Forstå verber (udsagnsord) i det danske sprog

Af Elisabeth Lysholm Olsen 14-10-2022
Forstå verber (udsagnsord) i det danske sprog

Alt vi gør på denne jord, kalder vi for udsagnsord. Måske har du hørt din lærer sige denne huskeregel for verber, som på dansk kaldes udsagnsord? Og det er faktisk en ret god huskeregel, for verber er nemlig de ord, som vi bruger til at beskrive en handling, tilstand eller forandring. Verber bøjes i tid og kan have forskellige former.

 

Handling, tilstand og forandring

Verber kan beskrive og udtrykke tre forskellige ting: handling, tilstand eller forandring.

 

Eksempler:

 • Handling: læse, købe, synge

 • Tilstand: være, bo, stå

 • Forandring: blive, begynde, opstå

 

Verbets tider

Verber kan også udtrykke tid. Vi bøjer verber i tid for at vise, om det, vi taler om, fx skete i går, sker nu eller vil ske i morgen.

 

Nutid, datid og fremtid

De tre hovedtider, vi har på dansk, er:

 • Nutid (præsens) - er

 • Datid (præteritum) - var

 • Fremtid (futurum) - vil være

 

Nutid og datid kaldes for usammensatte tider, fordi verbet står alene og ikke behøver et hjælpeverbum. 

Fremtid derimod er en sammensat tid, som består af to verber, fx vil (modalverbum) og synge (hovedverbum).

 

Eksempler:

 • "Jeg vil løbe i aften"


På dansk kan man dog også sagtens bruge almindelig nutid til at tale om fremtiden.


Eksempler:

 • "I morgen løber jeg en tur"

 

Navneform

Nutid

Datid

Fremtid

At danse

Jeg danser

Jeg dansede

Jeg vil danse

Løbe

Løber

Løb

Vil løbe

 

Uregelmæssige verber

Uregelmæssige verber i datid kan bøjes ved ikke at få en endelse eller ved at få -t på endelsen.


Eksempler:

 • "Jeg løb"

 • "Jeg fandt"

 

Førnutid og førdatid

Førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er også sammensatte tider. De dannes med hjælperverberne have eller være efterfulgt af et hovedverbum i kort tillægsform.

 

Førnutid

Førdatid

Ruben har danset hele natten

Ruben havde danset hele natten

Ruben er løbet i skole

Ruben var løbet i skole

 

Finitte og infinitte verber

Udover at alle verber kan bøjes i tid og form, så kan verbet også enten være finit eller infinit.

De finitte verber kan man sætte jeg foran, dog med undtagelse af verbet i bydeform. De finitte former er:

 • Nutid - jeg løber

 • Datid - jeg løb

 • Fremtid - jeg vil løbe

 • Førnutid - jeg har løbet

 • Førdatid - jeg havde løbet

 • Bydeform - løb

 

De infinitte verber kan man ikke sætte jeg foran. Her skal du have et hjælpeverbum efterfulgt af verbet i en af de to tillægsformer, kort tillægsform eller lang tillægsform.

 • Kort tillægsform - jeg er løbet

 • Lang tillægsform - jeg er løbende

De finitte former kan danne sætninger, men de infinitte former kan ikke danne sætninger alene.

 

Er verbet aktivt eller passivt?

Verber kan være både aktive og passive. Hvis verbet er i en aktiv form udgår handlingen fra sætningens subjekt (grundled). Det gør den ikke, hvis verbet er i en passiv form.

 

Eksempler:

 • Han tegner en tegning (subjektet udfører handlingen)

 • Tegningen tegnes af ham (handlingen udføres ikke af subjektet)


Mød forfatteren:

Billede af

Jeg hedder Elisabeth og jeg vil så gerne hjælpe dig! Jeg har en Bachelor i Teologi, men læser nu en kandidat i Sprogpsykologi. Jeg arbejder ved GoTutor, fordi jeg kender til de sociale og faglige udfordringer, som så mange unge oplever.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90