synopsis er også en god måde at få feedback på sit projekt eller sin opgave. Ved at give en kort oversigt over projektet eller opgaven, kan man få feedback på, om man er på rette vej, eller om man skal rette sin retning eller tilgang.

En god synopsis skal være kort og præcis, og den skal give læseren en god forståelse af projektet eller opgaven. En synopsis skal være 3-5 sider lang, gem længere interssante detaljer til den mundtlig eksamen. Det er vigtigt at tænke over, hvem læseren er, og hvad der er vigtigt for læseren at vide. Det kan også være en god idé at bruge visuelle hjælpemidler som tabeller eller grafer for at gøre det lettere at forstå projektet eller opgaven.Oversigt over emne

En god synopsis skal indeholde de vigtigste punkter og give læseren en idé om, hvad opgaven handler om.

En typisk synopsis skabelon består af følgende elementer:Titel

Titlen skal være kort og præcis og give en idé om, hvad opgaven handler om.Formål

Formålet med opgaven skal beskrives kort og præcist. Det er vigtigt at gøre det klart, hvorfor opgaven er vigtig og relevant.Problemformulering

Problemformuleringen skal beskrive det problem eller spørgsmål, som opgaven forsøger at besvare. Det er vigtigt at formulere problemet klart og præcist.

Problemformuleringen er en vigtig del af enhver synopsis, da den definerer problemet og danner grundlaget for hele projektet. Det er her, man beskriver, hvad man vil undersøge, og hvorfor det er relevant.

En god problemformulering skal være præcis og specifik, så man undgår at træde ind på et for stort emneområde. Det er også vigtigt, at problemformuleringen er realistisk og mulig at besvare inden for den givne tidsramme.

Man kan med fordel benytte sig af forskellige metoder til at formulere sin problemstilling. En populær metode er PICO-modellen, hvor man besvarer spørgsmål om Patient/Problem, Intervention, Comparison og Outcome.

En anden metode er at benytte sig af den såkaldte "5W+H"-model, hvor man besvarer spørgsmål om Who, What, Where, When, Why og How.

Uanset hvilken metode man vælger, er det vigtigt at huske på, at problemformuleringen er det første skridt i sin synopsis og derfor bør lægges stor vægt på.Metode

Metoden beskriver, hvordan opgaven er blevet udført. Det kan eksempelvis være beskrivelse af dataindsamling, analysemetoder og teoretisk tilgang. Når man skriver metodeafsnittet, er det vigtigt at beskrive metodologien så klart og præcist som muligt. Det er også vigtigt at overveje, om der er alternative metoder, der kunne have været anvendt, og at argumentere for, hvorfor den valgte metode er den bedste til at besvare problemstillingen.

Samtidig er det vigtigt at være kritisk over for metodens begrænsninger og at diskutere eventuelle usikkerheder og fejlkilder. Dette vil øge læserens tillid til resultaterne og konklusionerne.Resultater/Analyse

Resultaterne beskriver de vigtigste resultater af opgaven. Det er vigtigt at beskrive resultaterne klart og præcist.Konklusion

Konklusionen er en kort opsummering af opgavens vigtigste resultater og konklusioner. Det er vigtigt at konklusionen er kort og præcis, og at den besvarer problemformuleringen.

En god synopsis skabelon er en vigtig del af enhver skriftlig opgave, og det er vigtigt at bruge tid på at udarbejde en god synopsis.Perspektivering

Vis at din undersøgelse eller opgave er relevant i et større billede. Perspektiveringen kommer til sidst i din opgave.Diskussion

Her diskuteres resultaterne og deres betydning i forhold til problemstillingen.Sekundære Kilder

Når man skriver en synopsis, er det vigtigt at have adgang til sekundære kilder, som kan hjælpe med at uddybe emnet. Sekundære kilder kan være faglige artikler, fagbøger og online ressourcer.Faglige artikler

Faglige artikler er en vigtig kilde til information, når man skriver en synopsis. Disse artikler er skrevet af eksperter på området og kan give en dybere forståelse af emnet. Det kan være en god idé at søge efter artikler fra anerkendte tidsskrifter og publikationer.Fagbøger

Fagbøger kan også være en god kilde til information. Disse bøger er skrevet af eksperter på området og kan give en omfattende og dybdegående forståelse af emnet. Det kan være en god idé at søge efter bøger fra anerkendte forlag og forfattere.Online ressourcer

Online ressourcer kan være en hurtig og nem måde at finde information på. Der findes mange forskellige typer af online ressourcer, såsom databaser, encyklopædier og hjemmesider. Det er vigtigt at være opmærksom på kilden og sikre sig, at informationen er pålidelig og troværdig.

