Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Af Laura Norén 24-02-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du kender til men ikke har ordentligt styr på. I det engelske sprog, såvel som det danske, findes ordklassen verber, det er den vi på dansk kender som udsagnsord. På engelsk kaldes verber for verbs. Dog kan man ikke altid regne med, at alle verber skal bøjes på samme måde, det er her de uregelmæssige verber (udsagnsord) spiller ind. 

På engelsk kaldes disse for  irregular verbs. Det kan derfor godt være svært helt at navigere i, hvordan verber skal bøjes. Det kan skabe en masse tvivl omkring verberne og mange kan blive i tvivl. Hvis det er tilfældet, så læs med i dette opslag og få helt styr på hvordan uregelmæssige verber ser ud og bøjes i det engelske sprog! I dette opslag vil vi kigge nærmere på, både hvilke mest brugte verber der i det engelske sprog, er uregelmæssige, og vi vil kigge på hvordan de så skal bøjes anderledes end de regelmæssige verber. Men lad os starte med at kigge på hvad et verbum egentlig er.

 

Hvad er et verbum (udsagnsord) på engelsk?

Verber er det vi på dansk kender som udsagnsord. Verber, eller udsagnsord er den ordklasse hvor ordene udtrykker hvad subjektet eller grundleddet i sætningen gør. Altså eksempelvis at spise/at drikke/at løbe - denne form er infinitiv formen af verber, også kendt som grundformen. På engelsk har verber (udsagnsord) samme funktion i sætningen som de har på dansk. Altså kunne verber på engelsk eksempel også være to eat/to drink/to run i infinitiv form. Verber (udsagnsord) kan på dansk bruges i både nutid (futurum) datid (præteritum) passiv og også i imperativ form, det vi på dansk også ville kalde bydeform, På engelsk skelner vi også mellem 4 former for bøjning. Dog skiller nogle verber på engelsk sig ud ved, at de ikke bøjes helt som de regelmæssige verber. Hvordan de bøjes, vil vi komme tilbage til senere, lad os starter med at kigge på nogle af de uregelmæssige verber (udsagnsord) i det engelske sprog.

 

Hvad er uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk? 

De uregelmæssige verber (udsagnsord) i det engelske sprog kan godt være lidt svære at få bugt med da der er mange af dem. Udover at de uregelmæssige verber (udsagnsord) i det engelske sprog er mange, er der heller ikke nogen regel der gør, at du ved lige præcis hvilke verber der er tale om. Derfor er den eneste metode til at vide hvilke verber der er uregelmæssige, simpelthen at huske på dem. For at gøre det lidt lettere kommer her en opremsning af nogle af de verber (udsagnsord) man generelt ofte bruger:

 • Be
 • Become
 • Build
 • Drink
 • Go
 • Have
 • Cut
 • Dream
 • Swim
 • Eat
 • Forgive
 • Mistake
 • Ride
 • Send
 • Shave
 • Sit
 • Sleep
 • Speak
 • Win
 • Write
 • Throw
 • Tell
 • Teach
 • Take

Som det kan fornemmes er der altså tale om rigtig mange verber, dette er dog kun en brøkdel, der findes flere hundrede. Måske virker det underligt at de kaldes for uregelmæssige verber (udsagnsord), idet der er så mange, men det uregelmæssige man så kan sige der er, ved de uregelmæssige verber (udsagnsord), er deres bøjningsform. De uregelmæssige verber (udsagnsord) følger nemlig ikke en generel engelsk bøjningsform, og det vil vi kigge på nu.

 

Hvordan bøjer du uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk?

Som nævnt ovenfor er forskellen mellem regelmæssige og uregelmæssige verber (udsagnsord), at de uregelmæssige verber (udsagnsord), ikke bøjes regelmæssigt. Det vil altså sige at bøjningsformerne ændrer sig ved uregelmæssige verber (udsagnsord). For helt at forstå dette bør vi først kigge på hvilke bøjningsformer vi har for verber, på engelsk. Man skelner, som vi også nævnte i gennemgangen af verber på dansk og engelsk, at verber bøjes i 5 former:

 • Præsens - det er det vi på dansk kalder nutid
 • Præteritum - det er det vi på dansk kalder datid
 • Perfektum - det er det vi på dansk kalder førnutid
 • Pluskvamperfektum - det er det vi på dansk kalder førdatid
 • Futurum - det er det vi på dansk kalder fremtid

 

Dog er der ved uregelmæssige verber (udsagnsord), nogle steder hvor bøjningen ændrer sig. Generelt kan man huske på, at verber (udsagnsord) bøjes efter disse regler:

 • Baseform bruges ved præsens
 • S-form - når verber bruges om “he/she/it”
 • Ing-form - når verber bruges efter “i am”
 • Ed-form - når verber bruges i datid

 

Forskellen mellem de regelmæssige og de uregelmæssige verber (udsagnsord), at de uregelmæssige ikke bøjes i “ed-form” i præteritum (datid). De fleste af de uregelmæssige verber (udsagnsord) har også ændring i vokalen i præteritum (datid), hvor regelmæssige verber i stedet bøjes med “ed”. Den generelle regel i forhold til denne ændring, lyder således:

 

 • Hvis vokallyden er Ea, ændres det til O 
Grundformpræteritum (datid)
To speakI spoke

 

 • Hvis vokallyden er I, ændres det til A i datid og U i datid + tillægsform
Grundformpræteritum (datid)

Kort tillægsform/

førdatid

To ringI rangI had rung

 

 • Hvis vokallyden er O, ændres det til E
Grundformpræteritum (datid)
To knowI knew

 

 • Hvis vokallyden er E, ændres det til O
Grundformpræteritum (datid)
To getI got

 

Ved nogle af de uregelmæssige verber, er en ekstra forskel også, at ordet ændrer sig når det bøjes. Det er blandt andet ved verbet “be” og verbet “go” her ændres det helt og ser således ud, bøjet:

 

 

Hvordan bøjer man to be på engelsk?

