Perspektivering - en guide

Af Laura Norén 14-06-2023
Perspektivering - en guide

Hvad er en perspektivering og hvordan skriver du sådan én? Du sidder og laver en opgave, du har din komposition - indledning, analyse, diskussion, konklusion og hov, perspektivering? Hvordan gør jeg lige det? Du kan læse mere om hvordan du opbygger en god opgave her. Sidder du og er ved at lave en opgave og mangler din perspektivering, men hvordan er det lige sådan én ser ud? Læs med her og få gode tips og tricks til hvordan du laver en god perspektivering, der lige kan give den sidste krølle, så din opgave står knivskarpt. 

Sidder du, som mange andre, og er i tvivl om hvordan man bedst sætter opgaver op, så kan GoTutor hjælpe. Vi har gennemgange af opgaveskrivning både på dansk men også på engelsk. Hvis du vil have opfrisket din viden omkring opgaveskrivning på engelsk, kan du læse med i vores opslag omkring vigtige begreber når du skriver en god stil på engelsk. Hvis du blot lige sidder og er i tvivl om hvordan du laver en perspektivering, kan du læse med her og få et overblik over perspektivering i opgaveskrivning. 


Hvad er en perspektivering?

En perspektivering handler om at gøre din opgave, eller undersøgelse relevant i et større billede. En perspektivering kommer til sidst i din opgave, det er altså det allersidste, du skal skrive, og det er her du kan sætte emnet af din opgave i et større perspektiv. Din perspektivering har den opgave, at den skal indfange dit emne og sætte det i et større perspektiv - heraf perspektivering. En god perspektivering gør dit emne til del af et større problem, morale eller livssyn. Med en perspektivering kan du også få et dybere indblik i de temaer du i din opgave skriver om. 


Hvorfor skal jeg skrive en perspektivering?

Med en perspektivering, kan du gøre dit emne relevant på andre områder end blot det isolerede emne, du skriver om. Det er ikke altid et krav, at der skal være en perspektivering i din opgave, men det er en god måde, hvorpå du kan inddrage dine pointer fra diskussionen i din opgave og sætte dit emne under et mere generelt og bredere syn. Formålet med din perspektivering kan både være at forklare hvorfor dit emne er interessant og værd at undersøge, men du kan også lave din perspektivering med det formål at lede til flere og dybere undersøgelser af dit emne. Din perspektivering kan dog også have til formål at sætte dine resultater i en mere samfundsmæssig og relaterbar kontekst, hvilket leder til at din opgave bliver relevant i et nyt lys. 


Hvordan ser en perspektivering ud?

Når du skal skrive din perspektivering, skal du huske på at den afrunder dit emne og herefter bringer emnet ind i et større, verdens relevant perspektiv. Perspektiveringer kan laves forskelligt, alt efter hvad du skriver om, dog vil de ofte tage udgangspunkt i de pointer du kommer med i din diskussion og bringe disse pointer ind i en større diskussion der er relevant for andre ting end blot din egen undersøgelse/opgave. Hvis din opgave inkluderer en problemformulering, vil det være en god idé at tage udgangspunkt i den og i din konklusion og ud fra dette se på om du kan finde større sammenhænge, der giver mening i forhold til dit emne.


Hvad kan jeg perspektivere til i min opgave?

Alt efter hvad du skriver om, kan perspektivering gå i forskellige retninger. Derfor er det vigtigt at du tager hensyn til din problemformulering, diskussion og konklusion, når du skriver din perspektivering. Dog er der nogle generelle emner du kan overveje i forbindelse med din perspektivering. Din perspektivering kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende perspektiver:

 • Verdenssyn

 • Økonomiske forhold

 • Sociale forhold

 • Strukturelle forhold

 • Akademiske sammenhænge

 • Nye/dybere undersøgelser i samme genre

Husk dog på at din perspektivering altid skal tage udgangspunkt i din egen opgave. Din perspektivering skal altså stadig have grund i din egen undersøgelse, og derfor skal det du vælger at perspektivere til, være relevant for din undersøgelse, og give mening i forhold til din egen opgave. 


Hvordan skal man starte en god perspektivering?

Det kan nogle gange være svært helt at vide hvordan man lægger ud, når man skal skrive et nyt afsnit i sine opgaver. En god perspektivering tager som sagt udgangspunkt i de ting du allerede har skrevet, derfor er det en god idé at starte din perspektivering ud som en efterfølgelse af din konklusion. Derfor er en god huskeregel, at lave din perspektivering som en udvidelse eller forlængelse af din konklusion og en opfølgning på de spørgsmål, der rejste sig i din diskussion. Hvis du husker på dette, når du skriver din perspektivering, er du sikker på at du kommer godt rundt om emnet, samt at din perspektivering stadig forholder sig til din egen opgave og opdagelser. 


Hvilke slags opgaver kræver en perspektivering?

Det er ikke alle slags opgaver, der har krav om perspektiveringer. Ofte vil der i opgave dispositionen stå, hvorvidt du skal inkludere en perspektivering. Dog er der nogle generelle områder hvor det kan være hensigtsmæssigt at inkludere perspektivering for at skabe en relevans og en sammenhæng i forhold til dit emne. Der hvor vi ofte støder på perspektiveringer er eksempelvis:

 • Akademiske undersøgelser/opgaver 

 • Analyser af tekster - eksempelvis i dansk

Dette er nogle af de områder hvor der oftest vil være krav om perspektivering. En perspektivering tillader dig også at gå lidt mere personligt ind i analysen, fordi det er her du kan inkludere andre refleksioner og spørgsmål omkring dit emne, som du ikke har svaret på gennem din opgave. En perspektivering tillader dig på samme tid, at få sat gang i flere overvejelser omkring andre undersøgelser/metoder, man kunne bruge, i forhold til dit emne. 


