Lær hvordan du bruger artikler (kendeord) på engelsk

Af Laura Norén 02-03-2023
Lær hvordan du bruger artikler (kendeord) på engelsk

Artikler er det vi kender som kendeord på engelsk, men hvad er det og hvordan bruger du det på engelsk? Lær alt om artikler her!. Ordet artikler har du nok hørt før, men i grammatikkens verden er det altså ikke den slags, du læser i avisen. Artikler er det vi på engelsk bruger inden substantiver, på engelsk. I dette opslag vil vi kigge nærmere på artikler (kendeord) på engelsk og lære hvordan vi bruger dem i praksis. 

I dette opslag vil vi fokusere på artikler på engelsk og på, at forstå hvad det er og hvordan man bruger dem i praksis. Grammatik kan være svært helt at få hang for, selv på dansk. Mange har derfor også problemer med grammatik på engelsk, men frygt ej! Med Gotutor blog og lektiehjælp til engelsk, kan du få helt styr på din engelske grammatik og tale. Hvis du vil lære mere omkring andre grammatiske genrer på engelsk, så følg linket og bliv ekspert i engelsk!

 

Hvad er en artikel på engelsk?

Artikler er som sagt det, der bruges sammen med substantiver (navneord) på engelsk. Den grammatiske form for artikler angiver bestemmelsen af substantivet, eller med andre ord, om substantivet referer til en bestemt ting/person eller en generel ting/person. På engelsk kaldes artikler for articles. I det engelske sprog, skelner vi mellem tre forskellige artikler hvor 2 bruges til at referere til ubestemte substantiver og 1 bruges til at referere til bestemt substantiv.

 

Hvilke artikler bruges ved ubestemt substantiv?

 • A bruges ved ubestemt substantiv (navneord)
 • An bruges ved ubestemt substantiv (navneord)

Du kan læse mere om forskellen mellem a og an i opslaget her. 

 

Hvilke artikler bruges ved bestemt substantiv? 

 • The bruges ved bestemt substantiv (navneord)

 

Hvad er artiklens funktion på engelsk?

Som sagt angiver artikler substantivets bestemthed. Substantiver er også det vi på dansk kalder navneord. På engelsk kaldes disse nouns. substantiver, eller navneord er dem vi bruger, både på dansk og på engelsk, til at referere til personer, dyr og genstande - eksempelvis girl, horse, chair. Substantiver (navneord) er en ordklasse med tre kategorier:

 • Levende ting

Her er der tale om mennesker og dyr.

 • Genstande

Her er der tale om ting såsom en stol eller et bord.

 • Abstrakte ting

Her er der tale om eksempelvis en følelse, det kunne være kærlighed. Hvis du vil læse mere om substantiver (navneord), kan du læse opslaget omkring hvordan du bruger substantiver (navneord) på engelsk. Her kan du få helt styr på hvad substantivernes funktion i det engelske sprog er, og hvordan de bruges. Det kan nemlig være godt at have styr på substantiver i sig selv, inden vi går i gang med artikler, da artiklerne netop afhænger af substantiverne (navneordene).

 

Hvorfor bruger vi artikler (kendeord) på engelsk?

Grunden til, at vi bruger artikler, eller kendeord, på engelsk er for at bestemme substantivets rolle. Man kan sige at artiklens formål er, at forklare hvordan taleren eller skriveren anser substantivet (navneordet). Substantivernes (navneordenes) bestemthed, finder vi også i det danske sprog, her er det dog endelsen af vores substantiv (navneord) der angiver bestemt forhold til substantivet (navneordet).  På dansk kender vi artikler som en og et, dog tilkendegiver vi på dansk at der er tale om bestemte personer/genstande ved endelsen  en/et. Altså, når vi omtaler bestemte substantiver (navneord) kan vi på dansk se det på endelsen af substantivet (navneordet) og ved ubestemt sætter vi en/et foran substantivet (navneordet).

 

Ubestemt substantiv (navneord) på engelsk

Nu har vi altså gennemgået hvordan vi på dansk bruger artiklerne til at skelne mellem bestemt og ubestemte substantiver. På dansk er det altså en og et der bruges til ubestemte substantiver og det ville se således ud:

 • En pige
 • En kat
 • Et æble

På engelsk er de ubestemte artikler a og an, når du bruger disse sammen med dit substantiv, er referer du altså ikke til nogen bestemt, men til generelle ting, det ville se således ud:

 • A girl
 • A cat
 • An apple

 

Bestemt substantiv (navneord) på engelsk

Hvis dit substantiv i stedet refererer til en bestemt person eller ting, er det her vi på dansk ville bruge en/et som endelse på substantivet, således:

 • Pigen
 • Katten
 • Æblet

På engelsk ville artiklen ved bestemte ting og personer være the. Hvis du vælger at bruge artiklen (kendeordet) the, vil dit substantiv referere til noget bestemt. Det ville se således ud:

 • The girl
 • The cat
 • The apple

 

Hvordan bruger man “an” på engelsk?

Artiklen an, bruger du hvis dit substantiv, begynder med en vokal eller en vokallyd. Vokalerne i det engelske sprog er:

 • A
 • E
 • O
 • I
 • U

Ved forkortelser på engelsk, kan der altså ofte forekomme en vokallyd selvom forkortelsen starter med en konsonant, fordi du udtaler bogstavet. Eksempler på hvordan du bruger an kunne derfor se således ud:

 • They paid me an hourly rate.
 • Can you hand me an apple?
 • He was an American.
 • It was an honest mistake.
 • They should consider an NSS (National Security Strategy).

Hvis du vil have flere eksempler på hvordan man bruger an på engelsk, kan du finde dem i dette opslag.

 

Hvornår bruger man “a” på engelsk? 

På samme måde som ved an bruges a, i ubestemt form, her er det omvendt bare i forbindelse med substantiver med konsonantlyd. Lad os kigge på nogle generelle eksempler på, hvornår du bruger artiklen a til at beskrive dit substantiv:

 • I saw a unicorn yesterday.
 • Can you hand me a yellow banana?
 • I made a big meal.
 • I live in a small house.

Hvis du vil have mere information omkring hvordan du bruger a på engelsk, kan du læse med i opslaget her.

 

Hvornår bruger man “the” på engelsk?

Til forskel for både a og an, bruges artiklen (kendeordet) the når du skal omtale et substantiv (navneord) i bestemt form. The ændrer altså heller ikke form alt efter om der er vokallyd eller konsonantlyd, i denne kategori, er det altid det samme. The kan både bruges hvis der er tale om eksempelvis noget/nogen vi alle kender, som “The Queen” eller hvis man taler med én der har samme viden som en selv, og derfor kan referere til personer eller ting, begge er bekendte med. Eksempler på brugen af the i det engelske sprog kunne være:

 • The King was crowned in May.
 • The cat got out last night.
 • The girl over there is nicely dressed.
 • Are you talking about the man with the funny laugh?
 • I saw it on the MTV channel.

 

Artikler (kendeord) på engelsk i bestemt og ubestemt form

Nu har du lært hvordan og hvornår du bruger de forskellige artikler (kendeord) på engelsk. Det vigtigste du skal tage med er altså, at de refererer til et substantiv (navneord). At a bruges i ubestemt form ved konsonantlyd. At an bruges i ubestemt form ved vokallyd. At the bruges ved bestemt form, og både ved vokallyd og konsonantlyd. Nu er du klar til at bruge artikler på engelsk.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90