 

To be i præsens = nutid

1. person entalI am
2. person entalYou are
3. person entalHe/she/it is
1. person flertalWe are 
2. person flertalYou are
3. person flertalThey are

 

To be i præteritum = datid

1. person entalI was
2. person entalYou were
3. person entalHe/she/it was
1. person flertalWe were
2. person flertalYou were
3. person flertalThey were

 

To be i perfektum = førnutid

1. person entalI have been
2. person entalYou have been
3. person entalHe/she/it has been
1. person flertalWe have been
2. person flertalYou have been
3. person flertalThey have been

 

To be i pluskvamperfektum = førdatid 

1. person entalI had been
2. person entalYou had been
3. person entalHe/she/it had been
1. person flertalWe had been
2. person flertalYou had been
3. person flertalThey had been

 

To be i futurum = fremtid

1. person entalI will be
2. person entalYou will be
3. person entalHe/she/it will be
1. person flertalWe will be
2. person flertalYou will be
3. person flertalThey will be

 

Hvordan bøjer man to go på engelsk?

 

To go i præsens = nutid

1. person entalI go
2. person entalYou go
3. person entalHe/she/it goes
1. person flertalWe go 
2. person flertalYou go
3. person flertalThey go

 

To go i præteritum = datid

1. person entalI went
2. person entalYou went
3. person entalHe/she/it went
1. person flertalWe went
2. person flertalYou went
3. person flertalThey went

 

To go i perfektum = førnutid

1. person entalI have gone
2. person entalYou have gone
3. person entalHe/she/it has gone
1. person flertalWe have gone
2. person flertalYou have gone
3. person flertalThey have gone

 

To go i pluskvamperfektum = førdatid

1. person entalI had gone
2. person entalYou had gone
3. person entalHe/she/it had gone
1. person flertalWe had gone
2. person flertalYou had gone
3. person flertalThey had gone

 

To go i futurum = fremtid

1. person entalI will go
2. person entalYou will go
3. person entalHe/she/it will go
1. person flertalWe will go
2. person flertalYou will go
3. person flertalThey will go

 

 

Hvordan ser uregelmæssige verber (udsagnsord) ud i datid?

Nu har vi altså netop gennemgået at de uregelmæssige verber, ikke bøjes anderledes end de regelmæssige, før vi når datid. Men hvordan ser det så ud i praksis? lad os kigge på nogle uregelmæssige verber (udsagnsord) i bøjet  form. 

 

To speak

 
Præsens (nutid)Speak/I am speaking 
Præteritum (datid)Spoke
Perfektum (førnutid)Have spoken
Pluskvamperfektum (førdatid)Had spoken
Futurum (fremtid)Will speak

 

To swim

 
Præsens (nutid)Swim/I am swimming 
Præteritum (datid)Swam
Perfektum (førnutid)Have swum
Pluskvamperfektum (førdatid)Had swum
Futurum (fremtid)Will swim

 

To Run

 
Præsens (nutid)Run/I am running
Præteritum (datid)Ran
Perfektum (førnutid)Have run
Pluskvamperfektum (førdatid)Had run
Futurum (fremtid)Will run 

 

To cut

 
Præsens (nutid)Cut/I am cutting 
Præteritum (datid)Cut
Perfektum (førnutid)Have cut
Pluskvamperfektum (førdatid)Had cut
Futurum (fremtid)Will cut

 

To eat

 
Præsens (nutid)Eat/I am eating
Præteritum (datid)Ate
Perfektum (førnutid)Have eaten
Pluskvamperfektum (førdatid)Had eaten
Futurum (fremtid)Will eat

 

To sleep

 
Præsens (nutid)Sleep/I am sleeping 
Præteritum (datid)Slept
Perfektum (førnutid)Have slept
Pluskvamperfektum (førdatid)Had slept
Futurum (fremtid)Will sleep

 

To send

 
Præsens (nutid)Send/I am sending 
Præteritum (datid)Sent
Perfektum (førnutid)Have sent
Pluskvamperfektum (førdatid)Had sent
Futurum (fremtid)Will send

 

Det korte af det lange ved uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk

Nu har vi gennemgået de regler der er ved brug af uregelmæssige verber (udsagnsord). Det kan som sagt være svært at gennemgå dem alle sammen idet der er over 200 af dem i det engelske sprog. Derfor må man bare forsøge at huske dem så godt som man kan. Vi lærte dog også at der er ændringer i vokallyd og 4 bøjningsformer, dog med en ekstra form af præteritum (datid) også. Det sidste der også skal huskes på er, at de uregelmæssige verber ikke bøjes med “ed” i præteritum (datid) men i stedet netop har en ændring af vokallyd. Med denne gennemgang er du nu klar til at bøje dine uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk. Selvom det kan virker svært at skulle huske dem, kan disse regler hjælpe når de skal bøjes.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Relativsætninger er noget vi har både på dansk og på engelsk. En relativsætning er en del af sætning...

Laura Norén 19-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90