Sætningsanalyse på tysk - hvordan fungerer det, og hvorfor skal du bruge det?

Af Mette Carøe Jensen 13-05-2023
Sætningsanalyse på tysk - hvordan fungerer det, og hvorfor skal du bruge det?

Sætningsanalyse på tysk er analysen af, hvad en sætning består af, brudt ned i enkelte led, der kan identificeres. Du kender måske sætningsanalyse fra danskfaget, med grundled, udsagnsled, nexus og alt det andet, der især på dansk benyttes til kommatering. På tysk benyttes de også til kommatering, men vigtigst er sætningsanalysen på tysk din bedste ven, når du skal identificere, hvilken kasus på tysk du skal bruge på tysk! Nogle led skal nemlig altid bøjes i den samme kasus, hvilket kan være en god huskeregel, hvis man ligesom mange andre kæmper lidt med den tyske grammatik. 

I dette indlæg ønsker vi at give et overblik over de forskellige sætningsled, hvordan de identificeres, om de har fast kasus, hvilket led der har hvilket symbol m.m., så du er næsten garanteret at være ekspert efter endt læsning!


Hvad er et sætningsled på tysk?

En sætning består ret beset af en række led, oftest minimum et verballed og et grundled, som står mellem to punktummer, og beskriver en handling eller process. I en sætningsanalyse kigger man på en sætning, og sætter forskellige tegn under, der indikerer, hvilket led der er tale om. De fleste af disse led har samme regler på tysk og dansk, og kan identificeres ved at stille sig selv nogle spørgsmål, mens man kigger på sin sætning. Nedenunder har jeg samlet dem, jeg mener er essentielle at kende og dem, der altid bøjes i samme kasus. Dem, vi kommer til at snakke om er følgende:


 1. Verballed

 2. Grundled

 3. Genstandsled

 4. Hensynsled

 5. Subjektsprædikat - ofte kendt som omsagnsled til grundled

 6. Objektsprædikat - ofte kendt som omsagnsled til genstandsled1. Verballed på tysk. 


Hvad er verballed / udsagnsled på tysk?

Verballedet er sætningens handling, og er altid det, der er nemmest at finde først. Det består nemlig altid af et eller flere verber -  alle verber er eller hører til et verballed. 

Verballed (verber) skal som det eneste ikke bøjes efter kasus, men har deres helt egen bøjningsform alt efter hvilken type verbum, der er tale om. 

En sætning vil altid indeholde et verballed. 


Hvordan identificeres verballedet på tysk?

Verballed identificeres ved at finde verbet / verberne i sætningen. Dette kan gøres ret nemt ved at sætte at / jeg foran de forskellige ord, og se hvad der giver mest mening, i forhold til at skulle beskrive en handling, tilstand eller proces. Hvis man skal identificere det i en tysk sætning, er det fint hvis du oversætter sætnings til dansk først - det giver det samme udfald. 


Hvordan markeres verballedet på tysk?

Verballedet i en sætning markeres ved at sætte en bolle (O) under det / de ord. Det gøres nemmest på et stykke papir.


Eksempel på, hvordan man finder verballedet på tysk.

 • Ditte spiser en kage / Ditte isst einen Kuchen

Hvilket ord kan man sætte “jeg” eller “at” foran?

Foran “spiser” / “isst”

Altså er spiser / isst verballedet, og bør markeres med et O under.2. Grundled på tysk. 


Hvad er subjekt / grundled på tysk?

Subjektet er sætningens person / objekt, og findes oftest efter verballedet, fordi subjektet ganske enkelt er aktøren bag verballedets handling. Det vil altid være enten et personligt pronomen eller et navneord, der står som subjekt, og subjektet skal altid stå i nominativ på tysk. 

En sætning vil altid indeholde et subjekt. 


Hvordan identificeres grundled på tysk?

Subjektet identificeres ved at tage udgangspunkt i verballedet, og spørge sig selv “hvem” eller “hvad” der er aktøren bag handlingen. 


Hvordan markeres grundled på tysk?

Subjektet markeres ved at sætte kryds (X) under det ord, der er identificeret. 


Eksempel på, hvordan man finder grundleddet på tysk.

 • Ditte spiser en kage / Ditte isst einen Kuchen

Hvem / hvad spiser kage?

Det gør Ditte.

Altså er Ditte subjektet, og bør markeres med et X under.3. Genstandsled på tysk. 


Hvad er genstandsled / direkte objekt på tysk?

Genstandsleddet er sætningens 2. person / objekt, og findes oftest efter grundled og verballedet, fordi genstandsleddet beskriver en aktiv modtager af verballedets handling. Det vil altid være enten et personligt pronomen eller et navneord der står som genstandsled, og det skal altid stå i akkusativ på tysk. Det er ikke alle sætninger, der har et genstandsled - kun de, hvor en handling går “går ud over” en 3. part.


Hvordan identificeres direkte objekt på tysk?

Igen, ved at tage udgangspunkt i verballedet kan man spørge “hvem” eller “hvad” handlingen “går ud over”.


Hvordan markeres direkte objekt på tysk?

Genstandsleddet markeres ved at sætte en trekant (△) under.


