Hvordan fungerer engelske hjælpeverber?

Af Cathrine Noer Hjorth 01-11-2022
Hvordan fungerer engelske hjælpeverber?

Engelske udsagnsord, kaldet verber på engelsk, har den samme funktion i en sætning som danske udsagnsord har. De beskriver en handling, egenskab eller tilstand som personen eller genstanden i sætningen tager eller har.

Fx:

 • I have good news.
 • You are doing homework.
 • She is a great boss.

 

Som du nok kender fra danskundervisning, så bøjes verber i tal og person. Det gør de også på engelsk. Det er grundleddet i sætningen, kaldet subjekt på engelsk, der bestemmer, om det er ental eller flertal, og i hvilken person verbet skal bøjes. Med andre ord, så retter verbet sig efter subjekt. Når to grammatiske enheder danner par på denne måde, kaldes det concord. Det vil sige, at hvis den ene grammatiske enhed bøjes på en bestemt måde, så bøjes den anden grammatiske enhed på præcis samme måde.

 

De mest brugte verber på engelsk

De mest brugte verber på engelsk er to be, to have og to do. På dansk, betyder to be ”at være”, to have ”at have” og to do ”at gøre”. Pas på! På engelsk, bruger man to be på samme måde, som man på dansk bruger både ”at være” og ”at have”.

Fx:

 • I am cold = Jeg har det koldt.
 • You are happy = Jeg er glad.

 

Når verbet skal beskrive en handling, der foregår lige nu, så skal verbet bøjes i nutid, også kaldet present tense på engelsk. Present betyder ”nu” og den grammatiske betydning af tense er ”bøjning” på dansk. Alle tre verber er uregelmæssige verber, hvilket vil sige, at de ikke følger de almindelige regler for, hvordan verber bøjes.

 

TO BE - Nutid (Present tense)
 PronomenVerbum
1. person entalIam
2. person entalYouare
3. person entalHe/She/Itis
1. person flertalWeare
2. person flertalYouare
3. person flertalTheyare

 

Fx:

These dogs are cute. = These dogs er 3. person flertal, fordi der er flere hunde, og det omhandler hverken dig selv eller den person, du snakker med. These dogs kan altså erstattes med they, og derfor skal verbet to be også bøjes i 3. person flertal, hvilket er are.

 

TO HAVE - Nutid (present tense)
 PronomenVerbum
1. person entalIhave
2. person entalYouhave
3. person entalHe/She/Ithas
1. person flertalWehave
2. person flertalYouhave
3. person flertalTheyhave

 

Fx:

She has good friends. = She omhandler kun en person, som hverken er dig selv eller den, du snakker med. Derfor er det 3. person ental, og derfor skal verbet to have bøjes på samme måde, hvilket er has.

 

TO DO - Nutid (present tense)
 PronomenVerbum
1. person entalIdo
2. person entalYoudo
3. person entalHe/She/Itdoes
1. person flertalWedo
2. person flertalYoudo
3. person flertalTheydo

Fx:

I do my homework every day. = I handler om en person og om dig selv. Derfor er det 1. person ental, og verbet to do skal bøjes på samme måde, hvilket er do.

 

Når et udsagnsord (eller et verbum) ikke er bøjet, så kaldes det et infinitiv-verbum. Den måde, man danner et infinitiv-verbum, er ved at sige to + et ikke-bøjet verbum.

 

Fx:

 • to do
 • to have
 • to be
 • to eat
 • to play

 

Hjælpeverber på engelsk

To do, to have og to be er de meste brugte hjælpeverber, fordi de både kan være hovedverbet i en sætning, dvs. det eneste verbum i sætningen, eller et hjælpeverbum i en sætning, dvs. et af flere verber i en sætning. På engelsk kaldes hjælpeverber for auxiliaries. Når der kun er et verbum i en sætning, kaldes det et simpelt verbum. Når der er flere verber i en sætning, dvs. at der er mindst et hjælpeverbum og et hovedverbum, kaldes det for et komplekst verbum.

