Klassetrivsel - En forældreguide

Af Laura Norén 24-08-2023
Klassetrivsel - En forældreguide

Hvad er klassetrivsel, og hvordan opnår vi det? Sidder du med et barn der skal til at starte i skole, eller er du bekymret for, hvorvidt dit barn trives i sin klasse, så læs med her! Når vi taler om trivsel hos børn, er der flere aspekter af fænomenet vi skal tænke over.

I dette indlæg skal vi specifikt tale om klassetrivsel, dog er det godt lige at få helt styr på hvad trivsel generelt vil sige. Trivsel handler hos børn om deres generelle velbefindende. Det omhandler blandt andet børns følelsesmæssige, fysiske og psykiske tilstande. Ved trivsel skal disse være regulerede og i balance. Hvis et barn har stabile tilstande, vil det kunne betegnes som trivsel.

I forhold til udvikling er trivsel en vigtig faktor. God trivsel kan have en direkte indvirkning på børns evne til at udvikle sig, håndtere udfordringer og opbygge meningsfulde relationer. Derfor er trivsel en gennemgående vigtig del af børns udvikling. Vigtige elementer af trivsel

 • Trygge og støttende relationer 
  Et trygt og støttende hjemmemiljø kan være afgørende for dit barns trivsel. Som omsorgsperson, er din opmærksomhed og engagement vigtig for dit barns følelsesliv og evne til at opbygge relationer.

 • Fysisk sundhed
  En del af trivsel ligger også et fysisk aspekt af dit barns liv. Derfor er det vigtigt at du også giver dit barn mulighed for motion, eksempelvis gennem en sportsgren eller leg. En anden vigtig del af den fysiske sundhed ligger i en god og varieret kost. Slutteligt kan søvn også have indvirkning på dit barns trivsel. Søvn har en direkte sammenhæng med fysisk velvære. 

 • Social kompetence
  En anden vigtig del af trivsel er dit barns sociale liv. Derfor er det vigtigt at du motiverer dit barn til at engagere sig i relationer til jævnaldrende, dette kan eksempelvis også være gennem fritidsaktiviteter og legeaftaler med klassekammerater. 

 • Selvværd
  Hvis dit barn føler sig behøvet og værdsat, kan det have en direkte indvirkning på deres selvværd. At opbygge et godt selvværd hos børn, kan give dem bedre forudsætninger for at skabe betydningsfulde relationer samt, at håndtere udfordringer på en hensigtsmæssig måde i fremtiden.Hvad er klassetrivsel?

Klassetrivsel henviser mere specifikt til klimaet i en klasse. Klassetrivsel henviser til det sociale og psykologiske miljø der findes i en klasse. Klassetrivsel afhænger altså af de relationer der opbygges mellem elever og lærere. Derfor afhænger klassetrivsel af flere faktorer der skal være i balance og som heraf opretholder god trivsel.

Klassetrivsel kan måles gennem hvordan eleverne interagerer med hinanden samt deres evne til at lære og deres motivation til at lære. Hvis klassetrivsel er god, vil det altså sige at der  i klassen findes god interaktion, relationer og en generel motivation for indlæring og aktivitet. Hvis elever og lærere har en god relation til hinanden, vil det have en betydning for miljøet i klassen og deraf for klassetrivslen.

Positiv klassetrivsel bidrager altså til indlæring og socialisering hos eleverne Derimod kan dårlig klassetrivsel være et resultat af dårlige relationer til klassekammerater eller læreren.  Dette kan føre til konflikter og en mindre positiv oplevelse af skolegangen, hvilket igen kan påvirke indlæringen og følelsen af trivsel negativt.Hvad kan påvirke klassetrivsel?

 • Lærer-elev relation
  En positiv og støttende relation mellem læreren og eleverne er afgørende for et positivt klasseklima.

 • Social dynamik
  Interaktionen mellem eleverne, gruppedynamik og klassemiljø spiller en rolle for, hvordan eleverne føler sig i klassen.

