De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Af Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der bliver sagt ”afk brb”? Nogle gange kan brugen af forkortelser virke lidt paradoksale. Hele pointen med at forkorte en vending, et ord eller en organisation er netop for at gøre det nemmere at bruge i en hurtig sætning enten på de sociale medier eller i en e-mail. Men hvad hjælper det, at det er nemmere for skribenten at bruge forkortelser, hvis læseren ikke forstår det, der bliver sagt? I det tilfælde, gør brugen af forkortelser en hurtig kommunikation sværere, end hvis skribenten bare havde skrevet udtrykket lige ud.

Hvis man synes, at forkortelser, specielt engelske forkortelser, kan virke som et helt ekstra fremmedsprog, man skal lære, så er den her artikel til dig. Her får du en fyldestgørende blog om de mest almindelige engelske forkortelser, deres betydning, og hvornår man bruger dem.

Hvad står de engelske forkortelser for?

 • AFK = Away from keyboard.
 • AKA = Also known as
 • A.m. / P.m. = Before noon / After noon (Fra latin “ante meridiem” / “post meridiem”.)
 • ASAP = As soon as possible.
 • ATM = At the moment.
 • BRB = Be right back.
 • BTW = By the way.
 • CC / BCC = Carbon copy / Blind carbon copy.
 • DIY = Do It Yourself.
 • DM / PM = Direct Message / Private message
 • DOB = Date of Birth.
 • E.g. = For example. (Fra latin “exempli gratia”.)
 • EOD = End of day.
 • EOM = End of message.
 • ETA = Estimated time of arrival.
 • FAQ = Frequently Asked Questions
 • FTW = For the win.
 • FOMO = Fear of missing out
 • FYI = For your information.
 • GTG = Got to go.
 • ICYMI = In case you missed it.
 • IDK = I don’t know
 • ILY = I love you.
 • I.e. = In other words. (Fra latin “id est”.)
 • IMHO = In my humble opinion
 • IRL = In real life
 • LMK = Let me know
 • LOL = Laughing out loud
 • N/A = Not Applicable / Not Available
 • NVM = Nevermind.
 • OFC = Of course.
 • OMG = Oh my god
 • OMW = On my way
 • OOC = Out of character
 • IN = In character
 • POV = Point of View.
 • RSVP = Please respond. (Fra fransk “Respondez s’il vous plait”.)
 • TBA / TBC / TBD = To Be Announced / To Be Confirmed / To Be Determined.
 • TBH = To be honest.
 • TGIF = Thank God it’s Friday
 • TIA = Thanks in advance.
 • TL;DR = Too long, didn’t read.
 • TTYL = Talk to you later
 • YOLO = You only live once.

Hvornår bruger man forskellige engelske forkortelser?

Hvordan bruger man forkortelser som afk, lol, irl, idk, lmk og ttyl?

Samlet kontekst: Disse forkortelser bliver oftest brugt af unge på nettet, eller når de skriver sammen i computerspil. Forkortelser kommer oftest fra chatsprog, da det tit skal gå hurtigt med at kommunikere information. Ligesom så mange andre forkortelser, opstod de i 1980-90’erne, hvor chatsprog blev udviklet.

Hvornår bruger man afk?

Forklaring: Away from keyboard

Kontekst: Denne forkortelse betyder ”væk fra tastaturet”. Det kan nemlig være vigtigt at fortælle sine medspillere eller den person, man chatter med, at grunden til, at man ikke svarer, er, fordi man ikke sidder ved tastaturet. Dette kan være specielt vigtig i et computerspil, da det kan være vigtigt for de andre spillere at vide, at de ikke skal gå i gang med en kamp, hvis de mangler en spiller.

Eksempel: I’m going afk for a while.

Hvornår bruger man lol?

Forklaring: Laughing out loud.

Kontekst: Det betyder ”laughing out loud” og bruges tit som alternativ til ”haha” eller en grine-smiley. Det kan skrives som en selvstændig besked, i starten eller i slutningen en besked, afhængig af konteksten og en persons skrivevaner.

