Alt du skal vide om skole-hjem-samtale som forældre

Af Elisabeth Lysholm Olsen 15-12-2022
Alt du skal vide om skole-hjem-samtale som forældre

Skole-hjem-samtaler er på de fleste skoler en del af den regelmæssige kontakt mellem skole og hjem. Det er forældrenes mulighed for at møde lærerne og tale om dit barns faglige og sociale trivsel, men hvad skal du forholde dig til ved en skole-hjem-samtale? Få al din information her.

 

Hvad er en skole-hjem-samtale?

En skole-hjem-samtale er et møde, som skal sikre dialogen mellem lærere og forældre. Samtalen skal omhandle fastsættelse og opnåelsen af mål for dit barns faglige og sociale udvikling. Skole-hjem-samtalerne sikrer altså en konkret aftale mellem skolen og forældrene. En aftale om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i de faglige og sociale mål.

 

Målet med skole-hjem-samtalen

Målet med skole-hjem-samtalen er netop muligheden for at skabe en fælles forståelse af den enkelte elevs situation, og den forståelse skabes mellem lærere og forældre. Du får som forældre de vigtigste oplysninger om dit barns faglige og sociale situation, du får også mulighed for at melde tilbage omkring dit barns trivsel. 

Før samtalen vil det altid fremgå tydeligt om dit barn skal deltage i mødet eller ej, og hvad barnet skal bidrage med. 

 

Det er en samtale, ikke en konsultation

En skole-hjem-samtale er en samtale - en samtale mellem skole og hjem. Både forældre, lærere og barnet skal forberede sig for at få det bedst mulige udkom af samtalen. Forberedelsen kan ligge i at tænke over hvad du ønsker samtalen skal omhandle, om du fx har nogle emner du ønsker skal tages op i samtalen. Samtalen er netop ikke en konsultation, hvor der er information fra lærer til forældre, som går over barnets hoved.

Selvfølgelig er der forskel på om skole-hjem-samtalen er i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen. Samtalen kan både tage udgangspunkt i trivselsundersøgelser eller samtalen kan have fokus på karakterer. Hvis du er tvivl om, hvad jeres samtale skal handle om, så spørg læreren og skolen inden.

 

Pligt til samarbejde

Du har faktisk pligt til samarbejde. I Folkeskoleloven står der, at forældre og lærere faktisk er forpligtet til at samarbejde. Mange forældre vil gerne deltage aktivt i deres barns skoleliv og mange skoler efterspørger det også. Folkeskoleloven betyder ikke kun at forældrene har ret til det, men at de også er forpligtet på et samarbejde, og forpligtet til at blande sig i deres barns liv. En del af den pligt til samarbejde, er netop skole-hjem-samtalen.

 

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Her er der nogle konkrete spørgsmål som du kan reflektere over inden skole-hjem-samtalen, og som er spørgsmål du kan tage med til samtalen, for at skabe en givende dialog med lærerne. 

 • Hvordan er klassens sociale miljø?
 • Er I bekymret for mit barn på nogle punkter?
 • Hvad gør I for at hjælpe mit barn videre derfra?
 • Hvordan kan jeg hjælpe mit barn bedst med at …?
 • Hvor ser du mit barns største styrker og udfordringer?
 • Hvad er tidshorisonten ved de lærere, som klassen har nu? 
 • Hvordan oplever I at mit barn lærer bedst?
 • Hvad skal vi støtte vores barn i mere hjemme?
 • Hvordan fungerer mit barn socialt?

 

Forberedelse til skole-hjem-samtale

Du kan godt forberede dig til en skole-hjem-samtale og det er vigtigt du gør det. Tal med dit barn inden samtalen og send eventuelt de punkter du ønsker I skal tale om til læreren før samtalen. På den måde får I lagt en klar plan for formålet med samtalen og den forholdsvis korte tid I har bliver brugt bedst muligt. I skole-hjem-samtalen kan man både komme ind på faglighed og trivsel, og det bør kombineres. Det er også godt, hvis I opfordrer læreren til at komme med sit bud på en dagsorden for dit barn.