Eksempler på perspektivering

Det kan være lidt svært at lave uddybende eksempler på perspektiveringer, idet en perspektivering netop skal forholde sig til den individuelle opgave og trække generelle perspektiver ind, der er relevante for den individuelle opgave. Dog kan det altid være en hjælp, hvis man ved hvordan man skal starte. Derfor kommer der her nogle eksempler på, hvordan du kan starte din perspektivering, det kan du få inspiration fra, og så er du allerede godt i gang med skriveriet. Eksempler på perspektiveringer kunne lyde som følger:

 • På baggrund af denne konklusion, ville det være relevant at dykke dybere ned i spørgsmålet om hvorvidt…

 • Med tanke på disse resultater rejser der sig spørgsmål omkring…

 • I relation til netop dette problem, kunne der sættes spørgsmål til det generelle syn på… med henhold til resultaterne præsenteret i denne opgave kunne set overvejes hvorvidt dette problem er større end blot hvad fremvises i denne kontekst… 

 • I forbindelse med denne konklusion, kunne der drages paralleller mellem denne kontekst og …

 • I relation til sin kritik af … viser denne tekst sig som et eksempel på den generelle syn på… i sin tid

 • Denne konflikt er til stadighed relevant, hvis vi overvejer det generelle syn på…


Hvornår skal perspektivering komme i min opgave

Nu har vi fået styr på hvordan du muligvis skal indlede din perspektivering, men hvornår skal den så være i opgaven? Som tidligere nævnt, er perspektivering det sidste i din opgave, idet det er her fokus skifter fra din isolerede problemstilling/analyse/undersøgelse, til det generelle blik. Nogle gange kan perspektivering slåes sammen med konklusionen og nogle gange skal den stå for sig selv. Dette varierer dog og er derfor noget der ofte vil fremgå af din opgave disposition. Du kan bruge din perspektivering som en god afslutning på opgaven hvor emnet bliver samlet op og det generelle perspektiv kan give en dybere forståelse for emnet så du på denne måde sikrer at både din lærer kan se at du har forstået emnet og for at du selv kan sikre dig en god forståelse for emnet. 


Hvad gør din perspektivering interessant?

Det kan godt være svært helt at vide hvad du skal skrive i din perspektivering. Måske sidder du også og overvejer hvordan din perspektivering fanger læseren bedst muligt. Dog er der nogle tips og tricks til den gode perspektivering, så du ved hjælp af disse, kan få skrevet den helt perfekte perspektivering til din opgave. De næste par afsnit handler om spørgsmål, du kan overveje inden du starter på din perspektivering. 


Perspektivering i dansk

Hvis du skriver en perspektivering som en del af en opgave i dansk, kan du med fordel sætte din analyses pointer eller resultater op mod andre tekster med samme temaer som din egen tekst. Hvis du gør dette, kan du sørge for, at din perspektivering giver din opgave en relevans i forhold til dit emne.  


Perspektivering i akademiske opgaver og undersøgelser

Når du skriver en perspektivering i en akademisk undersøgelse, kan det være godt at overveje hvilke andre undersøgelser der kunne laves om dit emne, baseret på dine resultater. Til forskel for dansk perspektivering, vil der i en højere akademisk kontekst ofte inkluderes en masse overvejelser omkring din metode og hvordan dine resultater og metoder hænger sammen. Det er også i denne del af din opgave, at du kan forklare hvorfor din undersøgelse er interessant for verden, og hvorfor den er værd at se på. Derfor er en perspektivering i akademiske tekster super god til at give dit emne relevans og til at inkludere dine refleksioner over videre arbejde inde for emnet. 


Det korte af det lange ved perspektiveringer

Dette var altså en gennemgang af, hvordan du bedst muligt skriver en perspektivering. Det vigtigste du skal tage med dig fra denne gennemgang er, at din perspektivering fungerer som et generelt perspektiv på det emne, du skriver om. Din perspektivering skal altså indledende forholde sig til dine egne resultater og konklusion og derefter forholde sig til nogle mere generelle syn, der er relevante for dit emne. Forhåbentlig har denne gennemgang gjort dig helt klar til at give dig i kast med perspektiveringen. Rigtig god fornøjelse! 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Derfor er samarbejde en fordel
Derfor er samarbejde en fordel

Samarbejde kan på den ene side være noget af det mest givende, men også noget af det allermest...

Ruben Samuel Sørensen 29-03-2016
Læringsstile - hvad er det?
Læringsstile - hvad er det?

Vi er alle sammen forskellige. Det hører vi tit. Men det er ikke en selvfølge for os alle sammen, at...

Caroline Dreyer 29-12-2021
Motivation til afleveringer: Sådan motiverer du dig selv!
Motivation til afleveringer: Sådan motiverer du dig selv!

Det kan være svært at finde en motivation til afleveringer frem. Du skal også nå at læse historie, s...

Ruben Samuel Sørensen 27-10-2019
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90