Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Af Laura Norén 22-08-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lider af separationsangst. Separationsangst kan være en helt normal del af dit barns udvikling og derfor er det ikke altid noget du skal være bekymret for. Her kan du lære mere om separationsangst, hvilke kendetegn der er, og hvornår separationsangst kan spille en afgørende rolle for dit barns velbefindende. 

Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.Hvad er konsekvenserne ved separationsangst?

Separationsangst er en psykologisk tilstand, der ofte viser sig som følelser af ubehag, frygt eller uro, når en person bliver adskilt fra en person eller et sted, som de er følelsesmæssigt knyttet til. I nogle tilfælde kan separationsangst forekomme på baggrund af utrygge tilknytningsmønstre mellem barn og omsorgsperson. Hvis et barn fra tidlig udvikling har oplevet store svigt, kan det resultere i denne form for angst. Dog forekommer separationsangst ofte hos børn i en lettere grad, i forbindelse med deres selvstændige udvikling som selvtænkende individer. Oftest vil dem der lider af separationsangst være børn, dog kan det også påvirke voksne. Hvis separationsangst ikke arbejdes med, kan det også følge én fra barnsben og gennem livet. Det er altså mest almindeligt hos børn og især små børn, men det kan også opstå senere, eksempelvis i forbindelse med et traume. Hvad er separationsangst?

Det er vigtigt at anerkende at ikke to børn er ens. Derfor er det heller ikke alle tegn eller baggrunde, der passer til alle børn, som lider af separationsangst. Dog kan vi opstille nogle generelle kendetegn du kan støtte dig op ad, hvis du måske har mistanke om, at dit barn lider af separationsangst. Mange børn vil nemlig i højere eller lavere grad have nogen tendens til separationsangst. Dette kan dog ofte være en del af deres udviklingsfase og løsrivelse fra omsorgspersonen. Hvad er separationsangst hos børn?

Hos børn viser separationsangst sig typisk, når de bliver adskilt fra deres primære omsorgsperson, typisk vil dette altså være deres nære tryghedsperson - forælder, søskende eller bedsteforældre. Som sagt er separationsangst en helt triviel del af børns udvikling og  det betragtes som en normal udviklingsfase. Separationsangst ses ofte, når børn begynder i dagpleje, altså mellem 6-15 måneder i alder. Dog kan det også vise sig, at de begynder at gå i skole. Dette er en helt normal del af, at børn pludselig skal vænne sig til en ny hverdag hvor de ikke længere er sammen med deres forældre hele tiden, og skal begynde at agere som mere selvstændige og uafhængige. Kort sagt, dét at barnet nu skal være deres egen person. Separationsangsten hos børn kan vise sig fysisk, gennem eksempelvis gråd eller ved at de klamrer sig fast eller at de nægter at gå i skole på grund af deres frygt for at være væk fra deres omsorgspersoner.Hvad er separationsangst hos voksne?

Som sagt er separationsangst en ret normal ting i børns udvikling. Dog kan det også vise sig hos unge og voksne, eller følge børn op gennem deres ungdom. Hos unge og voksne kan separationsangst opstå i forskellige situationer, såsom når man flytter hjemmefra, flytter til en ny by eller oplever en afslutning i et romantisk forhold. Intensiteten og varigheden af separationsangst kan variere fra person til person. Nogle personer oplever mindre grader af separationsangst, der kun opleves i kortere perioder og ved mindre styrke i ubehag. Andre oplever stærkere grader af separationsangst med alvorlige symptomer. Denne stærkere grad af separationsangst kan eksempelvis ses gennem panikanfald eller besvær med at få dagligdagen til at hænge sammen på baggrund af det mentale pres og ængstelighed.  Hvad kendetegner separationsangst hos børn?

Hvis separationsangst bliver altomsluttende og forstyrrer en persons daglige funktion eller livskvalitet, kan det være tegn på at der er en generel lidelse af separationsangst på spil og altså ikke bare en del af dit barns udvikling. En ekstrem lidelse af separationsangst kaldes også abnorm separationsangst dette vil vi komme tilbage til senere. Som tidligere  kan udvises gennem forskellige kendetegn. Disse kendetegn ved separationsangst kan eksempelvis være de følgende:

 • Ubehag og frygt
  Hvis dit barn lider af separationsangst, kan de måske opleve en intens frygt i relation til adskillelse. Selv tanken om adskillelse kan fremkalde intense ængstelige følelser samt rastløshed og uro.

 • Modvilje mod adskillelse
  Hvis dit barn udviser modvilje og modstand mod at blive adskilt fra dig, kan det ende i voldsom gråd, omklamrende adfærd, nægtelse og en kontinuerlig insisteren på at være i kontant nærhed med dig. 