Eksempler:

Have you seen this video? - No lol

Lol this reminded me of you.

Hvornår bruger man irl?

Forklaring: In real life

Kontekst: På dansk betyder dette “i det virkelige liv” eller “i virkeligheden”. Denne forkortelse opstod i chatsprog på grund af konceptet om man kan møde folk på nettet, uden aldrig at have mødt i virkeligheden. På internettet, kan man være, hvem man har lyst til, uden at ens omgivelser eller vilkår betyder noget på nettet. Derfor er et udtryk som ”irl” opstået for at udtrykke forskellen mellem ens internetliv og ens virkelige liv.

Eksempel:

You wanna hang out? - Sure. Online or irl? - Irl.

Hvornår bruger man idk og lmk?

Forklaring: I don’t know. / Let me know.

Kontekst: På dansk betyder det ”jeg ved det ikke” og ”sig til når du ved det”. Afhængig af konteksten, så er der mange i den engelsktalende verden, som kan starte deres sætninger med disse vendinger. ”Idk” bruges oftest i uformelle sammenhænge, mens ”lmk” kan bruges i både private og arbejdsmæssige sammenhænge. Ligesom stort set alle forkortelser, er disse, dog for uformelle til at blive brugt i formelle sammenhæng. ”Lmk” eller let me know kan til fordel bruges i både private og arbejdsmæssige miljøer, fordi det virker blødere end at stille et direkte spørgsmål. Derfor kan ”lmk” eller let me know også betyde ”hold mig opdateret”.

Eksempler:

Do you know when the brief will be updated? - Idk - lmk when you do?

I’m having a hard time. - lmk if there’s anything I can do.

Hvornår bruger man ttyl?

Forklaring: Talk to you later.

Kontekst: På dansk betyder dette “vi snakkes ved senere”. Denne forkortelse er en måde at sige farvel, på, der er anderledes end, bare at sige goodbye eller see you later. Det bruges ofte i uformelle, skriftlige sammenhæng på samme måde som andre forkortelse, så som ”brb” og ”afk” bliver.

Eksempel: Gonna do some homework. Ttyl.

Hvordan bruger man forkortelsen FOMO?

Forklaring: Fear of missing out

Kontekst: På dansk betyder denne forkortelse ”frygten for ikke at gå glip af noget”. Dette begreb er et interessant koncept, da det ikke stammer fra dannelsen af chatsprog ved internettets fødsel, ligesom alle andre forkortelser. Det stammer fra introduktionen af sociale medier. Når alle kun laver opslag om alle de positive ting, de laver, som fx flotte rejser eller sjove fester, så giver det indtrykket af, at alle andre laver noget sjovt eller spændende hele tiden – og at man selv går glip af det.

Eksempel: I just saw my friend being at great party and I’m having major FOMO.

Hvordan bruger man forkortelserne brb og btw?

Samlet kontekst: Disse forkortelser kommer fra online chatsprog, men er blevet så normale, at man bruger dem i alle andre sammenhænge også, inkl. i en uformel, arbejdsmæssig sammenhæng.

Hvornår bruger man brb?

Forklaring: Be right back.

Kontekst: På dansk betyder BRB, ”kommer hurtigt tilbage”. Det bruges mest for at fortælle den person, man chatter med, at man er blevet nødt til at gå midt i en samtale, og derfor ikke kan svare med det samme.

Eksempel:

Okay brb. Gotta go eat dinner.

Brb gotta find a charger.

Hvornår bruger man btw?

Forklaring: By the way.