Det er vigtigt at huske på, at sekundære kilder kun skal bruges som supplement til primære kilder, såsom interviews og observationer. Det er også vigtigt at være kritisk over for de sekundære kilder og vurdere deres pålidelighed og relevans.

For at skrive en god synopsis er det vigtigt at have en struktureret tilgang. En populær metode er at følge en skabelon, der sikrer, at alle relevante punkter bliver dækket.


Det er vigtigt at huske på, at skabelonen kun er en vejledning, og at den kan tilpasses til den konkrete opgave. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at metoden kan variere afhængigt af fagområdet og den konkrete problemstilling.

Synopsis er et værktøj, der hjælper forfattere med at opsummere deres arbejde på en kort og præcis måde. Det er en vigtig del af enhver skriveproces, da det giver mulighed for at kommunikere vigtige oplysninger på en effektiv måde.

En af fordelene ved at bruge en synopsis skabelon er, at den hjælper forfatteren med at organisere ens tanker og ideer. Dette gør det lettere at skrive en sammenhængende og logisk synopsis, der er nem at forstå for læseren.

En anden fordel ved at bruge en synopsis skabelon er, at den kan hjælpe forfatteren med at identificere eventuelle huller. Ved at tvinge forfatteren til at opsummere ens arbejde på en kort og præcis måde, kan man lettere se, hvor der mangler information eller hvor der er behov for yderligere udvikling.

Det er også vigtigt at huske på, at en synopsis ikke er det samme som en fuld rapport. En synopsis skal være kort og præcis, og kun indeholde de vigtigste oplysninger. Det er op til læseren at beslutte, om de ønsker at læse den fulde rapport.

Samlet set kan en synopsis skabelon være en stor hjælp, når man skal skrive en akademisk rapport eller opgave. Det kan hjælpe med at sikre, at man dækker alle de nødvendige emner, og at man præsenterer dem på en logisk og sammenhængende måde.

Selvom skabelonen er en god start, er det vigtigt at huske på, at det er en skabelon og ikke en fast formel. Forskellige projekter kan kræve forskellige tilgange og strukturer. Derfor er det vigtigt at tilpasse skabelonen til det specifikke projekt og ikke blindt følge den.Referencer og litteraturliste

Når man skriver en synopsis, er det vigtigt at have styr på sine referencer. Referencer er de kilder, man har brugt til at underbygge sine argumenter og påstande i sin synopsis.

Det er vigtigt at have en klar og overskuelig liste over ens referencer, så man nemt kan finde dem igen, hvis man skal bruge dem senere i sin opgave. En måde at organisere sine referencer på er ved at bruge en tabel.

En tabel kan indeholde informationer som forfatter, titel, udgivelsesår, udgiver og sidetal. Det er også en god idé at angive, hvilken type reference der er tale om, fx en bog, en artikel eller en hjemmeside.

En anden måde at organisere sine referencer på er ved at bruge et referencelisteværktøj som fx EndNote eller Zotero. Disse værktøjer gør det nemt at indsætte referencer i sin synopsis og at oprette en referenceliste bagefter.

Det er vigtigt at huske på at angive korrekt kildehenvisning i sin synopsis. Dette kan gøres ved at angive forfatter og sidetal i parentes efter citatet eller den påstand, man ønsker at underbygge.

Ved at have styr på sine referencer og kildehenvisninger kan man sikre sig, at ens synopsis er velunderbygget og troværdig.

Ved at følge en synopsis skabelon kan man sikre sig, at man dækker alle de nødvendige emner og præsenterer dem på en logisk måde.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej jeg hedder Rebecca og jeg skriver artikler her på GoTutors hjemmeside. Til dagligt læser jeg en kandidat i sprogpyskologi, og jeg har en bachelor i kommunikation og psykologi. Jeg interesserer mig for strategisk formidling og psykologiske emner, og jeg håber at i kan få ny viden og gode råd fra mine indlæg!

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90