Lær hvordan du bruger regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk

Af Cathrine Noer Hjorth 01-03-2023
Lær hvordan du bruger regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk

Hvordan bruger du verber (udsagnsord) på engelsk? Det kan godt være svært at have helt styr på alle de forskellige ordklasser. Verber er en ordklasse som vi bruger både på engelsk og på dansk. På dansk kaldes verber også for udsagnsord. På engelsk kalder vi verber for verbs. Verber (udsagnsord) er dem der bruges til at beskrive noget, subjektet i sætningen gør eller er. Verbet bruges altså til at beskrive handlinger eller tilstande hos et subjekt. Dette vil også sige at verbet (udsagnsordet) lægger sig til grundleddet i sætningen. På engelsk findes både de regelmæssige og de uregelmæssige verber. I dette opslag vil vi dog koncentrere os om de regelmæssige verber (udsagnsord) de kaldes på engelsk de regular verbs. Du kan læse mere om de uregelmæssige verber i opslaget omkring uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk.

Gotutors blog kan nemlig blandt andet hjælpe dig med at få helt styr på de mange regler for grammatik på engelsk. Vi tilbyder både lektiehjælp i engelsk og andre fag og samt vores blog, der kan hjælpe dig til at få helt styr på grammatik og meget mere! Læs for eksempel med her, hvis du vil lære mere om verber og blive helt klog på grammatikken omkring verber (udsagnsord) på engelsk! 

 

Hvad er et regelmæssigt verbum (udsagnsord) på engelsk?

Verber, eller udsagnsord, er som sagt, de ord der i en sætning beskriver det, grundleddet enten gør eller er. Verber kan derfor enten være handlinger, egenskaber eller tilstande. Idet verbernes (udsagnsordenes) form bestemmes af grundleddet, bøjes de også efter grundleddet. Det vil sige, at verber bøjes enten i 1. 2. eller 3. person, alt efter hvem der er tale om. Man kan sige at verber er én af de vigtigste ordklasser på engelsk, da alle sætninger på engelsk vil indeholde mindst ét verbum (udsagnsord) for at give mening. Verber (udsagnsord) er også én af de største ordklasser og den bygges op omkring 3 slags sammensætninger.

 • Hovedverber - dette er den slags verber der kan stå alene
 • Hjælpeverber - disse står før hovedverber (eksempelvis had + hovedverbum)
 • Modalverber - disse står også før hovedverbum og fortæller noget omkring det hovedverbum der står efter (eksempelvis can + hovedverbum)

 

Eksempler på regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk

Forskellen på de regelmæssige og uregelmæssige verber er, at de regelmæssige er dem, der ender på ed i præteritum, også kaldet datid på dansk. Idet denne ordklasse er så stor, kan det være et vidt begreb, når vi siger, at verber er ord, der beskriver handlinger og tilstande hos grundleddet eller subjektet. Derfor kan det være godt at have en idé om, hvilke slags ord der er tale om, så her er en lille liste af regelmæssige verber i det engelske sprog:

 • Laugh
 • Smile
 • Walk
 • Call
 • Like
 • Look
 • Play
 • Show
 • Work
 • Seem
 • Help
 • Jump
 • Move
 • Produce
 • Kiss
 • Live
 • Fit
 • Kill
 • Love
 • Believe

 

Hvad er grundreglerne ved regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk?

Når du skal bruge dine regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk, er der 2 ting du især skal overveje og som kan guide dig i den rigtige retning, når du skal bøje dit verbum. Disse 2 overvejelser er følgende:

 • Hvem?
 • Hvornår?

Når der er tale om verbummer på engelsk, ændrer endelsen på ordene sig nemlig alt efter hvem der er tale om. Hvis dit verbum eksempelvis står i 3. person, sættes et s på endelsen af ordet. 

Den anden regel er at du skal overveje tiden. Verber i det engelsker sprog vil nemlig ende på ed, hvis de står i præteritum (datid) eller perfektum (førnutid). Disse 2 regler er nogen du især skal holde fast i, når du skal bruge verber (udsagnsord) på engelsk, men lad os kigge mere på hvordan verberne bøjes nu. 

 

Hvordan bøjes regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk?

Verber (udsagnsord) på engelsk kan generelt bøjes i 5 forskellige tider, her er der tale om:

 • 1. Præsens - det er det vi på dansk kalder nutid
 • 2. Præteritum - det er det vi på dansk kalder datid
 • 3. Perfektum - det er det vi på dansk kalder førnutid
 • 4. Pluskvamperfektum - det er det vi på dansk kalder førdatid
 • 5. Futurum - det er det vi på dansk kalder fremtid 


Når de regelmæssige verber (udsagnsord) bøjes efter tid, er der nogle simple regler man kan følge, dem vil vi kigge på herunder:

 

1) Hvis dit verbum (udsagnsord) er i præsens (nutid), skal det på engelsk se ud som det gør i infinitiv, eller grundformen. Altså ville det se eksempelvis sådan her ud: 

 • To laugh -> I laugh.

