Cirkler: Find areal, omkreds, radius og diameter med denne guide

Af Isabella Viborg Grarup 25-11-2023
Cirkler: Find areal, omkreds, radius og diameter med denne guide

En cirkel er en rund figur, som har et areal og en omkreds. En cirkels areal svarer til, hvor stor dens flade er, og en cirkels omkreds svarer til, hvor langt der er rundt om cirklen. I dette indlæg viser vi en række formler, som du kan bruge til at finde arealet, omkredsen, radiussen eller diameteren af en cirkel, når du kender mindst ét af de andre mål.

Vi kommer ind på:

 • Hvordan finder man arealet af en cirkel?

 • Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

 • Hvordan finder man radius af en cirkel, når man kender arealet?

 • Hvordan finder man diameteren af en cirkel, når man kender arealet?

 • Hvordan finder man radius af en cirkel, når man kender omkredsen?

 • Hvordan finder man diameteren af en cirkel, når man kender omkredsen?

 • Hvordan finder man arealet af en cirkel, når man kender omkredsen?

 • Hvordan finder man omkredsen af en cirkel, når man kender arealet?

GoTutor har mange års erfaring med lektiehjælp i matematik, og du kan få hjælp til lige det, som du har svært ved i matematikfaget.Hvordan finder man arealet af en cirkel?

For at finde arealet af en cirkel skal man opløfte cirklens radius i anden potens og gange med pi (≈ 3,14). Formlen for arealet af en cirkel ser sådan ud:

A er lig med pi gange radius i andenA står for ‘areal’, r står for ‘radius’, og 𝝅 er tallet pi, som er 3,14159… (med uendeligt mange decimaler).

En cirkels radius er afstanden fra cirklens centrum ud til cirklens periferi. På billedet nedenunder er radiussen vist med den stiplede linje, som går fra centrum (ved den grønne prik) til periferien (som ved den gule prik). Periferien er ethvert punkt på den blå linje, som alle har samme afstand til centrum.

Radius cirkelLad os kigge på et eksempel. Vi vil beregne arealet af en cirkel, der har en radius på 4 cm.

Radius cirkel = 4cmVi sætter derfor 4 ind på r’s plads i formlen og får dette resultat:

Beregning af areal af en cirkelVi afrunder typisk med to decimaler, så vores svar er, at cirklens areal er omkring 50,27 cm² (50,27 kvadratcentimeter).Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

For at finde omkredsen af en cirkel skal man gange cirklens diameter med pi. Formlen for omkredsen af en cirkel ser sådan ud:

Formel for omkreds af cirkelO står for ‘omkreds’, d står for ‘diameter’, og 𝝅 er som nævnt tallet pi (≈ 3,14).

En cirkels diameter er afstanden fra periferi til periferi igennem centrum. Det vil sige, at en cirkels diameter er dobbelt så lang som radiussen, og ligeledes er radiussen halvt så lang som diameteren.

Diameter på cirkelVi kigger på et eksempel. Vi har den samme cirkel fra før, hvor diameteren er 8 cm, og nu vil vi gerne beregne omkredsen af cirklen.

Udregning af omkreds på cirkelSådan har vi beregnet, at cirklens omkreds er cirka 25,13 cm.

Fordi diameteren er det samme som to gange radius, kan formlen også se sådan her ud:

Formel to for udregning af omkreds på cirkelHvordan finder man radius af en cirkel, når man kender arealet?

Vi har set, hvordan man finder en cirkels areal, når man kender cirklens radius. Man bruger denne formel:

Formel for areal af cirkelMen hvad gør man, hvis man omvendt kender arealet og gerne vil finde radiussen? For at finde radiussen skal vi isolere r i formlen, dvs. at r skal stå alene på den ene side af lighedstegnet, mens de andre tal og variabler står på den anden side af lighedstegnet.

Først flytter vi pi over på den anden side. I formlen skal man gange med pi, så vi bruger den modsatte funktion, nemlig at dividere med pi – på begge sider af lighedstegnet:

Isolere rFor at lave r² om til r skal vi bruge den modsatte funktion af at opløfte i anden, nemlig at tage kvadratroden på begge sider af lighedstegnet:

Isolere r - næste skridtNår man kender arealet af en cirkel og skal finde dens radius, skal man derfor bruge denne formel:

Formel for at finde radius i cirkelLad os beregne et eksempel, hvor vi har en cirkel med et areal på 20 cm².

Beregning af radius - eksempelSådan har vi beregnet, at en cirkel med et areal på 20 cm² har en radius på cirka 2,52 cm.Hvordan finder man diameteren af en cirkel, når man kender arealet?

Når vi kender arealet af en cirkel, kan vi også finde diameteren på næsten samme måde som før, fordi diameteren som nævnt er dobbelt så lang som radiussen. Formlen ser sådan ud:

Diameter af cirkelCirklen med et areal på 20 cm² har dermed en diameter på cirka 5,05 cm (dobbelt så lang som radiussen).Hvordan finder man radius af en cirkel, når man kender omkredsen?