Kontekst: På dansk betyder ” i øvrigt”. I den engelsktalende verden bruger man ofte udtrykket ”by the way” til at bringe et nyt emne ind i samtalen. Det er ofte ikke noget, der nødvendigvis har noget at gøre, men den aktuelle samtale, men der kan være noget i den samtale, som mindede om et andet emne. Fordi det blev brugt så tit, var det også en af de første udtryk til at blive forkortet i online chatsprog. Udtrykket bliver oftere brugt i sociale sammenhænge end på arbejdet, men det er ikke for uformelt at bruge det i en normal arbejdssammenhæng. I professionelle miljøer, skal det dog helst undgås. Her ville det være fordelagtigt at bruge in addition eller furthermore.

Eksempel: Btw have you seen the new Avatar movie?

Hvordan bruger man forkortelserne asap, rsvp, eom?

Hvornår bruger man asap?

Forklaring: As soon as possible.

Kontekst: Denne forkortelse betyder ”så hurtigt så muligt” og bruges mest på skrift, f.eks. i e-mails eller på sms. Forkortelse bruges oftest i en arbejdsmæssig sammenhæng fordi der er nogle opgaver, der skal løses så hurtigt så muligt. Nogle mennesker kan synes, det er lidt hårdt og upræcist, at, bare skrive ”asap”, da det hverken fortæller, hvilken tid eller dato opgaven skal være klaret inden. Derfor er der nogle, der bedst kan lide at skrive det som et spørgsmål eller skrive ”asap or before [time] on [day]”. Ligesom mange andre forkortelser, har brugen af denne forkortelse sneget sig ind i det mundtlige sprog, og derfor kan det også bruges i talesprog.

Eksempler:

 • Could you send that contract to me asap?
 • Please send that contract asap.
 • Please send that contract asap or before 9 o’clock on Thursday.

Hvornår bruger man rsvp?

Forklaring: Please respond. (Fra fransk “Repondez s’il vous plait”.)

Kontekst: På dansk betyder RSVP, ”svar venligst”. Hvis der står RSVP på en invitation, betyder det, at værten forventer et svar om, hvorvidt man kan komme til begivenheden eller ej. Invitationen vil ofte fortælle, hvor mange der er inviteret, og hvordan man skal svare tilbage. Det er god skik at svare tilbage via den samme kommunikationsmetode, som invitationen blev sendt via (eks. e-mail, sms, post). Det vil også ofte være en deadline for hvornår man skal RSVP, og det er god skik at svare inden. På en invitation kan der også stå ”regrets only”, som betyder ”kun aflysninger”. Hvis dette er tilfældet, vil værten kun have svar på sin invitation, hvis det er for at aflyse eller takke nej, for invitationen. Dvs. at værten forventer, alle kommer, medmindre de svarer noget anderledes.

Eksempler:

 • Please RSVP before Friday at 5 p.m.
 • Please email us your RSVPs on this address.

Hvornår bruger man eom?

Forklaring: End of Message

Kontekst: Dette betyder ”slutningen af besked” eller ”besked slut” på dansk. Dette kan skrives, når hele beskeden kan være i emnefeltet på en e-mail, og der derfor ikke er behov for at åbne e-mailen. Dette kan være nyttigt, hvis det bare er en kort besked der skal gives videre.

Eksempel: Gone for the next hour. Will be back 5 pm. EOM.

Hvordan bruger man forkortelserne imo, imho og tbh?

Kontekst: Dette kan betyde enten ”efter min beskedne mening”, ”efter min ærlige mening” eller ”hvis jeg skal være helt ærlig”. Som så mange andre forkortelser, kommer det fra chatsprog, når det tager for lang tid at skrive hele sætningen ud. Ligesom som mange andre forkortelser på de sociale medier, så bliver det brugt som en slags indledning til det, man rigtigt vil sige.

Hvornår bruger man imo, imho, tbh?