Dog inkluderer dette ikke verbummer i 3. person ental. Hvis dit verbum er i 3. person, skal der sættes et s på endelsen. Altså: 

 • To laugh -> She laughs.

 

2) Hvis dit verbum i stedet skal bøjes i præteritum (datid), vil de regelmæssige verber (udsagnsord) ende på ed.  Altså ville et verbum (udsagnsord) bøjet i præteritum (datid) se således ud:

 • To laugh -> She laughed.

 

3) Hvis dit verbum skal bøjes i perfektum (førnutid), vil du her bruge et hovedverbum i kort tillægsform kombineret med hjælpeverbet to have brugt i præsens (nutid). Det ville eksempelvis se således ud:

 • To laugh -> I have laughed.

 

4) Pluskvamperfektum (førdatid) er den tid, hvor hovedverbet står efter et hjælpeverbum, eksempelvis kunne det se således ud:

 • To laugh -> Simon had laughed.

Her er had altså hjælpeverbum og laughed er hovedverbum.

 

5) Hvis dit verbum (udsagnsord) skal bruges i futurum (fremtid), vil hovedverbummet igen stå efter et hjælpe, eller modalverbum. Det kunne eksempelvis være ord som can eller will og det ville se således ud i praksis:

 • To laugh -> Simon will laugh tomorrow.

 

Hvis dette stadig virker lidt forvirrende, så kig med i skemaet nedenfor, hvor vi afprøver bøjningen, med verbet (udsagnsordet) to play.

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) i præsens= nutid på engelsk

Ental 
1. personI play
2. personYou play
3. personHe/she/it plays
Flertal 
1. personWe play
2. personYou play
3. personThey play

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) i præteritum= datid på engelsk

Ental 
1. personI played
2. personYou played
3. personHe/she/it played
Flertal 
1. personWe played
2. personYou played
3. personThey played

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) i perfektum= førnutid på engelsk

Ental 
1. personI have played
2. personYou have played
3. personHe/she/it has played
Flertal 
1. personWe have played
2. personYou have played
3. personThey have played

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) i pluskvamperfektum= førdatid på engelsk

Ental 
1. personI had played
2. personYou had played
3. personHe/she/it had played
Flertal 
1. personWe had played
2. personYou had played
3. personThey had played

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) i futurum= fremtid på engelsk

Ental 
1. personI will play
2. personYou will play
3. personHe/she/it will play
Flertal 
1. personWe will play
2. personYou will play
3. personThey will play

 

Ændringer i stavning for regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk

Den sidste regel vi skal gennemgå omkring de regelmæssige verber, er at de kan ændre stavemåde i bestemte tider. Her er der tale om to regler:

 • Hvis verbet bruges i præteritum (datid) og slutter på en konsonant, bliver den dobbelt. Denne regel gælder dog ikke ved verber der slutter på dobbeltkonsonanter som eksempelvis kick/lick/flick. Dette kunne eksempelvis være således:

 

Datid med dobbeltkonsonant 
To lickHe licked his ice cream
To kickShe kicked the ball

 

Datid med én konsonant

 
To pitHe pitted the date
To fitThe dress fitted her nicely

 

 • Hvis verbet bruges i præsens (nutid) om 3. person ental eller i præteritum (datid), perfektum (førnutid) eller pluskvamperfektum (førdatid) og det ender på en konsonant + y, vil det skifte til ie. Et eksempel på dette, kunne være  to carry som vist herunder.

 

1. person ental
I carry the bag
I carried the bag
I have carried the bag
I had carried the bag
I will carry the bag

 

2. person ental

You carry the bag
You carried the bag
You have carried the bag
You had carried the bag
You will carry the bag

 

3. person ental

She carries the bag
She carries the bag
She has carried the bag
She had carried the bag
She will carry the bag

 

Regelmæssige verber (udsagnsord) - en opsamling

Nu har vi altså gennemgået de forskellige regler for, hvordan du bruger de regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk. Vi lærte at verberne (udsagnsordene) bøjes efter grundleddet, og at de angiver hvad grundleddet gør. Vi lærte også at de regelmæssige verber (udsagnsord) kan bøjes i 5 tider, og at de nogle gange ændrer stavemåde og form, alt efter tiden og hvorvidt det står i 1. 2. eller 3. person. Dette er altså reglerne for de regelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk og nu er du helt klar til at bruge dem i praksis.

Mød forfatteren:

Billede af

Cathrine er tekstforfatter og underviser hos GoTutor. Cathrine har en baggrund som historieudvikler, skribent og underviser og har i mange år været med til at løfte selvtilliden for GoTutors elever. Cathrine er uddannet cand.mag. i engelsk med tilvalg i historie fra Københavns Universitet, og har under sine studi...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90