Vi har set, at formlen til at finde omkredsen af en cirkel, når man kender dens radius, ser sådan her ud:

For for omkreds når man kender radiusHvis vi omvendt skal finde en cirkels radius, når vi kender omkredsen, skal vi isolere r i ligningen. I formlen ganger vi med pi, så vi starter med at dividere med pi på begge sider af lighedstegnet:

Cirkels radius - isolere rFor at lave 2r om til r skal vi dividere med 2 på begge sider af lighedstegnet:

Cirkels radius når vi kender omkredsenNår man kender omkredsen af en cirkel og skal finde dens radius, skal man derfor bruge denne formel:

Formel for radius når man kender omkredsenVi ser på et eksempel, hvor vi har en cirkel med en omkreds på 35 cm. Vi sætter derfor 35 ind på O’s plads i formlen:

Radius når man kender omkredsen - eksempelSådan har vi beregnet, at en cirkel med en omkreds på 35 cm har en radius på cirka 5,57 cm.Hvordan finder man diameteren af en cirkel, når man kender omkredsen?

Igen er formlen næsten den samme som før, fordi diameteren er dobbelt så lang som radiussen.

Formel for diameter når man kender omkredsCirklen med en omkreds på 35 cm har dermed en diameter på cirka 11,14 cm (dobbelt så lang som radiussen).Hvordan finder man arealet af en cirkel, når man kender omkredsen?

Vi har to ligninger, hvor vi har isoleret r. Man kan bruge den ene til at finde arealet af en cirkel, nemlig denne:

Formel for areal af cirkel - r isoleretMan kan bruge den anden til at finde omkredsen af en cirkel, nemlig denne:

Formel for omkreds af cirkel - r isoleretNår kvadratroden af A divideret med 𝝅 og O divideret med 2𝝅 begge har samme værdi som r, har de også samme værdi som hinanden:

Formel 1 = Formel 2Når vi kender omkredsen af en cirkel og vil finde arealet, skal vi have isoleret A i formlen. Først fjerner vi kvadratroden ved at opløfte i anden potens på begge sider af lighedstegnet:

Areal når man kender omkredsen - isolere APå venstre side af lighedstegnet er A divideret med pi, så hvis der kun skal stå A, skal vi gange med pi på begge sider:

Areal når man kender omkredsen - isolere A , step 2Nu har vi isoleret A og dermed fundet formlen.

Lad os derfor se på et eksempel. Vi har en cirkel med en omkreds på 18 cm, og vi er interesserede i at beregne arealet. Vi sætter 18 ind på O’s plads i ligningen.

Areal når man kender omkredsen - eksempelSådan har vi beregnet, at en cirkel med en omkreds på 18 cm har et areal på cirka 25,78 cm².Hvordan finder man omkredsen af en cirkel, når man kender arealet?

Ovenover har vi fundet sammenhængen mellem omkreds og areal i en cirkel med denne formel:

 Sammenhængen mellem omkreds og areal - formelFør isolerede vi A, men nu er vi interesserede i at finde omkredsen, så nu isolerer vi O i ligningen. Det kan vi gøre ved at gange med 2𝝅 på begge sider af lighedstegnet:

Omkredsen af en cirkel, når man kender arealetNu har vi isoleret O og dermed fundet formlen.

Omkredsen af en cirkel, når man kender arealet - isolere OLad os se på et eksempel. Vi har en cirkel med et areal på 50 cm², og vi vil beregne omkredsen. Regnestykket ser sådan ud:

Omkredsen af en cirkel, når man kender arealet - eksempelCirklens omkreds er cirka 25,07 cm.

Areal og omkreds af cirkel

En cirkel er en todimensionel figur. Det betyder, at man kan beregne arealet af en cirkel (hvor stor dens flade er), og man kan beregne omkredsen af en cirkel (hvor langt der er rundt om cirklen). Man kan ikke tale om at finde rumfanget af en cirkel eller overfladearealet af en cirkel, for det kun gælder ved tredimensionelle figurer.

Se på figurerne nedenunder. De gule figurer (en cirkel og en rektangel) har to dimensioner, og de grønne figurer (en cylinder og en kasse) har tre dimensioner. Todimensionelle figurer er flade, mens tredimensionelle figurer har dybde.

Tredimensionelle figurer har dybde

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Isabella! Jeg skriver indlæg her hos GoTutor. Jeg har en bachelorgrad i lingvistik (sprogvidenskab) og journalistisk formidling, og nu er jeg i gang med en kandidat i lingvistik på Københavns Universitet, så jeg har masser af viden at dele ud af!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Trigonometri: Lær om tangens, sinus og cosinus
Trigonometri: Lær om tangens, sinus og cosinus

Trigonometri er et område inden for matematik, som går ud på at beregne størrelserne på vinkler og s...

Isabella Viborg Grarup 01-02-2024
Lær om binomialfordeling og binomialforsøg
Lær om binomialfordeling og binomialforsøg

Binomialfordeling er en type sandsynlighedsregning, hvor man gentager et forsøg et bestemt antal gan...

Isabella Viborg Grarup 13-03-2024
Minus/subtraktion: Sådan trækker du tal fra andre tal
Minus/subtraktion: Sådan trækker du tal fra andre tal

Minus eller subtraktion er en regneart, som man tit møder i regnestykker. Man kan regne store minuss...

Isabella Viborg Grarup 06-10-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90