Hvad består ordblindetesten af?

Af Cathrine Noer Hjorth 12-09-2022
Hvad består ordblindetesten af?

Ordblindetest

Den mest anvendte ordblindetest i Danmark for at diagnosticerer ordblindhed er Den Tværgående Ordblindetest (UVM). Der findes dog også andre anerkendte tests der kan bruges til analysen af den enkelte elevs vanskeligheder. Der er ikke noget krav om hvilken test der bliver brugt til at udrede eleven, men forældre har et retskrav på at deres barn bliver ordblindetestet fra foråret i 4.klasse.

 

Den Tværgående Ordblindetest

Grunden til at ordblindetesten er tværgående er, at det er den samme test til der bliver brugt, uanset klassetrin. Dvs., det er samme test der bliver brugt om så eleven går i 3. klasse eller på en videregående uddannelse. Testen kan dog først tages fra foråret i 3. klasse og op efter. Til gengæld, bliver testen delt op i forskellige niveauer hvor skillelinjen er det pågældende klassetrins gennemsnit. Niveauet for en 9. klasses elev vil være højere end niveauet for en 4. klasses elev vil være. Derfor vil et resultat der fortæller at en elev i 9. klasse er ordblind, ikke nødvendigvis fortælle at en elev fra 4. klasse er ordblind. Efter 9. klasse er der ikke flere skillelinjer.

 

I starten af testen, så skal eleven svare på nogle spørgsmål om hvordan det går med at lære at læse og hvorvidt eleven synes det er svært og hvorfor. Der vil også blive spurgt ind til andre spørgsmål, bl.a. hvilke modersmål personen har. Dernæst vil eleven få stillet selve testen. Den består af 3 separate tests og det er antal rigtige svar per minut i hver test, der afgør om hvorvidt personen er ordblind.

 

Første test handler om at kunne omdanne lyd til skrift. Det er derfor en lytteøvelse. Testen starter med at testtageren lytter til et ord der ikke eksisterer. På en skærm, vil der derefter stå fem svarmuligheder, hvori et af dem er det rigtige. Disse svarmuligheder kan bl.a. involvere udskiftning af bogstavernes rækkefølge, nærtstående vokaler, eller noget helt tredje. For eksempel, hvis det korrekte svar er ’on’, så kan de fire andre svarmuligheder være ’øn’, ’ån’, ’no’ eller ’un’. Denne test varer i alt fem minutter og testen er bygget til at det er muligt at tage max. 40 opgaver i denne tid.

 

Den anden test omhandler det modsatte, altså at kunne omdanne skrift til lyd. Her bliver testtageren givet fem falske ord, hvor et af dem lyder som et ord der allerede eksisterer, hvis det bliver udtalt korrekt. For eksempel, kunne det rigtige falske ord være ’kåsd’. Hvis eleven laver den rigtige kombination af lyde, så burde ’kåsd’ gerne lyde som ’kost’ og på den måde være det rigtige svar. Til gengæld, så fører lydkombinationerne i ord som ’lylk’ og ’kæst’ ikke til allerede eksisterende ord, og derfor ville de svar være forkerte. Den test varer i alt syv minutter og det er planlagt at man kan klare max. 44 opgaver.

 

Den sidste test handler om ordforrådet og har 15 opgaver. Dette er for at være sikker på at testtagerens ordforråd er godt nok, til at de ville have et ordentlig grundlag for at klare de to tidligere tests. Denne test består af fire billeder, hvoraf et af dem passer til det ord som bliver læst af testgiveren. Eleven skal så kunne kombinere det ord de hørte med det korrekte billede.

 

Testresultat: Rød, gul eller grøn?

I slutningen af hele testen, bliver testtageren evalueret og placeret i en rød, gul eller grøn gruppe. Hvis testtageren er i den røde gruppe, er personen konstateret ordblind. Hvis testtageren er i den gule gruppe, så har personen vanskeligheder med koblingen af lyd og skrift. Til sidst, hvis testtageren er i den grønne gruppe, så er personen ikke ordblind.

 

Øvrige tests

Den Tværgående Ordblindetest er en kvalificeret test til at diagnosticere ordblindhed, men den fortæller ikke nødvendigvis noget om den individuelle elevs undervisningsbehov. Derfor skal denne test som regel opfølges med andre tests, der er mere fokuseret på at kortlægge hvilken slags læse- og skriveteknologisk støtte den individuelle elev har brug for. Sådan nogle tests, som bl.a. Elbros Ordlister, kan findes på Center for Læseforsknings hjemmeside. Testbatteriets testopgaver og DVO-testens delopgaver kan også hjælpe med dette.

 

Ordblinderisikotesten

Som sagt, så kan Den Tværgående Ordblindetest bruges fra foråret i 3. klasse. Hvis man gerne vil have eleven testet tidligere, så kan man bruge Risikotest for ordblindhed. Formål med denne test er ikke at teste for ordblindhed, men derimod at teste for risikoen om at eleven kan være ordblind. Fokus med denne test er at kunne gribe ind før eleven udvikler læsevanskeligheder og hjælpe dem i deres første møde med stavning og afkodning af lyde. Denne test kan bruges op til 1. klasse.

Mød forfatteren:

Billede af

Cathrine er tekstforfatter og underviser hos GoTutor. Cathrine har en baggrund som historieudvikler, skribent og underviser og har i mange år været med til at løfte selvtilliden for GoTutors elever. Cathrine er uddannet cand.mag. i engelsk med tilvalg i historie fra Københavns Universitet, og har under sine studi...

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hjælpemidler til ordblinde
Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde – de tre bedste programmer til at hjælpe med at læse og skrive: IntoWords...

Cathrine Noer Hjorth 14-09-2022
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende
Ordblind: Lær de digitale hjælpemidler at kende

Det må ikke blive en forhindring for en god skolegang, videreuddannelse og et socialt liv at være or...

Ruben Samuel Sørensen 17-04-2019
Forældre, sådan hjælper du dit barn med ordblindhed
Forældre, sådan hjælper du dit barn med ordblindhed

Som forældre til et barn med ordblindhed, kan det være svært at finde sin rolle og at finde ud af, h...

Clara Van Vo 30-12-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90