Genrer på engelsk - lær om dem her

Af Laura Norén 25-05-2023
Genrer på engelsk - lær om dem her

Hvad er genrer på engelsk og hvilke forskellige genrer på engelsk findes der? Lær mere om litterære genrer og hvordan du lige finder hoved og hale i dem her. Læs med og få en masse inspiration til eksempelvis din næste engelsk opgave. Det er nemlig ikke altid lige let at finde ud af hvordan man determinerer en genre og hvilke krav der er til netop den specifikke genre man skal skrive inde for. Dette kan også være svært på dansk. Du kan læse mere om, hvad der kendetegner forskellige skriftlige genrer i dansk her. I dette opslag skal vi dog kigge på genre på engelsk. Hvis du vil vide mere omkring hvad der kendetegner forskellige genrer på engelsk og hvordan du helt korrekt opstiller en tekst efter genre, så kan du blive meget klogere på dette ved at læse videre i dette opslag.


Hvad er en genre på engelsk?

På engelsk kaldes en genre også for genre. Ordet er ens på dansk og på engelsk fordi det egentlig er taget fra det franske sprog. Genre betyder direkte oversat slægt eller art. Dette stemmer meget godt overens med hvordan vi bruger ordet. Genre angiver en afgrænset gruppe indenfor et felt. Ofte bruger vi det i de kreative fag. Det vil sige at vi finder genre inde for eksempelvis:

 • Musik (music)

 • Litteratur (literature) 

 • (Billed)kunst (visual arts)

Der er altså flere områder hvor genre er noget der gør sig gældende i forhold til at bestemme hvilken gruppe et værk hører til, eller kategoriseres som. I dette opslag skal vi dog fokusere på genrer inde for litteraturens verden.


Hvilke genrer er der på engelsk?

På engelsk er termen for genre inde for litteraturen, genres of literature. På engelsk vil tekster placeres inde for 3 hovedkategorier som vi betegner som branches of literature. Disse hovedkategorier lyder som følger:

 • Poetry (poesi)

 • Prose (prosa)

 • Drama (drama)

Dette er altså de 3 hovedkategorier der skelnes mellem i forhold til litterære genrer på engelsk. Dog ligger der under disse kategorier, flere underkategorier som vi nu vil gennemgå.


Hvad er poesi på engelsk?

Kendetegnet for poesi, eller på engelsk poetry, er at strukturen ikke er afhængig af grammatisk sætningsopbygning. Poesi fokuserer i stedet på rytmen og symbolikken i en tekst. Man kan sige at der derfor er fokus mere på det enkelte ords fonetiske (lydlige) og symbolske sammenhæng i teksten, end der er på, at vi laver en grammatisk korrekt tekst. Under poesi kan vi kategoriserer de følgende underkategorier:

 • Epic (episk)

 • Narrative (narrativt)

 • Lyric (lyrisk)


Den episke underkategori på engelsk

Et poetisk værk der kategoriseres som epic vil have omdrejningspunkt om en form for helt, ofte en Gud eller gude-type der har en form for overnaturlig evne/styrke. Tænk eksempelvis på Herkules. Denne heltefigur vil i en episk fortælling være hovedpersonen og historien vil følge denne figur. En episk fortælling vil generelt foregå forud for, at fortælleren deler historien. Vi kan ofte finde eksempler på episke værker fra eventyr. 


Den narrative underkategori på engelsk

Den narrative kategori af poesi kan i nogle tilfælde overlappe med den episke. Dog vil narrative poetry følge en historie-struktur og indeholder altså både en begyndelse, en midte og en klar slutning - der er altså et klart handlingsforløb. Narrativ poesi er, selvom der er handlingsforløb, dog stadig skrevet i vers, og ofte fra fortællerens perspektiv. Under denne kategori finder vi eksempelvis digte fra Homer, der både er episke og narrative. Dette ville eksempelvis være Iliaden og Odysseen


Den lyriske underkategori på engelsk

Lyrisk poesi er den kategori inde for genren er den, der traditionelt set har til formål at blive sunget, tænk eksempelvis på en salme. Denne kategori har også til formål at udtrykke følelser hos digteren. Denne form kan altså siges at være følelsesladet og altså indeholde mange følelses beskrivelser. 


Hvad er prosa på engelsk? 

Prosa, eller på engelsk prose er den kategori vi oftest støder på i vores dagligdag. I prosa finder vi både fiktion og nonfiktion også kaldet sagprosa. Prosa defineres som den genre der bedst følger sætningsstruktur, dette gør dog også at denne genre har mange underkategorier idet præmissen for, at noget er prosa på engelsk er, at der i teksten følges en sammenhængende udvikling og grammatisk sætningsstruktur. Underkategorierne i prosa er de følgende:

 • Essay

 • Biographies (biografier)

 • Short stories (noveller)

 • Novels (romaner)


Essays på engelsk

Den første underkategori af prosa er essays. Et essay er en tekst der angiver følelserne hos skriveren, i forhold til et specifikt emne. Et essay deles generelt i 3 dele. En beskrivende del. Her præsenteres, beskrives og forklares emnet. En erindrende del. Her trækkes der på den personlige erfaring med emnet. Den refleksive del. Her reflekteres over emnet og forskellige tilgange til emnet eller problematikken belyses.


