Omsorg - forældre og børn

Af Laura Norén 23-08-2023
Omsorg - forældre og børn

Hvordan viser du bedst dit barn omsorg? Omsorg er en af grundstenene for dit barns trygge og sunde udvikling. Derfor er det vigtigt at lære om omsorg og vide hvordan du bedst muligt kan vise dit barn omsorg. I dette opslag vil vi kigge nærmere på selve definitionen af omsorg, hvad omsorg gør for dit barns udvikling og hvordan du bedst muligt kan udvise omsorg som forælder.

Omsorg er en vigtig del af alle relationer og det er især vigtigt for børn under udvikling, der har brug for ekstra støtte og guidning til at udvikle sig som selvstændige, uafhængige mennesker, læs med her og lær mere om omsorg. 


Hvad er omsorg?

Omsorg er en helt grundlæggende menneskelig egenskab og deraf også et grundlæggende behov. Omsorg kan i grove træk defineres som kærlighed, ansvar og bekymring for andres velvære. Vi kan se omsorg gennem den måde, vi bekymrer os om, og til bedste evne forsøge at tage os af og vise kærlighed og opmærksomhed til andre mennesker såvel som dyr. Omsorg er altså en aktiv følelse og ageren rettet mod både selv og andre, hvor vi tager os af deres eller vores egne fysiske og emotionelle behov på en opmærksom og respektfuld måde. Det er altså kun omsorgsfuldt hvis vores ageren tager hensyn til den andens behov og ønsker og agerer derefter.   Hvorfor har børn brug for omsorg?

Omsorg er afgørende for børns trivsel, udvikling og generelle velbefindende af flere grunde. Samlet set er omsorg afgørende for at skabe en tryg, kærlig og støttende base for børn. Omsorg giver børn støtten til at udvikle sig selv gennem udforskning af verden og nysgerrighed. At udvise børn omsorg kan også føre til en spejling af denne ageren, hvoraf barnet også selv kan udvikle en omsorgsfuld ageren mod selv og andre.  Omsorg og udvikling i børn

 • Fysisk og følelsesmæssig sundhed
  Med omsorg kan du sikre at dit barns behov bliver opfyldt, både fysisk og emotionelt. Det betyder at du kan yde omsorg gennem både grundlæggende behov såsom mad, tøj og medicinsk pleje, men også gennem opmærksomhed og anerkendelse af dit barns følelser. Dette hjælper dem til at udvikle sine relationer og større mulighed for at forstå og regulere deres egne følelser. 

 • Kognitiv udvikling
  Dit barns kognitive udvikling kan også hjælpes på vej af omsorg. Kognitiv udvikling referer til de processer i hjernen der omhandler tænkning og perception eller forståelse af verden omkring en. Når omsorgspersoner interagerer med børn, eksempelvis gennem leg og tale, stimuleres hjernen og sprogfærdighederne. Dette giver bedre forudsætninger for dit barns kognitive udvikling. 

  Ved at tale, lege og læse for dem, stimuleres deres hjerneaktivitet og sprogfærdigheder. Det kan også betegnes som omsorg i form af opmærksomhed og tid du fokuserer på dit barn. Hvis deres miljø ydermere føles trygt og omsorgsfuldt, skaber du bedre mulighed for at dit barn vil interessere sig for at udvikle selv-tænkning gennem udforskning af verden, fordi de er trygge ved at omsorgen stadig vil være der, når de vender tilbage til dig.

 • Emotionel regulering
  Du kan også give dit barn omsorg gennem hjælp til hvordan man regulerer følelser. Dette er noget børn lærer af deres omsorgspersoner. Hvis ikke du giver dit barn omsorg og anerkender deres følelser, samt viser dem passende reaktionsmønstre, er der større chance for, at dit barn ikke vil være i stand til selv at regulere sine følelser senere hen. Ved at give trøst, lytte og være følelsesmæssigt tilgængelig, hjælper du dit barn til at udvikle evnen til at håndtere stress, frustration og konflikter på en hensigtsmæssig måde.

