Afsætning

I faget afsætning findes der en lang række begreber og modeller. Derfor vil du på denne blog blive præsenteret for de vigtigste teorier, begreber og modeller i afsætningsfaget. Bloggens indhold er udarbejdet i samarbejde med forfatteren Claus Bjerg og forlaget Praxis, der ligesom GoTutor også er en del af Egmont.

Værdikædeanalyse via Porters værdikæde
Værdikædeanalyse via Porters værdikæde

Virksomhedens væsentligste opgave er at skabe værdi for sine kunder. Virksomheden skal fokusere på,...

Ruben S. 20-09-2022
SMUK-modellen - vurdering af segmenter
SMUK-modellen - vurdering af segmenter

Virksomheden vælger sin målgruppe ud fra de segmenter, den har opdelt kundemulighederne i. Det segme...

Ruben S. 19-09-2022
De fire P'er - virksomhedens parametermix / handlingsparametre
De fire P'er - virksomhedens parametermix / handlingsparametre

Afsætning handler om at identificere og dække behov i markedet. Den måde, virksomheden kan dække beh...

Ruben S. 19-09-2022
Skydeskivemodellen: snæver eller bred konkurrence
Skydeskivemodellen: snæver eller bred konkurrence

Det fremgår af den måde, vi definerer et marked på, at det er virksomhedens produktopfattelse, der a...

Ruben S. 19-09-2022
Plc-kurven - forstå produktets livscyklus
Plc-kurven - forstå produktets livscyklus

En virksomheds produt lever ikke uendeligt. Ligesom det gælder for mennesker og levende organismer,...

Ruben S. 19-09-2022
Hvad er Minerva-modellen?
Hvad er Minerva-modellen?

Her i Danmark er Minerva-modellen sandsynligvis den bedst kendte livsstilsundersøgelse. Modellen er...

Ruben S. 19-09-2022
Priselasticitet – effekten af prisændringer
Priselasticitet – effekten af prisændringer

På denne blog har vi en del gange antaget, at der er en sammenhæng mellem afsætning og pris. Vi er g...

Ruben S. 19-09-2022
De syv P'er – forstå service som handlingsparameter
De syv P'er – forstå service som handlingsparameter

Virksomhedens Product, Price, Place samt Promotion betragtes normalt som en virksomheds traditionell...

Ruben S. 19-09-2022
Forstå positionering og brug af positioneringskort
Forstå positionering og brug af positioneringskort

Positionering, handler om den position eller plads, virksomhedens produkt indtager i forbrugerens hu...

Ruben S. 19-09-2022
  • ...
  • 2
  • 3