Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende

Af Ruben Samuel Sørensen 17-04-2019
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende

Det må ikke blive en forhindring for en god skolegang, videreuddannelse og et socialt liv at være ordblind. Der findes masser af digitale hjælpemidler - og også analoge, der kan bruges. Men det er en god idé, at I sætter jer ind i mulighederne så tidligt som muligt. Her kan du få et overblik over de mange digitale hjælpemidler, der findes til ordblinde.

Hvad vil det sige at være ordblind?

At være ordblind (dysleksi) betyder, at man har svært ved at lære at læse og skrive. Ordenes og bogstavernes lyde lagres ikke på samme måde i hukommelsen hos en ordblind, hvorfor forbindelse mellem lyd (udtale) og tegn (bogstav) ikke forenes med samme lethed som hos en ikke-ordblind. Frem for at læse ordene i en tekst genkender ordblinde ordene som mønstre eller billeder. Derfor kan det være svært for ordblinde at læse ord, de ikke kender, eller arbejde med uregelmæssige verber og lignende.

Livet som ordblind

I et samfund som vores, der roterer om skrift og læsning i skolen såvel som i hjemmet og især på de sociale medier, er det ikke let at være ordblind. Det kan påvirke selvtillid og selvværd til en grad, hvor man tror, at man er mindre begavet eller på anden vis utilstrækkelig i forhold til sine klassekammerater, kolleger eller lignende. Læsebesvær kan ikke blot blive en faglig begrænsning, men også en social begrænsning. Den ordblinde holder sig måske fra at skrive beskeder, mails osv., som ellers er blevet en del af hverdagen for de fleste yngre danskere.

Det er vigtigt at huske, at det ikke er en invaliderklæring at være ordblind. Professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (KU), Carsten Elbro, beskriver det således: "Ordblindhed lægger ikke et loft over, hvor god man kan blive. Ordblindhed betyder, at man ikke går så hurtigt frem i færdighed, og derfor har brug for at arbejde betydelig mere med de skriftsproglige færdigheder."

Jo tidligere, jo bedre

Det er vigtigt at få ordblindhed diagnosticeret så tidligt som muligt. Jo tidligere, man får adgang til digitale hjælpemidler såvel som analoge, des hurtigere lærer man at bruge dem. På den måde får man de bedst mulige betingelser i sin skolegang og videre i livet. Det er som sagt ikke umuligt at lære at læse, når man er ordblind, men det kræver en anden form for indsats fra både barn og forælder og flere hjælpemidler. Man kan sammenligne ordblindhed med nedsat syn. Mennesker med nedsat syn har brug for briller til at se, og hjælpemidlerne fungerer som den ordblindes briller.

Hvilke hjælpemidler kan du få som ordblind?

De digitale hjælpemidler, der er til rådighed, når du er ordblind, er blandt andre IT-Rygsækken. Denne består først og fremmest af en faktisk rygsæk, en computer, et headset og en office-pakke. De egentlige hjælpemidler består af blandt andet forskellige instrumenter til skanning af dokumenter, SkanRead - en OCR-behandler, der kan gøre indskannede filer læsbare for programmet CD-ORD som også følger med i tasken.

Alle ordblinde har mulighed for at få tildelt en IT-rygsæk gennem statens SPS-ordning. Hvis du ikke er folkeskoleelev eller studerende, skal du dog selv betale. Ønsker du at bruge MAC fremfor PC, skal du være opmærksom på, at ikke alle programmer er kompatible. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvad du har brug for, inden du investerer i en computer uanset mærket.

Du kan læse mere om IT-rygsækken og produkterne på mv-nordic.com

Her kan du læse mere om SPS-ordningen

Hvad er CD-ORD?