 • Selvværd og selvtillid
  En omsorgsfuld relation til dit barn kan spille en stor rolle i deres udvikling af selvværd og selvtillid. Hvis dit barn føler sig set, anerkendt og elsket, vil de med højere sandsynlighed udvikle positiv selvopfattelse og tro på egne evner. Gennem omsorg kan du bidrage til opbyggelsen af et stærkt emotionelt grundlag der ligger basen for dit barns positive selvudvikling. 

 • Socialisering og relationer
  Omsorg kan spille en stor rolle i udviklingen af sociale færdigheder. Derfor kan du hjælpe udviklingen gennem en omsorgsfuld relation til dit barn. Som omsorgsperson fungerer du som en rollemodel for dit barn og dit barn vil generelt spejle din adfærd. Dette betyder også din måde at tale til og om dig selv, såvel som andre. Hvorfor er omsorg vigtigt i relationer?

Omsorg kan være afgørende i forbindelse med skabelsen af tilknytning. Dette er fordi omsorg spiller en rolle i evnen til at opbygge og vedligeholde sunde relationer. Omsorg skaber grundlaget for at vi både kan være omsorgsfulde over for andre og for os selv. På denne måde sikrer vi, at vores relationer er givende og deraf holder bedre og bliver stærkere. Omsorg er altså vigtigt i flere former for relationer, hvor vi interagerer med andre mennesker med behov og følelser, idet omsorg kan skabe fokus på hvordan vi anerkender og opfylder følelsesmæssige såvel som fysiske behov hos hinanden.  I hvilke relationer er omsorg især vigtigt?

 • Parforhold
  Omsorg spiller en betydelig rolle i opretholdelsen af sunde og givende forhold. Omsorg i parforhold kan fokusere på kærlighed. Opmærksomhed mod den andens behov og anerkendelse af følelser.  Omsorg kan skabe en sund forbindelse og skabe tryghed og intimitet i forholdet. 

 • Familierelationer
  I familierelationer er omsorg også vigtigt. Vi har gennemgået det lidt i de tidligere afsnit omkring effekten af omsorg i forbindelse med børn. På samme måde kan omsorg også, ligesom i parforhold, sine trygge rammer og give familiemedlemmer en stærk relation og en følelse af accept, samt følelsen af at være anerkendt og elsket. 

 • Venskaber
  I relationer til venner er omsorg også vigtigt. Du kan gennem omsorg give dine venner plads og i kan opfylde hinandens behov. På denne måde kan man sikre en kontinuerligt givende relation, hvor begge parter kan føle sig set og hørt på den måde de har brug for. I venskaber kan omsorg være eksempelvis støtte, trøst og nysgerrighed mod den andens interesser og problemer. Omsorg bidrager til at skabe gensidig tillid, forståelse og en følelse af at høre til.

 • Arbejdsrelationer
  Omsorg kan også spille en betydelig rolle i arbejdsrelationer. Omsorgsfulde kolleger og ledere kan skabe psykologisk tryghed og et godt arbejdsmiljø. Dette kan også fremme motivation, teamwork og arbejdsmæssig performance. Omsorg på arbejdspladsen kan eksempelvis vise sig gennem interesse for andres trivsel, anerkendelse af kvaliteter og evner, støtte og det at lytte til hinanden. Hvordan viser man omsorg?

Omsorg kan være rettet mod forskellige mennesker. Det kan blandt andet være familiemedlemmer, venner, romantiske partnere og børn. Du kan vise omsorg på forskellige måder. Ikke alle mennesker er ens og derfor vil ikke alle føle sig værdsat og elsket gennem de samme fremgangsmåder. Derfor skal måden at udvise omsorg også tilpasses personen. Omsorg kan dog blandt andet vises gennem støtte, trøst, aktiv lytning, anerkendelse og praktisk hjælp. Hvad er vigtigt når man viser omsorg?

Som nævnt i ovenstående afsnit kan omsorg udtrykkes forskelligt, alt efter hvem det er rettet mod. Derfor er det at sige, hvad der er vigtigt i omsorg, ikke en let opgave. Nogle af de vigtige elementer vi dog kan give opmærksomhed, når det kommer til omsorg, omhandler det at skabe et trygt og støttende miljø eller atmosfære. En anden vigtig ting er at du respekterer andres grænser og individuelle personlighed. Det betyder at det vigtige i omsorg især også er, at du tilpasser måden du udviser omsorg, til den person du vil udvise den mod.  

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90