 • Eksempel ⇒ Verbum ⇒ Sætningsform ⇒ Dansk oversættelse
 • I am warm ⇒ to be ⇒ simpelt verbum ⇒ Jeg har det varmt.
 • You are tired ⇒ to be ⇒ komplekst verbum ⇒ Du er træt.
 • She has a hat ⇒ to have ⇒ simpelt verbum ⇒ Hun har en hat.
 • We have talked ⇒ to have ⇒ Komplekst verbum ⇒ Vi har snakket.
 • You do the dishes ⇒ to do ⇒ Simpelt verbum ⇒ I tager opvasken
 • They are doing well ⇒ to do ⇒ komplekst verbum ⇒ De klarer sig godt

 

Hjælpeverber i datid på engelsk

Når verbet skal beskrive en afsluttet handling, der foregik i fortiden, så skal verbet bøjes i datid, som på engelsk hedder past tense

TO BE - Datid (Past tense)
  TO BE
 PronomenVerbum
1. person entalIwas
2. person entalYouwere
3. person entalHe/She/Itwas
1. person flertalWewere
2. person flertalYouwere
3. person flertalTheywere

 

Fx:

She was a good friend. = She omhandler kun en person, som hverken er dig selv eller den, du snakker med. Derfor er det 3. person ental. Handlingen foregår også i fortiden og derfor skal verbet bøjes i datid. Verbet bliver derfor til was.

 

TO DO - Datid (past tense)
 PronomenVerbum
1. person entalIdid
2. person entalYoudid
3. person entalHe/She/Itdid
1. person flertalWedid
2. person flertalYoudid
3. person flertalTheydid

 

Fx:

You did a good job. = You omhandler kun en person, som er den person du snakker med. Derfor er det 2. person ental. Handlingen foregår også i fortiden og derfor skal verbet bøjes i datid. Verbet bliver derfor til did.

 

TO HAVE - Datid (past tense)
 PronomenVerbum
1. person entalIhad
2. person entalYouhad
3. person entalHe/She/Ithad
1. person flertalWehad
2. person flertalYouhad
3. person flertalTheyhad

 

Fx:

We had a good time. = We omhandler flere personer, som er inklusiv dig og den person du snakker med. Derfor er det 2. person flertal. Handlingen foregår også i fortiden og derfor skal verbet bøjes i datid. Verbet bliver derfor til had.

I engelsk grammatik findes der ikke nogen særskilt bøjetid for handling, der vil foregå i fremtiden. For at udtrykke dette bruger man nogle andre bøjetider og specifikke hjælpeverber, der hedder modalverber.

 

Sammentrækninger

Uanset hvilket sprog, der tales, så bruger man sproget forskelligt, afhængigt af om man er til engelskundervisning eller skriver en sms til vennerne. Dette gælder også på engelsk, hvor der er forskel på skriftsprog og talesprog. Derfor er det vigtigt at vide, før man går i gang med at skrive engelsk, om at man skal skrive formelt eller uformelt. Forskellen mellem de to er nemlig nem at spotte, da pronomenerne og verberne bliver trukket sammen, når man benytter sig af et uformelt sprog. På engelsk kaldes dette contractions. Afhængig af omstændighederne, så kan forfatteren til teksten selv vælge, om der skal være sammentrækninger eller ej. Det vigtigste er, at man er konsekvent med sit valg hele vejen igennem. At blande formelt og uformelt kan nemlig være forvirrende for læseren. Den eneste undtagelse til dette er en skønlitterær tekst, hvor der er friere rammer.

 

Nutid (present tense)
 TO BETO HAVE
 Formel ⇒ UformelFormel ⇒ Uformel
1. person entalI am ⇒ I’mI have ⇒ I’ve
2. person entalYou are ⇒ You’reYou have ⇒ You’ve
3. person entalHe/She/It is ⇒ It’sHe/She/It has
1. person flertalWe are ⇒ We’reWe have ⇒ We’ve
2. person flertalYou are ⇒ You’reYou have ⇒ You’ve
3. person flertalThey are ⇒ They’reThey have ⇒ They’ve

 

Ved verbet to be i nutid erstatter man det første bogstav med en apostrof. For verbet to have kan man ikke lave en sammentrækning ved 3. person ental, men med alle de andre erstatter man de to første bogstaver med en apostrof. Man kan ikke lave sammentrækninger med verbet to do uden, at der er en nægtelse.

 

Nægtelser på engelsk

På dansk, når en normal sætning bliver lavet om til en negativ sætning, så bliver ordet ”ikke” sat ind efter verbet for at udtrykke nægtelsen. På engelsk, er ordet for ”ikke” not og ligesom på dansk,  sætter man det ind efter verbet.

Fx:

 • I am not happy.
 • You were not going to the party.
 • She has not replied yet.
 • We had not agreed to that.
 • You do not have to do that.
 • They did not give up.

