Forældre, sådan hjælper du dit barn med ordblindhed

Af Clara Van Vo 30-12-2022
Forældre, sådan hjælper du dit barn med ordblindhed

Som forældre til et barn med ordblindhed, kan det være svært at finde sin rolle og at finde ud af, hvordan man bedst kan hjælpe sit barn. Støtte og vejledning kan komme i mange former og farver, men her har GoTutor samlet et lille overblik til dig, som har et barn, der er ordblind. 

Sådan kan du give støtte fra start af

Den sproglige stimulans, udvikling og støtte i hjemmet starter lang tid før, der opstår mistanke om eller testes for ordblindhed. Uanset om man har mistanke om ordblindhed eller ej, kan det være en fordel at have fokus på og implementere vaner, der hjælper ens barn med den sproglige udvikling. Dette er dog især et vigtigt område at tage fat på, hvis man har en formodning eller har familiemedlemmer, der er ordblinde eller har andre læsevanskeligheder. 

Træn sproget gennem samtale

En af de bedste måder, at øge den sproglige stimulans i hjemmet, er via samtale. Det handler især om samtaler, hvor barnet skal lytte og bagefter respondere. Her kan det være en stor fordel, at sætte sig ind i noget som barnet synes er spændende, stille spørgsmål og også dele den viden som du allerede har. Denne helt almindelig brug af sproget kan virke banal, men kan medvirke positivt til barnets evne til at lytte, forstå og bruge sproget selv. 

Øv sproglyde gennem leg

En anden god måde at øge den sproglige stimulans på er gennem leg. Her kan man lege med sproglyde og derigennem træne barnets fonologiske evner samt forbedre deres sans for og kendskab til bogstaver og ords betydning. Lige præcis disse elementer kan have en stor indflydelse på barnets læseudvikling. 

Leg med læselysten sammen

Som forældre kan man også spille en stor rolle i barnets læselyst. Dette kan vi gøre både direkte og indirekte. 

Den direkte påvirkning er ved at gøre barnet til en del af læseoplevelsen og skabe en interaktiv læsesession. Det kan for eksempel være ved at stoppe op undervejs i læsningen og diskutere specifikke ord, emner og dele af handlingen. Således inddrages barnet direkte i læseoplevelsen.

Ved den indirekte påvirkning lytter barnet til oplæsning enten fra forældre eller fx fra en lydbog. Herigennem kan læselysten øges ved at barnet ser den informative- og underholdningsmæssige værdi i bøger og læsning.  

Skab alle de succesoplevelser du kan

Et vigtigt værktøj når ens barn bliver testet ordblind, er at skabe succesoplevelser og selvtillid både i hjemmet og i skolen. Dette kan man blandt andet gøre ved at sætte fokus på de læse- og skrivefærdigheder som barnet allerede besidder, og alt det som de lærer undervejs. Det er altså imperativt at lægge fokus på progression og fremskridt. 

Hjælp med at afmystificere ordblindhed

En stor udfordring for mange børn med ordblindhed, er de mange myter og det forholdsvis abstrakte begreb, som ordblindhed er. Som forælder kan man hjælpe sit barn ved at afmystificere ordblindheden. Dette gøres ved at tale med barnet direkte om ordblindheden og tydeliggøre at barnet er forstået og ikke er alene med deres udfordringer. Dette kan også gøres ved at normalisere begrebet, for eksempel ved at vise hvor udbredt ordblindhed er, se fx Kendte du ikke vidste var ordblinde - GoTutor

I dialog med skolen

En af de helt store opgaver som forældre til et barn med ordblindhed er løbende dialog, samarbejde og kommunikation med skolen. Hvis du allerede, før dit barn starter i skole, har mistanke om - eller har familiemedlemmer med ordblindhed, kan det være en fordel at gøre skolen opmærksom på dette fra start af. På den måde, kan barnets lærer være opmærksom på eventuelle tegn, og i samarbejde med forældre gribe ind tidligt fx med en risikotest for ordblindhed. 

Hvis barnet er testet ordblind, er det vigtigt som forælder at være proaktiv og fx være orienteret i forhold til testresultater og lærerens observationer. Dette opnås bedst gennem den løbende dialog med barnets lærer. Her er det også fordelagtigt at være indstillet og indforstået med lærerens forventninger ift. indlæringen. Dette kan være en stor hjælp til også at finde din egen rolle og have tydeligere afgrænsning af, hvor du som forældre kan tage fra i læseindlæringen. 

Sæt dig ind i IT rygsækken

Til sidst, kan du som forælder sætte dig godt ind i de redskaber som barnet får adgang til via sin IT-rygsæk. Du kan læse mere om de digitale hjælpemidler:  Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende - GoTutor

Kend jeres rettigheder og skolens pligter

Det kan være en stor fordel og en vigtig opgave som forælder, at være informeret om dit barns rettigheder. Skolen har visse pligter, de skal opfylde i forhold til ordblindheden. Holder man sig som forældre orienteret i disse, kan man være med til at sikre, at barnet får præcis den hjælp som de har ret til. Barnet har for eksempel retskrav på at blive testet for ordblindhed i foråret i 4. klasse Du kan læse meget mere om ordblindetesten her: Hvad består ordblindetesten af? - GoTutor

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Clara og jeg er skribent for GoTutor. Jeg læser kommunikation på journalisthøjskolen. Jeg har været en del af GoTutor siden starten af 2020, først som underviser, hvor jeg har hjulpet elever med bl.a. samfundsfag, matematik og sprogfag men også I de større skriftlige opgaver som SRP. Siden oktober 2020...

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde
Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde

Som ordblind kan det være svært at finde motivationen til at læse. Det læsetekniske kommer tit i vej...

Clara Van Vo 30-12-2022
Hjælpemidler til ordblinde
Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde – de tre bedste programmer til at hjælpe med at læse og skrive: IntoWords...

Cathrine Noer Hjorth 14-09-2022
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende

Det må ikke blive en forhindring for en god skolegang, videreuddannelse og et socialt liv at være or...

Ruben Samuel Sørensen 17-04-2019
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90