 • Læringsmiljø
  Det pædagogiske miljø, undervisningsmetoder, materialer og aktiviteter kan påvirke klassetrivsel.Hvorfor er klassetrivsel vigtigt?

God klassetrivsel er en vigtig del af at give elever gode forudsætninger for at danne relationer, motivation og gode præstationer. Som forælder kan du have en rolle i, at dit barn bidrager til god klassetrivsel, dog er der selvfølgelig også en del af klassetrivslen der falder på lærere og skoleledere.

Dét lærere har indvirkning på, er især at gøre læring sjovt, samt at skabe en god relation til sine elever, da lærer-elev relationer også har en indvirkning på elevernes generelle adfærd samt deres motivation for at lære. Sikring af klassetrivsel kræver altså både en indsats fra dig som forælder, dit barn som elev og fra lærere.

Det er også vigtigt at huske, at klassetrivsel er en kontinuerlig proces, der kræver vedvarende engagement og indsats fra alle. Når eleverne føler sig trygge, støttede og motiverede i deres klasse, er de mere tilbøjelige til at trives og skabe gode forudsætninger for skolemæssige præstationer.Hvordan ved jeg om mit barn trives i klassen?

 • Kommunikation
  Tal med dit barn regelmæssigt om deres oplevelser i skolen. Spørg åbent om deres dag, lektier, venner og lærere. Vær opmærksom på, hvordan de reagerer, når de taler om skolen.

 • Interesse i skolegangen
  Hvis dit barn trives, vil de generelt udvise interesse i skole og at tage i skole og være sammen med deres klassekammerater. 

 • Lyst til at lære
  Hvis dit barn trives, vil de generelt have en vis nysgerrighed og ivrighed efter at lære nye ting. Trygge børn stiller ofte mange spørgsmål og er motiverede for at lære. 

 • Positive relationer
  Se efter tegn på, at dit barn har gode relationer til klassekammerater og lærere. De kan nævne venner, de leger med, eller fortælle positive historier om deres oplevelser i klassen.

 • Selvtillid
  Hvis dit barn trives, vil de ofte udvise en vis selvtillid og tro på egne evner, samt en positiv opfattelse af sig selv i skolen. Trivsel er ofte forbundet med en følelse af selvværd.

 • Hjemmeopgaver og præstationer
  Det kan være vigtigt at lægge mærke til dit barns præstationer og udførsel af lektier. Selvfølgelig vil alle have udfordringer med visse fag eller fejle i visse emner, dog kan vedvarende mangel på motivation og præstation være et tegn på større problemer omkring skoletrivsel. 

 • Fysiske symptomer
  Dit barn kan udvise fysiske symptomer som mavesmerter eller hovedpine, hvis de oplever stress eller ubehag i klassen, dette bliver blandt andet også nævnt og uddybet i vores opslag og skolevægringHvad er konsekvenser ved mistrivsel i klassen?

Det er altid vigtigt at notere, at børn kan udvise forskellige reaktioner, og trivsel eller mistrivsel kan variere, samt skifte karakter over tid. Hvis du er bekymret for dit barns trivsel i klassen, er det vigtigt at tale med dem og deres lærere for at finde ud af, hvad der muligvis kan gøre en forskel for dit barn.

Mistrivsel i klassen kan have alvorlige konsekvenser for dit barns fysiske, følelsesmæssige og akademiske udvikling. Det kan føre til ting såsom skolevægring og ensomhed. Hvis dit barn mistrives, kan ting såsom disse også påvirke deres fremtidige sociale og akademiske forhold. Derfor er det vigtigt at have øje for, hvorvidt dit barn trives. Hvad er tegn på mistrivsel i klassen?

 • Nedsat akademisk præstation
  Hvis dit barn ikke trives i klassen, kan de have svært ved at koncentrere sig, deltage aktivt i undervisningen. Dette kan føre til faldende karakterer og dårligere præstationer.

 • Lavt selvværd
  Mistrivsel kan påvirke dit barns selvtillid og tro på egne evner. De kan føle sig inkompetente og usikre på deres færdigheder.

