Skolevægring - hjælp dit barn videre

Af Laura Norén 22-08-2023
Skolevægring - hjælp dit barn videre

I dette opslag kan du læse om skolevægring. Måske sidder du med et barn der har problemer med at møde op i skole, og måske har du tanker om at noget kunne være på færde. Skolevægring kendes også som skolefobi eller skoleangst. Det er en tilstand, hvor et barn eller ung oplever ekstrem frygt eller angst i forbindelse med at gå i skole. Her kan du læse om tegn på skolevægring og råd til hvordan du bedst hjælper dit barn videre, så de forhåbentligt får en bedre fremtidig skolegang. 


Hvad er konsekvenserne ved skolevægring?

Skolevægring er som sagt kendetegnet ved stor angst i forbindelse med skolegang. Det kan resultere i gentagne fraværsdage eller vanskeligheder med at deltage i skoleaktiviteter. Skolevægring er ikke det samme som at være imod at gå i skole eller at føle sig lidt nervøs før skolen. Skolevægring er en vedvarende og intens tilstand, der ikke kan tilsidesættes med misfornøjelse ved lektier og læring. Skolevægring kan også have en markant indvirkning på en persons akademiske præstation, sociale liv og trivsel. Dog er der flere muligheder for at få bugt med skolevægring og gøre skole og læring til en positiv oplevelse. Hvad er årsagen til skolevægring?

Der kan være forskellige årsager til at nogle børn udvikler skolevægring, nogle af årsagerne kan eksempelvis være der følgende:

 • Angstlidelser

 • Skolemiljø

 • Faglige udfordringer

 • Familieproblemer

Ikke to børn er ens og ikke to børn er i præcis samme situation, derfor skal der skelnes mellem de årsager der kan lede til skolevægring.


Skolevægring i forbindelse med angstlidelser

Skolevægring kan for nogle børn være forbundet med forskellige andre former for angstlidelser. Herunder kan det være; generel angst, kendetegnet ved en konstant ængstelig tilstand, social angst, kendetegnet ved ængstelse ved social omgang, hvor frygten for negativ vurdering af andre er altomsluttende, eller separationsangst. Separationsangst er kendetegnet ved, at barnet føler stor utryghed og usikkerhed ved adskillelsen fra deres forældre eller omsorgspersoner, selv hvis det er for en kort stund. 


Skolevægring i forbindelse med skolemiljø

Skolemiljøet kan også spille en rolle i udvikling af skolevægring. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med mobning. Skolevægringen kan også forårsages af svære relationer til lærere. I forbindelse med opslaget om mentalisering blev det udpenslet hvordan trygge relationer til lærere også har indflydelse på elevers skolemæssige og sociale formåen pg trivsel.  Skolevægringen kan også udvikles i forbindelse med akademisk pres eller vanskeligheder med tilpasning til skolens rutiner. Dette er nogle af de skolemæssige aspekter der kan bidrage til angst og modvilje mod at gå i skole.


Skolevægring i forbindelse med faglige udfordringer

I forlængelse af forrige afsnit kan en betydelig årsag til skolevægring også være faglige udfordringer. Hvis dit barn har svært ved at følge med i skolen eller oplever specifikke udfordringer inden for forskellige fagområder, kan det føre til angst og skolevægring. Barnet kan føle et kæmpemæssigt pres og en kontinuerlig følelse af at fejle. Derfor kan det resultere i, at barnet projektere de negative indre følelser over på noget mere konkret, i dette tilfælde, skolen. 


Skolevægring i forbindelse med familieproblemer

Skolevægring kan også være et resultat af familieproblemer. Man kan sige at hvis den base der for barnet skulle være sikker, bliver forvandlet til en krigsmark, skaber det en indre uro hos barnet. Familierelaterede stressfaktorer som skilsmisse, sygdom eller tab kan derfor påvirke et barns trivsel og bidrage til skolevægring.


Hvad er kendetegn ved skolevægring?

Det er vigtigt at bemærke, at skolevægring kan være en kompleks tilstand, og at ikke alle symptomer er nødvendigvis til stede hos alle børn. Hvis du er bekymret for skolevægring hos dit eget barn bør du altid søge hjælp fra eksempelvis skolepsykologen, lægen eller en anden psykolog. Her kan du få hjælp til en mere nøjagtig og kvalificeret vurdering samt en plan for udredning. Kendetegnene ved skolevægring kan variere fra barn til barn. Dog er nogle af de hyppige tegn og symptomer de følgende:

 • Hyppige klager over fysiske symptomer

Dit barn kan klage over hovedpine, mavesmerter, kvalme eller andre fysiske symptomer om morgenen eller på skoledage.

 • Gentagne fraværsdage

Dit barn har gentagne fraværsdage eller udtrykker ønske om at blive hjemme, dog med ingen specifik årsag.

 • Modvilje mod at gå i skole

Dit barn udtrykker stærk modvilje eller angst ved tanken om at gå i skole. De vil for alt i verden forsøge at undgå skolen og udtrykker en stærk modstand mod at tage i skole. 

 • Ængstelighed om morgenen 

Dit barn oplever høj angst, der eksempelvis udvises gennem gråd, irritation eller generel ængstelighed inden afgang mod skole om morgenen.

 • Social isolation 

Dit barn trækker sig fra sociale aktiviteter og deres venner på skolen. Isolationen kan også vise sig gennem besvær med at opretholde venskabet eller skabe nye relationer.

 • Fald i akademisk præstation 

Dit barns evner i skolen forværres. Barnets faldende akademiske præstation kan være et resultat af kontinuerligt fravær og mangel på deltagelse.

 • Følelse af frygt eller panik

Dit barn kan opleve intens frygt, panik eller angstsymptomer som hurtig vejrtrækning, hjertebanken eller svedende hænder i forbindelse med skole.