Forklaring: In my opinion / In my humble/honest opinion / To be honest

Kontekst: Hvis man oversætter disse forkortelser direkte til dansk, betyder disse de ”Efter min mening” / ”Efter min beskedne/ærlige mening” / ”for at være ærlig”. I normal dansk tale, vil den rigtige oversættelse være ”altså, helt ærligt” eller ”min ærlige mening er…”. Ligesom mange andre engelske forkortelser er to be honest / in my opinion meget anvendte vendinger i talesprog og derfor, da chatsprog opstod, blev der lavet forkortelser til disse udtryk. Forkortelserne bliver oftest i private sociale sammenhænge, men de kan også bruges i uformelle arbejdsforhold over en chatplatform.

Eksempel:

 • IMHO, I think people need to treat you better.
 • TBH, I don’t think they treat you right.

Hvordan bruger man forkortelserne ETA og omw?

Kontekst: Disse forkortelser bliver brugt om transporttid og det at være i transit. De bruges tit som hurtigere måder at spørge hinanden, hvor man i transporten. Dette bliver mest brugt over sms, når man skal skynde sig et sted hen, og der ikke er tid til at skrive længere sætninger når man er på farten.

Hvornår bruger man ETA?

Forklaring: Estimated time of arrival.

Kontekst: På dansk betyder dette ”beregnet tidspunkt for ankomst”. Med andre ord, ”hvornår regner du med at være her?”

Hvornår bruger omw?

Forklaring: On my way

Kontekst: På dansk betyder det ”er på vej”. Dette fungerer næsten som svar til ovenstående. Dette bliver tit skrevet over sms, når man skal skynde sig et sted hen og der ikke er tid til at skrive ”I am on my way.” når man er på farten.

Eksempel:

ETA? - Omw. 5 min away.

Hvordan bruger man forkortelserne e.g., i.e. og POV?

Samlet kontekst: Disse tre forkortelser bliver også ofte brugt indenfor de humanistiske og samfundsfaglige fag. De kan dog også opstå i naturvidenskabelige tekster, men det er ikke lige så tit.

Hvad er forskellen mellem e.g. og i.e. og hvordan bruger man dem?

Forklaring: For example / in other words

Kontekst: E.g og i.e. stammer begge to fra latin, hhv. ”exempli gratia” og ”id est”. På dansk betyder e.g. ”for eksempel” og i.e. ”med andre ord”. Disse to forkortelser bliver ofte forvekslet, da de ligner hinanden så meget. Men e.g. bliver brugt, når man tilføjer eksempler for at understøtte ens forklaring eller argumentation. I.e. bliver brugt, når man gerne vil gentage det, man lige har sagt på en simplere måde. En god huskeregel for forskellen på dem er, at de deler samme sætningsfunktion som ordene that is og for example. Hvis du kan erstatte i.e. med that is og e.g. med for example og din sætning stadig giver mening, så har du brugt det rigtigt.

Eksempel:

 • You can take three people, e.g. family or friends, with you.
 • I’m a vegetarian, i.e. I don’t eat meat.

Hvornår bruger man POV?

Forklaring: Point of View

Kontekst: På dansk betyder dette ”synsvinkel”. Man ser det næsten udelukkende indenfor litteraturens verden pga., da bøger kan være fortalt ud fra forskellige karakterers synspunkt. Man kan dog også støde på det i en debat, når man snakker om, hvilke synspunkter der bliver argumenteret ud fra.

Eksempel: How many POVs does this story have?

Hvordan bruger man forkortelsen DIY?

Forklaring: Do it yourself

Kontekst: På dansk betyder dette ”gør det selv”. På engelsk bruger man det præcist på samme måde, som man vil bruge udtrykket ”gør det selv” på dansk. Udtrykket bliver brugt, når man snakker om større projekter, oftest byggeprojekter, som man selv laver som privatperson der ikke har erfaring indenfor det felt, man vil lave projektet i. Som udgangspunkt er DIY et navneord, men det kan bruges om udsagnsord i uformelle sammenhænge.

Eksempel:

 • I need some shelves in my kitchen, but that shouldn’t be hard to make. Maybe I can DIY it.
 • I’m almost done with my DIY project.

Hvordan bruger man forkortelserne a.m. og p.m.?