CD-ORD er et læse- og skriveværktøj, der kan hjælpe dig, der er ordblind, med oplæsning af al tekst på computeren. Både af hjemmesider, lærebøger og egen skrevet tekst fra chatbeskeder til stile og opgaver. Derudover kan du gennem CD-ORD skabe din egen ordbog. Det fungerer ved, at programmet tilbyder kontekstbaserede ordforslag, mens du skriver – lidt som autokorrektur på telefonen. Sammenhængen mellem oplæsning og ordbogen gør det muligt at få en sammenhængende skriveoplevelse. Det sker, fordi oplæsningen fanger de fejl, som ikke fanges i autokorrekturen. Fx kan det være svært for ordblinde at læse ordenes endelser, hvilket fanges i oplæsningen, hvor teksten efterfølgende kan rettes til.

CD-ORD i praksis

CD-ORD er meget anvendeligt for dig, der er ordblind: Programmet placerer sig som en værktøjslinje øverst på din skærm, hvor du har forskellige muligheder for oplæsning, ordbog, ordforslag, OCR-behandler (som nævnt tidligere) og billedlæser. Oplæsningsværktøjet i CD-ORD er meget alsidigt og kommer i mange forskellige sprog, så du er altså heller ikke begrænset til dansk og engelsk alene. Du markerer blot teksten, du ønsker læst og trykker "læs". Til de filer, der ikke er til at markere på normal vis, kan du enten bruge billedlæseren, der identificerer al tekst på et markeret "billede" eller behandle filen med OCR. Det kan du se, hvordan du gør i denne YouTube-guide.

Du kan ligeledes bruge oplæsningsfunktionen, når du selv skriver på computeren. Her læser oplæseren ikke bare teksten, men tydeliggører kommatering og punktum således, at du let kan høre, hvis kommaet fx er sat forkert, eller hvis ordets endelser eller lignende ikke er korrekte. På den måde bliver du gjort opmærksom på dine fejl og kan dermed skrive en mere fuldendt tekst.

Ordforslagsfunktionen fungerer som en forlængelse af skrivningen. Programmet foreslår ti ord, den forestiller sig brugbare, og ligesom autokorrektur på telefonen ændrer mulighederne sig alt efter, hvad du skriver. Det kræver ikke, at du bruger musen, men blot et tryk på tallene 1-0. I forlængelse heraf kan du tilføje dine egne fagtermer, hvis du skal lave en bestemt slags opgave eller senere i din skolegang skal specialisere dig på gymnasiet eller universitetet. Se mere i denne YouTube-guide. Man kan tilføje tekstgrundlag fra alle mulige kilder, men vær opmærksom på, at der ikke foregår sprogblandinger. Det kan gøre din fagordborg mere forvirrende.

Til videre læsning

Som ordblind er der mange forskellige hjælpemidler udover førnævnte - herunder IntoWords som er en pendant til CD-ORD, databasen NOTA samt forskellige analoge hjælpemidler.

Se flere hjælpemidler her: 
Mv-nordic.com Læse og skrivestøtte

Ordblindeforeningen

Bloggen Etlivsomordblind.dk

 

Kilde: 
Aggerbeck, Agnete: "Kan mit barn være ordblind?" Nyt & Sundt, September 2015 (via Sygesikring Danmark)

Mød forfatteren:

Billede af

Ruben er direktør og medejer af GoTutor. Ruben har en baggrund som underviser / lektiehjælper på HHX og universitetsniveau og har arbejdet i mange år som analysedirektør i marketingbranchen. At Ruben er en del af GoTutor skyldes hans ønske om at gøre en forskel for elever og give dem skoleglæde.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde
Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde

Som ordblind kan det være svært at finde motivationen til at læse. Det læsetekniske kommer tit i vej...

Clara Van Vo 30-12-2022
Hjælpemidler til ordblinde
Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde – de tre bedste programmer til at hjælpe med at læse og skrive: IntoWords...

Cathrine Noer Hjorth 14-09-2022
Kendte du ikke vidste var ordblinde
Kendte du ikke vidste var ordblinde

Ordblindhed anses af mange for at være en lidelse, som forhindre børn og voksne i at udleve deres pa...

Cathrine Noer Hjorth 15-09-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90