 • Følelse af lettelse, når de undgår skolen 

Dit barn kan også som et symptom på skolevægring, opleve midlertidig lettelse eller mindskning af angst, når de undgår at gå i skole.


I hvilken alder opstår skolevægring?

Skolevægring kan opstå i forskellige aldre, men det ses oftest hos børn fra omkring 5-6 år og kan følge barnet  op gennem teenageårene. Det skal dog også bemærkes at skolevægring kan komme til udtryk på forskellige tidspunkter og  forskellige klassetrin, alt efter barnets personlige profil. Nogle børn kan begynde at vise tegn på skolevægring, når de først starter i skolen eller hvis de skifter fra én skole til en anden. Andre børn kan udvikle skolevægring senere i deres skoleforløb, det kan blandt andet være på grund af specifikke udfordringer som dem vi tidligere så på. Herunder faglige udfordringer, mobning, familieproblemer eller akademisk pres. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle tegn på skolevægring uanset barnets alder, da tidlig intervention og støtte kan være afgørende for at håndtere problemet og hjælpe barnet med at vende tilbage til skolen og trives akademisk og socialt.


Hvem lider under skolevægring?

Skolevægring kan vise sig hos børn og unge i forskellige aldre og fra forskellige baggrunde. Der er ikke én opskrift til hvilken slags barn der kan lide af skolevægring. Ydermere kan skolevægring både påvirke drenge og piger og børn fra forskellige sociale lag. Dog kan nogle af de faktorer vi tidligere gennemgik, være medvirkende til udviklingen. 


Er skolevægring en diagnose?

Skolevægring er ikke en formel diagnose i sig selv. Det er snarere en betegnelse, der beskriver en tilstand, hvor et barn oplever ekstrem frygt eller angst i forbindelse med at gå i skole. I klinisk praksis vil fagfolk typisk forsøge at identificere de underliggende årsager til skolevægring. Derfor kan der i forbindelse med professionel hjælp, ofte stilles en diagnose baseret på de specifikke symptomer og årsager. For eksempel kan et barn diagnosticeres med en angstlidelse som social angst, generaliseret angst eller separationsangst, hvis det er det, der er primært ansvarlig for deres skolevægring. Det er vigtigt at bemærke, at diagnosen og evalueringen af skolevægring normalt udføres af kvalificerede fagfolk inden for mental sundhed, såsom psykologer eller psykiatere, der kan evaluere barnets symptomer, vurdere den underliggende årsag og udvikle en passende behandlingsplan. 


Hvordan behandles skolevægring?

Behandlingen af skolevægring kan variere afhængigt af årsagen og den specifikke situation. Der er altså forskellige metoder til at få bugt med skolevægring. Nogle af de fremgangsmåder der bliver brugt er blandt andet terapi, rådgivning og kognitiv adfærdsterapi. Hvis du er bekymret for, at dit barn lider af skolevægring, er det vigtigt at involvere skolepersonale og sundhedspersonale i håndteringen af skolevægring. Med hjælp fra professionelle kan der skabes et støttende miljø og en individuelt tilpasset plan, der er tilpasset det individuelle barn. 


Hvad kan jeg som forælder gøre i forbindelse med skolevægring?

Du kan som forælder spille en stor rolle i håndtering og støtten af dit barn, i forbindelse med skolevægring. Nogle af de ting der kan gøre en massiv forskel i din rolle som forælder til et barn der lider af skolevægring er eksempelvis:

 • Anderkendelse pg forståelse

Som forælder er det vigtigt at du er opmærksom på dit barns behov og er sensitiv over for deres personlige oplevelser og følelser i forbindelse med skolevægring. Det er vigtigt at du anerkender dit barns følelser og prøver at forstå deres perspektiv. 

 • Kommunikation

Som forælder kan du hjælpe ved at opretholde en åben og ærlig kommunikation mellem dog og dit barn. Det er vigtigt at du lytter til dit barns udlægning af eventuelle bekymringer, ængsteliges og frygt. Det er vigtigt at du giver dem plads til at udtrykke disse følelser uden at du giver dem ekstra bekymringer for vrede og konsekvenser. 

 • Et trygt og støttende rum 

I forbindelse med den gode kommunikation kan du også hjælpe dit barn, ved at rumme deres frustrationer og dermed skabe et trygt og støttende miljø derhjemme. På denne måde kan du støtte dit barn og sørge for, at de har en tryg base, hvor de føler sig forstået og værdsat. 

 • Samarbejde med skolen

Som forælder bør du have kontakt med dit barns skole. På denne måde kan du i samarbejde med skolen opbygge et trygt miljø og en plan for løsninger og støtte for dit barn i skolen. Ved at have kontakt med skolen, kan du også sørge for, at der på denne front også skabes forståelse for dit barns situation. 

 • Professionel hjælp

Hvis du som forælder mistænker, at dit barn lider af skolevægring, bør du søge professionel hjælp. Dette omfatter eksempelvis at søge egen læge, psykiater eller psykolog. Her kan du få en udvidet plan og udredning af dit barns behov og eventuelle underliggende problemer der kan resultere i skolevægringen. 

 • Gradvis tilbagevenden til skole

Som forælder til et barn der lider af skolevægring, bør du arbejde med skolen for en gradvis tilbagevenden til den skolemæssige rutine. Det er vigtigt at du gradvis opbygger dit barns tryghed i forbindelse med skole, ved at tage det ét skridt ad gangen. Du kan arbejde med skolen for dit barns gradsforskel opstart med kortere perioder der gradvist forlænges, i kombination med støtte og beroligelse både fra lærere eller skolen, og kammerater. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90