Lær om intertekstualitet - din fulde guide

Af Laura Norén 30-06-2023
Lær om intertekstualitet - din fulde guide

Hvad er intertekstualitet og hvor kan man eksempelvis støde på det? Måske sidder du netop og undrer dig over dette. Du behøver dig ikke at undre dig længere, i dette opslag vil vi gennemgå hvad intertekstualitet er, og hvor vi eksempelvis finder det. Vi vil kigge på intertekstualitets betydning samt hvilke værker du nok allerede kender til, som benytter sig af intertekstuelle elementer. 

Hvis du som mange andre finder dig selv forvirret over de mange forskellige ord og elementer du skal kende til, eksempelvis når du har dansk, så frygt ej! Det er helt normalt at have problemer med eksempelvis de litterære og analytiske dele af danskfaget. Her kan GoTutor hjælpe! Gotutor tilbyder blandt andet lektiehjælp i dansk. Med os kan du opnå glæde ved eksempelvis at fordybe dig i dansk. GoTutor tilbyder lektie- og eksamenshjælp i mange fag, og vi vil altid gerne hjælpe med hvad end du har brug for. Tag kontakt til os og få hjælp til lige netop dét du har problemer med. Hvis du dog bare er interesseret i at lære mere om intertekstualitet, så læs med her.


Hvad betyder intertekstualitet?

Intertekstualitet stammer fra det franske intertextualité, som egentlig står for inter og text. Inter stammer oprindeligt fra latin og betyder i grundform mellem. Det betyder i relation til intertekstualitet, at noget foregår mellem to ting. Altså at der er et samspil mellem to forskellige ting. I kombinationen med text betyder det altså, at der er et samspil mellem to tekster. Intertekstualitet kan dog findes i flere ting end blot tekster. 


Genretræk og intertekstualitet

Når vi taler om intertekstualitet, skal vi også tænke på genretræk. Når vi ser specifikke træk feder gør sig gældende inde for genrer, ved vi nemlig fra start af, hvad der er tale om og hvad vi skal forvente. Tænk eksempelvis på eventyr der starter med; Der var engang. Når vi hører dette, ved vi allerede at der er tale om et eventyr, og vi ved hvad vi kan forvente. Dette er genretræk og gentagelser af ting vi kender. Disse gentagelser gør, at vi kan skelne mellem de forskellige genrer og deres træk.  


Hvor startede intertekstualiteten?

Intertekstualitet blev, som du måske kan høre på navnet, først brugt i forbindelse med tekster. Intertekstualitet blev udviklet i forbindelse med litteraturvidenskaben. Idéen var at skabe en form for dialogiske relationer mellem tekster. Det lyder måske mærkeligt, men det betyder egentlig at teksterne på en måde kan tale sammen, mellem hinanden, ved at referere til hinanden. Siden hen har intertekstualitet dog bevæget sig videre fra kun at eksistere i litteraturvidenskaben, til også at blive brugt i medievidenskaben. Det vil sige at vi nu også ser intertekstualitet i blandt andet reklamer og film.


Hvor findes intertekstualitet?

Vi kan, som nævnt, se og finde intertekstuelle referencer flere steder end blot i tekster. Intertekstualitet kan findes i mange kreative genrer og værker. Det kan eksempelvis være i:

 • Tekster

 • Film

 • Reklamer

 • Kortfilm

 • Billeder

Dette er altså nogle af de steder, hvor du kan opleve intertekstualitet. Det er dog ikke altid let at opdage, da intertekstualitet kræver, at man også kender til referencen. 


Hvorfor bruges intertekstualitet?

Intertekstualitet er en metode hvor forfattere eller instruktører bruger indhold fra andre værker, i deres eget. Det er altså en form for reference til tidligere værker. Instruktører og forfattere kan bruge intertekstualitet for at gøre deres værk genkendeligt. Altså kan benyttelsen af intertekstualitet gøre at læseren eller seeren føler de kender værket allerede. Intertekstualitet kan også bruges til eksempelvis at lave satire. Her bliver kendte karakterer ofte draget ind i nye tekster eller film som en form for satirisk spil. At bruge intertekstualitet kan også give et værk noget betydning, alt efter hvad referencen forbindes med. Det kan altså være et godt og spændende værktøj at benytte, når forfattere og instruktører kreerer nye værker.


Hvad er parodi

Mange intertekstuelle værker benytter sig af parodi. Dette gør sig især gældende i satire. En parodi vil sige, at man efterligner et andet menneske, men med overdrivelser. Man kan også parodiere andre ved at fremhæve genkendelige træk hos dem. Det kunne eksempelvis være, at hvis man lavede en parodi af én, der er lidt klodset. Det ville man måske i en parodi vise ved at falde over sine egne ben og tabe alt, man havde i hænderne, i en overdreven mængde. Parodier fungerer dog kun, hvis man faktisk kender den person der parodieres. 


Hvad er pastiche?

Når man laver pastiche, vil det sige at man rekreerer eller omskriver en andens tekst og gør brug af deres skrivestil. Denne form for genskabelse er dog ikke med det formål at gøre grin med personen. Ved pastiche, efterligner man blot en anden persons stil og tekster. Ligesom ved parodier, kan pastiche kun fungere efter hensigten, hvis man kender den person der efterlignes. 


