SRP emner i samfundsfag

Af Clara Van Vo 27-01-2023
SRP emner i samfundsfag

Hvis du har valgt at skrive SRP i samfundsfag, er der et hav af emner at tage fat i. Dog kan det i brainstorming-perioden være en smule overvældende at vælge et emne. Derfor har GoTutor samlet inspiration til dig, som leder efter emner til din SRP i samfundsfag (samt SRP-emner i en række andre fag)

Hvad kan samfundsfag i SRP?

Samfundsfag er et fag der kan indgå i de fleste fagkombinationer, den samfundsfaglige metode er alsidig og indgår godt i det tværfaglige samarbejde. Da den samfundsfaglige metode omfatter både kvalitativ og kvantitativ data kan denne inddrages i mange forskellige sammenhænge. 

Når man benytter sig af samfundsfaget bidrager det med en samtidige forståelse af samfundsfaglige problemstillinger. Det er altså vigtigt, at tilgå sit emne med en samtidig relevans.

Samfundsfag i sammenspil med andre fag 

Grundet samfundsfagets brede natur, samt alsidige metode, kan faget indgå i sammenspil med mange forskellige fag. Uanset om du ønsker at bruge en humanistisk eller naturvidenskabelig indgangsvinkel, kan samfundsfagets teorier bruges. Nedenfor kan du finde lidt ekstra inspiration til samfundsfag i sammenspil. 

SRP i matematik og samfundsfag

Samfundsfag og matematik kan fungere rigtig godt sammen, her kan samfundsfag både bringe empiri og bidrage med mange forskellige teorier. Lidt inspiration til emner inden for matematik og samfundsfag: 

 1. Social mobilitet https://gotutor.dk/blog/social-mobilitet-et-kernebegreb-i-sociologi i Danmark. Her kan du undersøge om Danmarks udvikling indenfor social mobilitet.
 2. Det danske skattesystem: Her kan du kigge på det danske skattesystem og evt. Sammenligne tal med et andet lands skattesystem
 3. Ulighed mellem kønnene: Du kan undersøge ulighed mellem kønnene i Danmark, verden eller en specifik sektor.
 4. Kriminalitet i Danmark: Her kan du undersøge udviklingen af kriminalitet i Danmark via statistisk empiri.

SRP i sprog og samfundsfag

Som humanistiske fag, kan dansk og andre sprogfag spille rigtig godt sammen med samfundsfaget, da der kan bidrages med forskellige metoder og teorier. Eksempler på SRP’er i dansk og samfundsfag er:

 1. Nationalisme her kan du undersøge diskursen omkring nationalismen og dens udvikling - er vi mere eller mindre nationalistisk end vi plejer at være? Dette kan gøres i flere af sprogfagene. https://gotutor.dk/blog/nationalisme-en-folkekaer-ideologi
 2. Legalisering af kokain i Colombia, undersøg diskursen og eventuelle konsekvenser af legalisering af kokain i Colombia.
 3. Den franske religionsfrihed, undersøg frankrigs konstituelle, lovmæssige og kulturelle religionsfrihed.
 4. Den amerikanske drøm, undersøg hvorvidt denne er i live eller død.
 5. Den østtyske identitet, undersøg denne og hvorvidt den fortsat eksisterer.

SRP i naturfag og samfundsfag

Samfundsfag kan også arbejde godt sammen med naturvidenskabelige fag, her er det igen forskellen i metode og teori, der kan være med til at skabe et konstruktivt og gavnende samarbejde. Du kan finde lidt inspiration til emner i biologi og samfundsfag nedenfor: 

 1. FN’s verdensmål, fx nr. 14 - undersøg hvorvidt målet kan skabe ændring/hvorfor der er brug for det fra et biologisk synspunkt og sammenlign med hvilke samfundsmæssige konsekvenser den kan have.
 2. Legalisering af hash undersøg den kemiske reaktion kroppen har til hash og hvilke samfundsmæssige problematikker/fordele legaliseringen kan have.
 3. Fremtidens fødevareproduktion, her kan du undersøge hvordan vi i fremtiden kan sikre os en bæredygtig fødevareproduktion.