Biografier på engelsk

Biografier er som allerede nævnt en anden kategori inde for genren prosa. En biografi er en personlig beretning. Den fortæller historien om en persons liv. Vi kender generelt denne kategori fra kendte der udgiver en selvbiografi hvor de fortæller om hele deres liv fra barn til voksen og forklarer og reflekterer over deres valg og erfaringer.


Noveller på engelsk

En novelle kaldes på engelsk for en short story. En novelle følger opbygning som du blandt andet kender fra aktantmodellen på dansk. En novelle er en kort fiktiv historie der dog stadig indeholder karakterer og en handling. På baggrund af længden, vil en novelle generelt præsentere få personer og et simpelt handlingsforløb.


Romaner på engelsk

Selvom det kan være forvirrende i forhold til dansk og engelsk, hedder en roman på engelsk en novel. Romaner og noveller deler deres handlingsstruktur og fiktive aspekter. Dog kan en roman indeholde mange karakterer og et længere og udvidet handlingsforløb. 

Hvad er drama på engelsk?

Drama i den engelske litteratur er en genre der både kan være fiktiv og nonfiktiv. Drama betyder på græsk, hvor det er taget fra handling, og på denne baggrund kan vi slutte at drama omhandler handlinger. Et drama vil oftest handle om et specifik tema såsom kærlighed eller livets bane og det udgøres generelt af replikker mellem forskellige karakterer eller “roller” i dramaet. Under genren har vi igen underkategorier, de er som følger:

 • Farce

 • Melodrama

 • Tragedy (tragedie)

 • Comedy (komedie) 


Farcer på engelsk

Under genren drama har vi blandt andet farcer. Farcer er en slags drama der er skrevet til scenisk skuespil. En farce er den slags drama der har til intention at inkludere publikummet i stykket. Farcer vil generelt indeholde karikeret fysisk humor og overdreven bevægelse med den intention at få publikum til at grine. Idéen med farcer er altså at det er teater der skal få publikum til at grine.

Melodrama på engelsk

En melodrama er en kategori inde for drama som fokuserer på at udvise store følelser. Melodrama kan ofte opleves i form af teaterstykker. I melodramaer vil der ofte præsenteres en følelsesmæssig konflikt. Denne genre vil dog fokusere på at vække følelser hos modtageren og fokuserer mere på plottet/handlingen og mindre på karakterernes følelsesmæssige tilstande. Ofte møder vi denne genre af drama, på engelsk, i opera. Ordet melodrama har du måske hørt før, det bruges nogle gange til at beskrive en person der er meget følelsesladet. Eksempelvis Jeg synes du er meget melodramatisk lige nu. Eller på engelsk. You are being so melodramatic right now. 


Tragedier på engelsk

En tragedie kaldes på engelsk for tragedy. Dette er en underkategori i drama genren der generelt fokuserer på en hovedpersons fald mod bunden. Denne form for drama er altså lavet for at vække følelser af medlidenhed eller frygt i modtageren. Generelt vil hovedpersonen i starten af tragedien have et godt liv men gennem handlingen vil de miste alt. Tragedier fokuserer på at hovedpersonens fejl, blandet med uundgåelig skæbne, får dem til at ende på bunden. Eksempler på tragedier er eksempelvis Shakespeares Macbeth og Romeo and Juliet. En anden form for tragedie du måske kender er The Great Gatsby af F. Scott Fitzgerald.  

Komedier på engelsk

Den sidste underkategori inde for genren drama er komedier, eller på engelsk comedies. Komedier har deres oprindelse i det gamle Grækenland hvor de blev brugt som politisk satire. Formålet med komedier var og er stadig at få modtageren til at grine. De vil ofte lægge vægt på at latterliggøre en person eller en situation ved at tale til humor i modtageren. Komedier findes både i skuespil/teater men også i litterære værker. Der findes både lyse og mørke komedier. De mørke tager lidt tungere emner op men forsøger at gøre dem lettere ved at bruge humor. Som sagt er denne genre blevet brugt længe og vi kan finde den både hos eksempelvis Shakespeare men også i nyere tid. Komediedramaer findes eksempelvis hos Shakespeare i værket The Two Gentlemen of Verona. I nyere tid kunne et eksempel på komediedrama være Fried Green Tomatoes af Fannie Flagg.


De engelske genrer gennemgang

Dette var altså en gennemgang af de traditionelle engelske genrer inde for litteratur. Listen bliver dog løbende opdateret som tiderne ændres og derfor kan det ikke helt garanteres at listen altid vil se ud som den gør nu, dog fastholder vi at hovedkategorierne består og kun underkategorierne ændres med tiden.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90