Former for intertekstualitet

Der findes flere måder at bruge intertekstualitet på. Nogle gange er referencerne meget åbenlyse og klare, andre gange skal man analysere lidt for at finde de intertekstuelle referencer. Derfor kan vi både finde intertekstualitet i det vi kalder intern og ekstern form. Vi skelner altså derfor mellem de følgende former for intertekstualitet:

 • Ekstern intertekstualitet

 • Intern intertekstualitet


Hvad er ekstern intertekstualitet?

Ekstern intertekstualitet er den slags intertekstualitet, der let kan ses, uden at publikum skal have en stor baggrundsviden, der gør, at de kender til referencen. Ekstern intertekstualitet er når specifikke værker laves i en ny form. Det kan vi også kalde for at værker re-medieres. Der betyder at et værk fremstilles i en ny form, men stadig med samme ramme for historien og handlingen. Et eksempel på dette er når bøger bliver lavet til film, eller bogserier laves om til en serie af film.


Hvad er et eksempel på et eksternt intertekstuelle værk?

Et eksempel på et værk, der er eksternt intertekstuelt, kunne være den populære bogserie Twilight. Denne serie af bøger er skrevet af Stephenie Meyer. Bogserien omhandler pigen Isabella Swan, der flytter til byen Forks og forelsker sig i vampyren Edward Cullen. Serien af bøger omhandler Bellas nye liv i vampyr-familien og de udfordringer, der melder sig på banen, når et menneske og en vampyr finder sammen. Den populære bogserie blev efterfølgende re-medieret til serien af filmen The Twilight Saga. Serien af film følger kronologisk serien af bøger, og fortæller historien som den i Stephenie Meyers bøger, blev fortalt. 


Hvad er intern intertekstualitet?

Intern intertekstualitet, er til forskel for ekstern intertekstualitet, der hvor der kræves lidt af publikum. Ved intern intertekstualitet, skal man kende de referencer og de ting, tekster og historier der refereres til, for at både forstå referencerne og også for at forstå formålet. Måden hvorpå intern intertekstualitet viser sig i værker, er ved at referencer, personer eller citater fra andre værker bliver brugt og har en funktion i værket. Man låner altså en del af noget andet, og bruger det på en ny måde i det nye værk. Intertekstualitet er på den måde mere krævende for tilskueren at opfatte og forstå, idet tilskueren/publikum skal kende til den oprindelige brug af referencen og genkende hvordan den bliver genbrugt og præsenteret på ny. 


Hvad er et eksempel på intern intertekstualitet?

Et eksempel på intern tekstualitet, som ofte bliver brugt og mange kender til, er Shrek filmene. Shrek er netop en filmserie der genbruger en masse roller de fleste allerede kender, og fremstiller dem på en ny måde. I Shrek bliver eventyrgenren og karakterer fra eventyr, genbrugt men sat i et nyt lys. Vi møder karakterer såsom:

 • Prinsen på den hvide hest

 • Den gode fe

 • Prinsessen i tårnet

 • 3 blinde mus

 • Den store drage

 • Pinocchio 

Fremstillingen af de intertekstuelle roller i Shrek opfattes generelt satirisk. Dette kan vi eksempelvis se ved den gode fe, en karakter de fleste kender. I Shrek bliver den gode fe en tydelig satirisk reference, idet karakteren i Shrek, rigtigt nok ser ud som en eventyrlig fe, men faktisk ikke er god. Dette er blot én af referencerne i Shrek. Dét der også gør at Shrek er film der ofte bliver nævnt, når vi taler om intertekstualitet, er det fordi mange intertekstuelle værker tager udgangspunkt i de mere højkulturelle værker. Dette har også effekt på modtagerperspektiv, idet man skal høre til en specifik gruppe for at forstå referencen. Dette kan dog også give en form for gruppering og fællesskab. Når et værk som Shrek så benytter sig af et eventyrligt intertekstuelt element, kan de fleste følge med. Dette gør også Shrek mere intertekstuel alsidig og har indvirkning på, hvorfor værket også er så omdiskuteret. 


Intertekstualitet - kort fortalt

Vi har nu gennemgået intertekstualitet og hvordan du finder intertekstuelle referencer. Vi lærte blandt andet også at der under intertekstualitet er 2 forskellige intertekstuelle genrer. Vi lærte om den eksterne intertekstualitet, som er den, hvor et værk bliver re-medieret, altså et værk bliver skabt på ny, i en ny form. Vi lærte om intern intertekstualitet. Den interne var den hvor der i et værk er referencer og citater fra andre værker. Det var de interne intertekstuelle referencer der var lidt sværere at gennemskue. Vi lærte også at der er forskel på den måde vi kan bruge intertekstualitet på. Vi kan eksempelvis både parodiere og lave pastiche. Så lærte vi også lidt om forskellige intertekstuelle værker. Vi lærte også hvordan genretræk kan være en del af det intertekstuelle aspekt. Genretræk tager del, fordi genretræk er en reference til andre ting vi allerede kender.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Ruben Samuel Sørensen 12-10-2022
Hvad er kort tillægsform på dansk?
Hvad er kort tillægsform på dansk?

I dansk grammatik findes der et begreb, der hedder kort tillægsform, som også går under navnet datid...

Signe Anna Bøe 04-11-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90