Risikotesten for ordblindhed - har dit barn brug for særlig støtte?

Af Clara Van Vo 30-12-2022
Risikotesten for ordblindhed - har dit barn brug for særlig støtte?

Risikotesten for ordblindhed er til de børn, der allerede i den helt tidlige skolegang viser tegn på specifikke afkodningsvanskeligheder eller har ordblinde forældre. Testen er udviklet så der bedst muligt kan komme god støtte til de elever, der har brug for det, fra start af.

Hvad er risikotesten for ordblindhed?

Ordblinderisikotesten er en test, der tilbydes til elever med specifikke læsevanskeligheder eller med ordblinde forældre. Modsat den tværgående ordblinde test der tilbydes i 4. klasse, tilbydes risikotesten for ordblindhed allerede i 1. Klasse. Testen kan hjælpe med at identificere eventuelle afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Mens den også tager højde for andre årsager til afkodningsvanskeligheder (såsom opmærksomhedsfortyrrelser, andet modersmål og problemer med hørelsen). Formålet med at identificere disse eventuelle afkodningsvanskeligheder forbundet med ordblindhed er så tidligt som muligt at kunne gribe ind og dermed kunne komme fremtidige vanskeligheder bedst muligt i forkøbet. 

Hvad indeholder risikotesten?

Risikotesten for ordblindhed kan potentielt strække sig over en længere periode, såfremt elevens foreløbige testresultater indikerer at der er en risiko for ordblindhed. Det fulde testforløb er delt op i 3 dele, fordelt henover 1. klasse. Forløbet kan dog afbrydes, vis der ikke ses indikationer på risiko for ordblindhed undervejs. Testen står ikke alene, men indgår i en helhedsvurdering. 

Første risikotest i slutningen af børnehaveklassen

Såfremt eleven har vist tegn på afkodningsvanskeligheder, vil den første test falde i slutningen af børnehaveklassen eller starten af 1. Klasse. Denne test består af 3 trin:

Trin 1 består af en højtlæsning af en ordliste bestående af 30 eksisterende ord. Her vurderes eleven ud fra nøjagtighed og tempo. Læser eleven ikke nogle af disse ord korrekt, går de videre til næste trin. Læser eleven bare 1 ord korrekt, stoppes testningen og det er op til testvejlederen, at lave en endelig vurdering af om eleven skal videre til andet trin. 

I trin 2 testes bogstavsbenævnelser. Her skal eleven benævne alle alfabetets små og store bogstaver, der vises i ikke-alfabetisk rækkefølge. Elever der benævner 20 eller færre bogstaver rigtigt videre til 3. Trin. 

3. trin er en dynamisk afkodningstest som består af 3 dele og tager 15 minutter. Her kigges der på elevens evne til at indlære almindelige afkodningsfærdighed. Dette gøres ved at introducere eleven til et lille nyt alfabet, med nye symboler og dertilhørende ordlyde. Herefter skal eleven læse en række nonord konstrueret af det nye alfabet. 

Elever der scorer over 25 point i den første test ligger i grøn gruppe og vurderes således ikke til at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Denne pointfordeling indgår i en endelig helhedsvurdering. 

Anden test i midten af 1. klasse

Den anden test ligger i midten af 1. Klasse og tester fortsat risikoen for eventuelle afkodningsvanskeligheder såsom ordblindhed. Testen består af 2 trin.

I Trin 1 skal eleven igen læse højt. Denne test består af to ordlister, én med eksisterende og én med nonord. Elever der læser 3 eller færre ord korrekt, går direkte videre til trin 2. 

Trin 2 består igen af bogstavbenævnelse af samtlige af alfabetets store og små bogstaver vist i ikke-alfabetisk rækkefølge.  

Elever der scorer over 55 point i den anden  test lægger i grøn gruppe og vurderes således ikke til at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Denne pointfordeling indgår i en endelig helhedsvurdering. 

Individuel test i slutningen af 1. klasse

Den tredje test er igen en højtlæsning af to ordlister henholdsvis med eksisterende ord og nonord. Her laver testvejlederen en individuel vurdering ud fra præcision og hastighed.  

Elever der scorer over 8 point i denne test lægger i grøn gruppe og vuderes således ikke til at være i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Denne pointfordeling indgår i en endelig helhedsvurdering. 

Hvad kan risikotesten for ordblindhed bruges til?

Testresultaten fra risikotesten for ordblindhed er ikke definitivt og er altså ikke en garanti for at dit barn er ordblind. Modsat kan testen heller ikke garantere, at der ikke er en risiko for ordblindhed. 

Testen kan bruges til at hjælpe i de tilfælde, hvor der er tydelige afkodningsvanskeligheder og give ekstra støtte til de elever som har brug for det, både når det handler om ordblindhed, men også til elever der har eventuelle afkodningsvanskeligheder af andre årsager. 

Skal mit barn tage risikotesten for ordblindhed?

Elever der har specifikke læsevanskeligheder eller har ordblinde forældre har lovkrav på at blive tilbudt en risikotest af skolen senest i 1. Klasse. Herefter vil det ikke være muligt at tage risikotesten, men der kan laves er tværgående ordblindetest senest i slutningen af 3. Klasse.

KILDE: 

https://ordblindetraening.dk/blog/ordblinderisikotest

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/ordblinderisikotesten

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Clara og jeg er skribent for GoTutor. Jeg læser kommunikation på journalisthøjskolen. Jeg har været en del af GoTutor siden starten af 2020, først som underviser, hvor jeg har hjulpet elever med bl.a. samfundsfag, matematik og sprogfag men også I de større skriftlige opgaver som SRP. Siden oktober 2020...

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde
Tips til at skabe mere læselyst hos ordblinde

Som ordblind kan det være svært at finde motivationen til at læse. Det læsetekniske kommer tit i vej...

Clara Van Vo 30-12-2022
Hjælpemidler til ordblinde
Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde – de tre bedste programmer til at hjælpe med at læse og skrive: IntoWords...

Cathrine Noer Hjorth 14-09-2022
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende

Det må ikke blive en forhindring for en god skolegang, videreuddannelse og et socialt liv at være or...

Ruben Samuel Sørensen 17-04-2019
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90