Den mundtlige eksamen for SRP - læs alt om SRP mundtligt forsvar

Af Elisabeth Lysholm Olsen 18-12-2023
Den mundtlige eksamen for SRP - læs alt om SRP mundtligt forsvar

I dette indlæg kan du få alle svar omkring den mundtlige eksamen for SRP. For flere er det en ny oplevelse i gymnasiet at skulle op og forsvare en skriftlig opgave, men det er noget elever i et videre uddannelsesforløb formodentligt vil støde endnu mere på. Du kan derfor med fordel se denne mundtlige SRP eksamen som en øvelse til dit videre uddannelsesløb. SRP er en stor opgave, som tillader en fordybelse i et emne, som ikke før, og et mundtligt forsvar giver eleven mulighed for at tale om opgaven på en ny, udfoldet måde.Hvordan foregår SRP mundtlig eksamen?

Den mundtlige eksamen i SRP foregår på den måde, at eleven har en aftalt tid, hvortil de skal møde op til eksamen. Herefter foregår eksamen på omkring 30 min, inklusiv votering fra lærer og censor. Eleven skal starte med et mundtligt oplæg på omkring 10 min, hvori den skriftlige opgaves emne, problemformulering og resultater fremlægges. Herefter vil der være en samtale om opgaven og oplægget med lærer og censor.Hvordan er den mundtlige prøve?

Den mundtlige prøve består af to dele:

 1. En mundtlig præsentation af eleven

Her skal eleven fremlægge centrale dele af den skriftlige opgave. Det vil altså være problemstillingerne, de vigtigste konklusioner og de metodiske samt videnskabsteoretiske overvejelser, som eleven har gjort sig i arbejdet med opgaven.

 1. En faglig samtale mellem elev, lærer og censor

Her vil lærer og censor stille spørgsmål og I vil sammen føre en samtale om opgaven. Dette gælder både den skriftlige del og den mundtlige præsentation. Spørgsmålene vil tage udgangspunkt i det faglige, fx eksempler fra analysen, redegørelse af teori eller eksperimenter/forsøg. Hvorfor er der en mundtlig SRP eksamen?

SRP består både af en skriftlig eksamen, som der er afsat 10 dage til at skrive, og måske undrer du dig over, hvorfor der så også skal være en mundtlig eksamen. Ved den mundtlige fremlæggelse skal eleven lave et oplæg på ca. 10 min, og denne fremlæggelse handler om at uddybe de mest interessante aspekter er opgaven. Det mundtlige forsvar er elevens mulighed for at fremhæve, og også forbedre den faglige besvarelse og dybden af problemformuleringen. Hvor lang tid tager det mundtligt SRP forsvar

Selve eksamen tager 30 min i alt, men det er inklusiv votering og karaktergivning fra lærer og censor. Dit oplæg skal være ca. 10 min, for at der derefter er tid til spørgsmål og samtale omkring oplægget og opgaven. Så selve eksamen vil normalvis tage omkring 25 min. Hvor meget tæller det mundtlige forsvar i SRP

Karakteren du får for din SRP er en vurdering af den skriftlige opgaven samt den mundtlige eksamen. Karakteren tæller dobbelt, altså for 2 karakterer. SRP kan derfor have stor indflydelse på det endelige karakterblad.Hvordan bedømmes den mundtlige eksamen?

Til den mundtlige SRP eksamen bliver eleven bedømt ud fra bl.a.:

 • Om projektet og dets vigtigste konklusioner kan præsenteres mundtligt

 • Om eleven viser falig indsigt og forbydelse i både oplægget og den efterfølgende samtale

 • Om eleven kan redegøre for anvendelsen af de forskellige metoder i de forskellige fagHvordan forbereder man sig til SRP mundtligt?

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt den til den mundtlige SRP eksamen. For at forberede dig er det vigtigt at du læser din skriftlige opgave grundigt igennem, og udvælg så det vigtigste fra opgaven. Du kan umuligt have alt med, men det er heller ikke nødvendigt, for lærer og censor har læst din opgave.