Forklaring: Before noon / After noon

Kontekst: På dansk betyder a.m. ”før middag” og p.m. betyder ”efter middag”. Forkortelserne kommer fra de latinske ord ”ante meridiem” og ”post meridiem”. I engelsktalende lande, så som England og USA, bruger de et 12 timersur. Derfor er det vigtig for dem (og alle andre, der bruger et 12 timersur) at kunne kende forskel mellem fx kl.2 om eftermiddag og kl.2 om natten. Dette kan bruges i alle sammenhænge, både formelle og uformelle, samt i tale- og skriftsprog. En god dansk huskeregel for, hvad forkortelserne betyder, er, at a.m. står for ”af madrassen” og p.m. står for ”på madrassen”.

Eksempel:

 • Let’s meet at 2 p.m.
 • I couldn’t fall asleep until 2 a.m. last night.

Hvad er forskellen på TBD, TBC og TBA og hvordan bruger man dem?

Forklaring: To be determined / To be confirmed / To be announced

Kontekst: Disse forkortelser betyder det samme, med kun små variationer. På dansk betyder de ”vil blive besluttet” / ”vil blive bekræftet” / ”vil blive annonceret”. De kommer fra arbejdsmiljøet, men de kan sagtens også bruges i sociale sammenhænge. Forkortelserne bliver brugt som pladsholdere for fx dato/navn på et projekt, der hverken har dato eller navn endnu. Dette kan fx være en film, der ikke har en udgivelsesdato endnu eller en bog, der ikke har en endelig forside endnu. Afhængig af kontekst og hvor man er i processen for at fastlægge noget, så kan man bruge de forskellige forkortelser.

Eksempel:

 • Have you decided how many invites you’re going to send out for your party? - TBD.
 • Do you know how many people are coming to your party? - TBC.
 • Do you where the party will be at? - TBA.

Hvordan bruger man forkortelserne DOB og N/A?

Samlet kontekst: Ligesom ovenstående så bliver disse forkortelse mest brugt i det offentlige rum i officielle papirer. Til forskel fra ovenstående, så bliver disse sjældent brugt i private sammenhænge.

Hvornår bruger man DOB?

Forklaring: Date of Birth

Kontekst: På dansk betyder dette “fødselsdato”, og så man måske kan høre, så er det oftest noget man burger på officielle papirer, som fødselsbevis eller lignende.

Hvornår bruger man N/A?

Forklaring: Not Applicable / Not Available

Kontekst: På dansk betyder dette ”ikke relevant” eller ”ikke tilgængeligt”. Lige som ovenstående, så bruges dette som pladsholder i en tom kategori. Modsat ovenstående, så betyder N/A, at hele kategorien er umulig at udfylde og derfor kan der ikke skrives noget.

Hvordan bruger man forkortelsen FAQ?

Forklaring: Frequently Asked Questions

Kontekst: På dansk betyder dette “Oftest spurgte spørgsmål”. De fleste virksomheder har sådan en side på deres hjemmeside. Det er beregnet til kunder, der kommer ind på deres hjemmeside, og har spørgsmål til fx pris, levering eller returret for den vare, virksomheden sælger. Da der tit er mange mennesker, der har det samme spørgsmål, så er det en god ide at have en sådan en side, så kunder hurtigt kan finde svar, de spørgsmål, de fleste har.

Eksempel: 

If you have any questions, please don’t hesitate to look at our FAQ.

Mød forfatteren:

Billede af

Cathrine er tekstforfatter og underviser hos GoTutor. Cathrine har en baggrund som historieudvikler, skribent og underviser og har i mange år været med til at løfte selvtilliden for GoTutors elever. Cathrine er uddannet cand.mag. i engelsk med tilvalg i historie fra Københavns Universitet, og har under sine studi...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Relativsætninger er noget vi har både på dansk og på engelsk. En relativsætning er en del af sætning...

Laura Norén 19-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90