Den samfundsfaglige metode i din SRP

Hvad der gør samfundsfag til et godt SRP fag er fagets alsidige metoder. Indenfor samfundsfag kan man nemlig både gøre sig brug af kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. 

Du kan gøre brug af kvalitativ metode både ved brug af samtlige samfundsfaglige teorier og analyse og indsamling af kvalitativ data såsom nyhedsartikler, interviews og bøger. Kvantitativ metode kommer i spil, ved analyse og indsamling af kvantitativ data såsom datasæt. Til sidst kan man benytte komparativ metode ved en systematisk sammenligning af din indsamlede empiri. 

Når du skriver SRP skal du I behandlingen af problemstillingen inddrage en redegørelse for de metoder og empirisk materialer du har brugt, og desuden kunne kommentere på sammenspillet mellem de fag du har valgt at skrive i. 

Hvad kan man skrive SRP om indenfor samfundsfag?

Alt efter hvilket niveau, du har samfundsfag på, er du blevet introduceret for nogle forskellige områder af faget. Nedenfor går vi i dybden med de forskellige områder indenfor samfundsfag i gymnasiet, for at give dig mest mulig inspiration til din SRP. 

 • Vi vil foreslå emner indenfor:
 • Sociologi
 • Politik
 • Økonomi
 • International politik

SRP i Sociologi   

Sociologi er et stort område inden for samfundsfaget og kan inddrages i SRP’en på mange forskellige måder. Sociologi dækker blandt andet over identitetsdannelse og socialisering. Men også over social differentiering, kulturelle mønstre og medier. 

Emner i sociologi til SRP

Der er rigtig mange indfaldsvinkler, hvor du kan bruge sociologi i din SRP. Nedenfor har vi samlet en række emner, hvor du kan benytte dig af sociologiske teorier. 

 1. Sociale mediers påvirkning af kropsidealer fx en srp i samfundsfag og dansk
 2. Her kan du blandt andet bruge Bourdieus teorier om kapital eller Goffmans teorier om frontstage / backstage.
 3. Kriminalitet blandt unge fx en srp i samfundsfag og matematik, her kan du fx bruge teorier om social arv via Pierre Bourdieu.
 4. Antivaxxer og vaccinationsdiskurser fx en srp i samfundsfag og biologi. Her kan du benytte dig af diskursanalysen og bl.a. Webers teorier.
 5. Ligestilling og digitale krænkelser fx en srp i historie og samfundsfag, her kan du benytte dig af teorier fra Marx og Butler.

Uanset, hvad du vælger at skrive om, findes der mange modeller og teorier, som du kan tage i brug, et eksempel er https://gotutor.dk/blog/hvad-er-minerva-modellen  

SRP i Politik 

Politik kan være spændende og inddrage i din SRP, her kan man inddrage alt fra politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd. 

Emner i politik til SRP

Nedenfor kan du finde inspiration for hvilke teorier du kan inddrage, hvis du ønsker at skrive om politik i din SRP. 

 1. Demokratiopfattelser og overvågningssamfundet i fx samfundsfag og engelsk, her kan du benytte dig af teorier fra bl.a. Alf Ross, Hal Koch og Robert Dahl.
 2. Greenwashing og meningsdannelse i fx samfundsfag og dansk
 3. Politisk polarisering og dens indflydelse på individet fx i samfundsfag og matematik
 4. Regering over midten fx i samfundsfag og historie.
 5. Velfærdsstaten og litteraturens skildren heraf i samfundsfag og dansk

SRP i Økonomi 

Når vi taler om økonomi i gymnasiet, dækker det over markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf bl.a. Gennem EU. Du vil også kunne beskæftige dig med stat, civilsamfund og i sær marked, konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold. Det er også muligt at inddrage makro- og mikroøkonomiske sammenhænge. 