Eksempel på, hvordan man finder det direkte objekt på tysk.

 • Ditte spiser en kage / Ditte isst einen Kuchen

Hvem eller hvad bliver spist?

Det gør en kage /  Kuchen

Altså er kage / Kuchen objektet, og bør markeres med en △ under.4. Hensynsled på tysk. 


Hvad er hensynsled / indirekte objekt på tysk? 

Hensynsleddet er sætningens passive modtager af verballedets handling, og det vil altid være enten et personligt pronomen eller et navneord, der står som hensynsled. Det er ikke alle sætninger, der har et hensynsled, kun de, hvor en handling er til / for nogen eller noget, hvor denne er passivt deltagende. Alle sætninger der indeholder et hensynsled skal have et genstandsled.

Hensynsled står altid i dativ på tysk


Hvordan identificeres indirekte objekt på tysk? 

Man kan ofte identificere hensynsled ved at se, om subjektets handling er til, for eller på anden måde noget der gives til nogen. 


Hvordan markeres indirekte objekt på tysk? 

Hensynsled markeres ved at sætte en firkant (⃞) under.


Eksempel på, hvordan man finder det indirekte objekt på tysk.

 • Karsten gav hunden en godbid / Karsten gab dem Hund ein Leckerli.

Subjekt gav genstandsleddet til hvem eller hvad?

Karsten (subjekt) gav hunden / Hund en godbid (genstandsleddet)

Altså er hunden / Hund det indirekte objekt, og bør markeres med en ⃞ under.5. Subjektsprædikat på tysk. 


Hvad er subjektsprædikat / omsagnsled til grundled på tysk?

Subjektsprædikatet i en sætning er et ord, der siger noget om det identificerede subjekts egenskaber eller identitet, og kan på tysk kun forekomme ved en af følgende verbers tilstedeværelse:

 • Sein → at være

 • Werden → at blive

 • Bleiben → at (for)blive

 • Heißen → at hedde / kaldes

 • Scheinen → at forekomme

Altså, hvis disse verber ikke forekommer i nogen form i en sætning, er der ikke et subjektsprædikat i sætningen. Det giver fin mening i forlængelse af reglen om, at man kan spørge, hvad bliver/er/kaldes/hedder/synes subjektet som, for at finde subjektsprædikatet. Et subjektsprædikat er ikke til stede i alle sætninger, og aldrig i sætninger, der også indeholder et direkte objekt.

Subjektsprædikatet er altid bøjet i nominativ kasus på tysk, ligesom subjektet som det fortæller noget, og er oftest et adjektiv eller et substantiv.


Hvordan identificeres omsagnsled til grundled på tysk?

Man kan identificere et subjektsprædikat ved at spørge sig selv “Hvad er/bliver/hedder/kaldes/osv. subjektet?” Man skal altså først have identificeret subjektet (X) i sætningen, før man kan bestemme subjektsprædikatet.


Hvordan markeres omsagnsled til grundled på tysk?

Subjektsprædikatet markeres med en bolle med et kryds i midten (⦻)


Eksempel på, hvordan man finder omsagnsled til grundled på tysk.

 • Han vil kaldes Viktor / Er wird Viktor heißen 

Heißen forekommer, så vi ved der kan være et subjektsprædikat. 

Subjektet Han / Er vil altså gerne kaldes noget - hvad? 

Han vil gerne kaldes Viktor.

Altså er Viktor her et subjektsprædikat. 6. Objektsprædikat på tysk. 


Hvad er objektsprædikat / omsagnsled til genstandsled på tysk?

Objektsprædikater er meget ligesom subjektsprædikatet, dog fortæller disse noget om objektets egenskaber eller identitet. Dette kan på tysk også kun forekomme, når særlige verber forekommer, og der er ikke mange af dem.

 • Nennen → at kalde

 • Taufen → at døbe

Så hvis disse verber ikke forekommer i nogen form, er der heller ikke noget objektsprædikat i sætningen. Også dette hænger fint sammen med tommelfingerreglen om, at man kan spørge hvad objektet kaldes/er/døbes/hedder m.m., for at finde objektsprædikatet. Objektsprædikatet vil altid stå i akkusativ kasus på tysk, ligesom genstandsleddet som det fortæller noget om, og er igen oftest et adjektiv eller substantiv.


Hvordan identificeres omsagnsled til genstandsled på tysk?

Man kan identificere objektsprædikatet ved at spørge “Hvad er/bliver/hedder/kaldes/osv. genstandsleddet?” Man skal altså først have identificeret subjektet (X) i sætningen, før man kan bestemme subjektsprædikatet.


Hvordan markeres omsagnsled til genstandsled på tysk?

Objektsprædikatet markeres med en bolle med en trekant indeni (⎊)


Eksempel på, hvordan man finder omsagnsled til genstandsled på tysk.

 • Kritikerne kalder bogen elendig / Kritiker nennen das Buch lausig 

Nennen forekommer, så vi ved der kan være et objektsprædikat.

Genstandsleddet (△) das Buch kaldes altså noget - hvad?

Den kaldes lausig.

Altså er lausig her et objektsprædikat.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90