Hvad er en sætning? Grundled og udsagnsled

Af Elisabeth L. 07-11-2022
Hvad er en sætning? Grundled og udsagnsled

Hvad er en sætning? En sætning består af et udsagnsled og som regel også et grundled, men en sætning kan faktisk bestå af op til otte forskellige led. En sætning er en selvstændighed enhed, som er betydningsbærende. I din danskundervisning er det vigtigt at have styr på dette.

 

Hvad er en sætning?

En sætning fortæller noget om en handling, proces eller tilstand og er det er det, som står mellem to punktummer. Der er altid et udsagnsled og oftest også et grundled, men det kan være implicit i udsagnsleddet. Udsagnsleddet fortæller hvad der bliver gjort, hvor grundleddet fortæller hvem der udfører handlingen.

 

Hvad er et sætningsled?

Sætningsled er de ord eller gruppe af ord, som udgør en sætning. En sætning kan nemlig bestå af mange led udover udsagnsled og grundled, bl.a. genstandsled og hensynsled.

 

Hvad er et udsagnsled?

Udsagnsleddet er det eller de ord der, i en sætning, beskriver en handling, en proces eller en tilstand. Fx synger eller skriver. Udsagnleddet er altså verbet i sætning, som kan være bøjet i enten nutid, datid, førnutid, førdatid eller bydeform.

 

En god måde at finde udsagnsleddet på er ved at sætte ordet jeg foran. I en sætningsanalyse sætter man (o) under udsagnsleddet. Fx

  • Ruben skrev et brev til sine bedste venner i Thailand.

 

I denne sætning er skrev udsagnsleddet, fordi det er et verbum bøjet i datid, og man kan sætte jeg foran. Udsagnsleddet fortæller altså hvad Ruben gjorde.

 

Hvad er et grundled?

Grundleddet er den som udfører handlingen. Det kn være personer, dyr eller ting.

 

Du finder grundleddet ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handlingen, altså passer foran udsagnsleddet.

I en sætningsanalyse sætter man (x) under grundleddet. Fx

  • Ruben skrev et brev til sine bedste venner i Thailand.

 

I denne sætning er Ruben grundleddet, fordi det er ham som udfører handlingen. Man kan altså spørge “hvem skrev et brev?” Det gjorde Ruben.

 

Når et verbum står i bydeform i en sætning, så er grundleddet understået og skjult i sætningen. Fx

  • Send det brev!

 

Her kan man altså ikke sætte "jeg" foran for at finde udsagnsleddet eller spørge på samme måde “hvem sendte brevet” for at finde grundleddet.

Mød forfatteren:

Billede af Elisabeth L.

Jeg hedder Elisabeth og jeg vil så gerne undervise dig!

I min undervisning ønsker jeg at skabe et trygt og spændende læringsmiljø, hvor vi sammen kan finde glæden ved at lære gennem netop dine interesser og på en måde, der er skræddersyet til dig.

Jeg er lektiehjælper ved GoTutor, fordi jeg kende...

Læs mere om Elisabeth L.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Nr. 1 på Trustpilot

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Bliv bedre til at læse med film og serier
Bliv bedre til at læse med film og serier

Er det svært at holde modet oppe, når du skal kæmpe dig igennem læsningen? I den her guide kan du læ...

Børns læselyst - forældre spiller en stor rolle
Børns læselyst - forældre spiller en stor rolle

Fra de helt små klasser i folkeskolen begynder man at tale om børns læsning og læselyst. Det er der...

Analysemetoder: Berettermodellen
Analysemetoder: Berettermodellen

Berettermodellen bruges til at beskrive en skønlitterær teksts udvikling og spændingskurve over tid....

Caroline D. 05-08-2019
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90