Emner i økonomi til SRP

Nedenfor kan du finde lidt inspiration til emner indenfor økonomi, det er dog med henblik på at du kan lave din egen vinkel på det, samt finde passende empiri, som du synes er spændende. 

 1. Priselasticitet i samfundsfag og matematik. Her kan du benytte samfundsfag til at redegøre for begrebet. Du kan læse mere om priselasticitet her: https://gotutor.dk/blog/priselasticitet-effekten-af-prisaendringer
 2. Inflation og sprogets påvirkning heraf i samfundsfag og dansk
 3. Jagten på kryptovaluta i samfundsfag og mediefag.

SRP i International politik 

Det sidste overområde indenfor samfunsfag i gymnasiet er interional politik, her har du mulighed for at inddrage teorier om aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa samt internationale mål og Danmarks udenrigspolitik. Dette dækker også over globalisering og udviklingstrin verdens samfund. 

Emner i international politik til din SRP

Indenfor international politik kan du inddrage mange andre spændende begreber som bl.a. blød/hård magt, terrorisme og globalisering. Du kan også dykke ned i international politisk økonomi. 

 1. Atomvåbnets magt før og i dag fx i samfundsfag og historie, her kan du bl.a. Benytte dig af diskursanalyse og sammenligne diskurser fra atomvåbnernes storhedstid med Putins taler i dag.
 2. Coronavirus og dens påvirkning af verdens sikkerhedspolitik i samfundsfag og dansk. Analyserer diskurser
 3. Techgiganter og deres påvirkning af magtbalancen i samfundsfag og engelsk
 4. Klimatopmødet (COP27) - et politisk gennembrud i samfundsfag og biologi
 5. Kina som stormagt fx samfundsfag og matematik. Her kan du fx bruge teorier fra Fukuyama og Huntington

Tjeklist til SRP i samfundsfag

 • Før du aflevere din SRP, kan det være en god idé at løbe denne tjeklist i gennem og sikre dig, at du har alt det med du skal.
 • Har du besvaret opgaveformuleringen, og fremgår dette tydeligt i din SRP?
 • Har du gjort brug af relevante samfundsfaglige metoder og teorier, og fremgår deres biddrag tydeligt i dit skriftlige produkt?
 • Har du inddraget relevant materiale, og er dette materiale samtidigt og samfundsrelevant?
 • Har du læst korrektur på din tekst, her kan det være en god idé at få hjælp af en anden.
 • Har du tjekket og lavet grundige kildehenvisninger?

 

På vores blog er der også et indlæg om ideer til SRP-emner, hvis du søger inspiration i andre fag. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Clara og jeg er skribent for GoTutor. Jeg læser kommunikation på journalisthøjskolen. Jeg har været en del af GoTutor siden starten af 2020, først som underviser, hvor jeg har hjulpet elever med bl.a. samfundsfag, matematik og sprogfag men også I de større skriftlige opgaver som SRP. Siden oktober 2020...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Overvejer du at skrive SRP i dansk?
SRP
Overvejer du at skrive SRP i dansk?

Dette indlæg blev udgivet den 27. sep 2016 og omfatter regler der ikke længere er aktuelle for opgav...

Ruben Samuel Sørensen 27-09-2016
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP
SRP
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP

SRP er den helt store opgave i gymnasiet, og i dette indlæg finder du alt om SRP - den fulde guide t...

Elisabeth Lysholm Olsen 18-12-2023
Skriveproces for større opgaver: Sådan strukturerer du bedst din tid
SRP
Skriveproces for større opgaver: Sådan strukturerer du bedst din tid

Står du overfor en større skriftlig opgave? Det kan i starten virke uoverskueligt med alt det, man s...

Caroline Dreyer 25-02-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90