 

Giv barnet og eleven taletid

Den absolut optimale skole-hjem-samtale er en samtale mellem elev og lærer, hvor forældrene er på sidelinjen og spørger ind, hvis det bliver nødvendigt. Barnet og eleven er centrum for samtalen, og derfor bør der ikke tales over barnet, men lad barnet være en del af samtalen. Af den grund er det også vigtigt at tale med dit barn på forhånd om, hvad der er vigtigt, så du også kan være støttende ved samtalen, frem for den talende part i samtalen. Læreren er vant til at tale med børn og især dit barn, og dit barn er vant til at tale med sin lærer. Stol derfor på at læreren og barnet godt kan føre samtalen sammen.

 

Lyt til hinanden og kommunikér tydeligt 

Som forældre ser du dit barn på én måde, men læreren ser måske dit barn på en anden måde. Lyt derfor til hinanden og jeres erfaringer. Vær åben overfor forskellige synspunkter og holdninger. Stil åbne spørgsmål og fokusér på samarbejdet om barnet. Det er også vigtigt at barnet ser samarbejdet som noget positiv.

Det kan være svært at være forældre i en skole-hjem-samtale, da det er på skolens domæne. Det er dog skolens umiddelbare ansvar, at samtalen forløber på en god og ordentlig måde. Hvis du oplever at samtalen bliver ulige eller at du udelukkende modtager informationer om generel trivsel, så italesæt gerne din oplevelse. Anerkend, at både du som forældre og læreren vil barnet det bedste og oplys gerne, hvis noget undrer dig eller hvis du savner noget.

Fokus for skole-hjem-samtalen er, at forældrene får de vigtigste oplysninger om deres barn, herunder den faglige og sociale situation. Samtalen er kort og hvis der er brug for at gå mere i dybden med nogle emner, vil man ofte aftale et nyt møde, hvor det kan drøftes videre.

 

Opsummering og råd til skole-hjem-samtalen

Her er en opsummering af indlægget. Hvad er en skole-hjem-samtale og hvad skal du huske på.

En skole-hjem-samtale er en samtale. Det er ikke en informationsoverlevering fra skolen til hjemmet. Du har som forældre pligt til at blande dig i dit barns skolegang.

Forberedelse er vigtigt. Forbered dig på samtalen ved at tænke over dagsorden og tal med dit barn om, hvad der er vigtigt at få talt om.

Husk at lytte. Lyt til hvad læreren har at sige, og lad også dit barn være i centrum i samtalen. Spørg, hvis du er i tvivl eller vil have noget uddybet, det udgør det gode samarbejde.

Giv dit barn taletid. Den gode samtale er, når barnet ikke får en oplevelse af at blive snakket hen over hovedet på. Læreren og eleven taler sammen til dagligt, så lad dem også tale sammen til samtalen. Vær en støtte i samtalen, så alle får sagt det de har behov for.

Status på faglighed og trivsel. Tal om dit barns faglighed, trivsel og tal om processen derom. Hvis skole-hjem-samtalen ikke er nok, så aftal et nyt møde, hvor emnet kan få lov til at optage den tid, det har behov for.

Kommunikér tydeligt. Husk at jeres referencerammer er forskellige og I kender derfor ikke alle grunde og årsager til problemstillinger. Tal med hinanden for at opnår fælles forståelse til fordel for barnet og eleven.

 

Kilder:

https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde/skole-hjem-samtaler

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/skole-hjem-samarbejde

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-skole-hjem-samtaler

Mød forfatteren:

Billede af

Jeg hedder Elisabeth og jeg vil så gerne hjælpe dig! Jeg har en Bachelor i Teologi, men læser nu en kandidat i Sprogpsykologi. Jeg arbejder ved GoTutor, fordi jeg kender til de sociale og faglige udfordringer, som så mange unge oplever.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?

Vil du gerne lære mere om dit barns tilknytningsmønstre og hvordan du kan spille en rolle i deres ti...

Laura Norén 23-08-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90