 • Konkret frygt for ulykker
  Dit barn har altomsluttende bekymringer for, at der vil ske noget dårligt med dem selv eller deres nærmeste, mens de er adskilt. De kan være bange for, at der vil ske en ulykke eller at de vil blive forladt.

 • Fysisk ubehag
  Separationsangst kan også medføre fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed eller søvnproblemer. Dette kan være mere fysiske symptomer på den mentale sindstilstand, dit barn er i og oplever. 

 • Vedvarende bekymringer ved adskillelse
  Selv når dit barn bliver forsikret om at de er sikre og trygge, kan de have svært ved at blive beroliget. Dette kan føre til vedvarende bekymringer og et konstant behov for opmærksomhed og støtte. 


Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne og graden af separationsangst kan variere fra barn til barn. Hvis symptomerne er meget udtalte, vedvarende og forstyrrer dit barns daglige liv, kan det være hensigtsmæssigt at søge professionel hjælp fra en psykolog eller psykiater, dette er nemlig løsningen for en videre behandling og udredning.Hvordan genkender jeg abnorm separationsangst?

Som nævnt i forrige afsnit, kan separationsangst også have en mere voldsom karakter og hvor separationsangsten viser sig uden for de primære år, hvor angsten vanligt forekommer. Nogle af symptomerne på abnorm separationsangst kan dog også være tegn på skolevægring. Dette kan være tegn såsom at så vidt muligt prøve at undgå at komme i skole, eksempelvis ved at lade som om man er syg. Dog er der forskellige tegn på abnorm seperationsangst. Hvis du mistænker at dit barn lider af dette, vil de udvise mindst 3 af de følgende symptomer:

 • En vedvarende irrationel frygt for tab af omsorgspersoner

 • En irrationel frygt for adskillelse fra omsorgspersoner kvag ydre forhold som eksempelvis kidnapning eller sygdom

 • En vægren med at gå i skole

 • En frygt for at være separeret fra omsorgspersoner i forbindelse med at sove alene og generelle forstyrrelser i søvn på baggrund af bekræftelse af, at omsorgspersonen stadig er der

 • Fysiske gener såsom hovedpine og mavesmerter

 • Tilbagevendende mareridt med omdrejningspunkt i, at blive forladt

 • Frygt for at være alene hjemme om dagen

 • Voldsomme emotionelle udbrud forud for adskillelse, eksempelvis i forbindelse med at skulle i skoleHvordan behandles separationsangst?

Separationsangst kan behandles ved hjælp af forskellige terapeutiske tilgange og interventionsmetoder. Nedenfor er nogle almindelige behandlingsmetoder, der kan anvendes:

 • Kognitiv adfærdsterapi
  Kognitiv adfærdsterapi har fokus på at identificere og ændre de negative tankemønstre og adfærd, der opstår i forbindelse med angsten. Ved denne metode vil behandleren forsøge at udfordre de irrationelle tankemønstre og bekymringer og i stedet prøve at implementere mere rationelle tankemønstre. 

 • Eksponeringsterapi
  Eksponeringsterapi indebærer gradvis og kontrolleret eksponering for adskillelsesrelaterede situationer eller stimuli. Dette kan hjælpe med gradvist at vænne dit barn til adskillelsen og på denne måde reducere uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. 

 • Familieterapi
  Familieterapi kan være nyttig, især når separationsangsten hos et barn påvirker hele familien. Her vil fokus ligge på at skabe forståelse for barnets følelser mellem familiemedlemmerne. Dette kan hjælpe barnet til at opleve tryghed og tillid i sine relationer til de nære omsorgspersoner. 

 • Medicin
  I svære tilfælde kan fagpersoner ordinere medicin i forbindelse med arbejdet med angsten. Denne medicin kan hjælpe til at reducere de symptomer, der kan forekomme, hvis dit barn lider af separationsangst. Hvad kan jeg som forælder gøre ved separationsangst?

Hvis du tidligere har læst opslaget omkring mentalisering, ved du måske allerede at din støtte og forståelse spiller en stor rolle for dit barns bedring.  At skabe et trygt og understøttende miljø, hvor dit barn kan udtrykke deres bekymringer og frygt uden at blive dømt, kan være gavnligt. Det er altså vigtigt at du som forælder ikke overtager dit barns frustrationer, men i stedet møder dem med forståelse og lytter. De følgende punkter er noget af det, du som forælder kan gøre, hvis dit barn lider af separationsangst:

 • Lyt og anerkend dit barns følelser

 • Hav en åben og ærlig kommunikation

 • Lad dem føle deres følelser og overtag dem ikke

 • Anerkend deres følelser uden at dømme dem eller bebrejde dem

 • Skab en tryg base Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?

Vil du gerne lære mere om dit barns tilknytningsmønstre og hvordan du kan spille en rolle i deres ti...

Laura Norén 23-08-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90