 

Sammentrækninger

Man finder flest sammentrækninger i negative sætninger, selvom de også bruges i positive sætninger. I en negativ sætning kan man vælge mellem to forskellige måder at lave sammentrækninger. For verber, der også kan sammentrækkes, når de er positive, har to forskellige måder man kan lave sammentrækninger. Fælles for dem alle er, at den mest normale måde at lave sammentrækninger i en negativ sætning er, ved at slå verbet og nægtelsen sammen til et ord og lave o-et i not om til en apostrof. Dette gælder både, når verberne bøjes i nutid og datid.

TO BE
 Nutid (present tense)Datid (past tense)
 Formel ⇒ mindre uformel ⇒ mest uformelFormel ⇒ Uformel
1. person entalI am not ⇒ I’m notI was not ⇒ I wasn’t
2. person entalYou are not ⇒ You’re not ⇒ You aren’tYou were not ⇒ You weren’t
3. person entalHe/She/It is not ⇒ It’s not ⇒ It isn’tIt was not ⇒ It wasn’t
1. person flertalWe are not ⇒ We’re not ⇒ We aren’tWe were not ⇒ We weren’t
2. person flertalYou are not ⇒ You’re not ⇒ You aren’tYou were not ⇒ You weren’t
3. person flertalThey are not ⇒ They’re not ⇒ They aren’tThey were not ⇒ They weren’t

 

Pas på!

Your/You’re og It’s/Its: Husk at you’re og it’s er sammentrækninger af you are og it is. Det vil sige, at det ikke er det samme som your og its, som begge er possessive pronomener og fortæller noget om en persons ejerskab.

Fx:

 • You’re good at this = Du er god til det her.
 • Your dress is green = Din kjole er grøn.
 • It’s good for you = Det er godt for dig.
 • The jewel regains its shine = Juvelen genvinder sin glød.

 

They’re/Their/There: Husk at they’re er en sammentrækning af they are. Det er ikke det samme som their, som er et possessivt pronomen, og there som betyder “der” og kan passe ind i flere ordklasser.

 • They’re almost done = De er næsten færdige.
 • Their coats are missing = Deres jakker mangler.
 • There are two cats on the table = Der er to katte på bordet.

 

TO HAVE
 Nutid (present tense)Datid (past tense)
 Formel ⇒ mindre uformel ⇒ mest uformelFormel ⇒ Uformel
1. person entalI have not ⇒ I’ve not ⇒ I haven’tI had not ⇒ I hadn’t
2. person entalYou have not ⇒ You’ve not ⇒ You haven’tYou had not ⇒ You hadn’t
3. person entalHe/She/It has not ⇒ … ⇒ It hasn’tIt had not ⇒ It hadn’t
1. person flertalWe have not ⇒ We’ve not ⇒ We haven’tWe had not ⇒ We hadn’t
2. person flertalYou have not ⇒ You’ve not ⇒ You haven’tYou had not ⇒ You hadn’t
3. person flertalThey have not ⇒ They’ve not ⇒ They haven’tThey had not ⇒ They hadn’t
TO DO
 Nutid (present tense)Datid (past tense)
 Formel ⇒ UformelFormel ⇒ Uformel
1. person entalI do not ⇒ I don’tI did not ⇒ I didn’t
2. person entalYou do not ⇒ You don’tYou did not = You didn’t
3. person entalHe/She/It does not ⇒ It doesn’tIt did not ⇒ It didn’t
1. person flertalWe do not ⇒ We don’tWe did not ⇒ We didn’t
2. person flertalYou do not = You don’tYou did not ⇒ You didn’t
3. person flertalThey do not ⇒ They don’tThey did not ⇒ They didn’t

 

GLOSER FOR GRAMMATISKE ORD PÅ ENGELSK

 • Subjekt / grundled = subject
 • Udsagnsord = verb
 • Pronomen = pronoun
 • Ental = singular
 • Flertal = plural
 • Nutid = present tense
 • Datid = past tense
 • Ejestedord / possessivt pronomen = possessive pronoun
 • Sammentrækning = contraction
 • Hjælpeverbum = auxiliary
 • Nægtelse = negation
 • Simpelt verbum = simple verb phrase
 • Komplekst verbum = complex verb phrase
 • Formel = formal
 • Uformel = informal

Mød forfatteren:

Billede af

Cathrine er tekstforfatter og underviser hos GoTutor. Cathrine har en baggrund som historieudvikler, skribent og underviser og har i mange år været med til at løfte selvtilliden for GoTutors elever. Cathrine er uddannet cand.mag. i engelsk med tilvalg i historie fra Københavns Universitet, og har under sine studi...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Relativsætninger er noget vi har både på dansk og på engelsk. En relativsætning er en del af sætning...

Laura Norén 19-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90