Vælg de dele fra din opgave, som er bærende elementer for din opgave. Udvælg de bedste eksempler fra redegørelsen, analysen og eventuelt diskussionen. Brug også tid på at reflektere over, hvad du er nået frem til med din opgave, samt hvordan og hvorfor du har gjort som du har.Talepapir til den mundtlige fremlæggelse

Det er en rigtig god ide at lave et talepapir og tage med din den mundtlige SRP eksamen. 

Talepapiret er en hjælp til dig og er en udvidet disposition over din mundtlige fremlæggelse. Brug det som en hjælp til, hvad du vil komme ind på til den mundtlige eksamen, men læs ikke direkte op fra talepapiret. Disposition til mundtlig eksamen

Her kan du læse et forslag til et talepapir og altså en disposition til den mundtlige eksamen. Det kan være en hjælp til, hvad du skal tale om i de ca. 10 min. taletid, du har, før resten af eksamen er en dialog med lærer og censor. Det du vælger at tale om her, har naturligvis også indflydelse på, hvad samtalen kommer til at dreje sig om, men husk, at lærer og censor har også læst den skriftlige opgave, og vil derfor med stor sandsynlighed stille konkrete spørgsmål til den også. Eksempel på talepapir og disposition

Her er et forslag til opbygning af talepapir og disposition til den mundtlige eksamen. Det er opstillet i hv-spørgsmål.

 • Hvad har du undersøgt?
  Fortæl kort, hvilket emne du har valgt, og hvad du har valgt at undersøge i opgaven - altså problemformuleringen. 

 • Hvad er du nået frem til?
  Fremlæg de vigtigste konklusioner og udvælg de dele af din analyse, som har ført til den samlede konklusion.

 • Hvordan har du nået frem til det?
  Fortæl om dine metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i valget af materiale, teori, forsøg, metode osv. Forklar kort dine refleksioner og overvejelser i dine valg for at svare på problemformuleringen.Huskeliste til den mundtlige fremlæggelse

Her er en liste over, hvad der er vigtigt både at huske og medbringe til den mundtlige SRP eksamen.

 • Husk, at print din opgave ud og tage den med til den mundtlige eksamen

 • Medbring talepapir med disposition over din fremlæggelse

 • Medbring alt det centrale materiale fra opgaven - tekster, statistikker, forsøgsdata osv.

 • Husk at have læst din skriftlige opgave godt og grundigt igennem før den mundtlige eksamen - lærer og censor vil helt sikkert stille spørgsmål til din opgave

 • Hvis du har tabeller, statistikker eller uddrag fra tekster/film i din opgave, så vær sikker på, hvad dine resultater og pointer er, og reflektér over dine resultater/konklusioner. 

Mød forfatteren:

Billede af

Jeg hedder Elisabeth og jeg vil så gerne hjælpe dig! Jeg har en Bachelor i Teologi, men læser nu en kandidat i Sprogpsykologi. Jeg arbejder ved GoTutor, fordi jeg kender til de sociale og faglige udfordringer, som så mange unge oplever.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

SRP emner i samfundsfag
SRP
SRP emner i samfundsfag

Hvis du har valgt at skrive SRP i samfundsfag, er der et hav af emner at tage fat i. Dog kan det i b...

Clara Van Vo 27-01-2023
Overvejer du at skrive SRP i dansk?
SRP
Overvejer du at skrive SRP i dansk?

Dette indlæg blev udgivet den 27. sep 2016 og omfatter regler der ikke længere er aktuelle for opgav...

Ruben Samuel Sørensen 27-09-2016
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP
SRP
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP

SRP er den helt store opgave i gymnasiet, og i dette indlæg finder du alt om SRP - den fulde guide t...

Elisabeth Lysholm Olsen 18-12-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90