Kasus på tysk – få en introduktion til de fire kasus på tysk

Af Mette Carøe Jensen 13-02-2023
Kasus på tysk – få en introduktion til de fire kasus på tysk

Kasus på tysk - hvad er det? Når man skal kommunikere på tysk, er det vigtigt at kende til fænomenet kasus og være skarp til at analysere sig frem til den rette bøjning, så ens sætning bliver grammatisk korrekt. 

Kasus er en bøjning, bruges til at indikere de forskellige sætningsled (grundled, genstandsled, hensynsled, mv.). Det betyder, at sætningsleddets bøjning skal stemme overens med den kasus, det står i.

Nogle sprog har kasus, mens andre ikke har. På dansk har vi ikke kasus, men det har de på tysk. De bruger det, når de skal bøje substantiver, numeralier pronominer og artikler.

 

Hvor mange kasus er der på tysk?

På tysk findes disse fire kasus: 

 • Nominativ bruges, når et sætningsled står som subjekt (grundled) eller subjektsprædikat (omsagnsled til grundled).

 • Akkusativ bruges, når et sætningsled står som direkte objekt (genstandsled) eller objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled).

 • Genitiv bruges ved ejefald.

 • Dativ bruges, når sætningsleddet står som dativobjekt (hensynsled).

Nu dykker vi ned i de forskellige kasus, så du ved, hvornår de bruges, og hvordan de ser ud.

 

Hvad er nominativ?

Nominativ indikerer, at et sætningsled står som subjekt, altså sætningens grundled og dén, der gør noget.

Der findes 4 nominativ-bøjninger, som bestemmes af substantivets køn og tal.

 

Eksempler på bøjning i nominativ 

Hankøn

(Ental)

Der Mann ist froh 

(Manden er glad)

Hunkøn

(Ental)

Die Frau ist müde 

(Kvinden er træt)

Intetkøn

(Ental)

Das Mädchen ist klug 

(Pigen er klog)

Flertal

Die Jungen sind schnell 

(Drengene er hurtige)

 Læs mere om nominativ på tysk her


Hvad er akkusativ?

Akkusativ bruges, når et sætningsled står som direkte objekt, altså som genstandsled – dét der bliver udsat for noget.

Der findes 4 akkusativ-bøjninger, som bestemmes af substantivets køn og tal.

 

Eksempler på bøjning i akkusativ

Hankøn

(Ental)

Der Mann hat einen Hund

(Manden har en hund)

Hunkøn

(Ental)

Die Frau isst eine Torte

(Kvinden spiser en tærte)

Intetkøn

(Ental)

Das Mädchen liest das Buch 

(Pigen læser bogen)

Flertal

Die Jungen lesen die Zeitungen

(Drengene læser aviserne)

Læs mere om akkusativ på tysk her

 

Hvad er genitiv?

Genitiv bruges, når et sætningsled indikerer et ejefald, altså at nogen ejer noget. 

Der findes 4 genitiv-bøjninger, som bestemmes af substantivets køn og tal.

 

Eksempler på bøjning i genitiv

Hankøn

(Ental)

Ich mag der Kuchen des Mannes

(Jeg kann godt lide mandens kage)

Hunkøn

(Ental)

Sie hört die Musik der Frau 

(Hun hører kvindens musik)

Intetkøn

(Ental)

Der Junge liest das Buch des Mädchens 

(Drengen læser pigens bog)

Flertal

Das Haus der Eltern 

(Forældrenes hus)

Læs mere om genitiv på tysk her

 

Hvad er dativ?

Dativ er den kasus, der bruges, når et sætningsled står som dativobjekt (hensynsled) - dvs. der gøres noget for.

Der findes 4 dativ-bøjninger, som bestemmes af substantivets køn og tal.

 

Eksempler på bøjning i dativ

Hankøn

(Ental)

Der Mann gibt dem Jungen einen Fußball 

(Manden giver drengen en fodbold)

Hunkøn

(Ental)

Der Sohn gibt der Mutter ein Geschenk 

(Sønnen giver moderen en gave)

Intetkøn

(Ental)

Sie gibt dem Mädchen einen Apfel 

(Hun giver pigen et æble)

Flertal

Der Lehrer gibt den Schülern ein Buch 

(Læreren giver eleverne en bog)

Læs mere om dativ på tysk her

 

Sådan finder du den rigtige kasus på tysk

Når man skal bøje efter kasus, er der to faktorer, som man skal kende: Sætningsleddets funktion og det nominale hovedords køn og tal.

Du finder den rigtige kasus ved at bruge disse to steps:

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktion

 • Find grundled, genstandsled, hensynsled mv.

 

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Er substantiverne ental eller flertal?

 • Er substantiverne maskulinum/hankøn, femininum/hunkøn eller neutrum/intetkøn?

 

Nu kan du bruge tabellen på billedet øverst til at bøje ordene rigtigt.

 

Eksempler på, hvordan du bøjer i kasus på tysk

Her kan du se eksempler på, hvordan du ud fra de to steps bøjer efter kasus.

 

Eksempel A

 • Manden spiser en kage

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Manden 

Subjekt 
(grundled)

Nominativ

spiser

Verballed 
(udsagnsled)

en kage

Direkte objekt 
(genstandsled)

Akkusativ

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Manden (Grundled bøjet i nominativ) er ental og maskulinum/hankøn – altså der Mann

 • En kage (Genstandsled bøjet i akkusativ) er ental og maskulinum/hankønn – altså einen Kuchen

 

=Løsning: Der Mann isst einen Kuchen

 

 

Eksempel 2

 • Pigerne giver drengen en gave

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Pigerne

Subjekt

(grundled)

Nominativ

giver

Verballed

(udsagnsled)

drengen

Dativobjekt

(hensynsled)

Dativ

En gave

Direkte objekt 
(genstandsled)

Akkusativ

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Pigerne (Grundled bøjet i nominativ) er flertal – Die Mädchen

 • Drengen (Hensynsled bøjet i dativ) er ental og maskulinum/hankøn – Dem Jungen

 • En gave (Genstandsled bøjet i akkusativ) er ental og neutrum/intetkøn – Ein Geschenk 

 

=Løsning: Die Mädchen gibt dem Jungen ein Geschenk

 

 

Eksempel 3

 • Sabine læser venindens bog

 

1. Analysér sætningen og bestem leddenes funktioner

Sabine

Subjekt

(grundled)

læser 

Verballed

(udsagnsled)

venindens bog

Direkte objekt + genitiv 
(genstandsled + ejefald)

Akkusativ + genitiv 

2. Bestem substantivernes køn og tal

 • Sabine er et navn og skal derfor ikke bøjes i kasus, men det har funktion som subjekt.

 • Venindens bog (genstandsled indeholdende et ejefald). Vi skal altså finde ud af, hvilket af de to substantiver, der skal bøjes i akkusativ, og hvilket, der skal stå i genitiv. Det vigtigste ord af de to er bog, for du kan spørge:  Hvad læser Sabine? En bog. Hun kan ikke læse venindens. Derfor er det bog, der skal stå i akkusativ. Bog er ental og neutrum/intetkøn – Das Buch

 • Venindens er ental og femininum/hunkøn og skal bøjes i genitiv – Der Freundin

 

=Løsning: Sabine liest das Buch der Freundin.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90