Hvad er en sætning? Grundled og udsagnsled

Af Ruben Samuel Sørensen 07-11-2022
Hvad er en sætning? Grundled og udsagnsled

Hvad er en sætning? En sætning består af et udsagnsled og som regel også et grundled, men en sætning kan faktisk bestå af op til otte forskellige led. En sætning er en selvstændighed enhed, som er betydningsbærende. I din danskundervisning er det vigtigt at have styr på dette.

 

Hvad er en sætning?

En sætning fortæller noget om en handling, proces eller tilstand og er det er det, som står mellem to punktummer. Der er altid et udsagnsled og oftest også et grundled, men det kan være implicit i udsagnsleddet. Udsagnsleddet fortæller hvad der bliver gjort, hvor grundleddet fortæller hvem der udfører handlingen.

 

Hvad er et sætningsled?

Sætningsled er de ord eller gruppe af ord, som udgør en sætning. En sætning kan nemlig bestå af mange led udover udsagnsled og grundled, bl.a. genstandsled og hensynsled.

 

Hvad er et udsagnsled?

Udsagnsleddet er det eller de ord der, i en sætning, beskriver en handling, en proces eller en tilstand. Fx synger eller skriver. Udsagnleddet er altså verbet i sætning, som kan være bøjet i enten nutid, datid, førnutid, førdatid eller bydeform.

 

En god måde at finde udsagnsleddet på er ved at sætte ordet jeg foran. I en sætningsanalyse sætter man (o) under udsagnsleddet. Fx

  • Ruben skrev et brev til sine bedste venner i Thailand.

 

I denne sætning er skrev udsagnsleddet, fordi det er et verbum bøjet i datid, og man kan sætte jeg foran. Udsagnsleddet fortæller altså hvad Ruben gjorde.

 

Hvad er et grundled?

Grundleddet er den som udfører handlingen. Det kn være personer, dyr eller ting.

 

Du finder grundleddet ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handlingen, altså passer foran udsagnsleddet.

I en sætningsanalyse sætter man (x) under grundleddet. Fx

  • Ruben skrev et brev til sine bedste venner i Thailand.

 

I denne sætning er Ruben grundleddet, fordi det er ham som udfører handlingen. Man kan altså spørge “hvem skrev et brev?” Det gjorde Ruben.

 

Når et verbum står i bydeform i en sætning, så er grundleddet understået og skjult i sætningen. Fx

  • Send det brev!

 

Her kan man altså ikke sætte "jeg" foran for at finde udsagnsleddet eller spørge på samme måde “hvem sendte brevet” for at finde grundleddet.

Mød forfatteren:

Billede af

Ruben er direktør og medejer af GoTutor. Ruben har en baggrund som underviser / lektiehjælper på HHX og universitetsniveau og har arbejdet i mange år som analysedirektør i marketingbranchen. At Ruben er en del af GoTutor skyldes hans ønske om at gøre en forskel for elever og give dem skoleglæde.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Ruben Samuel Sørensen 12-10-2022
Hvad er kort tillægsform på dansk?
Hvad er kort tillægsform på dansk?

I dansk grammatik findes der et begreb, der hedder kort tillægsform, som også går under navnet datid...

Signe Anna Bøe 04-11-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90