 • Social isolation
  Hvis dit barn ikke trives i klassen, kan det resultere i, at de ikke er motiverede eller føler sig trygge ved at opbygge relationer til eksempelvis klassekammerater. Heraf kan de isolere sig for at undgå relation til andre. 

 • Manglende motivation
  Hvis dit barn ikke trives i klassen, kan de miste motivationen til at lære og deltage aktivt i undervisningen. Dette kan påvirke deres interesse for skole og læring på lang sigt.

 • Udviklingsmæssige forsinkelser
  Det kan have indvirkning på dit barns udvikling, hvis de mistrives i klassen. Skolegang har nemlig en stor indflydelse på dit barns udvikling. Dette er både i relation til deres akademiske udvikling men også deres sociale. Hvad er forældres rolle i klassetrivsel?

Som forælder kan du spille en afgørende rolle i at støtte dit barns trivsel i klassen. Dét at være omsorgsperson for et barn inkluderer frem for alt, at du er opmærksom på dit barn, yder omsorg og støtter dem.

Som forælder er du nok allerede meget opmærksom på dit barn og ønsker at give dem de bedst mulige forudsætninger for livet og for at klare sig godt i skolen og socialt. Et resultat er en sikker og tryg tilknytning er for det meste, at dit barn vil søge dig for støtte, tryghed og opmærksomhed.

Selvfølgelig føles det altid rart, at dit barn opsøger dig, og ønsker at være sammen med dig og have din opmærksomhed, dog er det vigtigt for dit barns udvikling, at de også opbygger relationer til andre mennesker end kun dig. Derfor er det altid vigtigt at støtte dit barn og ved bedst mulig evne hjælpe dem, hvis de ikke trives andre steder end hjemme.  Hvad skal jeg som forælder gøre i forhold til klassetrivsel?

 • Kommunikér med dit barn
  Skab en åben og støttende dialog med dit barn. Tal regelmæssigt om deres oplevelser i skolen, og lyt til deres bekymringer og følelser.

 • Vær opmærksom på ændringer
  Vær opmærksom på eventuelle ændringer i dit barns adfærd, humør eller skolepræstationer. Tidlig opdagelse af mistrivsel er vigtig for at bruge de rigtige strategier til at hjælpe dit barn.

 • Samarbejd med lærere og skole
  Opbyg en positiv relation med dit barns lærere og skolepersonale. Samarbejd med dem om at støtte dit barns trivsel og læring.

 • Vær en støttende rollemodel
  Vær en positiv rollemodel for dit barn ved at udvise engagement i dit barns læring og skolegang. 

 • Anderkendelse og ros
  Anerkend dit barns fremskridt og præstationer, uanset hvor små de måtte være. Positiv forstærkning kan styrke deres selvtillid og motivation.

 • Vær opmærksom på fysisk sundhed
  Sørg for, at dit barn får tilstrækkelig søvn, motion og en sund kost. Fysisk sundhed spiller en rolle i trivsel.

 • Deltag i skoleaktiviteter
  Engagér dig i dit barns skoleliv, eksempelvis gennem deltagelse i skole-hjem-samtaler og forældreundervisningsdage. Vis interesse for, hvad der sker i klassen.

 • Skab et trygt hjemmemiljø
  Skab et trygt og kærligt hjemmemiljø, hvor dit barn føler sig støttet, elsket og værdsat.

 • Støt relationsopbygning
  Hjælp dit barn med at udvikle sociale kompetencer gennem lege-aftaler og deltagelse i sociale arrangementer såsom fødselsdage og udflugter. og venskaber Dette kan have en positiv indflydelse på deres trivsel.

 • Søg professionel hjælp om nødvendigt
  Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, bør du ikke tøve med at søge professionel hjælp, enten fra skolen eller en børnepsykolog. De kan hjælpe med at identificere eventuelle udfordringer og sammen, kan i finde løsninger der fungerer for netop dit barn. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90